Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Törvény a nemdohányzók védelmében Dr. Séri Péterné VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprém VMIOESZMI Külsővat, 2012.április 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Törvény a nemdohányzók védelmében Dr. Séri Péterné VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprém VMIOESZMI Külsővat, 2012.április 17."— Előadás másolata:

1 Törvény a nemdohányzók védelmében Dr. Séri Péterné VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprém VMIOESZMI Külsővat, 2012.április 17.

2 Mi indokolja a törvényi szabályozást? A világon évente 3 millió, Magyarországon évente 30 ezer ember hal meg dohányzás miatt, mely több mint az alkohol, kábítószer, AIDS, más fertőző betegség, közúti baleset, gyíkosság és öngyilkosság miatt összesen meghaltak száma

3 Ha a dohányzó fiatalok számának növekedését nem sikerül megállítani, az áldozatok száma 2025-re a világon 10 millióra Magyarországon 100.000-re emelkedhet évente

4

5 A gyanúsított füst

6 1600-1700-as évek „… az évekig tartó dohányzás megperzseli a tüdőt…”( Fang Yizhi kínai filozófus 1600) „A szokás undorító a szemnek, gyűlöletes az orrnak, árt az agynak, veszélyes a tüdőre, és fekete, bűzös füstje leginkább a pokol iszonyú alvilági gőzeihez hasonlít.” (angliai I.Jakab) „…ha a fiatalok túl sokat dohányoznak, akkor reszkető, bizonytalan lesz a kezűk, tántorgó a járásuk és elhamvadnak nemes testrészeik ( Boiseregard 1701.) A tubákolás az orr rákos megbetegedését okozhatja (John Hill 1761) A pipázás elősegíti az ajakrákot (Samuel Thomas von Sömmerring 1795)

7 XX. század I. világháború után szaporodik a tüdőrákos megbetegedések száma Németországban, Angliában, USA-ban vizsgálatokat indítanak a dohányzás és tüdőrák összefüggésének bizonyítására 1962. Brit Királyi Orvos Társaság kijelentése: A DOHÁNYZÁS OKA A TÜDŐRÁKNAK! 1965 - Angliában betiltják a cigarettareklámokat 1981- Első nagy vizsgálat a tüdőrák és a passzív dohányzás összefüggésének bizonyítására

8 A DOHÁNYZÁS KÖZVETLEN OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ BIZONYOS BETEGSÉGEKKEL ÉS BETEGSÉGCSOPORTOK MEGJELENÉSÉVEL, KIALAKULÁSUK GYAKORISÁGÁVAL!

9 Tiltó rendelkezések Inkvizíció : istenkáromlás - börtönnel bünteti I. Jakab: vallási okokra hivatkozva rendeletet alkot ellene Apafi Mihály erdélyi fejedelem nikotinmérgezése után törvényben tiltja meg a dohányzást/1681./ Szász fejedelemségekben, Bajorországban tiltják 1639-ben Konstantinápolyban tűzeset miatt halálbüntetést szabnak ki dohányzókra Mihály és Alekszej orosz cárok börtönnel és korbáccsal büntetik a dohányzókat

10 Hazai törekvések 6O-as évek- Eü. tárca szabályozza a betegek beutalási rendjét Kékestetőre 1965. Nyílt levél az Orvosi Hetilapban az orvosok etikus viselkedéséről 1970-es évek – miniszterelnök-helyettesi rendelet a közterületi dohányzás szabályozásáról / eü. intézmények vezessenek be dohányzási tilalmat!/ - megbukott 1978.évi I. tv. a belkereskedelemről szabályozza a dohánytermékek reklámozását 1986- Csehák-féle dohányzásellenes stratégia kidolgozásra kerül, de nem valósul meg 1994.- Kertai-féle Népegészségügyi Program 1999 – törvény a nemdohányzók védelméről 2003 – WHO Dohányzásellenes Keretegyezményének ratifikálása

11 1999.évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól Tartalom: - Preambulum - Értelmező rendelkezések -A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai - A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes szabályai - Fogyasztási és forgalmazási tilalmak megszegése, szankciók - Záró rendelkezések

12 Preambulum Határozottabb, a korlátozásokat jobban meghatározó szándék: - Kedvezőtlen népegészségügyi mutatók javítása - Kiskorúak dohánytermékekhez jutásának csökkentése - Nyilvános helyen történő fogyasztás visszaszorítása - Szabályozás időnkénti felülvizsgálata - Személyekre és helyekre tekintettel történő fogyasztási korlátozások

13 Értelmező rendelkezések (1.§) Dohánytermék dohányzás közforgalmú intézmény – Új elem! (közforgalom előtt nyitva állás, tekintet nélkül a bejutás feltételeire) rendezvény zárt légterű helyiség kombinált figyelmeztetés – Új elem ! (pl. fénykép+szöveges figyelmeztetés) egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet – Új elem! (alapszabályában meghatározott céllal legalább két éve működik)

14 A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai (2-4.§)

15 Teljes dohányzási tilalom I. 1.közoktatási intézményben és annak bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, 2.gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, 3.egészségügyi szolgáltatónál és ahol eü. szolgáltatást is nyújtanak, függetlenül az intézmény rendeltetésétől, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, Dohányzóhely az intézmény területén kívül csak úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül!

16 Teljes dohányzási tilalom II. 4. közforgalmú közlekedési eszközön, (autóbusz, vonat stb.) 5. munkahely zárt légterű helyiségeiben 6. közforgalmú intézmény 2 zárt légterű helyiségeiben és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, 2 7. közterületi aluljárókban, játszótereken, és annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, 8. vasúti létesítmények és pályák személyforgalom számára megnyitott területein, közforgalmú közlekedési eszközök megállóiban, várakozó helyein, valamint nyílt légterű megállók, várakozóhelyek 5 méteres távolságán belül

17 Hol jelölhető ki nyílt légtérben dohányzóhely? 1.Munkahelyen (nem közforgalmú bejárat mellett is kijelölhető!) 2.Közforgalmú intézmény területén (pl. udvar), a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül - Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó intézmény esetén a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteren belül abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteren túl nem állnak fenn - Nyílt helyen is csak úgy jelölhető ki dohányzóhely, ha az az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától elkülönül!

18 Hol jelölhető ki zárt légtérben dohányzóhely? büntetés-végrehajtási intézményekben, rendőrségi előállító helyiségekben, fogdákban, őrzött szálláshelyeken a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - számára, pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára, a már működő szivarszobákban, zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja. Fokozottan tűz és robbanásveszélyes munkahelyen (külön engedély alapján)

19 Dohányzóhely kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás 1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen, 2.szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy más rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás egyébként nem tiltja.

20 Mikor, és hogyan dönthet a fenntartó/tulajdonos/munkáltató? l. Helyi önkormányzat rendeletében közterületet nemdohányzóvá nyilváníthat. 2. Magánforgalomban lévő közlekedési eszközön (pl.taxi, bérelt busz) a dohányzóhely kijelöléséről az üzembentartó dönt. 3. Vendéglátó intézményt az üzemeltető nemdohányzó intézménnyé nyilváníthat (Ez esetben nyílt légtérben sem kell dohányzóhelyet kijelölni) 4. Munkavállalók egyetértésével a munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja (Ez esetben a munkavállalók az udvaron sem dohányozhatnak, viszont az ügyfelek részére ki kell jelölni dohányzóhelyet!)

21 Intézkedésre jogosultak egészségügyi államigazgatási szerv tűzvédelmi hatóság közterület felügyelet rendelkezésre jogosult (intézmény, közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy) 1. jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felhívni a jogsértőt, 2. annak eredménytelensége esetén felszólítja a helyszín elhagyására, illetve 3. eljárást kezdeményez (intézkedésről feljegyzést készít és eljuttatja az intézkedésre jogosult hatósághoz

22 Egészségvédelmi bírság - Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki betöltötte a 14 évet, és saját jövedelemmel rendelkezik - Az egészségvédelmi bírság főszabályként a jogsértő magatartásról való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül alkalmazható, és a jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven túl nem szabható ki.

23 Bírság összege 1.dohányzással összefüggő tilalmak és korlátozások megsértése esetén (magán személy) 20 000 - 50 000 Ft. 2.Dohányzóhely kijelölésére vonatkozó kötelezettségek, tilalmak, korlátozások ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén – felelős személy tekintetében 100 000 - 250 000 Ft 3.Intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében 1 000 000 – 2 500 000 Ft 4.Helyszíni bírság összege, (ha 30 napon belül befizetésre kerül) maximum 30 000 Ft

24 Záró rendelkezések Szivarszoba továbbműködtetése – határidő letelt! Türelmi idő: 2011. január 01-március 30-ig – letelt! Fokozottan tűz és robbanásveszélyes munkahelyekre vonatkozóan Egészségvédelmi bírság dohányzóhely kijelölésével összefüggésben, azzal szemben nem alkalmazható, aki a módosító tv. hatályba lépését követő 30 napon belül dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be. (2012. május 11-ig)

25 Kapcsolódó szabályok A társasházak és a lakásszövetkezetek esetében az alábbi szabályok lépnek hatályba: A házirend - a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított - eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben.


Letölteni ppt "Törvény a nemdohányzók védelmében Dr. Séri Péterné VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprém VMIOESZMI Külsővat, 2012.április 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések