Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei Koncz Norbert VM, Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei Koncz Norbert VM, Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály."— Előadás másolata:

1 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei Koncz Norbert VM, Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szombathely, 2013. január 24.

2 2 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény Országgyűlés elé benyújtás 2011. december 30. A törvényjavaslat általános vitája: 2012. február Részletes vita: 2012. június-július Zárószavazás: 1. 2012. október 8. - 2012. november 19. (formai és tartalmi észrevételek) 2. 2012. november 26. 2012. november 30. kihirdetés a Magyar Közlönyben Hatálybalépés: 2013. január 1. Vidékfejlesztési Minisztérium

3 3 Összesen (módosító és új rendelet): 23db. Hatályba lépett 2013. január: 11db. Még közigazgatási egyeztetésre váró rendeletek: 5db. Még tárcán belüli egyeztetés előtt és előkészítés alatt állók: 6db. Miniszteri rendeletek módosító jogszabálya: 1db. Statisztika a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekről Vidékfejlesztési Minisztérium

4 4 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek Mintegy 30 db végrehajtási rendelet módosítása vagy megalkotása: - új, - módosított, - hatályon kívül helyezett, rendeletek.

5 5 I.Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás II.Egyes hulladékáramok speciális szabályozásai III.Hulladékgazdálkodási létesítmények IV.Nyilvántartás, adatszolgáltatás V.Hulladékgazdálkodási tervezés VI. Engedélyezés VII. Bírságolás Vidékfejlesztési Minisztérium A végrehajtási rendeletek témakörönként

6 6 Hatályba lépett új rendeletek Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékká vált gépjárművek Elektromos és elektronikai berendezések Elemek és akkumulátorok Csomagolási hulladék Nyilvántartás, adatszolgáltatás Engedélyezés Közszolgáltatók tevékenysége Hulladékolajok PCB és a PCB-t tartalmazó berendezések

7 7 Fogalmi rendszer megújítása. Irányelvi célok megvalósítása. Részletesebb, egyértelmű szabályozás. Környezetvédelmi és lakossági szempontok. A hulladék nyomon követésének biztosítása. Általános módosítások Vidékfejlesztési Minisztérium

8 8 Két irányelv összhangjának megteremtése. Koordináló szervezet közvetítő szervezet. Az átvevőnek az átvett hulladék után a hulladék tulajdonosának ellenértéket kell fizetnie. (amennyiben a hulladék rendelkezik piaci értékkel) Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékká vált gépjárművek

9 9 Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvet (WEEE) 2 rendelet ültette át: most 1 rendelet tartalmazza. A hatályos rendelet helytelenül a kereskedő fogalmát használja a forgalmazó helyett. A koordináló szervezetre vonatkozó szabályok módosultak. Az e+e termékek esetében a közvetítő szervezet szerepét az OHÜ fogja betölteni. Elektromos és elektronikai berendezések hulladéka Vidékfejlesztési Minisztérium

10 10 Fogalmi összhang megteremtése. A gyártó kötelezettségeit három módon teljesítheti: Egyénileg Általány jellegű termékdíj megfizetésével Kollektív módon A kollektív módú tejesítés esetében az OHÜ átvállal nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket. Vidékfejlesztési Minisztérium Csomagolási hulladék

11 11 Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokról szóló irányelvet 2 rendelet ültette át: most 1 rendelet tartalmazza. A gyártók kötelezettségei. A kötelezettségek átruházhatók. Koordináló szervezet közvetítő szervezet. A visszavételért ellenszolgáltatást nem követelhet a felhasználótól, azonban a visszavétel ösztönzése érdekében díjat fizethet. Vidékfejlesztési Minisztérium Elemek és akkumulátorok hulladéka

12 12 Nyilvántartás, adatszolgáltatás Új szereplők a hulladékgazdálkodásban (közvetítő, kereskedő) adatlapok módosítása. Ha évente 100kg–200kg közötti veszélyes hulladék képződik: rendszeres adatszolgáltatás szükséges! 2015-től a veszélyes hulladékot kezelők naponta elektronikusan szolgáltatnak majd adatot. Lerakók vonatkozásában: új adatlap. Vidékfejlesztési Minisztérium

13 13 Eddig széttagoltan  egy rendelet keretén belül A rendelet az általános szabályokat tartalmazza: Nyilvántartásba vétel és az engedély iránti kérelem feltételeit. Nyilvántartás és az engedély tartalmi követelményeit. Speciális engedélyezési követelmények  a VHR-ekben Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése Vidékfejlesztési Minisztérium

14 14 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék meghatározása. A közszolgáltató – a közszolgáltatáson kívül – kizárólag energetikai hasznosítást és hulladéklerakást végezhet az általa üzemeltetett hulladékkezelőben. Az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhat. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv tartalmi követelményeinek meghatározása. Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgáltató tevékenysége

15 15 Hulladékolajok A regenerálást követően keletkező alapolajnak meg kell felelnie a hulladékról szóló törvényben megfogalmazott hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó előírásoknak. Az új rendelet kimondja, hogy a hulladékolajban lévő anyagok és a PCB koncentrációjának meghatározását akkreditált labornak kell elvégeznie. Vidékfejlesztési Minisztérium

16 16 A rendelettervezet értelmező rendelkezéseinek összhangba hozása a hulladékról szóló törvény fogalomrendszerével. A hatályos rendelet meghatározásainak az irányelv eredeti szövege alapján történő pontosítása. A rendelettervezetből kikerültek azok a részek, amelyeket más jogszabály tartalmaz. Vidékfejlesztési Minisztérium PCB és a PCB-t tartalmazó berendezések

17 17 Telepengedélyezés A jegyző feladat és hatásköre Ökocímke Betétdíj Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj Összesen 29 rendelet módosítása. Vidékfejlesztési Minisztérium „Saláta” módosító

18 18 Veszélyes hulladék Hulladékgazdálkodási létesítmények Hulladékjegyzék Bírságolás Biológiailag lebomló hulladék Hulladékgazdálkodási tervek Termelési hulladék Közszolgáltató kiválasztása Életciklus szemlélet Vidékfejlesztési Minisztérium Az elkövetkezendőkben elkészülő rendeletek

19 19 Szigorúbb szabályozás. Elkülönített gyűjtés (hulladékhierarchia). A szállító és a kereskedő kizárólag azzal a veszélyes hulladékkal végezheti tevékenységét, amelyre hulladékgazdálkodási engedélye feljogosítja. Előzetes tárolást csak hulladékkereskedői engedély birtokában lehet végezni. A veszélyes hulladék közvetítésére vonatkozó szabályozás. Vidékfejlesztési Minisztérium Veszélyes hulladékok

20 20 a hulladékgyűjtő sziget, a speciális gyűjtőhely, az átvételi hely, a munkahelyi gyűjtőhely, az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar, a hulladéktároló hely, az átrakóállomás, valamint a válogatómű. Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékgazdálkodási létesítmények

21 21 Az egyszerű összegű, a számítandó bírság, és a mérlegelési szempontú bírság külön kerül szabályozásra. Mérlegelt bírságoknál: 50.000 és 300.000 forint közti határok. Hulladék tömegének megállapítása műszaki becsléssel (középtartománnyal)  arányosabb bírságösszeg. Vidékfejlesztési Minisztérium Bírságolás

22 22 A települési önkormányzat felhívásának követelményei: összhang az OHT-vel és a területi tervekkel igénybe vehető hulladékgazdálkodási létesítmények részletes bemutatása Az ajánlattevőre vonatkozó kötelezettségek: hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély OHÜ minősítés közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv alvállalkozó adatainak csatolása Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgáltató kiválasztása

23 23 3 db EMMI rendelet: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények. Gyógyszerhulladék gyűjtése. Az egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek. Vidékfejlesztési Minisztérium Más tárcák hatáskörébe tatozó rendeletek

24 24 Köszönöm a figyelmet! Vidékfejlesztési Minisztérium


Letölteni ppt "A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei Koncz Norbert VM, Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések