Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizuális nevelés tantárgypedagógia"— Előadás másolata:

1 Vizuális nevelés tantárgypedagógia
6. A vizuális nevelés országos szabályozása a NAT-ban, egy vizuális kultúra kerettanterv és egy iskolai tantárgyi tanterv Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa

2 a tantervi ismeretek alapjai:
NAT 2003 (a NAT módosítása) Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, vizuális kultúra tantárgy 2004, 2007

3 NAT KERETTANTERV a vizuális kultúra tanításának tantervi szabályozása
ISKOLAI TANTÁRGYI TANTERV a vizuális kultúra tanításának tantervi szabályozása

4 2. KERETTANTERVEK – vizuális kultúra tantárgy
A vizuális nevelés a TANTERVI h i e r a r c h i á b a n 1. NAT – közös követelmények vizuális nevelési vonatkozásai, vizuális kultúra műveltségi terület általános fejlesztési és részletes követelményei 2. KERETTANTERVEK – vizuális kultúra tantárgy 3. ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM  HELYI TANTERV – a vizuális kultúra tanítására célzott tantárgy és más tantárgyak vizuális nevelési vonatkozásai

5 VIZUÁLIS NEVELÉS szerkezeti megközelítés
történeti visszapillantás NAT 1995 közös követelmények műveltségi területek követelményei vizuális kultúra általános fejlesztési követelmények b) részletes követelmények életkori szakaszok végére (-4., -6., -8., -10. )

6 NAT 2003

7 (Bevezető) – benne kiemelt fejlesztési feladatok
NAT 2003 Szerkezete: (Bevezető) – benne kiemelt fejlesztési feladatok I. fejezet: Ajánlás (benne óraszámok százalékos aránya) II. fejezet: Műveltségi területek (Benne Művészetek, amiben vizuális kultúra) A NAT 2003 készítői Szakmai műhelyek A terjedelem jelentősen csökkent.

8 Ajánlás a NAT műveltségi területek százalékos arányaira
1-4. 5-6. 7-8. 9-10. * Magyar nyelv és irodalom 32-42 17-24 10-15 10 Élő idegen nyelv 2-6 12-20 13 Matematika 17-23 15-20 Ember és társadalom 4-8 9 Ember a természetben 7-11 Földünk - környezetünk - Művészetek 10-18 12-16 8-15 9-15 5 Informatika 2-5 6-10 Életvitel és gyakorlati ismeretek 4-9 5-10 Testnevelés és sport 11-15 8 művészetek: ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret

9 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
NAT 2003 A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Általános rendelkezések 2. § Az iskola pedagógiai programot, és annak részeként … e rendelet mellékleteként kiadott Nemzeti alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján is elkészítheti helyi tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola a helyi tanterv elkészítésénél felhasználhatja az oktatási miniszter által a közoktatásról szóló törvény 95. §-a (1) bekezdésnek j) pontja alapján kiadott oktatási programokat (pedagógiai rendszereket) is.

10 NAT 2003 A vizuális nevelés a TANTERVI h i e r a r c h i á b a n NAT – kiemelt fejlesztési feladatok vizuális nevelési vonatkozásai, vizuális kultúra műveltségi terület fejlesztési feladatai HELYI TANTERVEK (az iskolai ped. prog-ba) – vizuális kultúra tantárgy és más tantárgyak vizuális nevelési vonatkozásai KERETTANTERVEK – vizuális kultúra tantárgy iskolák Oktatási Minisztérium a) ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM  HELYI TENTERV – a vizuális kultúra tantárgy és más tantárgyak vizuális nevelési vonatkozásai b) c)

11 Művészetek NAT 2003 Alapelvek, célok …
Fejlesztési feladatok szerkezete Ének-zene 1. Zenei alkotóképesség 1.1 Interpretáció 2.2 Improvizáció 2. Megismerő- és befogadó képességek 2.1 Zenehallgatás 2.2 Zenei hallás és kottaismeret Dráma és tánc 1. A megjelenítéshez, csoportos játékhoz szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása 2. Rögtönzési képességek fejlesztése (improvizáció a megismert technikák alkalmazásával) 3. Problémamegoldó, ismeretszerzési, tanulási képességek 4. Megismerő-, befogadóképességek (színházi előadások megtekintése és véleményezése)

12 a fejlesztési feladatok szerkezete Vizuális kultúra
NAT 2003 a fejlesztési feladatok szerkezete Vizuális kultúra 1. Megismerő-, befogadóképességek 1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége – motoros készségek 1.2 Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek – térbeli tájékozódás 1.3 Kommunikációs képességek 2. Kreativitás 2.1 Alkotóképességek 2.2 Problémamegoldó képesség 3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás

13 Képességek, hanem a képességek kialakításának tevékenység-alapjai
NAT 2003 Vizuális kultúra Fejlesztési feladatok 1. Megismerő-, befogadóképességek 1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége – motoros készségek INTELLEKTUÁLIS ELEMZŐ, SZEMLÉLŐ TEVÉKENYSÉG 1–4. évfolyam Különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, az élmények szóbeli megfogalmazása. Tájékozódás a lakóhelyen és annak környékén. Műalkotások, természeti látványok megfigyelése, leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Szabadkézi rajzolás, festés. kritika: ezek nem Képességek, hanem a képességek kialakításának tevékenység-alapjai ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG/BEN

14 képességek, hanem a képességek kialakításának tevékenység-alapjai
NAT 2003 1.2 Ismeretszerzési képességek – tanulási képességek – térbeli tájékozódás 1–4. évfolyam Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok gyűjtése. Különböző tárgyak külső jegyeinek összehasonlítása. Tárgyak, műalkotások csoportosítása különböző szempontok alapján. Műalkotások származási helyének megkeresése térképen. Elemző beszélgetés műalkotásokról. Vizuális jelek jelképek alkotó használata. Képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép készítése. kritika: ezek nem képességek, hanem a képességek kialakításának tevékenység-alapjai

15 NAT 2012

16 Vizuális kultúra – MK 10798. oldaltól
NAT 2012 Magyar Közlöny 2012/66. sz. Vizuális kultúra – MK oldaltól fejlesztési feladatok szerkezete - mint 2003-as NAT 1-4. évfolyamos leírás - mint 2003-as NAT Új elem (minden területen): „KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK” Szerkezete a vizuális kultúra területén: Vizuális nyelv és technikák Kifejezés, képzőművészet alkotótevékenység befogadó tevékenység 3. Vizuális kommunikáció 4. Tárgy- és környezetkultúra

17 VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV – NTK (TLG) 2004
SZERKEZET – leképezi a módosított NAT szerkezetét: I. Megismerő-, befogadóképességek I.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége – motoros készségek I.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek – térbeli tájékozódás I.3. Kommunikációs képességek II. Kreativitás II.1. Alkotóképesség II.2. Problémamegoldó képesség III. Önismeret, önértékelés, önszabályozás NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ - honlapja

18 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam (Sándor Zsuzsa)
1. 2. 3. 4. változat A B C Heti óra 2 1 Évi összes óraszám 72 36 Óraszámok: A vizuális kultúra tantárgya természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel és a más (pl. nyelvi vagy természettudományos alapú) tantárgyakkal.. Erre az alsó tagozatban különösen jó lehetőség adódik. Az A és a C változatban elfogadható időkeretekben lehet a kisgyermekekkel az egyébként időigényes vizuális kultúra tevékenységeket végezni a tantárgyi órán, a B változatot választóknak azonban fokozottan ajánlott a tantárgyi együttműködési lehetőségeket kihasználni. Különösen jól szervezhetők a művészetek: a tantervben összességében biztosított 5 óra megfelelő előkészítések mellett elfogadható alaphelyzetet eredményezhet. Így integrációkkal, komplex vagy homogén tantárgyi tömbösítéssel a vizuális kultúrától az ének-zenén át a dráma és tánc tantárgyáig mindegyikben nyugodt körülmények között folyhat a képességek fejlesztése. A továbbhaladás feltételei mindhárom változatnál azonosak!

19 VIZUÁLIS KULTÚRA, 1-4. évfolyam, C változat
VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV – NTK (-TLG), 2004 – a NAT 2003 alapján VIZUÁLIS KULTÚRA, 1-4. évfolyam, C változat feladat – tantervelméleti szerkezet elemzése

20 Vizuális kultúra tantárgy TANTERVELMÉLETI szerkezet
Ntk kerettanterv Vizuális kultúra tantárgy TANTERVELMÉLETI szerkezet a tantárgyi tanítás CÉLja A), B) és C) változat magyarázata 1-4. évfolyam a) CÉLOK, FELADATOK b) FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantárgyi FEJLESZTÉSI FELADATOK kódolása // SZERKEZETE 1. MEGISMERŐ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉGEK 1.1. KÖZVETLEN TAPASZTALÁS ÚTJÁN SZERZETT ÉLMÉNYEK FELDOLGOZÁSI KÉPESSÉGE – MOTOROS KÉSZSÉGEK 1.2. ISMERETSZERZÉSI KÉPESSÉGEK – TANULÁSI KÉPESSÉGEK – TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS 1.3 KOMMNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK 2. KREATIVITÁS 2.1 ALKOTÓKÉPESSÉGEK 2.2 PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG ÖNISMERET, ÖNÉRTÉKELÉS, ÖNSZABÁLYOZÁS [táblázatban:] TANTÁRGYI FEJLESZTÉSI FELADATOK, TÉMAKÖRÖK (PROJEKTEK), TEVÉKENYSÉGEK, A TARTALOM FOGALOMRENDSZERE, KAPCSOLÓDÁSOK [végül:] A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 2., 3. és 4. évfolyam végén 1. fea.

21 VIZUÁLIS KULTÚRA, 1-4. évfolyam, C változat
VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV – NTK (-TLG), 2004 – a NAT 2003 alapján VIZUÁLIS KULTÚRA, 1-4. évfolyam, C változat feladat – szakmai szerkezet elemzése

22 SZAKMAI szerkezet (a projekteket átfogó tematikai egységek)
2. fea. SZAKMAI szerkezet (a projekteket átfogó tematikai egységek) - A természeti világ látható megnyilvánulásai, tárgyak, élőlények vizuális jellemzői. - Az ember alkotta látható világ, a természeti és a mesterséges környezet kapcsolatának képi megragadásai - A vizuális művészetek - Az emberi kapcsolatok, az ember érzelmi-gondolati-képzeleti világának látható kifejeződései

23 VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV – NTK (-TLG), 2004 – a NAT 2003 alapján
VIZUÁLIS KULTÚRA, 1-4. évfolyam, C változat (szerző: Sándor Zsuzsa) - részlet 1. A természeti világ látható megnyilvánulásai, tárgyak, élőlények vizuális jellemzői Témakörök (projektek) Tevékenységek Fogalomrendszer Az érintetlen természet szépsége és vizuális értelmezése. Saját ábrázolásokból és gyűjtött képekből, anyagokból összeállított tematikus mappák, “enciklopédiák” készítése. Tájak, természeti jelenségek, emberek, növények, állatok látványai és képi magyarázatai. (Alak, testfelépítés, mozgás-változás/ fejlődés, színbeli jellemzők, élőhelyek. Természetes anyagok tulajdonságai, felhasználása.) Szabadkézi rajzolás, festés emlékezetből és modellről friss élmények alapján. Természeti látványok vizuális nyelvi és esztétikai minőségeinek érzelmi alapokon nyugvó jellemzése. Látványok, események leírása, leírás alapján vizuális alkotás készítése. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás, különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, az élmények szóbeli megfogalmazása. Közlő ábrák … Látvány, kép. Tetszik, nem tetszik. Tárgy körvonala, vonalas ceruzarajz. Ábra, magyarázó rajz, növekedés ábrázolása. Nézetrajz, elöl-, oldal-, felülnézet. Sötét-, világos-, élénk-, tompa szín; kék, vörös, sárga, fehér, fekete, kékes, vöröses, sárgás, zöldesszürke, barna színek; ultramarinkék, türkizkék, kármin vörös, cinóber, okker. Egyenes, görbe, hosszú, rövid, zárt, nyitott, folyamatos, …

24 Melyik témakörbe tartozik/tartozhat?

25 ? Város. 3. oszt. Rajz elképzelés alapján Versillusztráció. 4. o.
Bukta Imre szobra a Vajda Stúdió kiállításán. Műcsarnok, 2002 Versillusztráció. 4. o.

26

27 ?

28 egy VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI/ISKOLAI TANTÁRGYI TANTERV Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, rajz tantárgy é.n. jelenleg érvényes ← a dokumentum tanulmányozásával állapítsa meg! tantervelméleti szerkezet: (elől:) bevezetés; célok és feladatok; kulcskompetenciák, fejlesztési feladatok, órakeret – évi, heti évfolyamonként: 1. Fejlesztési feladatok, 2. Tananyag, 3. Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok, 4. Továbbhaladás feltételei évfolyamok végén: A fejlesztés várható minimum eredményei (végén:) A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén; A tanulói teljesítmények értékeléséhez; Tankönyv; A tanuláshoz szükséges taneszközök és egyéb feltételek

29 2. TÁRGY- ÉS KÖRNYZETEKULTÚRA 3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
SZE szakmai szerkezet: 1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 2. TÁRGY- ÉS KÖRNYZETEKULTÚRA 3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ← a dokumentum tanulmányozásával állapítsa meg!

30 Fejlesztési feladatok Módszertani javaslatok
Elemezze szakmai szempontok szerint az alábbi SZE tantervi idézetet! (segédanyag 3. o.) 1. ÉVFOLYAM 1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Továbbhaladás feltételei Az alkotóképesség fejlesztése. A manuális készség fejlesztése. A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának tudatosítása. Illusztrációk készítése. Szubjektív tér- és színhasználat. Elképzelt események, versek, mesék képi kifejezései. Képzettársítások kiegészítésekkel. Történetek, versek, kitalált dolgok vizuális megjelenítése. Átélt, elképzelt vagy hallott esemény vizuális megjelenítése. Koncentráció: magyar, ének-zene.

31 A beadandó óraterv készítését célszerű elkezdeni –
hozzon kérdéseket a következő szemináriumra!


Letölteni ppt "Vizuális nevelés tantárgypedagógia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések