Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális biztonság koordinációja az Európai Unióban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális biztonság koordinációja az Európai Unióban"— Előadás másolata:

1 Dokumentáció az EU-ban vény, nyomtatványok, hazai biztosításoknak járó ellátás
A szociális biztonság koordinációja az Európai Unióban Egészségügyi ellátás egy másik tagállamban – nyomtatványok Speciális kérdések – vények és az európai egészségbiztosítási kártya A csatlakozás hatása a magyar egészségügy szabad kapacitásaira Dr. Balogh Tamás - OEP

2 A SZOCIÁLIS BIZTONSÁG KOORDINÁCIÓJA AZ EU-BAN
Szabad mozgás és koordináció Koordinációs rendeletek Alapelvek Hatály A 3. államok állampolgárai Dr. Balogh Tamás - OEP

3 I/1. A személyek szabad mozgása és a dolgozók szociális biztonsága:
Római Szerződés 42. Cikk (a régi 51. Cikk) • Az Uniónak nem célja egységes európai egészségügyi jog bevezetése a tagállami rendszerek helyett, jogharmonizáció nincs. • A „négy szabadság elve” közül a személyek szabad mozgása viszont egészségügyi ellátások nélkül nem valósulna meg, az eltérő rendszerek összehangolása, koordinációja tehát szükséges. Dr. Balogh Tamás - OEP

4 I/2. A szociális biztonságot koordináló rendeletek:
1408/71/EGK és az 574/72/EGK sz. Tanácsi rendeletek • „A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról” szóló rendeletek. • Mindkét szabályozás rendelet, tehát közvetlen alkalmazása a tagállamokra nézve kötelező, és elsőbbséget élveznek a belső joggal szemben. • A rendeletekhez számos nyomtatvány tartozik. Dr. Balogh Tamás - OEP

5 I/3. A rendeletek alapelvei:
• Az ellátás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletek alapján történik majd. • Alapelvek: a) Egy ország jogrendszerének alkalmazása. b) Azonos elbírálás. c) Szerzett jogok megtartása. d) Biztosítási idők összeszámítása. Dr. Balogh Tamás - OEP

6 I/4. A rendeletek hatálya:
Tárgyi hatály: Csak a szociális biztonsági ellátásokra terjed ki, tehát a szociális segélyekre nem (betegségi és anya-sági ellátások, rokkantsági ellátások, öregségi ellátások, hátramaradotti ellátá-sok, munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos ellátások, halálozási segély, munkanélküli ellátások, családi ellátások) Területi hatály: EU-15, 10 új tag + Svájc, Norvégia, Izland (EGT) Személyi hatály: EGT + 3. államok állampolgárai és családtagjaik (a foglalkoztatottak, az önálló vállalkozók, köztisztviselők közalkalmazottak és mindhárom kategória családtagjai, valamint a tagállamok területén állandó jelleggel lakó menekültek, hontalanok és családtagjaik, továbbá a diákok és családtagjaik) Dr. Balogh Tamás - OEP

7 A következő fejezet Egészségbiztosítási rendelkezések
II. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS EGY MÁSIK TAGÁLLAMBAN Egészségbiztosítási rendelkezések Sürgősségi / szükséges ellátás Teljes ellátás Külföldi gyógykezelés A következő fejezet Dr. Balogh Tamás - OEP

8 főosztályvezető-helyettes OEP Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
Várom kérdéseiket : Dr. Balogh Tamás főosztályvezető-helyettes OEP Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Dr. Balogh Tamás - OEP


Letölteni ppt "A szociális biztonság koordinációja az Európai Unióban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések