Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010. évi költségvetés Önkormányzatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010. évi költségvetés Önkormányzatok"— Előadás másolata:

1 2010. évi költségvetés Önkormányzatok

2 Költségvetés a későbbi gyorsabb növekedésért, alacsony inflációért
4 % A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év. 3 %

3 Javuló belső és külső egyensúly
a GDP %-ban 3 % A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év.

4 A belföldi felhasználás főbb elemei
Változás %-ban 2008. 2009. 2010.

5 Központi költségvetési kapcsolatokból származó források
millió forint Megnevezés Előirányzat 2009. évi országgyűlési előirányzat ,9 Báziskorrekciók: Járulékcsökkenés és EHO megszüntetése ,0 A közoktatási teljesítménymutató felmenő rendszere, valamint a tanuló létszám csökkenés miatt keletkező megtakarítás ,0 Térítési díj emelése a művészetoktatásban -1 100,0 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok-önkéntes tűzoltóságok között feladatátrendeződés -350,0 Önerő alap -6 000,0 Cél- címzett támogatás -9 050,0 Forrásátadás más fejezetekbe -4 591,7 2010. év bázis előirányzat ,2 A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év.

6 Központi költségvetési kapcsolatokból származó források
millió forint Önkormányzati támogatások módosítása Közoktatás -7 634,5 szakmai, informatikai fejlesztések csökkentése, minőség biztosítás, teljesítmény motiváció támogatásának megszüntetése -2 557,8 intézményi társulásba járó gyermekek utáni normatíva csökkentése (15%) -1 700,0 pedagógus továbbképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatások támogatásának megszüntetése -1 647,4 érettségi vizsgáztatás támogatásának csökkentése -1 000,0 közoktatási alapítványok támogatásának megszüntetése -500,0 diáksport normatíva megszüntetése -494,8 komprehenzív iskolamodellek támogatásának megszüntetése -271,0 az ingyenes étkeztetés kiterjesztése a rászoruló 7. oszt. tanulókra 500,0 korai fejlesztés, gondozás 36,5 A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év.

7 Központi költségvetési kapcsolatokból származó források
millió forint Szociális 4 697,4 szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályainak módosítása -5 900,0 pénzbeni ellátások szabályváltozása -4 400,0 út a munkához 13 000,0 új gyermekellátások (Családi napközi és gyermekfelügyelet) 1 997,4 Kultúra -2 954,0 közművelődési és közgyűjteményi normatíva átalakulása -2 600,0 zenekarok támogatásának csökkentése -354,0 Globális támogatások 5 223,5 megyei önkormányzatok SZJA részesedésének csökkenése -7 000,0 üdülőhelyi feladatok normatíva csökkenése (2 Ft helyett 1Ft) -4 900,0 települési sportfeladatok normatíva csökkenése -4 576,5 társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottak, ill. foglalkoztatási gondokkal küzdő települések támogatása -500,0 A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év.

8 Központi költségvetési kapcsolatokból származó források
millió forint kedvezményes gyermekétkeztetésre ÖNHIKI-ből (belső átcsoportosítás) -2 000,0 kedvezményes gyermekétkeztetésre helyi szervezési intézkedésből (belső átcsoportosítás.) -3 000,0 Illetékbevétel kiesés visszapótlása 5 000,0 keresetkiegészítésre céltartalékból 22 200,0 Fejlesztési támogatások ,0 helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása megszűnik ,0 jövedelemkülönbség mérséklés során beszámítással érintett önkormányzatok 25%-os visszatérítésének megszüntetése -8 200,0 belterületi közútfelújítás, korszerűsítés támogatásának megszüntetése -8 000,0 leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása támogatásának (LEKI) megszüntetése -5 850,0 belterületi utak szilárdburkolattal való ellátása támogatásának megszüntetése A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év.

9 Központi költségvetési kapcsolatokból származó források
millió forint belvízrendezési célok támogatásának megszüntetése -450,0 sportlétesítmények felújítása támogatásának megszüntetése -250,0 Bp-i 4-es metró beruházás 500,0 2010. évi irányszám (II. körös szavazás után) ,6 Változás ogyhez: forintban ,3 ( ,8) %-ban 90,3 (87,4) Változás bázishoz: ,6 ( ,1) 97,1 (93,9) A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év.

10 Az önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése
Az SZJA-ból változatlanul 40% illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat (679,4 mrd Ft). 32% normatívan elosztva (543,6 mrd Ft), ebből: jövedelemkülönbség mérséklésre mintegy 5,7% fordítódik (96,5 mrd Ft). 8% az önkormányzatoknál – továbbra is – helyben marad. A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év.

11 Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklése
A helyi iparűzési adóval összefüggő adóigazgatási hatásköröket a 2010-es adóévtől kezdődően az APEH látja el. Az önkormányzatok utoljára a évi adóévről fognak teljes körű saját információval rendelkezni, ezért az adóerőképesség számítást a becsült adatokról fokozatosan át kell állítani tényadatokra: 2010-ben az iparűzési adóerőképesség számításának alapja a évről szóló bevallásokban szereplő adóalap. Ezzel jú1ius 31-én kell elszámolni, 2011-től az iparűzési adóerőképesség mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból fog előállni. A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év. A normatív hozzájárulások jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával továbbra is az év végén kell elszámolni.

12 Jövedelemkülönbség mérséklési értékhatárok változása
A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év. A beszámítási korlát a kötelezően ellátandó feladatok utáni normatívák 80%-áról 90%-ra nő. Jövedelemkülönbség mérséklésre fordított összeg (beszámításokkal együtt): 135,1 mrd Ft

13 Változások a benyújtott törvényjavaslathoz képest
Közoktatás Változások a benyújtott törvényjavaslathoz képest Megnevezés Benyújtott Módosító indítvány Alapfokú művészetoktatás (+900 mFt-ból) zeneművészet Ft/fő Ft/fő egyéb művészeti ágak Ft/fő Ft/fő + változó térítési díj szabályok → majd a szaktörvény ismertetésénél Két tanítási nyelvű oktatás ( mFt-ból) visszakerült Ft/fő Kedvezményes étkeztetés ( mFt-ból) óvoda, iskola, kollégium Ft/fő Ft/fő kiegészítés 5-7 évfolyamra Ft/fő Ft/fő Korai fejlesztés gondozásra (+36,5 mFt-ból) Ft/fő Ft/fő A

14 Változások a benyújtott törvényjavaslathoz képest
Közoktatás Változások a benyújtott törvényjavaslathoz képest Megnevezés Benyújtott Módosító indítvány Központosított előirányzatok Közoktatási informatika (3 000 mFt-ból) 1 000 mFt 4 000 mFt (még így is csökken) Alapfokú művészetoktatás 460 mFt halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, kiváló minősítésű intézményeket támogat A

15 Változások a benyújtott törvényjavaslathoz képest
Közoktatás Változások a benyújtott törvényjavaslathoz képest Megnevezés Benyújtott Módosító indítvány II. kör Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő egyes sajátos közoktatási feladatok támogatásának növelése (belső átcsoportosításból) +600 mFt 898,0 mFt 1 498,0 mFt Támogatotti kör kiegészül a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjával Az érettségi vizsgák megszervezéséhez kapcsolódó támogatás növelése (belső átcsoportosításból) +300 mFt 288,0 mFt 588,0 mFt A

16 Önkormányzatok gazdálkodási mozgásterét növelő intézkedések
Közoktatás Önkormányzatok gazdálkodási mozgásterét növelő intézkedések A költségvetési törvényt megalapozó közoktatási törvény-módosítások - halasztódik az óvodai nevelési igények teljes körű kielégítésének követelménye augusztus 31-éről augusztus 31-éig (kivéve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket), - rugalmasabbá válnak az osztály, csoport-szervezési feltételek, összevont osztály az általános iskolában és az alapfokú művészetoktatásban, négy egymást követő évfolyam tanulóiból szervezhető, a jelenlegi három évfolyam helyett, - magasabb mértékben lesz túlléphető maximális csoport/osztály létszám, az óvodai csoport, az iskolai osztály, illetve a kollégiumi csoport maximális létszáma, ha azt oktatás-szervezési okok indokolják, 20% helyett 30%-kal léphető túl.

17 Önkormányzatok gazdálkodási mozgásterét növelő intézkedések
Közoktatás Önkormányzatok gazdálkodási mozgásterét növelő intézkedések Költségvetési törvényt megalapozó közoktatási törvénymódosítás - halasztódik a kötelező eszköz és felszerelési jegyzék teljesítése szeptember 1-jéig (kivétel az augusztus 31-e után létesített közoktatási intézményeknél) - halasztható a nyelvi felkészítő évfolyamok indítása a középiskolákban szeptember 1-jéről a 2012/2013. tanévig, - csökken a pedagógusok szakirodalom vásárlására járó összeg 14 ezer forint/fő/évről 4 ezer forint/fő/évre, halaszthatják az intézmények a 2009/2010. tanévben és a 2010/2011. tanév első félévében a pedagógus továbbképzéssel összefüggő kötelezettségeiket, részben önképzéssel is teljesíthető (nincs szankció).

18 Közoktatás A költségvetési törvényt megalapozó közoktatási törvény-módosítások - felvehető szeptember 1-jétől az óvodába az a gyermek is aki a felvételét követő fél éven belül betölti a 3. életévét, ha ezzel nem szorítja ki a felvételi körzetében eredetileg arra jogosultakat, Alapfokú művészetoktatásnál közoktatási térítési díj: a folyó kiadások 5 – 15 %-a éven aluli tanulóknál / 5 – 10 % helyett/ 15 – 35 %-a közötti tanulóknál /15 – 30 % helyett/ a tanulmányi eredmény függvényében (2010/11 tanévtől) azonban a térítési díj ≥ mint a normatívák 1főre jutó összegének 10%-a a zeneművészeti ágon 20%-a egyéb művészeti ágon

19 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Az "Út a munkához" programban résztvevők száma január-szeptember hónapokban (fő)

20 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
„Út a munkához” program: 13,0 milliárd forintos növekmény a munkalehetőségek bővítése érdekében (önkormányzati és állami gazdasági társaságok bevonása); 7,5 milliárd forintos növekmény uniós forrásokból továbbképzésekre és szakképzésekre; A változások iránya a foglalkoztatás ösztönzése felé mutat: közfoglalkoztatás bővítése, versenyszféra munkáltatóinak érdekeltség növelése, EU-s források bevonása.

21 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Alapvető változások 2010-ben: megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) összegének a korábban kapott, magasabb összegű segélyben történő megállapítása, nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedőknek a RÁT továbbfolyósítása megszűnik, egy családban csak egy személy lesz jogosult RÁT-ra, 1 személy Rendszeres Szociális Segélyre (azaz 1 családban 2 RÁT-os nem lehet), Szemben a benyújtott törvényjavaslattal: egy családban csak 1 fő részesedhet az aktív korúak ellátásának bármelyikéből (RÁT, RSzS, Közcélú m.). Nyilatkozási időszak: november 15-től december 31-ig. önkormányzati mentesítésre lesz lehetőség (egészségügyi, mentális okok miatt), közcélú munkavégzés után sem kell majd rehabilitációs hozzájárulást fizetni, a közfoglalkoztatási tervet akkor kell módosítani, ha a foglalkoztatottak számában: 2 ezer fő feletti település esetén 10%-os, az alatti település esetén 20%-os változás következik be.

22 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Foglalkoztatás ösztönzése: Ha az állami foglalkoztatási szerv a RÁT-ost: = kiközvetíti, = képzésbe, vagy = más programba vonja be akkor az önkormányzat az érintettet nem kötelezheti közcélú foglalkoztatásra. Az állami foglalkoztatási szervnek a közvetítés eredményességéről a jegyzőt értesítenie kell. A közvetítés útján végzett munka beszámít a 90 munkanap közfoglalkoztatásba.

23 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Foglalkoztatás bővítése, nyitás az elsődleges munkaerőpiac felé: Közcélú munkavégzést lehet szervezni többségi tulajdonú önkormányzati vagy állami gazdálkodó szervezetnél is. A központi költségvetési forrás „átjárhatóvá tétele”: bértámogatás a RÁT-ra jogosultak piaci szektorban történő foglalkoztatása esetén, összege: Ft. TÁMOP : képzési, munkaerő piaci programok a RÁT-ban részesülőknek és ex RÁT-osoknak.

24 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Adósságcsökkentési támogatás helyi rendelet szerinti adható összeg felső határa kritikus esetben Ft ( helyett) egyéb esetben Ft ( helyett) de ugyanaz a család 6 hónapon belül újból nem kaphat se normatív, sem helyi rendelet alapján.

25 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Jövedelempótló ellátások és közcélú foglalkoztatás: Változik az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék visszaigénylésének mértéke: 90%-ról 75%-ra csökken, Az önkormányzatoknak a Szoctv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján lehetőségük van az ellátások felülvizsgálatára. Javasolható, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

26 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Szociális szolgáltatások: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem lesz kötelező önkormányzati feladat  a normatív hozzájárulás megszűnik, pályázati lehetőség az SZMM hatáskörében nappali ellátás feladatköréből kikerül az étkeztetés megszűnik a szociális étkeztetéssel való párhuzamos igénylés lehetősége; személyi térítési díj változásai: családi/háztartási szemléletű jövedelemvizsgálat bevezetése; a maximum emelése (étkeztetés esetében 25%-ról 30%-ra, házi segítségnyújtásnál 20%-ról 25%-ra); idősotthoni ellátásnál a személyi térítési díj megállapításánál a vagyont is figyelembe kell venni; aki intézményi térítési díj fizetését vállalja, annál nem kell jövedelemvizsgálat, de a várólistán nem lép azért előbbre.

27 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Normatívákat érintő módosulások: megszűnik az ellátott jövedelmi helyzetétől függő differenciálás a normatíváknál; fogyatékos bentlakásos normatíva 2 jogcímre bomlik intézményi ellátás lakóotthoni ellátás a szociális foglalkoztatottak után a nappali ellátások normatívájának csak a 40%-a jár. Segítség az ellátási szerződéssel házi segítségnyújtást biztosító önkormányzatoknak: Ha év közben a feladatellátás e formája megszűnik, feladatátvétel miatti pótigény havonta benyújtható a Kincstárnak július 31-ig.

28 Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Gyermekvédelmi szolgáltatások: A GYES időtartamának csökkentésével párhuzamosan a gyermekek napközbeni ellátási férőhelyei számának növelése: új ellátási forma: ún. családi gyermekfelügyelet, családi napközi intézménye megerősítésre kerül. Módosul a bölcsődei csoportlétszámokra vonatkozó előírás: bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható (10 helyett) a kizárólag 2 év feletti gyermekek ellátására szervezett csoportban legfeljebb 14 gyermek gondozható, (jelenleg nincs ilyen életkor szerint megkülönböztetett szabály) a fogyatékos gyermeket is ellátó csoportban legfeljebb 10 gyermek gondozható (jelenleg 8 fő) A gyermekvédelmi utógondozói ellátás időtartama csökken a tovább nem tanuló fiatal felnőttek esetében a jelenlegi 24 évről 21 évre, A gyermekotthonban a családi pótlék 50%-a ellátásra fordítható.

29 Közoktatási, szociális intézmény egyháznak történő átadása
Figyelem, új szabály! Önkormányzati (és egyéb nem állami) intézmény, feladat egyháznak történő átadása esetén az átadó önkormányzat fizeti öt évig a kiegészítő támogatást. (Közoktatási - szociális - gyermekvédelmi törvények módosítása.)

30 Többcélú kistérségi társulások
2009. évi országgyűlési előirányzat 30,8 mrd forint - EHO és járulékcsökkenés -2,0 mrd forint - SzMM fejezetbe átcsoportosítás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) -0,2 mrd forint Mutatószámfelmérés és belső átcsoportosítások hatása 0,9 mrd forint 2010. évi előirányzat 29,5 mrd forint

31 Többcélú kistérségi társulások
Új: a saját fenntartású költségvetési szervben ellátott feladat után járó 2,5 millió forint/feladatellátás, maximum 32,3 millió forintig. Megnevezés Benyújtott Módosító indítvány II. kör munkaszervezetek támogatásának felső határa (belső átcsoportosításból) mFt 28,0 mFt 32,3 mFt közoktatási tagintézményi támogatás meghosszabbítása 2010/11 tanév végéig (belső átcsoportosításból)+500 mFt alapeset FT/fő minősített eset Ft/fő Szociális feladatok a január 31. előtt, saját fenntartásba átvett intézményre van csak támogatás, 3 helyett 2 alapszolgáltatási feladat ellátása után igénybe vehető a támogatás (családsegítés, otthonközeli ellátás, nappali ellátások), külső szerződés esetén 2010-től nem jár ösztönző támogatás.

32 „ÖNHIKI” támogatás Az ÖNHIKI-ben a támogatás egyik alapját jelentő évi (bázis) működési kiadást növeli: a dologi kiadások és az önkormányzati nem kötelező pénzbeli és természetbeni szociális juttatások évi összegének 3,1%-a, a kötelező szociális pénzbeli juttatások évi létszámnövekedéséhez kapcsolódóan a évi önkormányzati saját forrással számított összeg. csökkenti: a munkáltatói járulékcsökkentés és EHO hozzájárulás megszűnése hatása érvényesítésére a normatívák évi csökkenése - üdülőhelyi feladatokhoz, intézményi társulásokhoz kapcsolódó hozzájárulás kivételével.

33 „ÖNHIKI” támogatás A évre elvárt működési bevételeket érintő változások: Az intézményi működési bevételeknél az útmutató szerinti egyes közoktatási, szociális feladatokhoz kapcsolódó ÁFÁ- val növelt intézményi ellátási díj a évi szinten kerül figyelembevételre. Az önkormányzati sajátos működési bevételek helyi adónem megszüntetéséből, adómérték csökkentéséből származó kiesése a támogatásnál nem ismerhető el. A évi felhalmozási bevételeknél: a lakáshoz jutás feladatainak évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összegét lehet figyelembe venni.

34 „ÖNHIKI” támogatás Határidők: Az útmutató elkészítésének és az önkormányzatokhoz történő eljuttatásának határideje: február 28. Az első ütemű igénylés benyújtás határnapja: április 26. Előleg: Az igénylés időpontja, mértéke megegyezik az előző évvel. A tavaly „bevezetett” előlegre vonatkozó részletfizetési lehetőség 2010-re bővül: Abban az esetben is kérelmezhető, ha az első ütemben megállapított támogatás kisebb, mint az igényelt előleg. Az előleg visszavonása felfüggesztésre kerül a részletfizetés elbírálását követő nettó finanszírozásig.

35 A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változásai
2010-től a béren kívüli juttatások az éves cafetéria kereten belül adhatók a keret forrást biztosít a munkáltatót terhelő közterhekre is Cafetéria keret minimális összege Illetményalap 5-szöröse Ft/fő/év Cafetéria keret maximális összege 25-szöröse Ft/fő/év

36 A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változásai
Cafetéria-juttatás: a meleg étkezési utalvány, üdülési csekk, szolgáltatás, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, munkáltatói hozzájárulásból: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárhoz, önkéntes egészségpénztárhoz, önsegélyező pénztárhoz, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe, munkáltatói kiegészítés magánnyugdíj-pénztárhoz. Internet használat A szerv vezetője további juttatásokat, illetve mértékeket is meghatározhat a közszolgálati szabályzatban az önkormányzati körben a köztisztviselő a választott juttatásokról március 1-jéig nyilatkozik

37 A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változásai
Címzetes főjegyzőnek a címadományozási juttatására csak akkor kerül sor, ha a költségvetési törvény erre fedezetet biztosít vagy az önkormányzat azt saját költségvetése terhére megállapítja (maximum az illetményalap 24-szereséig)

38 Az államháztartási törvény változásai
Önkormányzatok költségvetési rendeletében (zárszámadásában) külön jóvá kell hagyni a hiány összegét és annak finanszírozási módját. Finanszírozási mód (működési és felhalmozási külön): előző évek pénzmaradvány igénybevétele (a hiány belső finanszírozása), fennmaradó hiány finanszírozás módja (külső finanszírozás). Nem adható támogatás köztulajdonban álló gazdasági társaságok tisztségviselői, vezető munkavállalójuk javadalmazása közzétételi kötelezettsége nem teljesítése esetén. Helyi önkormányzatok a Kincstárnál is vezethetik költségvetési elszámolási számlájukat. Kincstár elnöke 3 évre is adhat részletfizetési engedélyt.

39 Az államháztartási törvény változásai
Helyi önkormányzatok és jogi személyiséggel rendelkező társulásaik a törzskönyvi nyilvántartás alanyai lesznek, a kincstár hivatalból bejegyez. Attól, hogy törzskönyvi alany, még ugyanúgy kell a pénzügyi információt (elemi költségvetés és beszámoló, stb.) szolgáltatni, mint eddig. Lehetőség lesz másik irányító szervvel (önkormányzattal) megállapodást kötni az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. Nem kell a fejlesztési támogatást visszafizetni, ha Ptk. szerinti szerződés végrehajtását biztosító bevételhez (pl. kötbér) jut az önkormányzat.

40 A helyi (települési és területi) kisebbségi önkormányzatok
Kiterjed rájuk is (így a költségvetési fegyelem erősödik, átláthatóság javul), hogy: a Kincstár ellenőrizheti a közzétételi kötelezettségét az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatoknak és az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó adatoknak,

41 A helyi (települési és területi) kisebbségi önkormányzatok
- ha nincs időben költségvetési határozat átmeneti gazdálkodásról határozatot lehet hozni, ebben: - a testület felhatalmazza az elnököt = a bevételek-kiadások teljesítésére, illetve = milyen intézkedéseket tehet a határozat keretein belül, - a felhatalmazás időtartamát meg kell határozni, - ha átmeneti gazdálkodásról szóló határozat nincs vagy hatályát vesztette - az elnök jogosult = a bevételek jogszabályok szerinti beszedésére, és = az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére erről a testület előtt el kell számolni és az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.

42 A helyi (települési és területi) kisebbségi önkormányzatok
a helyi önkormányzattal a tervezés készítésére kötött megállapodás kötelező tartalmi elemeit is részletesen meghatározták: - a jegyző: a költségvetési koncepció elkészültét követő 3 napon belül értesíti a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét a tervezet helyi kisebbségi önkormányzatot érintő adatairól, az elfogadott koncepciót , majd később az elfogadott költségvetési rendeletet 1 munkanapon belül a helyi kisebbségi önkormányzat elnökének a rendelkezésére bocsátja, - a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke: az elfogadott költségvetési határozatot 1 munkanapon belül megküldi a jegyzőnek.

43 Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet
Gazdálkodási feladatok ellátására kijelölhető más helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve is. Ehhez szükséges az irányító szervek megállapodása, a kijelölt költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására alkalmassága (önkormányzati hivatal, GAMESZ, önk. kincstár esetén nem feltétel a gazdasági szervezet) A demográfiai változások kezelésének legcélzottabb formája az öregségi nyugdíjkorhatár emelése. 2016-ban, az 1954-ben született korosztállyal kezdődne. Születési korcsoportonként 4 hónap emelést jelentene, így 2027-ben, az 1962-ben született korosztállyal érné el az emelt korhatárként kitűzött 65. életévet. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor párhuzamosan emelkedik a nyugdíjkorhatárral, maximális időtartama 2 év.

44 Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet
Részletszabályok a költségvetési szervek tevékenységének meghatározásához és elszámolásához - Alaptevékenységnek minősül pl.: - Az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó szakmai igazgatás, - Ingatlan kapacitás-kihasználtságát célzó bérbeadása, - Valamennyi költségvetési szervnél a pénzügyi-igazgatási feladatellátást külön szakfeladaton kell elszámolni (kiadásfelosztás alapján): - a közoktatási, szociális-gyermekjóléti, egészségügyi, művészeti, városgazdálkodási feladatok és önkormányzati gazdálkodás esetén az alaptevékenységnek megfelelő pénzügyi-igazgatási szakfeladaton, - a többi feladatellátás esetén „egyéb” pénzügy igazgatási szakfeladaton. Pl: Óvodai nevelés szakfeladat, Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

45 Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet
Pénzügyi igazgatási szakfeladatok 1) Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása /közhatalmi tevékenységek/ 2) Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 3) Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél 4) Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 5) Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 6) Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 7) Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

46 Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet
- GESZ, GAMESZ, önkormányzati kincstárnál - a pénzügyi-igazgatás feladatellátása (GESZ, kincstár esetén az összes kiadás, GAMESZ-nél a pénzügy-igazgatási tevékenység) az ellátott szerv(ek) alaptevékenységének megfelelő, illetve az „egyéb” pénzügyi-igazgatási szakfeladaton, más szervnek végzett üzemeltetési feladatok az ellátott szerv(ek) szakmai feladatának szakfeladatán kerül tervezésre, elszámolásra. - Vállalkozási tevékenység esetén ( pl.: rendszeresen, haszonszerzés céljából szakmai szolgáltatás keretében végzett továbbképzés mások számára) ha e tevékenység kiadásai az intézmény összes kiadásának 5 %-át nem éri , kisegítő tevékenység szabályait lehet alkalmazni (nem kötelező nyereséget elérni)

47 Gazdasági feladatot ellátók képesítése
Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet Gazdasági feladatot ellátók képesítése Gazdasági vezető: Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség vagy A felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelő. Felmentés: továbbra is kinevezéskor adható, ha költségvetési szervnél legalább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezik és már megkezdte tanulmányait. Gazdasági vezető és érvényesítő: 2009. december 31-ig kiadott felmentések január 1-jéig érvényesek. Község, nagyközség költségvetési szerve esetén a felmentés december 31-ig érvényes.

48 Költségvetési szerv tervezésénél: Megvalósítási terv:
Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet Költségvetési szerv tervezésénél: Megvalósítási terv: - Az önkormányzat felmentheti költségvetési szerveit a évben a megvalósítási terv készítése alól (Áht. szabály). - Az éves költségvetés megegyezik az elemi költségvetéssel, ha az önkormányzat döntése alapján nem kell megvalósítási tervet készíteni. Ha az önkormányzat nem menti fel költségvetési szerveit a megvalósítási terv készítése alól, akkor a rendelettel együtt a megvalósítási tervet is jóvá kell hagyni az irányító szervnek. Teljesítményterv: - Köteles készíteni a közintézet, vállalkozói közintézet, közüzem a rendelettervezettel együtt, 2010-ben május 31-ig. - Közintézménynek nem kell készíteni, de az önkormányzat elrendelheti.

49 Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet
2010-től az Ámr. helyett PM rendelet tartalmazza: az elemi költségvetés dokumentációját (űrlapok), és a nettó finanszírozás adatlapjait. Természetesen az űrlapok kitöltési tájékoztatója továbbra is elérhető lesz a PM honlapján

50 Kötelezettségvállalási szabályok
Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet Kötelezettségvállalási szabályok Kötelezettségvállalás pontosítása az önkormányzati hivatalban: - Az önkormányzat nevében az önkormányzati hivatal előirányzatai felett a polgármester vállalhat kötelezettséget (átruházható továbbra is jegyzőre, önkormányzati képviselőre) A jegyző az önkormányzati hivatal előirányzatai közül külön törvényben meghatározott feladatai esetén (választás, szoc. segély) a kötelezettségvállaló. Valamennyi költségvetési szervnél: Szakmai teljesítés igazolása csak a kiadások esetében kötelező. Kivétel: a támogatások, pénzeszköz átadás (ahol a fedezetet kell vizsgálni).

51 Pénzellátási szabályok Nettó finanszírozás ütemezése:
Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet Pénzellátási szabályok Nettó finanszírozás ütemezése: 2 év alatt változik: 2010. első ütem utalása: december 22. (nem változik) 2011. első ütem utalása: január 3. már 2010-ben a tárgyhó 25-e helyett a tárgyhó utolsó napja.

52 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "2010. évi költségvetés Önkormányzatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések