Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.1 1 „MEDING” TUDOMÁNYOS SZEKCIÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.1 1 „MEDING” TUDOMÁNYOS SZEKCIÓ."— Előadás másolata:

1 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.1 1 „MEDING” TUDOMÁNYOS SZEKCIÓ rendezvénye a „222”-es sorozat keretében: IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK - BESZÉLJÜK MEG GYAKORI HIBÁK A PÁLYÁZATOK MŰSZAKI RÉSZÉBEN (Dárday Vilmos tanácsadó)

2 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.2 2

3 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.3 3

4 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.4 4 Márkaszervíz esetén célszerű kitölteni (pl.: csak ABC gyártó DE, FG és HJ típusú készülékeire kérjük a Határozat kiadását), de természe- tesen bármely más korlátozást is meg lehet itt adni. »Esetleges korlátozások:

5 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.5 5

6 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.6 6

7 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.7 7

8 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.8 8 Külön lapon folytatható, vagy (szövegszerkesztővel) további kettős sorok beszúrhatók. A címsorokat a táblázat rovataival (celláival) a bennük elhelyezett csillagocskák rendelik össze. Egy mérőeszköz minden alkalmazott méréshatáráról külön-külön kettős sort kell kitölteni. (Ilyenkor az azonos adatok ismétlése helyett a megfelelő rovatokban az „ugyanaz” szó alkalmazható.) (A kalibrált állapotot igazoló dokumentumot igazolásként mellékelni kell.) Gyártó, típusjel, gyártási szám (egyedi azonosító): Magyarázat nem szükséges.

9 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.9 9 Mérési tartomány: Több méréshatárú eszköz esetén a felülvizsgálat során ténylegesen alkalmazott méréshatárt kell megadni, pl.: 100 V DC (több alkalmazott méréshatár esetén mindegyikre külön kettős sort kell kitölteni).

10 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.10 Mérési pontosság: Analóg műszer esetén meg kell adni a méréshatárra jellemző (a vég kitérésre vonatkoztatott) relatív hibát („osztálypontosság”), és az ebből számított (bármely mért értékre érvényes) abszolút hibát is, pl.: R: ± 2 % A:  2 V.

11 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.11 Kalibráltság adatai: Utalni kell a kalibrálás (gyártó által) előírt gyakoriságára és a kalibrálás módjára (OMH, Használati Útmutató, saját eljárás, a NAT által az érintett szakterületre akkreditált kalibráló laboratórium), pl. 2 év - OMH

12 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.12 Kivonat mellékelve: A mérőeszköz-dokumentációnak a kérelemhez másolat- ban mellékelt részének (részeinek) oldalszám-tartományát kell itt megadni (amelyek tartalmazzák a pontosságra és a gyári hitelességre, illetve a kalibrálás előírt gyakoriságára és módjára vonatkozó információt), pl. 6-7, 11-16. lap.

13 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.13

14 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.14 A felülvizsgálat szempontjai, a technológia tartalma # Vizsgálatok a készülék megbontása nélkül („fekete doboz” elv) # Vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alkalmazott mérő- és vizsgálóeszközök azonosítását (típus, gyártási szám) # Az installációs környezet vizsgálata nem tárgya a rendeletnek, de: az MSZ 2040:1995 szerinti kiemelt gyógyászati helyiségben működtetett készülékeknél meg kell győződni a helyiség időszakos biztonsági felülvizsgálata érvényes jegyzőkönyvének meglétéről. # Ha ilyen nincs vagy lejárt, a készülék időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében nyilatkozni kell, hogy a készülék további használata az adott környezetben ÉLETVESZÉLYES. (Mivel a biztonságot a készülék és a környezet csak együtt képes szavatolni.)

15 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.15 A mérési jegyzőkönyv tartalmi elemei # A használt mérőeszközök legyenek azonosítva (típus, gyártási szám) # (A mérőeszközök legyenek kalibrált állapotúak) # A számszerűsíthető mért jellemzők elfogadhatósági tartománya legyen megadva magán a mérési jegyzőkönyvön („üres rovat”, a kezelési útmutatóból átírt adatokkal is megfelelő) (pl. 400  20, 380-420, 400  5% egyaránt jó) # A mért érték lehetőleg számérték legyen (nem iksz vagy pipa) # Általában: a mérési jegyzőkönyv legyen egymagában értelmezhető!

16 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.16 Felülvizsgálat szempontjai, technológia tartalma Az eszközcsoport-tájékoztatók 6. pontjának jellemző szerkezete: 6.1A készülék kísérő dokumentációi (rövid) HÚ, előző felülvizsg. jkv., karbant. Ú, helyiség jkv. 6.2Külzeti, szemrevételezéses vizsgálatok 6.3Villamos biztonsági vizsgálatok Osztályozás, átmeneti ell., sziv.-áramok, esetleg szig. ellenállás 6.4Működési jellemzők vizsgálata (Pontosság csak a páciens, ill. a diagnózis/terápia biztonságáig!) 6.5Dokumentálás (jegyzőkönyv + címke) Egyes készülékcsoportoknál - jellegük szerint - eltérő szerkezet lehet.

17 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.17 Felülvizsgálat szempontjai, technológia tartalma Pontossági követelmény, mérési módszer, mérési pontosság: (További részletek a jelentkezési űrlap ismertetésénél) Pontossági követelmények forrása: a) Gyártó kezelési/karbantartási útmutatója b) (Honosított) harmonizált szabványok c) Technika állása (state of the art, Stand der Technik), de nem a mostani, hanem ami a készülék gyártásakor volt érvényes; megítélése körültekintően, az 1. pont figyelembe vételével („Szabvány- és dokumentációs háttér”) - Ha van, figyelembe kell venni a más rendeletben (minimum-követelmények) szabályozott maximális használati időtartamot is.

18 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.18 Felülvizsgálat szempontjai, technológia tartalma Pontossági követelmény, mérési módszer, mérési pontosság: (További részletek a jelentkezési űrlap ismertetésénél) Mérőműszer (mérőeszköz) mérési pontossága: * Méréstechnikai alapelv: elfogadási vizsgálat során a mért jellemző tűrésmezejét meg kell növelni a mérőeszköz mérési hibájával, és az ezen tartományba eső mérési eredményt kell megfelelőnek minősíteni. * Ez indokolja, hogy a mérőeszköz hibája ne haladja meg (labor-mérés esetén) a mért jellemző tűrésmezejének tizedét (= egy nagyságrend), a mi kisebb igényeink esetén annak harmadát (=„fél nagyságrend”). * Utalás: abszolút és relatív hiba (méréshatáronként értelmezendő!) * Értelmezési probléma esetén (pl. fantom) részletes adatlap kell!

19 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.19 Felülvizsgálat szempontjai, technológia tartalma Ellenőrzési technológia: > Előzetes figyelmeztetésekkel kezdődjön (tisztítás, fertőtlenítés, az eszközcsoportra jellemző munka- és egészségvédelmi előírások) > Lehetőleg kövesse az eszközcsoport 6. pontja szerinti felépítést > Minden pontnál megadni a műszert és a mérési-vizsgálati módszert Mérőeszközök kalibrálása # A beadáskor, illetve 2001.01.01-én a kalibrált állapot álljon fenn. # Gyártói garanciális állapot vagy kalibrálási jegyzőkönyv kell. # A jövőre nézve: akkreditált kalibráló labor megléte, a gyártó kötelezett- ségvállalása ismételt kalibrálásra, saját kalibrálási eljárás és eszköz.

20 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.20 Kalibrálási problémák > Abban a méréshatárban, ahol használják (pl. fénymérő) > Saját eljárás is lehet, korrekt eljárás-leírással és jegyzőkönyvvel > Visszavezethetőség feltétele; kalibráló eszköz mérési pontossága (bizonytalansága): itt is 1/3-os szabály (fél nagyságrend) > Mérési bizonytalanság (általában a méréshatárok végértékére vonatkoztatják): a kettes szorzóval megszorzott relatív eredő standard bizonytalanság (k = 2), a „WECC Doc. 19” szerint.

21 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.21 Mit jelent a (harmonizált) szabvány alkalmazása felülvizsgálatkor? # Legtöbb szabvány típusvizsgálati segédlet, már a gyártói végellenőrzés is csak néhány jellemző mérést, vizsgálatot tartalmaz végellenőrzéshez (pl. régebbi IEC 601-1) # Ma is így van, de a kiválasztás felelőssége a gyártóé, illetve az időszakos felülvizsgálati technológia kidolgozó- jáé, figyelembe véve az eszközcsoport útmutatójának 6. pontját.

22 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.22 Tisztelt Hallgatóság, köszönöm a figyelmet.

23 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.23 A címke és a mérési jegyzőkönyv összerendelése # A címke tartalmazza a mérési jegyzőkönyv számát # A címke tartalmazza a mérések végrehajtásának dátumát. # A címke tartalmazza az érvényességi vagy lejárati dátumot (legalább év és hónap pontossággal) # A címke tartalmazza a mérést végző személy szignóját (kézzel) # A címke lehetőleg töltsön be zárjegy funkciót is # Indokolt esetben ideiglenes (sárga) vagy nemleges (piros) címke is használható a „rendes” zöldön kívül.

24 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.24 Speciális márkaszerviz-problémák # Sok szervizkönyv (gyártói szerviz-utasítás) nem tartalmaz villamos biztonsági méréseket # Sok márkaszerviz nincs is felkészülve ezekre (mérőeszköze sincs) # Megoldás lehet: szerződés erre képes céggel (MEEI is lehet?)

25 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.25

26 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.26

27 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.27

28 IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.28


Letölteni ppt "IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK Gyakori hibák a pályázatok műszaki részében - Dárday Vilmos 222-es rendezvény, 2001. június 12.1 1 „MEDING” TUDOMÁNYOS SZEKCIÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések