Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban
Dr. Bendik Gábor Vezető tanácsadó Viveo Hungary Kft. Szombathely 2011. Szeptember 29.

2 Fontosabb jelenlegi szabályok, és gyakorlatuk

3 A termékdíj-köteles termékek köre
-az egyéb kőolajtermék - gyakorlatilag a kenőolajok (2005. január 1-ig az üzemanyag is), -a gumiabroncs, -a csomagolás (2003. január 1-jéig a csomagolóeszköz), -az akkumulátor, -a reklámhordozó papír, -az elektromos és elektronikai berendezés (2005. január 1-től, január 1-től beleértve a hűtőberendezéseket is) (A hígítók és oldószerek termékdíj-fizetési kötelezettsége január 1-én, a hűtőközegeké jan. 1-én megszűnt.). 3

4 A kötelezettek köre Főszabály: a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója Kivétel: Belföldi előállítású egyéb kőolajtermék, reklámhordozó papír - a termék elsõ belföldi forgalomba hozójának első vevője és a saját célú felhasználó (a gyakorlatban, aki a gyártótól a terméket megveszi). Bérgyártás: bérgyártató Fontos, hogy korábban más szabályok is érvényesültek (pl. import, kereskedelmi csomagolás továbbforgalmazó, bérgyártás eltérő szabályai, stb.)

5 A kötelezettek keletkezésének időpontja
Első belföldi forgalombahozatalkor: az első belföldi forgalomba hozatalkor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján. Saját célú felhasználáskor: a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján. Egyéb kőolajtermék és a reklámhordozó papír: az első belföldi forgalomba hozó első vevője által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik. Készletre vétel: A termékdíjköteles termék, csomagolóeszköz készltre vétele napján

6 Bevallás a készletre vétel alapján
A kötelezettség keletkezési időpontja: A kötelezett döntése alapján a termékdíj-fizetési kötelezettség a készletre történő felvétel napján (behozatal esetén a termék, belföldi előállítás esetén a csomagolóeszköz). A szándékról a tárgyévet megelőző dec. 20-ig bejelentést kell tenni a vámhatóságnak. A dec. 31-i készlet után a kötelezettséget jan. 20-ig teljesíteni kell. Év közben nem lehet módszert válaztani, nem lehet visszaállni a kibocsátás alapú számításra

7 A rendszer lelke: A nyilvántartás
Előírások: -A nyilvántartásnak bizonylatokkal alátámaszthatónak kell lennie -Annak is kell vezetnie, aki termékdíj mentességben részesül -A hatósági ellenőrzés kulcseleme -Visszaigénylés esetén a jogosultság nyilvántartása nagyon hangsúlyos -Az adatszolgáltatásnak a nyilvántartáson kell alapulnia -Kenőolaj visszaigénylés esetén speciális nyilvántartás -Többutas csomagolások speciális nyilvántartása -A számlán feltüntetett termékdíj, a hasznosítási díj, valamint a termékdíj-kedvezmény és termékdíjmentesség összegét nyilvántartással kell alátámasztani, amely tartalmazza a vevők nevét, adószámát és címét, valamint a számla sorszámát és kiállításának dátumát. -A termékdíjkötelezettség mértéket minden hónapban meg kell állapítani -Kereskedelmi csomagolások levonásához külön nyilvántartás

8 Termékspecifikus módszer Raktári készletfogyás módszere
Csomagolás számítási módszerek (az Öko-Pannon ajánlásaival összhangban) Termékspecifikus módszer Raktári készletfogyás módszere Súlyozott bruttó-nettó súly módszere Statisztikai mintavétel módszere Egyedi mérés módszere (Hulladék-nyilvántartás – nem megfelelő) (Beszerzések nyomon követése – nem megfelelő)

9 Termékspecifikus módszer
A kiépítés nehéz, utána egyszerű Adatbázis létrehozása szükséges Fajlagos mérések, vagy adatbekérés a beszállítótól – érdemes a súlyokat egy nagyobb egységű termékre vetíteni Értékesítési (felhasználási) adatok × fajlagos adatok Változások nyomán frissíteni kell Kapcsolódhat vállalatirányítási rendszerhez is

10 Raktári készletfogyás módszere
Egyszerű, de kevésbé pontos Belföldi gyártás esetén alkalmazható Havi készletmérés Készletfelvétel rendezettsége alapvető Havi készletek különbsége a kibocsátás (korrigálva az új készlet mennyiségével) Export és selejt mennyiségekre érzéketlen

11 Súlyozott bruttó-nettó tömeg módszere
Nettó súly = termék, Bruttó – Nettó = Csomagolás Számlánként, vagy adatbázisban találhatók meg a súlyos Több anyagfajta esetén el kell különíteni/súlyozni kell

12 Statisztikai mintavétel módszere
A módszer nem teljesen pontos, alkalmazása csak a hatóság jóváhagyása esetén javasolt Hasonló termékeket egy statisztikai csoportba kell sorolni Meg kell határozni a vezértermékek fajlagos adatait A csoport összes termékére ezeket az adatokat kell vetíteni

13 A nyilvántartás-vezetés módszerei
Vállalatirányítási rendszerhez fűzve Excel táblázat-rendszerek segítségével Leírt szabályzat készítése javasolható Az adatáramlás áttekinthető legyen Az egyes adatforrások könnyen visszakereshetőek legyenek és megegyezzenek a számviteli bizonylatokkal

14 A környezetvédelmi termékdíj kódok (KT-kódok)
Bevallások és egyéb eljárások során speciális azonosító számokat kell használni A KT-kódok 5+2 számjegyből, illetve betűjelekből állnak, -az első három számjegyet a termék típusa határozza meg, -a 4. és 5. számjegy attól függ, hogy a kötelezett milyen típusú termékdíj-fizető (teljes fizető, a termékdíjat nem kell megfizetni, vissza lehet igényelni, a termékre mentességben, vagy kedvezményben részesül, esetleg ezeknek valamilyen kombinációja). -A +2 az ún. származáskód A kódok részletesen a 10/1995. KTM rendelet 7. számú mellékletében, illetve a bevallási nyomtatványokhoz készített, és a vámhatóság honlapjáról letölthető kitöltési útmutatóban található meg.

15 A „múlt rendezése” A vámhatóság 2006-tól ellenőrizhet
A korábbi jogszabályok rendelkezései alapján (a vámhatóság honlapján van segédanyag) : pótbevallással, illetve önellenőrzéssel lehet rendezni Nyilvántartások itt is kellenek Visszamenőleges befizetés és pótlékok Esetleges mulasztási bírság

16 Számlán való feltüntetés kötelezettsége
Az első belföldi forgalomba hozatalkor kiállított számlán Csak nagykereskedelmi értékesítés esetén Kézzel írt számlák esetén kódok feltüntetése Nem összekeverendő a számlán történő átvállalással teljes termékdíjfizetés esetén: díjtételenként „a környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból : Ft” szöveget, termékdíj-kedvezmény esetén: „a környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból környezetvédelmi termékdíja: Ft” termékdíjmentesség esetén (díjtételenként): „a környezetvédelmi termékdíj alól %-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból Ft” koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: „a környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból Ft” szöveget, újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: „a környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került”

17 A Kötelezettség alapja – a csomagolás
Definíció: csomagolóanyag, -eszköz, illetve olyan termék, amelyet termék, áru befogadására, megóvására, kezelése, szállítása, csoportosítása és kínálása érdekében felhasználnak. Minden fogyasztási (elsődleges), gyűjtő- (másodlagos) és szállítói (harmadlagos) csomagolás

18 Többutas csomagolások kérdései I.
Nyilvántartás: a többutas csomagolás belföldön kibocsátott mennyisége, a visszaérkező többutas csomagolás mennyiség, a visszaérkezett mennyiségből selejtezett mennyiség, a többutas csomagolás újonnan beszerzett mennyisége, Az újonnan beszerzett mennyiségből először belföldön forgalomba hozott mennyiség Külön kell nyilvántartani a saját és más tulajdonában lévő mennyiségeket is

19 Többutas csomagolások kérdései II.
A kötelezettségek: A termékdíj esetén az először belföldön forgalomba hozott mennyiség után kell fizetni A hasznosítási kötelezettség a hulladékká váló (körforgásból kikerülő) mennyiséget tekinti a kötelezettség alapjának Külföldi kör (jellemzően saját célú felhasználásnál) levonással működik

20 Többutas csomagolások kérdései III.
Feltételek: GTIN szám Külön bejelentés (BJ2 lapon) Külön nyilvántartás és éves adatszolgáltatás

21 Termékdíjas képviselet
Az Art. szabályai szerinti képviselő a bejelentési kötelezettség teljesítése; a bevallási kötelezettség teljesítése; az igazolások kérése; a termékdíj visszaigénylési eljárás; a mentességi eljárás; az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás; a koordináló szervezettel történő kapcsolattartás; a nyilvántartás vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások a termékdíj befizetése Koordináló szervezet nem lehet képviselő

22 Fontosabb jövő évi szabályok

23 A termékdíj átalányfizetési lehetőség kiterjesztése
Csekély- és kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett: Meghatározott mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó számára forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó gazdálkodó szervezet

24 Csomagolás esetén új kötelezett
Belföldi előállítású csomagolás esetében a csomagolást alkotó csomagolóeszköz első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója A szándék az egyszerűsítés, de a gyakorlatban sok kérdést vet fel a módosítás

25 Kibővülő saját célú felhasználás
Saját célú felhasználás címén termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezik: a kötelezett jogutód nélküli megszűnését megelőző napon birtokában tartott termékdíjköteles termék után, amelyre a termékdíj nem került megfizetésre a termékdíjköteles termék mennyiségében bekövetkezett, a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott elszámolható hiányt meghaladó leltárhiány és a termékdíjköteles termék megsemmisülése esetén – az elháríthatatlan külső okból bekövetkezett megsemmisülés kivételével – a megsemmisült mennyiségre.

26 Csomagolás saját célú felhasználása
A kötelezett dönthet úgy, hogy a termékdíj-fizetési kötelezettség a hasznosítónak történő igazolt átadás-átvétel napján keletkezzen. A kötelezett ezen döntését tárgyév során nem módosíthatja.

27 Számlán történő szövegfeltüntetés kötelezettsége
A számlán a) számlán történő átvállalás esetén, vagy b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni.

28 A mentességi rendszer megszűnése
Megszűnik a mentesség A koordináló szervezetek feladatait az állami OHÜ veszi át Mindenki teljes termékdíjat fizet, kivéve, aki egyéni hasznosítási teljesítést végez (ő viszont átvállaló, vagy olyan kötelezett, akitől átvállalnak nem lehet)

29 Újrahasználható csomagolások kérdése
Nem kell fizetni utána termékdíjat, de nyilvántartást kell vezetni, és a csomagolások több, mint 75%-át újra forgalomba kell hozni. Külföldi kör esetében egy éven belül vissza kell szállítani a csomagolóeszközt. Itt a csomagolóeszköz gyártójára hároló kötelezettség okozhat gondokat.

30 0-s bevallást nem kell készíteni Negyedéves bontás a havi helyett
Bevallási változások 0-s bevallást nem kell készíteni Negyedéves bontás a havi helyett

31 Nem termékdíj, de fontos:
Hasznosítási kötelezettség Csomagolás Elektronikai termék Akkumulátor és szárazelem Hulladék-nyilvántartás

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Bendik Gábor Vezető tanácsadó Környezetvédelmi szakjogász Termékdíj ügyintéző (OKJ) Viveo Kft. 1095 Budapest, Váci út 95, 32 32 32


Letölteni ppt "A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések