Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PHP nyelv Mari Dániel. Miről lesz szó?  PHP nyelvről általánosan  Történelme  PHP használata  Nyelvi elemek  Típusok, típuskonverziók, változók,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PHP nyelv Mari Dániel. Miről lesz szó?  PHP nyelvről általánosan  Történelme  PHP használata  Nyelvi elemek  Típusok, típuskonverziók, változók,"— Előadás másolata:

1 PHP nyelv Mari Dániel

2 Miről lesz szó?  PHP nyelvről általánosan  Történelme  PHP használata  Nyelvi elemek  Típusok, típuskonverziók, változók, …  Vezérlési szerkezetek  Függvények

3 A PHP nyelv  Szkript nyelv  Dinamikus weboldalak készítése, HTML-be ágyazható  Szerver oldali futtatás  Interpretált nyelv  Imperatív és objektumelvű programozás támogatása  Kompatibilis a legtöbb mai szerverrel  Könnyen tanulható  Hatékony adatbázis kezelés  Nyílt forráskódú  Ingyenes

4 Történelem  1994 – megszületése (Rasmus Lerdorf)  PHP = Personal Home Page  1995 – PHP első nyilvános változata  1997: PHP 3  Erős kiterjeszthetőség  Objektum orientáltság megjelenése  Hatékonyabb nyelvi elemek, szintaxis  1999: Zend Engine -> 2000: PHP 4  2004 – PHP 5  Zend Engine II  Fejlettebb OO, jobb teljesítmény

5 PHP használata  A kód a szerveren fut  Szerveroldali, parancssori, grafikus alkalmazás .php kiterjesztés  Nincs főprogram  Install: XAMPP  (LAMP, WAMP..)  X-Cross platform, A-Apache, M-MySQL, P-PHP, P-Perl

6 PHP- HTML  A PHP HTML-be ágyazható   - Nem ajánlott ezt használni!  Általában: ==   Pl:

7 Hello World Hello World

8 Nyelvi elemek  ASCII karakterkészlet  Whitespace-ek választják el a lexikális elemeket  Az utasításokat pontosvessző (';') választja el  A nyelv case sensitive (kiv.: true,false, null, …)  Megjegyzések  // vagy # - egysoros  /* */ - többsoros

9 Nyelvi elemek II  Azonosítók  Változó $-al kezdődik  Deklarálásra nincs szükség  Első alkalommal amikor értéket adunk egy változónak létrejön  Érték nélkül: NULL  Neve betűt, számot és ‚_’-t tartalmazhat  Többféle numerikus literál is előfordulhat  $a1 = 1234; # decimális szám  $a2 = -123; # negatív egész szám  $a3 = 0123; # oktális egész szám (decimálisan 83)  $a4 = 0x12; # hexadecimális egész szám (decimálisan 18)  $a5 = 12.3; # lebegőpontos tört szám  $a6 = 1.23e2; # másik megadási mód  $a7 = 5.8E-1; # 0.58 másik megadása  Sztringliterálokat ” illetve ’ idézőjelekkel határoljuk.  ” $valtozo ” - kiértékelődik  Speciális karaktereket \ jellel írhatunk le (p.: \n)

10 Típusok, típusszerkezetek  Skalár  Integer, Boolean, Float, Double, String  Összetett típusok  Array, Class  Speciális típusok  Null  Resource  Pl: adatbázis link  Gyengén típusos nyelv-> a változó a típusát az értékadás alapján kapja  $a=5; //a integer  $a=”10” //a string

11 Típuskonverzió  Műveletek végrehajtásakor automatikus konverzió (float előnyben aztán integer)  $a=”10”; $a+=2; //$a integer és értéke 12  $a+=3.5; //$a float és értéke 15.5  $a+=”12 alma”; //$a float és értéke 27.5  $a=5+”10 valami”; //$a integer és értéke 15  C-hez hasonlóan: (típus)  $a=5; $b=(boolean)$a  $s=”$a”; //ekvivalens $s=(string)$a;-val  settype($var, $type)  $s=”5 sor”;  settype($s, ”integer”); //$s integer és értéke 5

12 Tömbök  Kulcs - érték párok  Kulcs Integer és String lehet  Létrehozás  Explicit: $t[3]=5; $t = „tomb”;  Array() segítségével  $t = array(1,2,3,4);  $t = array(0=>1, 1=>2, 2=>3, 3=>4);  Többdimenziós  $t[][];  Asszociatív: $[„kulcs”]=„ertek”;

13 Tömbök II  Tömb végéhez adás: $t[] = „vegere”;  Count();  Sok tömb művelet  Array_merge – két tömb egyesítése  Array_push – elemek hozzáadása  Array_shift – első elem eltávolítása  Sort – tömb rendezése  Asort – érték szerint rendezés  Ksort – kulcs szerint rendezés  A tömbök használhatóak más adatszerkezetekként is  Pl. veremként: array_push(), array_pop(), stb.

14 Példa – count()  Jó: $felhasznalok = array ("Berci", "Marci", "Ödön", "Télapó"); $felhasznalok[count($felhasznalok)-1];  Rossz: $tomb = array("Ecc, pecc"); // Egyelemű tömb! $tomb[2] = "kimehetsz"; print "Az utolsó elem: ". $tomb[count($tomb)-1];  Megoldás: foreach

15 Operátorok  Aritmetikai : x + y  +, -, *, /, %, -(negálás),.(konkatenáció)  Értékadó: x = y  +=, -=, *=, /=, %=,.=  ++x, x++, --x, x--  Összehasonlító: x==y  !=(<>), ===, !==, >, >=, <=, <  Logikai: x and y  or, xor, &&, ||, !  Különleges operátor az instanceof, amely típusba tartozásra tesztel  Végrehajtás operátor pl.: `ls`

16 Operátorok II  Tömb operátorok:  Unió (x+y): teljes x és hozzá y azon kulcsai, melyek nincsenek x- ben  Összehasonlítás (x==y): $a = array(”alma", ”korte"); $b = array(1 => ”korte", "0" => ”alma"); ($a == $b); // bool(true) ($a === $b); // bool(false)  !=, <>, !==

17 Változók  Az első használatkor jönnek létre  Nem kell típust megadni  az isset( )függvény megadja, hogy tárol-e értéket  értékét törölni lehet az unset( )függvénnyel  Előre definiált  $GLOBALS-a globális változók nevei  $_SERVER–változók, amelyeket a webszerver állított be  $_GET-HTTP GET kérés által létrehozott változók  $_POST-HTTP POST kérés által létrehozott változók  $_COOKIE-HTTP sütikből (cookies) származó változók  $_FILES-HTTP post fájlfeltöltés által létrejövő változók  $_REQUEST-HTTP GET, POST és COOKIE bementekből származó változók  $_SESSION-a szkript munkamanetéhez rendelt változók

18 Konstansok  Megadásuk: define(, )  A konstansok mindenhonnan elérhetőek  Csak skalár lehet konstans!

19 Láthatóság  PHP 4 típust különböztet meg:  Lokális, globális, statikus, paraméter  Lokális  Csak az aktuális függvényen belül érhető el  Törlődik ha a függvény működése befejeződik  Statikus  Lokális változók, melyek megőrzésre kerülnek a függvényük befejeztével  Amikor a függvény újra meghívódik az előző értékre fog emlékezni a program

20 Láthatóság II  Globális  Minden függvényeken kívül bevezetett változó  Függvényeken kívül bárhol elérhetőek  Függvényeken belül: global kulcsszóval  $a=10; Function test() { echo global $a; }  $GLOBALS tömb: bárhol elérhető asszociatív tömb, mely a globális változókat tárolja  $GLOBALS[‘a’] = global $a  Paraméter  Lokális változó mely a hívó kódból kapja az értékét

21 Vezérlési szerkezetek  Programblokk: { … }  Használhatjuk a „:”-ot, ekkor kell egy lezárás a végére  Pl: Üdvözlöm kedves  Elágazások  Egyágú: if (feltétel) utasítás; else utasítás;  Többágú: switch(érték) { case érték: utasítások; break; default: utasítások; }

22 Vezérlési szerkezetek II  Ciklusok:  While(feltétel) {utasítások}  Do { utasítások } while (feltétel);  For(kezdőérték;feltétel;inkrementálás) {utasítások}  Foreach(tömb as változó) { utasítások}  Foreach (tömb as kulcs=>érték) { utasítások}  Vezérlésátadó utasítások:  Break -> ciklus terminálása  Switch is ciklusnak minősül!  Continue -> ciklus léptetése

23 Függvények  Function szóval vezetjük be  Visszatérési értéket a return-el jelöljük  Pl: function osszead($a,$b) { return $a+$b;}  Meghívása: osszead(4,5);  Paramétereknek lehet kezdőértéket adni (nem kell típust megadni)  Változó számú paraméter is használható  $db=func_num_args(); $i = func_get_args(0-tól (db-1)-ig);  Összetett adat is visszaadható  Nincs lehetőség túlterhelésre, felüldefiniálásra  Minden függvény globális

24 Függvények II  Feltételes definiálás:  If(feltétel) { function fv() {echo „A”;}} else { function fv() {echo „B”;}}  Dinamikus függvények  Function kisebb($a,$b)… $fv = „kisebb”; echo $fv(1,2); $fv = „nagyobb”;…  $fv = create_function(‚$a,$b’, ’return $a+$b;’);

25 Függvények III  Paraméterátadás módja:  Alapértelmezetten érték szerinti paraméterátadás  Lehetőségünk van cím szerinti paraméterátadásra, az „&” jel használatával  Function novel(&$szam) {$szam++;}  Minden függvény globális function kul_fv() { function bel_fv() { echo "Engem ne hívj, amíg kul_fv()-t nem hívtad!\n"; } bel_fv(); //Fatal error: Call to undefined function bel_fv() kul_fv(); bel_fv(); kul_fv(); //Fatal error: Cannot redeclare bel_fv()

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PHP nyelv Mari Dániel. Miről lesz szó?  PHP nyelvről általánosan  Történelme  PHP használata  Nyelvi elemek  Típusok, típuskonverziók, változók,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések