Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi férőhely kiváltás program jelenlegi helyzete Farkas Edit FSZK ügyvezető Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület elnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi férőhely kiváltás program jelenlegi helyzete Farkas Edit FSZK ügyvezető Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület elnök."— Előadás másolata:

1 Az intézményi férőhely kiváltás program jelenlegi helyzete Farkas Edit FSZK ügyvezető Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület elnök

2 A fogyatékosság emberjogi megközelítése Intézménytelenítés folyamata (Skandinávia, USA, GB) Támogatott életvitel fogalma (Kinsella USA 1993)(Klein UK 1994) lakóotthoni intézmények kritikájaként Egyénre szabott, szükségletekhez igazított, lakhatás és segítő támogatás elválasztása, érintettek aktív bevonása életük alakításába, személyes kapcsolataik támogatása, meglévő képességek kialakítására épít- és ösztönöz új készségek kialakítására (Bugarszki, Farkas, Gazsi, Horváth, Kozma: Foglalkozzunk vele! Fókuszban az autizmussal élők támogatott lakhatása. Aura, Budapest. 2011) 2014. 09. 15.Külsővat2

3 Nemzetközi dokumentumok Nemzetközi szint 2006 ENSZ Jegyzőkönyv a részes államok számára követendő alapelveket is előír és konkrét elvárásokat, beavatkozásokat fogalmaz meg. A 19. cikk kimondja, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek egyenlő joga van a közösségben való élethez, amelyhez az aláíró államok megfelelő otthoni, bentlakásos és egyéb közösségi támogató szolgáltatásokat biztosítanak. Uniós szint Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának 2006-ban elfogadott Akcióterve, amelynek célja a fogyatékossággal élő emberek jogainak biztosítása, teljes körű társadalmi részvételének előmozdítása és életminőségük javítása. Az Akcióterv 15 „intézkedési kulcsterületen” ad célokat és javasol intézkedéseket. Az egyik kulcsterület a „integrált életvitel” (community living). További, pontosan körül nem határolt, használatos fogalmak: önálló életvitel (independent living), támogatott életvitel (supported living), támogatott lakhatás 2014. 09. 15.Külsővat3

4 Hazai jogharmonizálás folyamata Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz tartozó Fakultatív Jegyzőkönyv ratifikálása a 2007. évi XCII. törvénnyel. FOT módosítás 17. § (1)-(5) bekezdéseinek 2011. január 1-jétől hatályos szövege (<50 fő, 2013.12.31-ig 1500 fő fhkiváltása)  A Kormány 1257/2011. (VII.21.)h a t á r o z a t a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2011- 2041) 2014. 09. 15.Külsővat4

5 2012. évi CXVIII. Törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (támogatott lakhatással való kiegészítés) 1/2000 SZCSM rendelet kiegészítése a támogatott lakhatás elemeivel folyamatban van. Világosan látszik, hogy a klasszikus jogszabályi kereteket feszegeti az új attitűd és az ezzel járó terminológia. 2014. 09. 15.Külsővat5

6 Kormánystratégia az intézményi férőhelykiváltásról Célja, hogy kijelölje a hosszú távú irányokat az intézmények és a fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatási rendszer teljes átalakítására. Forrása 2011-13-ban: intézmények kiváltása - szociális intézmények komponens (kódszám: TIOP- 3.4.1. A-11/1.) STRATÉGIA VII/1. pontja: Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) megalakulása (2011.08.) 2014. 09. 15.Külsővat6

7 Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület Kiemelt feladatai: a Stratégia megvalósítását segítő pályázatra beérkező konkrét megvalósítási tanulmányok véleményezése, illetve szakmai javaslat megfogalmazása a pályázatokhoz a Stratégia alapelve és céljai alapján (2011-ben a TIOP-3.4.1. pályázat keretében), a pályázatokban megfogalmazott átalakulás után fennmaradó infrastruktúra hasznosítási koncepciójának véleményezése, a fejlesztések monitorozása, a folyamatot kísérő szakemberképzési tervek véleményezése és végrehajtásuk felügyelete, az alapszolgáltatások kapacitásának felülvizsgálata, teljes körű transzparencia biztosítása, az Intézményi Átalakítás Cselekvési Tervének kidolgozása. 2014. 09. 15.Külsővat7

8 IFKKOT 14 fő (EMMI, FESZT, OFT, ELTE, ÉTA, Egyház, SZGYF, FSZK, Kézenfogva Alapítvány, Főváros, Civil Műhely, Lélekhang Egyesület) Eddigi tevékenysége TIOP 3.4.1.A-11/1 számú, a „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázatra pályázatírás előtti látogatás, tanácsadás, MT-k véleményezése (max. 25 fős lakócentrum), javaslatok ingatlanhasznosításra, jogszabálytervezetek véleményezése, állásfoglalás- tanácsadói folyamat segítése, 2013 év tervei: akkreditált nemzetközi konferencia, helyszínen kibővített ülések, nemzetközi támogatás bevonása (European Expert Group DI), mentorhálózat figyelemmel kísérése, képzési anyagok felkutatása, Cselekvési Terv 2014. 03-ig a tapasztalatok beépítésével, majd háromévente újra 2014. 09. 15.Külsővat8

9 TIOP 3.4.1. A fogyatékos személyek, valamint pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő, és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással. E cél eléréséhez nem csak anyagi forrásra, hanem elsősorban szemléletváltásra van szükség- „újraintézményesedés” veszélye! 2014. 09. 15.Külsővat9

10 7 mrd Ft (250 millió-1 mrd. között) pályázható a 1257/2011. (VII.21) kormányhatározat alapján nem nyújthatott be pályázatot az a pályázó, amely az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) által kiadott támogató nyilatkozattal nem rendelkezik. (javaslatokat, segítséget kaptak a pályázók) >25 fő Beadott pályázatok: Bélapátfalva, Berzence, Szentes, Szakoly, 2012 tavaszán előzetes Támogatási Szükségletfelmérés és rehab. Szakmérnöki tanácsadás zajlott Támogatási Szükségletfelmérő Eszköz kidolgozója: Kézenfogva Alapítvány Szervező: FSZK +Kalocsa, Mérk (nem volt előzetes szükségletfelmérés) 2014. 09. 15.Külsővat10

11 FSZK szerepe a Stratégia végrehajtásában IFKKOT tagság és az elnöki+titkári feladatok ellátása Mentorhálózat képzése, kialakítása és működtetése 2014. 02-ig TÁMOP 5.4.5. forrásból, majd a nyertes intézmények finanszírozzák a TIOP pályázatban vállalt feladatként 2014. 09. 15.Külsővat11

12 A mentorhálózat Célja: szakmai segítségnyújtást biztosít a pályázó intézmények részére. A mentorhálózat integrálja gyógypedagógiai, rehabilitációs, és módszertani tapasztalatokat. A mentorhálózat feladata: a változásra való felkészítés, az új ellátási formára való felkészülés támogatása a szakmai team és az igénybevevők számára, az igénybevevők új helyzetre való felkészítését szolgáló egyéni intézkedési tervének elkészítésében segítségnyújtás a szolgáltató támogatása az új egyéni fejlesztési terv megfogalmazásában, az új szolgáltatási tartalom meghatározásában 2014. 09. 15.Külsővat12

13 106 fő 50 órás akkreditált képzése 2012. október és december között TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, „A fizikai és info- kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekt keretében, melynek felelőse az FSZK 2014. 09. 15.Külsővat13

14 Mentorterületek Kulcsmentorok Stratégiai szakmai-, szervezet átalakítási-, intézményvezetőt támogató coach- 2014. 09. 15.Külsővat14

15 Szakmentorok rehabilitációs szakmérnök- szupervizor coach- szervezeti működési- (HR, jog, közgazdaságtan) foglalkoztatási- dolgozók képzési- lakók képzési- támogatási szükségletfelmérő- +FESZT által felkészített érdekvédelmi mentorok 2014. 09. 15.Külsővat15

16 Mentorhálózatot Irányító Testület Kétszintű működés 1. mentorcsoportok vezetőiből álló operatív szint 2. mentorhálózat működését szakmailag koordináló testület (EMMI, ELTE, FSZK, Kézenfogva, Lélekhang, FESZT) A mentorhálózat működése 2013 április- májustól- csak tanácsadó szerep 2014. 09. 15.Külsővat16

17 Köszönöm a figyelmet! farkas.edit@fszk.hu www.szocialisportal.hu/web/szocialis -agazati-portal/kivaltast-koordinalo- testulet


Letölteni ppt "Az intézményi férőhely kiváltás program jelenlegi helyzete Farkas Edit FSZK ügyvezető Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület elnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések