Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei"— Előadás másolata:

1 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei
Koncz Norbert VM, Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szombathely, január 24.

2 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
Országgyűlés elé benyújtás december 30. A törvényjavaslat általános vitája: február Részletes vita: június-július Zárószavazás: október 8. november 19. (formai és tartalmi észrevételek) november 26. 2012. november 30. kihirdetés a Magyar Közlönyben Hatálybalépés: január 1. Vidékfejlesztési Minisztérium

3 Vidékfejlesztési Minisztérium
Statisztika a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekről Összesen (módosító és új rendelet): 23db. Hatályba lépett január: 11db. Még közigazgatási egyeztetésre váró rendeletek: 5db. Még tárcán belüli egyeztetés előtt és előkészítés alatt állók: 6db. Miniszteri rendeletek módosító jogszabálya: 1db. Vidékfejlesztési Minisztérium

4 Vidékfejlesztési Minisztérium
A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek Mintegy 30 db végrehajtási rendelet módosítása vagy megalkotása: - új, - módosított, - hatályon kívül helyezett, rendeletek. Vidékfejlesztési Minisztérium

5 A végrehajtási rendeletek témakörönként
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Egyes hulladékáramok speciális szabályozásai Hulladékgazdálkodási létesítmények Nyilvántartás, adatszolgáltatás Hulladékgazdálkodási tervezés Engedélyezés Bírságolás Vidékfejlesztési Minisztérium

6 Hatályba lépett új rendeletek
Hulladékká vált gépjárművek Nyilvántartás, adatszolgáltatás Elektromos és elektronikai berendezések Engedélyezés Közszolgáltatók tevékenysége Elemek és akkumulátorok Hulladékolajok PCB és a PCB-t tartalmazó berendezések Csomagolási hulladék Vidékfejlesztési Minisztérium

7 Általános módosítások
Fogalmi rendszer megújítása. Irányelvi célok megvalósítása. Részletesebb, egyértelmű szabályozás. Környezetvédelmi és lakossági szempontok. A hulladék nyomon követésének biztosítása. Vidékfejlesztési Minisztérium

8 Hulladékká vált gépjárművek
Két irányelv összhangjának megteremtése. Koordináló szervezet közvetítő szervezet. Az átvevőnek az átvett hulladék után a hulladék tulajdonosának ellenértéket kell fizetnie. (amennyiben a hulladék rendelkezik piaci értékkel) Vidékfejlesztési Minisztérium

9 Elektromos és elektronikai berendezések hulladéka
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvet (WEEE) 2 rendelet ültette át: most 1 rendelet tartalmazza. A hatályos rendelet helytelenül a kereskedő fogalmát használja a forgalmazó helyett. A koordináló szervezetre vonatkozó szabályok módosultak. Az e+e termékek esetében a közvetítő szervezet szerepét az OHÜ fogja betölteni. Vidékfejlesztési Minisztérium

10 Vidékfejlesztési Minisztérium
Csomagolási hulladék Fogalmi összhang megteremtése. A gyártó kötelezettségeit három módon teljesítheti: Egyénileg Általány jellegű termékdíj megfizetésével Kollektív módon A kollektív módú tejesítés esetében az OHÜ átvállal nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket. Vidékfejlesztési Minisztérium

11 Elemek és akkumulátorok hulladéka
Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokról szóló irányelvet 2 rendelet ültette át: most 1 rendelet tartalmazza. A gyártók kötelezettségei. A kötelezettségek átruházhatók. Koordináló szervezet közvetítő szervezet. A visszavételért ellenszolgáltatást nem követelhet a felhasználótól, azonban a visszavétel ösztönzése érdekében díjat fizethet. Vidékfejlesztési Minisztérium

12 Nyilvántartás, adatszolgáltatás
Új szereplők a hulladékgazdálkodásban (közvetítő, kereskedő) adatlapok módosítása. Ha évente 100kg–200kg közötti veszélyes hulladék képződik: rendszeres adatszolgáltatás szükséges! 2015-től a veszélyes hulladékot kezelők naponta elektronikusan szolgáltatnak majd adatot. Lerakók vonatkozásában: új adatlap. Vidékfejlesztési Minisztérium

13 Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése
Eddig széttagoltan egy rendelet keretén belül A rendelet az általános szabályokat tartalmazza: Nyilvántartásba vétel és az engedély iránti kérelem feltételeit. Nyilvántartás és az engedély tartalmi követelményeit. Speciális engedélyezési követelmények a VHR-ekben Vidékfejlesztési Minisztérium

14 Közszolgáltató tevékenysége
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék meghatározása. A közszolgáltató – a közszolgáltatáson kívül – kizárólag energetikai hasznosítást és hulladéklerakást végezhet az általa üzemeltetett hulladékkezelőben. Az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhat. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv tartalmi követelményeinek meghatározása. Vidékfejlesztési Minisztérium

15 Vidékfejlesztési Minisztérium
Hulladékolajok A regenerálást követően keletkező alapolajnak meg kell felelnie a hulladékról szóló törvényben megfogalmazott hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó előírásoknak. Az új rendelet kimondja, hogy a hulladékolajban lévő anyagok és a PCB koncentrációjának meghatározását akkreditált labornak kell elvégeznie. Vidékfejlesztési Minisztérium

16 PCB és a PCB-t tartalmazó berendezések
A rendelettervezet értelmező rendelkezéseinek összhangba hozása a hulladékról szóló törvény fogalomrendszerével. A hatályos rendelet meghatározásainak az irányelv eredeti szövege alapján történő pontosítása. A rendelettervezetből kikerültek azok a részek, amelyeket más jogszabály tartalmaz. Vidékfejlesztési Minisztérium

17 Vidékfejlesztési Minisztérium
„Saláta” módosító Telepengedélyezés A jegyző feladat és hatásköre Ökocímke Betétdíj Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj Összesen 29 rendelet módosítása. Vidékfejlesztési Minisztérium

18 Az elkövetkezendőkben elkészülő rendeletek
Veszélyes hulladék Hulladékgazdálkodási tervek Hulladékgazdálkodási létesítmények Termelési hulladék Hulladékjegyzék Közszolgáltató kiválasztása Bírságolás Életciklus szemlélet Biológiailag lebomló hulladék Vidékfejlesztési Minisztérium

19 Vidékfejlesztési Minisztérium
Veszélyes hulladékok Szigorúbb szabályozás. Elkülönített gyűjtés (hulladékhierarchia). A szállító és a kereskedő kizárólag azzal a veszélyes hulladékkal végezheti tevékenységét, amelyre hulladékgazdálkodási engedélye feljogosítja. Előzetes tárolást csak hulladékkereskedői engedély birtokában lehet végezni. A veszélyes hulladék közvetítésére vonatkozó szabályozás. Vidékfejlesztési Minisztérium

20 Hulladékgazdálkodási létesítmények
a hulladékgyűjtő sziget, a speciális gyűjtőhely, az átvételi hely, a munkahelyi gyűjtőhely, az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar, a hulladéktároló hely, az átrakóállomás, valamint a válogatómű. Vidékfejlesztési Minisztérium

21 Vidékfejlesztési Minisztérium
Bírságolás Az egyszerű összegű, a számítandó bírság, és a mérlegelési szempontú bírság külön kerül szabályozásra. Mérlegelt bírságoknál: és forint közti határok. Hulladék tömegének megállapítása műszaki becsléssel (középtartománnyal)  arányosabb bírságösszeg. Vidékfejlesztési Minisztérium

22 Közszolgáltató kiválasztása
A települési önkormányzat felhívásának követelményei: összhang az OHT-vel és a területi tervekkel igénybe vehető hulladékgazdálkodási létesítmények részletes bemutatása Az ajánlattevőre vonatkozó kötelezettségek: hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély OHÜ minősítés közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv alvállalkozó adatainak csatolása Vidékfejlesztési Minisztérium

23 Más tárcák hatáskörébe tatozó rendeletek
3 db EMMI rendelet: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények. Gyógyszerhulladék gyűjtése. Az egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek. Vidékfejlesztési Minisztérium

24 Vidékfejlesztési Minisztérium
Köszönöm a figyelmet! Vidékfejlesztési Minisztérium


Letölteni ppt "A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések