Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU Strukturális Alapok programjainak végrehajtási intézményrendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU Strukturális Alapok programjainak végrehajtási intézményrendszere."— Előadás másolata:

1 Az EU Strukturális Alapok programjainak végrehajtási intézményrendszere

2 2 Kik a főszereplők? EU Bizottság Pénz Projektek Kedvezményezettek

3 3 Közösségi Támogatási Keret Monitoring Biz. A végrehajtási intézményrendszer elemei Közösségi Támogatási Végrehajtó Hatóság Operatív Program Monitoring Bizottság Operatív Program Végrehajtó Hatóság Végrehajtó Ügynökség(ek) Végső kedvezményezettek Kifizető Hatóság(ok)

4 4 A Tanács 1260/1999 sz. rendelete 34. Cikk: „A Végrehajtó Hatóság felelős a gazdálkodás és végrehajtás hatékonyságáért és tisztaságáért”

5 5 A Végrehajtó Hatóság feladatai (1) Kidolgozza a Programkiegészítőt Kialakítja a megvalósításra vonatkozó pénzügyi és statisztikai információk gyűjtésének rendszerét. Biztosítja a következetes pénzügyi ellenőrzést Biztosítja, hogy a támogatás vonatkozásában elkülönült számviteli rendszer, vagy ennek megfelelő számviteli szabályzat működik. Szükség esetén módosítja a Programkiegészítőt.

6 6 A Végrehajtó Hatóság feladatai (2) Éves végrehajtási jelentést készít és nyújt be az Európai Bizottsághoz és a nemzeti hatóságokhoz. Áttekinti a Bizottsággal és a KTK Végrehajtó Hatósággal közösen a tárgyévi eredményeket, kidolgozza tagállam válaszát a Bizottsági javaslatokra. Az Európai Bizottsággal és a tagállammal együttműködve megszervezi a közbenső értékelést. Biztosítja a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. Biztosítja a Monitoring Bizottság elnökét, ellátja titkársági feladatait.

7 7 A Kifizető Hatóság szerepe Az alapok kifizetésének menedzsmentje Igazolt átutalási kérelmek benyújtása az EU Bizottsághoz Biztosítani, hogy a végső kedvezményezett olyan gyorsan megkapja az EU támogatást, amilyen gyorsan csak lehet Visszaszerezni azokat a pénzeket, ami az Alapoknak visszajár Biztosítani, hogy kielégítő módon történik az ellenőrzés a Végrehajtó Hatóság szintjén, mielőtt ellenjegyeznék az EU Bizottság felé a kifizetéseket Az EU Bizottság felé hozzáférhetővé tenni a végső kedvezményezettek számára történt kifizetések részletes (számítógépes) adatait Az EU Bizottság felé benyújtani a kiadások előrejelzését

8 8 Végrehajtó szervezetek Egy OP végrehajtása alapvetően a Végrehajtó Hatóság feladata A program jellegétől függően a VH és a kedvezményezettek közé további hierarchikus szintek épülhetnek be: végrehajtó szervezetek, ügynökségek Alprogram, intézkedés(csoport) megvalósítása Területi és/vagy szakmai szegmentáció A végrehajtó szervezetek egy modellje: a FÁS

9 9 Monitoring Bizottságok A Tanács 1260/1999 sz.rendelete (35. Cikk) „Minden egyes közösségi támogatási keretet vagy egységes programozási dokumentumot és minden egyes operatív programot egy Monitoring Bizottság felügyel.” (35/1) „A Monitoring Bizottság meggyőződik a támogatás végrehajtásának hatékonyságáról és minőségéről.”

10 10 A Monitoring Bizottság A megvalósításban résztvevő partnerekkel folytatott konzultáció eredményeként jön létre; elnöke a tagállam, vagy a Végrehajtó Hatóság képviselője. A Monitoring Bizottság kidolgozza saját eljárásrendjét és egyezteti azt a Végrehajtó Hatósággal.

11 11 A Monitoring Bizottság feladatai (1) l Rendszeresen megvizsgálja a támogatás célkitűzéseinek megvalósításában elért eredményeket. l Megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, különösen az intézkedésekhez kapcsolódó célok teljesülését; megvizsgálja továbbá a közbenső értékelést l Áttekinti és jóváhagyja a jelentéseket, mielőtt azok benyújtásra kerülnek az Európai Bizottsághoz. l Javaslatot fogalmaz meg a Végrehajtó Hatóság felé a program hatékonyságának és pénzügyi irányításának javítása érdekében.

12 12 A Monitoring Bizottság feladatai (2) l Megerősíti vagy módosítja a Programkiegészítőt, beleértve a támogatás monitoringjához használatos fizikai és pénzügyi indikátorokat is. l Áttekinti és jóváhagyja az alapok hozzájárulására vonatkozó bizottsági határozat módosításával kapcsolatban tett javaslatokat. l Áttekinti és jóváhagyja az egyes intézkedésekhez kapcsolódó kiválasztási kritériumokat.

13 13 Az Iparfejlesztési Monitoring Bizottság tagjai Írországban Végrehajtó Hatóság képviselője - az MB elnöke (Ipari Minisztérium - Helyettes államtitkár) Pénzügyminisztérium (a KTK Végrehajtó Hatósága) A különböző alapokért felelős minisztériumok Megvalósító szervezetek Regionális hatóságok Társadalmi partnerek Az egyenlő esélyeket, környezetvédelmet, vidékfejlesztést képviselő szervezetek. Európai Bizottság – DG Regio, KTK Értékelési és Információs Egység

14 14 KTK Monitoring Bizottság A Közösségi Támogatási Keretre vonatkozó átfogó felelősséggel bír. Évente kétszer ülésezik. Minden egyes OP Végrehajtó Hatóságától megkapja a szükséges információkat. Feladata minden egyes OP előrehaladásának monitoringja a kitűzött célok alapján. Átcsoportosíthat (társfinanszírozott) összegeket az egyes OP-k között.

15 15 A KTK MB tagjai ÍRORSZÁG KTK Végrehajtó Hatóság Az egyes OP-k Végreható Hatóságai Végrehajtó minisztériumok Regionális Közgyűlések Társadalmi partnerek Regionális hatóságok Horizontális érdekeket képviselő szervezetek –egyenlő esélyek –környezetvédelem –szegénység –vidékfejlesztés PORTUGÁLIA KTK Végrehajtó Hatóság az egyes OP-k Végrehajtó Hatóságai további érintett minisztériumok horizontális kérdésekkel foglalkozó minisztériumok Kincstár a Regionális Tanácsok elnökei a Portugál Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője partnerség és horizontális kérdések: a Gazdasági és Szociális Tanács által kijelölt 9 tag

16 16 Továbbá jelen van... Konzultatív szerepkörben az Európai Bizottság Európai Befektetési Bank (Portugália) A Pénzügyi Ellenőrzési Iroda (Portugália) a Kifizető Hatóságok alaponként (Írország) a Központi Értékelési Egység (Írország) a KTK tájékoztatási tisztviselője (Írország) regionális igazgatók(Írország)

17 17 A KTK Monitoring Bizottságban Csak a teljes jogú tagok vesznek részt a döntéshozatalban A konzultatív szereplők részt vesznek a vitában A dokumentumokat legalább 3 héttel az ülés előtt ki kell küldeni Szankciókról határozhatnak a nem teljesítő végrehajtó hatóságokkal szemben Csak a társfinanszírozott intézkedésekkel kapcsolatosan hozhatnak döntéseket

18 18 A partnerség Mi a partnerség? Kik a partnerek?

19 19 A partnerség dimenziói: horizontális és vertikális partnerség EU Bizottság Tagállam Térségi szint Gazdasági- társadalmi partnerek

20 20 A partnerség Írországban Négyoldalú rendszer: kormányzat, munkaadók, munkavállalók, agrár érdekképviselet Négy évre szóló keretmegállapodás (National Agreement) A partnerség szakértői szintű „együttdolgozáson” alapul  rendkívül erős horizontális partnerség Vertikális partnerség: gyenge területi szint

21 21 A partnerség Portugáliában Gazdasági és Szociális Tanács: legfőbb horizontális partnerségi intézmény –státusz, szerep, résztvevők –gyakorlati tapasztalatok Vertikális partnerség: felemás regionális szerepkör


Letölteni ppt "Az EU Strukturális Alapok programjainak végrehajtási intézményrendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések