Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért 2007. április 18. András Lászlóné, igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatok a gazdaságfejlesztésért 2007. április 18. András Lászlóné, igazgató."— Előadás másolata:

1 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért 2007. április 18. András Lászlóné, igazgató

2 Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult intézményrendszer Túlzott adminisztrációs teher Túlzott biztosítéki elvárások

3 A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

4 Az integráció céljai Hatékonyság növelése Átláthatóság megteremtése Ügyfélközpontúság megvalósítása Hozzájárulás a vállalkozások versenyképességének növeléséhez

5 Az integráció előnyei Párhuzamosságok megszüntetése A legjobb gyakorlatok elterjesztése Ügyfélorientált működése elősegítése GOP egyablakos rendszer kialakítása

6 A MAG Zrt. támogatásközvetítési feladatai GOP 1. prioritás GOP 2. prioritás GOP 3. prioritás KMOP 1.1, 1.2, 1.3 GVOP összes pályázata Az integrálandó szervezetek által kezelt összes hazai pályázat A MAG Zrt. hálózata látja el az MFB területi képviseletét is. GOP és KMOP GVOP Hazai pályázatok MFB hálózati képviselet

7 A GOP-os pályázó Feltétel:  Gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó  Legalább egy fős létszám  Belföldi  Nem mezőgazdasági vállalkozás Kizáró okok:  Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás  Negatív sajáttőke  Kevesebb mint 2 lezárt üzleti év  Fejenkénti árbevétele kevesebb a meghatározottnál  Csökkenő árbevétel (több, mint - 5%)  Már nyert 2007-ben a 2. prioritásból

8 A GOP-ból támogatott projektekre igaz  Nem mezőgazdasági termelésre vagy feldolgozásra irányul  Nem turisztikai attrakció vagy szálláshely-fejlesztés  Nem az „érzékeny ágazatokba” tartozó beruházás  Mikro-vállalkozás esetében a projekt nem vidékies térségben valósul meg  Nem a Közép-magyarországi térségben valósul meg  A beruházás a pályázat befogadása előtt nem kezdődött meg  A projekt két éven belül megvalósul (de legkésőbb 2009. dec. 31-ig)

9 A pályázatok Pályázat neveBenyújtás határideje GOP-2007-2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 2007. április 23. GOP-2007-2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára 2007. április 30. GOP-2007-2.1.1/C Komplex vállalati technológia fejlesztés2007. május 21. GOP-2007-2.1.2/B Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára 2007. április 30. GOP-2007-2.1.2/C Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben 2007. május 21.

10 GOP-2007-2.1.1/A - Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése  Mikro- és kisvállalkozások  Technológiai fejlesztés – új vagy max.3 éves, egyenként legalább 200.000 forint értékű eszközök beszerzése  A támogatás 1 és 5 millió forint közé esik  A támogatás a beruházás max. 30%-a lehet  Egyszerűsített eljárási rend (normatív jellegű támogatás)  Egyszerűsített dokumentáció;  Egyszerűsített elszámolás (1x)  Az elbírálás befogadási sorrendben történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig;  Beadás márc. 1. és ápr. 23. között  Keretösszeg: 6,041 milliárd Ft

11 GOP-2007-2.1.1/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára Mikro-, kis- és középvállalkozások  innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;  vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;  környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez;  piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés megvalósítása.  A támogatás összege 5 és 50 millió forint közötti  A támogatás a projekt max. 30%-a  Elbírálás előre meghatározott és közzétett pontozási rendszer alapján.  Beadás március 1. és április 30. között  Keretösszeg: 6,041 milliárd Ft

12 GOP-2007-2.1.1/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára II. Támogatható tevékenységek: 1.Technológiai korszerűsítést eredményező 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése. 2.Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás (20%). 3.Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések (10%). 4.Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is.

13 GOP-2007-2.1.1/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára III. 5.Piacra jutás támogatása (5%). 6.Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan (5%). 7.Tanácsadás igénybevétele (5%). 8.Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása (10%, max. 2,5 MFt). KOMPLEX termék: a 2, 3, 5-8. tevékenység csak az 1. vagy a 4. tevékenységgel együttesen támogatható. Az 1. és a 4. tevékenység önállóan is támogatható A kitöltő program segít betartani a százalékos arányokat.

14 Könnyítések a biztosítéki rendszerben RÉGIÚJ Biztosítékok köreingatlan- és ingójelzálog bankgarancia kezelési kötelezvény + óvadék Támogatás nagysága5-10 millió: ingó 10 M  ingatlan 10 millióig: nincs 10 M  van Biztosíték nagysága  megvalósulási időszak  fenntartási időszak 120% 5 év 8 hónap 100% 0-50% 3 év Kombinált beadás, részbiztosíték nemigen

15 Az A és B jelű beadott pályázatok gyakori hibái Hiánypótlás gyakori oka: a projekt adatlap nem megfelelő kitöltése  A pályázóra vonatkozó adatok hibás rögzítése.  A projekt ütemezések nincsenek összhangban.  A projekt adatlap költségvetése nincs összhangban a becsatolt árajánlattal.  Kerekítési hibák.  A mellékletek (különösen az árajánlat) nem tartalmazzák a Pályázati útmutatóban meghatározott tartalmi elemeket. Elutasítás gyakori okai:  200 000 Ft alatti költségtételek szerepeltetése a költségvetésben.  Nem elszámolható költségtétel szerepeltetése a költségvetésben (pl: beüzemelés, földmunka, telepítés).

16 Várható pályázatok - 2. kör  1.1.1. Piacorientált kutatás-fejlesztési és technológiai együttműködések  1.3.1. Vállalati innováció támogatása  1.3.2. Vállalati K+F tevékenység/divízió kialakításának támogatása  2.1.2/D komplex technológiai korszerűsítés a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére  2.1.3.Regionális szolgáltató központok  2.2.2. Minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatás  3.2.1. Ipari parkok telephely- és szolgáltatásainak fejlesztése

17 Várható pályázatok - 3. kör  1.1.2. Kutatási központok fejlesztése, megerősítése  1.2.1. Innovációs és technológiai parkok támogatása  1.3.3. Technológia-intenzív start-up vállalkozások segítése  2.2.1. Vállalati folyamatmenedzsment támogatása  2.2.3. E-kereskedelem, e-szolgáltatások kialakítása, honlapkészítés  3.1.1. Hálózati infrastruktúra létrehozása  3.2.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése  3.3.1. Vállalatok részére információ és üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása

18 Elérhetőség: Kapcsolat06-40/200-617 NFÜ ügyfélszolgálata 06-40/638-638 új pályázatokkal kapcsolatos információk Cím MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Center Point 2. Irodaház Budapest XIII. ker., Váci út 81-83. Nyitva tartás hétfő-csütörtök: 8.00-17.00 (új ügyfelek fogadása 16.00 óráig) péntek: 8.00-16.00 E-mailinfo@magzrt.hu Weboldalwww.magzrt.hu

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pályázatok a gazdaságfejlesztésért 2007. április 18. András Lászlóné, igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések