Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A politikai gondolkodás kezdetei Az antik (görög) politikai tapasztalat Dr. Tonk Márton előadótanár Az európai politikai gondolkodás története I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A politikai gondolkodás kezdetei Az antik (görög) politikai tapasztalat Dr. Tonk Márton előadótanár Az európai politikai gondolkodás története I."— Előadás másolata:

1 A politikai gondolkodás kezdetei Az antik (görög) politikai tapasztalat Dr. Tonk Márton előadótanár Az európai politikai gondolkodás története I.

2 2 A politikai gondolkodás kezdetei /I. 1. Módszertani kiindulópont: A politikai gondolkodás tárgya: politikai jelenségek (állam, jog, törvények, stb.) –Konklúzió 1: ahol nincsenek politikai jelenségek, ahol nincs állam, jog, stb., ott nincs rendszeres politikai gondolkodás sem (pl. archaikus, törzsi állapotok) –Konklúzió 2: a politikára vonatkozó elméleti vizsgálódások egyidősek az azok tárgyát képező jelenségek megjelenésével: ókori keleti társadalmak, kínai civilizáció és ősi indiai kultúra, görög kultúra

3 3 A politikai gondolkodás kezdetei /II. 2. Miért a görög hagyomány? Amikor a görögök megalapították városállamaikat (polisz), már régóta léteztek a nagy keleti birodalmak Argumentum 1: a)szubjektív, előítéletes felfogás b)tartalma: mai európai gondolkodás – zsidókeresztény, illetve görög-római hagyomány c)„eurocentrikus felfogás” Argumentum 2: a)objektív b)tartalma: ókori keleti birodalmak – politikáról folytatott racionális vita lehetősége - szabadság [Szöveg – Bayer József]

4 4 A politikai gondolkodás kezdetei /III. Konklúziók: az ókori keletről származó „politikaelméleti” írások legjobb esetben is csupán a diszciplína előfutáraiként értékelhetők a politikai jelenségekre vonatkozó, rendszeres és kimutatható reflexiók „Hérodotosz Görögországához” kötődnek (Kr. e. 6./5. század) – kereskedelem, háborúk, városállamok (vö. „első fénykor”- irodalom, vallás, tudomány) a politikáról való rendszeres gondolkodás a görög városállam (polisz) megjelenésével kezdődött

5 A politikai gondolkodás kezdetei /IV. „Hérodotosz Görögországa”, „Periklész kora” görög kultúra voltaképpeni bölcsője: Kis-Ázsia ión partvidéke görög kolonizáció kereskedelem, gazdagság, idegen kulturális hatás (pl. Egyiptom) kulturális fejlődés Kr. e. 7./6. sz. – irodalom (lírai, szatirikus, teogóniai és kozmogóniai költészet kialakulása, eposz fejlődése); a görög tudomány első dokumentumai (Hésziodosz); a politikai jelenségekre való első reflexiók („görög bölcsek”, szofisták, Szókratész) Kr. e. 6./5. sz. – athéni demokrácia kialakulása, periklészi reformok Jelenségek racionális magyarázat igénye a frissen alapított városállamok (gyarmatvilág poliszai) „tiszta lappal” indultak belső politikai rendjük kialakítása, megszabása tekintetében 5

6 6

7 7 A görög politikai tapasztalat és gondolkodás /I. 1. Polisz (polis, városállam) Nagy számú, többé-kevésbé független görög városállamnagyfokú intézményi változatosság a polisz elméleti vizsgálódás tárgyává vált: melyik a jobb, vagy éppen legjobb, és miért? A „jó” polisz feltétele: a)a törvények uralkodnak, s nem az emberek b)törvények = stabilitás, polgárok közötti harc hiánya (DE: kezdetben nincsen a törv.-nek elméleti alátámasztása! – „nomothetai” = „elmosódott” tört. személyek) a)a polisz „összetartó” elve: általánosan ismert, a társadalmi magatartás alapjául szolgáló normák – alkotmány b)gazdasági autarkia (autarcheia) - önállóság c)szabad polgárok alapvető politikai egyenlősége („a politikához mindenki ért” – részt vesz benne!)

8 8 A görög politikai tapasztalat és gondolkodás /II. Polgár = polisz + „zoón politikon” (Arisztotelész) - a polisz belső rendjét az egyenlő és szabad polgárok közötti viszonyok hozzák létre - a polgár szabad ember, aki – vezetőként v. végrehajtóként – részt vesz a politikában - polgárjogokkal rendelkezik (def.: polgárjog – természetjog!) - nem rendelkeznek polgárjogokkal: szolgák/rabszolgák, nők, gyermekek, idegenek/jövevények (MOST?)

9 A görög politikai tapasztalat és gondolkodás /III. MOST – szempontok (választójog): gyermekek – nincs választójog idegenek (metoikosz) – most: állampolgársági korlátok; aktív és passzív választójog gyakorlásának feltételei (EU tagállamok) elítéltek, rabok – adott esetekben polgárjogok bírósági korlátozása női választójog: 1. EU – Finnország – Magyarország – Románia – Franciaország – Svájc 2. AEÁ –

10 10

11 11 A görög politikai tapasztalat és gondolkodás /IV. 2. A görög (politikai) gondolkodás rekonstrukciója a görög gondolkodás kezdeteinek tanulmányozása: - problematikus, megbízhatatlan, töredékes források - hitelességi problémák, klasszika-filológia, „konszenzus”-elv - antikvitás beszámolói, mint rekonstrukció [SZÖVEG – Platón] az első „eredeti” források: Platón és Arisztotelész munkái: - majdnem teljességükben fennmaradtak - „szerencsés” egybeesés: ők alkottak először rendszeres, a szó valódi értelmében vett politikaelméletet - műveik bizonyítják, hogy a görög politikai gondolkodás kezdetei a polisszal azonosultak - Platón és Arisztotelész politikai gondolkodása helyi és egyetemes érvényességű meggondolások keveréke; általánosításaikat a görögökre (a poliszra) szabták, és nem az emberiségre

12 12 SZEMINÁRIUMI TEVÉKENYSÉGEK „Brainstorming” – mit tudunk az antik világról: kultúra, vallás, történelem, irodalom, tudomány, társadalom, politikai szerveződések, intézmények, politikai élet A görög politikai élet „kulcsa”: a szabad polgár – vita, beszélgetés. Témák: - az „embertől” a „polgárig” - természetjog és polgárjog

13 13 Kötelező könyvészet Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris Kiadó, Budapest, Németh György: A görög polisvilág államai. In: Zsarnokok utópiája. Atlantisz Kiadó, Ajánlott könyvészet Finley, Moses: Politika az ókorban. Európa Könyvkiadó, Budapest, Strauss, Leo – Cropsey, Joseph (szerk.): A politikai filozófia története I. Európa Kiadó, Budapest,


Letölteni ppt "A politikai gondolkodás kezdetei Az antik (görög) politikai tapasztalat Dr. Tonk Márton előadótanár Az európai politikai gondolkodás története I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések