Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbázis-kezelés JAG, 2006.01.. Adatbázis I.  Adatoknak és a köztük lévő kapcsolatoknak a tárolt rendszere.  Egy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbázis-kezelés JAG, 2006.01.. Adatbázis I.  Adatoknak és a köztük lévő kapcsolatoknak a tárolt rendszere.  Egy."— Előadás másolata:

1 Adatbázis-kezelés JAG,

2 Adatbázis I.  Adatoknak és a köztük lévő kapcsolatoknak a tárolt rendszere.  Egy adatbázisba valamilyen szempontból rokon adatok tartoznak.

3 Adatbázis II.  Az adatbázis integrált: több felhasználó adatait tárolja együtt.  Az adatbázis osztott: Az adatbázishoz több felhasználó férhet hozzá, akár azonos időben.

4 Az adatbázis-rendszer (DBS) elemei  Adatbázis (DB=database),  Adatbázis-kezelő rendszer (DBMS=database management system),  Adatbázis-adminisztrátor (DBA=database administrator),  A felhasználói környezet

5 Adatbázis-kezelési alapfeladatok I.  Az adatbázis létrehozása,  Adatok visszakeresése,  A tárolt adatokhoz új adatok hozzávétele,  A tárolt adatokból bizonyosak törlése

6 Adatbázis-kezelési alapfeladatok II.  A tárolt adatokból bizonyosak módosítása,  Az adatok rendezése,  Űrlapgenerálás,  Jelentéskészítés  …

7 A DBMS részei  DDL (Data Definition Language/adatdefiníciós nyelv)  DML (Data Manipulation Language/adatmanipulációs nyelv)  DCL (Data Control Language/adatvezérlő nyelv)  QL (Query Language/lekérdező nyelv)  Forms (Űrlapgenerátor)  Report (Jelentéskészítő)

8 Adatdefiníciós nyelv (DDL)  Ide tartoznak az adatbázist és annak alapelemeit létrehozó parancsok.

9 Adatmanipulációs nyelv (DML)  Ide azok a parancsok/utasítások tartoznak, amelyek segítségével az adatbázis adatokkal tölthető fel illetve az adatokat módosíthatók, törölhető.

10 Lekérdező nyelv (Query)  Ide tartoznak azok a parancsok/utasítások melyek segítségével az adatbázis adatai közül válogatni, keresni lehet.

11 Adatvezérlő nyelv (DCL)  Az adatbázishoz illetve annak elemeihez való hozzáférést szabályozó utasítások/parancsok tartoznak ide.

12 Adatmodell  Nem a konkrét adatokkal (azok előfordulásaival), hanem azok típusaival illetve a közöttük lévő kapcsolatokkal foglalkozik.

13 Egyedtípus (entitás)  Minden olyan objektum, ami minden más objektumtól megkülönböztethető, amiről adatokat tárolunk, és amit tulajdonságaival kívánunk leírni.  Pl: (A) KÖNYV, (Az) OLVASÓ

14 Tulajdonságtípus (attribútum)  Az attribútumok az egyedek jellemző jegyei.  Példa a KÖNYV egyed esetében: ISBN, cím, szerző, …

15 Kulcs  Olyan attribútum, amely egyértelműen azonosítja az egyedtípus bármely előfordulását.

16 Kapcsolattípus  Az egyedek logikai viszonya, összefüggése.  A kapcsolat lehet: teljes: a kapcsolatban lévő egyedtípusok minden előfordulására fennáll a kapcsolat részleges (parciális). a kapcsolatban lévő egyedtípusok nem minden előfordulására áll fenn a kapcsolat.

17 1 – 1 kapcsolat  A két egyed között kölcsönösen egyértelmű kapcsolat áll fenn.  Egyik egyed egyed-előfordulásai a másik egyed legfeljebb egy egyed- előfordulásával létesítenek kapcsolatot.  Pl: házastárs

18 1 – N kapcsolat  Egyik irányba egyértelmű, a másik irányba többértelmű a kapcsolat.  Példa: KÖNYV – KIADÓ

19 N – M kapcsolat  Könyvtár esetében erre példa az előjegyzés.  Az OLVASÓ – KÖNYV esetén egy olvasó több könyvre is előjegyezhet, és egy könyvre több olvasó is előjegyezhet.

20 ER modell I.  Entity – Relationship (Egyed – Kapcsolat)  Adatmodell, amely egyedtípusokból, a köztük lévő kapcsolatokból, és az egyes egyedtípusokhoz tartozó attribútumokból épül fel.

21 ER modell II.  Modellezéskor az adatbázis tervezője dönti el, hogy mit kíván tulajdonságokkal (attribútumokkal), és mit új egyeddel leírni.

22 ER modell példa I.

23 ER modell példa II.

24 Relációs adatmodell Magas szintű adatmodell Relációs adatmodell EgyedReláció/adattábla Egyed-előfordulásRekord/az adattábla sorai AttribútumMező/ az adattábla oszlopai

25 ER – relációs modell hogyan? 1. Leképezési szabályok alkalmazásával ER modellből relációs modell 2. A feladat specifikációjából (tárolandó adatok, műveleti igények) kiindulva normalizálással jutunk el az adatbázis relációs adatmodelljéhez.

26 Normalizálás – miért?  csökken a redundancia  megszűnnek a törlési, módosítási, beszúrási anomáliák  logikailag áttekinthetőbb lesz az adatbázis

27


Letölteni ppt "Adatbázis-kezelés JAG, 2006.01.. Adatbázis I.  Adatoknak és a köztük lévő kapcsolatoknak a tárolt rendszere.  Egy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések