Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igénybevevői nyilvántartás Kezdeti adatok betöltése Excel tábla használata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igénybevevői nyilvántartás Kezdeti adatok betöltése Excel tábla használata."— Előadás másolata:

1 Igénybevevői nyilvántartás Kezdeti adatok betöltése Excel tábla használata

2 Tájékoztatás témái Alapok Kezdeti adatbetöltés alapjai Kezdeti adatbetöltés módja Excel tábla Mikor érdemes használni? Szerkezet, adatok értelmezése Feldolgozás menete Szoftverfelület

3 Kezdeti adatok betöltése Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban. Nyr. 15.§ (2) A kezdeti adatfeltöltés azon ellátottakra és ellátást megalapozó igénylések (megállapodások/határozatok) adataira terjed ki, amelyek 2012. március 1.-én várhatóan a szolgáltatótól ellátást vesznek igénybe. Kezdeti adatok megadásának terjedelme: Manuálisan: a KENYSZI szoftver funkcióval Automatikusan: Egy excel tábla előzetes feltöltését követően az excel tábla automatikus feldolgoztatásával A kezdeti adatok megadásának két módja van

4 Kezdeti adatbetöltés manuális módja (nem témája az előadásnak) Kezdeti adatbetöltés manuális módja (nem témája az előadásnak)

5 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Mikor célszerű alkalmazni? Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Mikor célszerű alkalmazni? Nem javasoljuk azt a megoldást, hogy az excel táblát töltse fel manuálisan és utána töltsék be a rendszerbe. Ilyenkor az adatokat inkább a rendszer saját funkcióival rögzítsék. Az excel tábla hatékonyan akkor használható, ha az igénybevevők és az igénybevétel adatai egyébként is megvannak elektronikus formában (valamilyen rendszerben, vagy excel táblában) Az excel táblás megoldás akkor is lehet hatékony, ha csak egyes adatok hiányoznak és azokat kell kézzel megadni. Ilyenkor a hiányzó adatok pótolhatók az excel táblában

6 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete Az ügyféltörzs karbantartását biztosítja 1.munkalap Igénybevevő A megállapodáson alapuló igénybevétel adatait lehet megadni 2.munkalap Megállapodás A határozaton alapuló igénybevétel adatait lehet megadni 3.munkalap Határozat A mezőellenőrzéseknél használt felsorolásokat tartalmazza 4.Munkalap Validáció

7 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete Minden munkalapon a sorokhoz tartozik egyedi azonosító Taj szám 1.munkalap Igénybevevő TAJ szám+Ágazati azonosító+Szolgáltatás/ellátástípus 2.munkalap Megállapodás TAJ szám+Ágazati azonosító+Szolgáltatás/ellátástípus 3.munkalap Határozat

8 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 1.munkalap:Igénybevevő Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 1.munkalap:Igénybevevő A TAJ szám megadása kötelező. A TAJ számmal nem rendelkezők adatait manuálisan kell megadni Taj számIgénybevevő családi és utóneveSzületési családi és utónév névSzületési helySzületési időAnyja születési családi és utóneve Nem kötelező adat. Az Szt. szerint nem kezelhető, a Gyvt. Szerint kötelező kezelni Igénybevevő nemeIgénybevevő állampolgársága Ha magyar állampolgár, akkor kötelezően Magyarországon élő magyar állampolgár. Ha nem magyar állampolgár, akkor minden más jogcím megadható. Állampolgársági jogállás Vagy meg kell jelölni, hogy nem rendelkezik vele, vagy meg kell adni. Tagoltan kell megadni. Igénybevevő lakóhelye Vagy meg kell jelölni, hogy nem rendelkezik vele, vagy meg kell adni. Tagoltan kell megadni. Igénybevevő tartózkodási helye

9 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 2.munkalap:Megállapodás Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 2.munkalap:Megállapodás Csak olyan adható meg, amely szerepel az Igénybevevő munkalapon Taj szám A betöltőnek rendelkeznie kell az ágazati azonosítóhoz kapcsolódó telephely re vonatkozó jogosultsággal. Székhely/telephely ágazati azonosítója A megadott listából kell választani és karakterhelyesen kell azt megadni A betöltőnek rendelkeznie kell a telephelyen belül a megadott szolgáltatás/ellátástípus vonatkozásában jogosultsággal. Szolgáltatás/ellátástípusa Egyes szolgáltatástípusoknál megadandó adat. A kitöltési tájékoztató tartalmazza. Itt kell megjelölni, ha megad ilyen adatot. Szolgáltató tevékenység típust ad meg Egyes szolgáltatástípusoknál megadandó adat. A kitöltési tájékoztató tartalmazza. Szolgáltató tevékenység típusaSzolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete Ha határozatlan idejű, akkor üresen kell hagyni és az utolsó oszlopban egy X-et kell tenni. Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége

10 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-1 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-1 Csak olyan adható meg, amely szerepel az Igénybevevő munkalapon Taj szám A betöltőnek rendelkeznie kell az ágazati azonosítóhoz kapcsolódó telephely re vonatkozó jogosultsággal. Székhely/telephely ágazati azonosítója A megadott listából kell választani és karakterhelyesen kell azt megadni A betöltőnek rendelkeznie kell a telephelyen belül a megadott szolgáltatás/ellátástípus vonatkozásában jogosultsággal. Szolgáltatás/ellátástípusa Egyes szolgáltatástípusoknál megadandó adat. A kitöltési tájékoztató tartalmazza. Itt kell megjelölni, ha megad ilyen adatot. Szolgáltató tevékenység típust ad meg Egyes szolgáltatástípusoknál megadandó adat. A kitöltési tájékoztató tartalmazza. Szolgáltató tevékenység típusaSzolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete Ha határozatlan idejű, akkor üresen kell hagyni és a következő oszlopban egy X-et kell tenni. Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége

11 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-2 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-2 Egyrészt a gyermekvédelmi határozatok adhatóak meg, akkor gyermek vagy fiatal felnőtt megjelölést kell megadni Másrészt a nem gyermekvédelmi határozatoknál a „Felnőtt” értéket kell megadni. A kitöltési tájékoztató tartalmazza, hogy melyik esetben mely mezőket kell/lehet kitölteni. Gyermek /fiatal felnőttHatározatot hozó szerv neveHatározat számaHatározat kelteHatározat jogerőre emelkedésének dátuma

12 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-3 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-3 Gyermekvédelmi határozatoknál kell kitölteni Lehetséges értékei:ideiglenes hatályú elhelyezés; átmeneti nevelésbe vétel; tartós nevelésbe vétel; utógondozói ellátás elrendelése; utógondozás elrendelése Hatósági döntés jellege Csak két szolgáltatás/típusnál lehet megadni, ott kitöltésük kötelező: Otthont nyújtó ellátás – Nevelőszülő; Utógondozói ellátás - Nevelőszülő Nevelőszülő neve és címe Gyermekvédelmi határozatoknál kell megadni. TEGYESZ (megye megnevezése) Gyermekvédelmi határozatoknál kell megadni. Lehetséges értéke: átlagos; különleges; speciális Gyermek ellátási szükséglete Lehetséges értékei a kitöltési tájékoztatóban Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Lehetséges értékei a kitöltési tájékoztatóban Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Lehetséges értékei a kitöltési tájékoztatóban Utógondozói ellátás elrendelésének oka

13 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla feldolgozási szabályok Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla feldolgozási szabályok A feldolgozás munkalaponként, azon belül soronként történik Igénybevevő: sorszám TAJ szám 1. 2. 3. 4. Megállapodás: sorszám TAJ számÁgazati azonosító Szolgáltatás/ell átástÍpus 1. 2. 3. 4. Határozat: sorszám TAJ számÁgazati azonosító Szolgáltatás/ell átástÍpus 1. 2. 3. 4. 1 2 3

14 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla feldolgozási szabályok Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Az excel tábla feldolgozási szabályok Minden sor betöltésének vizsgálata külön-külön zajlik. Egy sor azonosítón egy rekord kerülhet be a központi nyilvántartásba Igénybevevő:sorsz ám TAJ szám 1.111111111 2.222222222 3.333333333 4.111111111 1 Központi nyilvántartás TAJ szám 222222222 410101010 521212121 Hibátlan:Betöltés 111111111 Már létezik:Nincs betöltés Hibás:Nincs betöltés Már létezik:Nincs betöltés

15 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével A betöltés indítása Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével A betöltés indítása

16 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Betöltés eredménye, hibalista Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Betöltés eredménye, hibalista

17 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Betöltés tesztelése, javaslatok Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Betöltés tesztelése, javaslatok Az éles környezet mellett az éles környezettel azonos regiszteres és jogosultsági adatokkal működtetünk egy teszt rendszert a betöltések tesztelésére. Ennek ULR címe: tevadmin-teszt.nrszh-hu 1. Javasoljuk, hogy állítson elő egy kisebb excel táblát és azt tesztelje a teszt környezetben. 2. Sikeres teszt esetén esetleg több excel táblára bontva készítse el a betölteni kívánt adatokat 3. A teszt környezetben végezze el a nagyobb excel táblák betöltését.4. Sikeres teszt esetén az éles rendszerben is fiutassa le a betöltéseket.

18 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Egyéb javaslatok Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével Egyéb javaslatok Inkább több kisebb excel táblát készítsen. Különösen a nagyobb méretű állományok betöltését munkaidőn kívül (éjszaka) vagy hétvégén futassa. Mielőtt elindítja a betöltést ellenőrizze, hogy rendelkezik-e azon szolgáltató és szolgáltatás adatszolgáltató munkatársi jogosultságával, amely adatait be akarja tölteni.


Letölteni ppt "Igénybevevői nyilvántartás Kezdeti adatok betöltése Excel tábla használata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések