Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF."— Előadás másolata:

1 „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín, Tuba Lajos Partner 2 (LP): VÁTI Nonprofit Kft., Faragóné Huszár Szilvia 2010.12.07. Szob

2 Tervezünk Mit…? Miért…? Hol…? Hogyan….?

3 A tervezés keretei Datourway projekt 1. sz. pilot projektje: „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar Téma: turisztikai stratégia Tervezés és kötelező outputok: metodika alapján (román partner) Időkeret: 2010. október – 2011. május Pilot vezetője: Regionális Fejlesztési Ügynökség Somorja, Szlovákia Közvetlen résztvevők: VÁTI Nonprofit Kft. tervezői, szakértői, Somorjai Fejlesztési Ügynökség szakértői Külső partnerek: szakértők, helyi érintettek, szakágazatok képviselői, önkormányzatok, turisztikai vállalkozások Pilotköltségvetés összesen (SK-HU): 17 (10 +7) MFt

4 A tervezés célja – pilot projektcél A fenntartható turizmus stratégiájának elkészítése, különös tekintettel a természetközeli és védett természeti területekre

5 A PILOT PROJEKT CÉLRENDSZERE Átfogó cél A pilot projekt eredményeinek a Datourway közös nemzetközi stratégiába való illesztése  Pilot projekt cél Az Alsó-Ipoly mente fenntartható turisztikai stratégiájának elkészítése  Eredmények 1.Vizsgálat 2.Stratégia 3.Akcióterv - Projektjavaslatok 4.Befektetési javaslatok 5.Tervezési tanulságok 6.DTW stratégiába illesztés + adatbázis bővítés 7.Kiadvány  TevékenységekMunkatervtáblázat

6 Tervezési terület - az Alsó- Ipoly vízgyűjtőn belül az Ipollyal közigazgatásilag érintkező települések - amelyek nem érintkeznek: o Mo.:Bernecebaráti, Kemence, Márianosztra: a kompakt területlehatárolás érdekében, a morfológiai, vízrajzi, közlekedési és egyéb társadalmi kapcsolatok o Szlo.: Bajta, Garamkövesd: fentiek + Helembai-hg /Burda-hg. mint Ipoly menti Natura 2000 területtel érintett települések

7 Települések Szlovákia: 1.Šahy (Ipolyság) 2.Vyskovce nad Ipľom (Ipolyvisk) 3.Lontov (Lontó) 4.Kubáňovo (Szete) 5.Ipeľskky Sokolec (Ipolyszakállos) 6.Bielovce (Ipolybél) 7.Pastovce (Ipolypásztó) 8.Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) 9.Salka (Ipolyszalka) 10.Leľa (Leléd) 11.Bajtava (Bajta) 12.Kamenica nad Hronom (Garamkövesd) 13.Chľaba (Helemba) Magyarország: 1. Bernecebaráti 2. Kemence 3. Tésa 4. Perőcsény 5. Vámosmikola 6. Nagybörzsöny 7. Ipolytölgyes 8. Letkés 9. Ipolydamásd 10.Márianosztra 11.Szob +1 Hont

8 Természeti, táji értékek Forrás: maps.google.hu

9 Közösségi jelentőségű védett fajok I. Pulsatilla grandis (Leánykökörcsin) Crex crex (Haris) Alcedo atthis (jégmadár) Ardea purpurea (vörös gém) Lutra lutra (vidra) Spermophilus citellus (ürge) Forrás: wikipedia.hu

10 Rhodeus sericeus (szivárványos ökle) Zingel streber (német bucó) Misgurnus fossilis (réticsík) Ghymnocephalus baloni (széles durbincs) Barbus peloponnesius (petényi márna) Gobio albipinnatus (halványfoltú küllő) Közösségi jelentőségű védett fajok II. Forrás: www.terra.hu

11

12 Érintett Natura 2000 területek HUDI20026 Ipoly völgye SCI HUDI20008 Börzsöny SCI HUDI10002 Börzsöny és a Visegrádi-hegység SPA HUDI20034 Duna ártere SCI SKUEV0184 Burda SCI SKCHVU004 Dolne Pohronie SPA SKCHVU007 Dunajske luhy SPA SKUEV0393 Dunaj SCI Forrás: www.datourway.eu

13 Nagybörzsöny Épített kulturális örökség Sahy (Ipolyság) Szob Szete Vámosmikola Forrás: www.wikipedia.hu

14 Milyen volt? Ipolyság egykori hídja 1925 Híd Tésa és Kubanovo (Szete) között 2001 Híd Pastovce (Ipolypásztó ) és Vámosmikola között Híd Ipolydamásd és Chlaba (Helemba) között 2000 előtt Szobi vasúti híd 1900 előtt Forrás: www.lazarus.elte.hu

15 Vámosmikola - Pastovce Fejlesztési potenciálok Forrás: Faragóné Huszár Szilvia

16 Speciális stratégiai elemek  Természeti és táji értékek vonzerejének javítási lehetőségei  Sérülékenységre alapozott fejlesztési irányelvek meghatározása (tilalom,korlátozás, bővítés, speciális propaganda)  Turisztikai szempontú tájterhelhetőségi javaslat készítése  Tájterhelhetőségi zónák lehatárolása (természetközeli övezet, átmeneti zóna,turisztikai fejlesztések célterülete)  Zónánként területhasználati javaslatok (korlátok és lehetőségek) ismertetése.  Javaslat nagyobb létesítmények elhelyezésére célterületek lehatárolásával, tájképvédelmi szempontok figyelembevételével.

17 A tervezés „pilot” jellege Mindkét oldalon együtemű, egyenrangú és egy módszertanú, szintetizált tervezés A rendelkezésre álló adatok összesimítása Táji adottságokra alapuló turisztikai célzatú területhasználati szempontú elemzés A fejlesztések területhasználati megalapozása A fejlesztések szabályozási kontrollja Tervezői és a területen érintettek projektjavaslatainak ütköztetése, harmonizálása

18 A tervezés főbb lépései 1.2010 október –november: Vizsgálat előkészítés 2.2010 december – 2011 január: Vizsgálat elkészítése meglévő alapanyagokból és adatokból, terepbejárás és érintettekkel való konzultálással 3.2011 február: SWOT elemzés és stratégia építés érintettek bevonásával (workshop) 4.2011 március: Tervezői projektgenerálás és irányított projektgyűjtés az érintettek közreműködésével, kiemelten a határmenti együttműködésre (workshop) 5.2011 április: Befektetési lehetőségek javaslata 6.2011 május: Eredmények, tapasztalatok összegzése, végső dokumentáció elkészítése 7.2011 május: Kiadványszerkesztés 8.2011. május-június: Projektzáró-rendezvény

19 Soron következő lépések – 2011. februárig Alapanyagok összegyűjtése Elsődleges alapadatok Statisztikai adatok (KSH, TEIR) Kérdőívek Interjúk Felmérési, terepbejárási, kutatási adatok Fotók Származtatott adatok Fejlesztési típusú dokumentumok (Turisztikai koncepció 2006, Turisztikai vizsgálat 2010, HVS, eu-s, országos, régiós, megyei turisztikai és vidékfejlesztési koncepciók, stratégiák) Rendezési tervek (OTrT, megyei, települési) Területileg érintett projektjelentések Egyéb tanulmányok, értékelések Egyéb térképek Jogszabályok Érintettekkel való kapcsolat-felvétel és tartás

20 Érintettek Közvetlenül érintettek a területen működő önkormányzatok és állami szervezetek gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók civil szervezetek és aktivisták Közvetetten érintettek a terület lakossága potenciális turisták

21 Az érintettek szerepe - Polgármesterek Amit a projekt kínál Önöknek: objektív helyzetértékelés sokirányú problémaelemzés várhatónál nagyobb természetvédelmi mozgástérre tervező elképzelésrendszer (de nem vagyunk hatóság!) nyílt tervezés közkinccsé váló eredmények, dokumentum, térképek pályázásnál hivatkozási alap, jó háttéranyag

22 Az érintettek szerepe - Polgármesterek Amit kérünk Önöktől: interjúzás kérdőívvel januárban meglévő dokumentumok rendelkezésre bocsátása további kontaktszemélyek megadása a készülő anyag véleményezése és tervezésében való részvétel 2 kihelyezett munkaülésen és a záró- rendezvényen való részvétel e-mailes kapcsolatfenntartás települési honlap igénybevétele

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.datourway.eu www.datourway.eu


Letölteni ppt "„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF."

Hasonló előadás


Google Hirdetések