Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igénybevevői nyilvántartás Kezdeti adatok betöltése Excel tábla használata 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igénybevevői nyilvántartás Kezdeti adatok betöltése Excel tábla használata 1."— Előadás másolata:

1 Igénybevevői nyilvántartás Kezdeti adatok betöltése Excel tábla használata
1

2 Tájékoztatás témái 2 Alapok Kezdeti adatbetöltés alapjai
Kezdeti adatbetöltés módja Excel tábla Mikor érdemes használni? Szerkezet, adatok értelmezése Feldolgozás menete Szoftverfelület 2

3 Kezdeti adatok betöltése
Nyr. 15.§ (2) Az adatszolgáltatásra jogosult február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban. Kezdeti adatok megadásának terjedelme: A kezdeti adatfeltöltés azon ellátottakra és ellátást megalapozó igénylések (megállapodások/határozatok) adataira terjed ki, amelyek március 1.-én várhatóan a szolgáltatótól ellátást vesznek igénybe. A kezdeti adatok megadásának két módja van Manuálisan: a KENYSZI szoftver funkcióval Automatikusan: Egy excel tábla előzetes feltöltését követően az excel tábla automatikus feldolgoztatásával 3

4 Kezdeti adatbetöltés manuális módja (nem témája az előadásnak)
4

5 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Mikor célszerű alkalmazni? Nem javasoljuk azt a megoldást, hogy az excel táblát töltse fel manuálisan és utána töltsék be a rendszerbe. Ilyenkor az adatokat inkább a rendszer saját funkcióival rögzítsék. Az excel tábla hatékonyan akkor használható, ha az igénybevevők és az igénybevétel adatai egyébként is megvannak elektronikus formában (valamilyen rendszerben, vagy excel táblában) Az excel táblás megoldás akkor is lehet hatékony, ha csak egyes adatok hiányoznak és azokat kell kézzel megadni. Ilyenkor a hiányzó adatok pótolhatók az excel táblában 5

6 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla szerkezete 1.munkalap Igénybevevő Az ügyféltörzs karbantartását biztosítja 2.munkalap Megállapodás A megállapodáson alapuló igénybevétel adatait lehet megadni Határozat 3.munkalap A határozaton alapuló igénybevétel adatait lehet megadni 4.Munkalap Validáció A mezőellenőrzéseknél használt felsorolásokat tartalmazza 6

7 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla szerkezete Minden munkalapon a sorokhoz tartozik egyedi azonosító 1.munkalap Igénybevevő Taj szám 2.munkalap Megállapodás TAJ szám+Ágazati azonosító+Szolgáltatás/ellátástípus Határozat 3.munkalap 7

8 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla szerkezete 1.munkalap:Igénybevevő Taj szám A TAJ szám megadása kötelező. A TAJ számmal nem rendelkezők adatait manuálisan kell megadni Igénybevevő családi és utóneve Születési családi és utónév név Születési hely Születési idő Anyja születési családi és utóneve Igénybevevő neme Nem kötelező adat. Az Szt. szerint nem kezelhető, a Gyvt. Szerint kötelező kezelni Igénybevevő állampolgársága Állampolgársági jogállás Ha magyar állampolgár, akkor kötelezően Magyarországon élő magyar állampolgár. Ha nem magyar állampolgár, akkor minden más jogcím megadható. Igénybevevő lakóhelye Vagy meg kell jelölni, hogy nem rendelkezik vele, vagy meg kell adni. Tagoltan kell megadni. Igénybevevő tartózkodási helye 8

9 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla szerkezete 2.munkalap:Megállapodás Taj szám Csak olyan adható meg, amely szerepel az Igénybevevő munkalapon Székhely/telephely ágazati azonosítója A betöltőnek rendelkeznie kell az ágazati azonosítóhoz kapcsolódó telephely re vonatkozó jogosultsággal. Szolgáltatás/ellátástípusa A megadott listából kell választani és karakterhelyesen kell azt megadni A betöltőnek rendelkeznie kell a telephelyen belül a megadott szolgáltatás/ellátástípus vonatkozásában jogosultsággal. Szolgáltató tevékenység típust ad meg Egyes szolgáltatástípusoknál megadandó adat. A kitöltési tájékoztató tartalmazza. Itt kell megjelölni, ha megad ilyen adatot. Szolgáltató tevékenység típusa Egyes szolgáltatástípusoknál megadandó adat. A kitöltési tájékoztató tartalmazza. Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége Ha határozatlan idejű, akkor üresen kell hagyni és az utolsó oszlopban egy X-et kell tenni. 9

10 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-1 Taj szám Csak olyan adható meg, amely szerepel az Igénybevevő munkalapon Székhely/telephely ágazati azonosítója A betöltőnek rendelkeznie kell az ágazati azonosítóhoz kapcsolódó telephely re vonatkozó jogosultsággal. Szolgáltatás/ellátástípusa A megadott listából kell választani és karakterhelyesen kell azt megadni A betöltőnek rendelkeznie kell a telephelyen belül a megadott szolgáltatás/ellátástípus vonatkozásában jogosultsággal. Szolgáltató tevékenység típust ad meg Egyes szolgáltatástípusoknál megadandó adat. A kitöltési tájékoztató tartalmazza. Itt kell megjelölni, ha megad ilyen adatot. Szolgáltató tevékenység típusa Egyes szolgáltatástípusoknál megadandó adat. A kitöltési tájékoztató tartalmazza. Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége Ha határozatlan idejű, akkor üresen kell hagyni és a következő oszlopban egy X-et kell tenni. 10

11 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-2 Gyermek /fiatal felnőtt Egyrészt a gyermekvédelmi határozatok adhatóak meg, akkor gyermek vagy fiatal felnőtt megjelölést kell megadni Másrészt a nem gyermekvédelmi határozatoknál a „Felnőtt” értéket kell megadni. A kitöltési tájékoztató tartalmazza, hogy melyik esetben mely mezőket kell/lehet kitölteni. Határozatot hozó szerv neve Határozat száma Határozat kelte Határozat jogerőre emelkedésének dátuma 11

12 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla szerkezete 3.munkalap:Határozat-3 Hatósági döntés jellege Gyermekvédelmi határozatoknál kell kitölteni Lehetséges értékei:ideiglenes hatályú elhelyezés; átmeneti nevelésbe vétel; tartós nevelésbe vétel; utógondozói ellátás elrendelése; utógondozás elrendelése Nevelőszülő neve és címe Csak két szolgáltatás/típusnál lehet megadni, ott kitöltésük kötelező: Otthont nyújtó ellátás – Nevelőszülő; Utógondozói ellátás - Nevelőszülő TEGYESZ (megye megnevezése) Gyermekvédelmi határozatoknál kell megadni. Gyermek ellátási szükséglete Lehetséges értéke: átlagos; különleges; speciális Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Lehetséges értékei a kitöltési tájékoztatóban Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Utógondozói ellátás elrendelésének oka 12

13 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla feldolgozási szabályok A feldolgozás munkalaponként, azon belül soronként történik Igénybevevő:sorszám TAJ szám 1. 2. 3. 4. Megállapodás: sorszám TAJ szám Ágazati azonosító Szolgáltatás/ellátástÍpus 1. 2. 3. 4. 1 2 Határozat: sorszám TAJ szám Ágazati azonosító Szolgáltatás/ellátástÍpus 1. 2. 3. 4. 3 13

14 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Az excel tábla feldolgozási szabályok Minden sor betöltésének vizsgálata külön-külön zajlik. Egy sor azonosítón egy rekord kerülhet be a központi nyilvántartásba Központi nyilvántartás Igénybevevő:sorszám TAJ szám 1. 2. 3. 4. TAJ szám 1 Hibátlan:Betöltés Már létezik:Nincs betöltés Már létezik:Nincs betöltés Hibás:Nincs betöltés 14

15 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
A betöltés indítása 15

16 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Betöltés eredménye, hibalista 16

17 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Betöltés tesztelése, javaslatok Ennek ULR címe: tevadmin-teszt.nrszh-hu Az éles környezet mellett az éles környezettel azonos regiszteres és jogosultsági adatokkal működtetünk egy teszt rendszert a betöltések tesztelésére. 1. Javasoljuk, hogy állítson elő egy kisebb excel táblát és azt tesztelje a teszt környezetben. 2. Sikeres teszt esetén esetleg több excel táblára bontva készítse el a betölteni kívánt adatokat 3. A teszt környezetben végezze el a nagyobb excel táblák betöltését. 4. Sikeres teszt esetén az éles rendszerben is fiutassa le a betöltéseket. 17

18 Kezdeti adatbetöltés excel tábla segítségével
Egyéb javaslatok Inkább több kisebb excel táblát készítsen. Különösen a nagyobb méretű állományok betöltését munkaidőn kívül (éjszaka) vagy hétvégén futassa. Mielőtt elindítja a betöltést ellenőrizze, hogy rendelkezik-e azon szolgáltató és szolgáltatás adatszolgáltató munkatársi jogosultságával, amely adatait be akarja tölteni. 18


Letölteni ppt "Igénybevevői nyilvántartás Kezdeti adatok betöltése Excel tábla használata 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések