Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Családi juttatások Szombathely, 2009.07.16 Dr. Kovács Bernadett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Családi juttatások Szombathely, 2009.07.16 Dr. Kovács Bernadett."— Előadás másolata:

1 Családi juttatások Szombathely, 2009.07.16 Dr. Kovács Bernadett

2 Milyen családi juttatások vannak Magyarországon 2 nagy csoport van: A, Mindenkinek járó ellátások: 1. Családi pótlék 2. Gyermekgondozási segély(GYES) 3. Gyermeknevelési támogatás (GYET) 4. Anyasági támogatás („szülési segély”) Ausztriában Következő ellátási formák léteznek: 1. Családi pótlék -Familienbeihilfe 2. GYES – Kinderbetreungsgeld 3. GYES pótlék – Zuschluss 4. Több gyerek után járó pótlék jövedelem 5. Egyedül keresők pótléka függő

3 B, Biztosítotti viszonyhoz kötött ellátások – Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) – Gyermekgondozási díj (GYED) – Gyermekápolási táppénz – Gyermek után járó szabadság – Apát megillető szabadság (5 nap) FIGYELEM! Az hogy egy ellátás alanyi jogon jár,nem jelenti,hogy nem kell kérelmezni!

4 Ki igényelheti a családi pótlékot Magyarországon? A szülők bármelyike igényelheti, de ugyanazon gyermek után csak egyik szülő veheti igénybe. Ki igényelheti a családi pótlékot Ausztriában? Az Ausztriában dolgozó szülők bármelyike igényelheti,de ugyanazon gyermek után csak egyik szülő veheti igénybe.

5 Milyen FELTÉTELEI vannak a családi pótlék megítélésének Magyarországon? A jogosul: Lakóhelye v. szokásos tartózkodási helye Magyaro.-n legyen Közös háztartás A gyermek általános-, közép- vagy szakiskolai tanulmányokat folytasson Milyen FELTÉTELEI vannak a családi pótlék megítélésének Ausztriában? A jogosult: Lakóhelye v. szokásos tartózkodási helye Ausztriában van vagy ott folytat kereső tevékenységet Közös háztartásban él a gyermekkel

6 Meddig jár a családi pótlék Magyarországon? A cs.p. alapvetően a még nem tanköteles ill. a tanköteles gyermek után jár,annak a tanévnek a végéig (jún. 30.),amelyben a gyermek a 18. életévét betölti. Kivételes esetben – ha a gyermek közoktatási intézményben tanul – tovább folyósítható annak a tanévnek a végéig amelyben 23. életévét betölti. Meddig jár a családi pótlék Ausztriában? A cs.p. alapvetően a kiskorú gyermek után jár. Ezen kívül a nagykorú gyermek szülei is jogosultak cs.p-ra a gyermek 26 éves koráig, ha azok képzésben v. továbbképzésben vesznek részt.

7 Milyen mértékű a családi pótlék Magyarországon? A cs.p. egy évben 12x illeti meg a jogosultat,melyet havonta a tárgyhónapot követőhónap 3. napjáig folyósítanak. A havi cs.p. összege függ: 1. A gyermekek számától 2. Hogy az igénylő a másik szülővel együtt v. egyedül neveli-e 3. A gyermek estleges fogyatékosságától Milyen mértékű a családi pótlék Ausztriában? A cs.p. egy évben 13x illeti meg a jogosultat, melyet 2 havonta folyósítanak. A 13. havi cs.p. annak jár aki szept. 1-én Ausztriában kereső tevékenységet folytat. A havi cs.p. összege függ: 1. A gyermek számától 2. A gyermek életkorától 3. A gyermek esetleges fogyatékosságától

8 A havi ellátás összege 2008-ban Mo-n: Tartósan beteg ill. súlyosan fogyatékos: Kiskorút nevelő család: 23300 Ft Kisk-t nevelő egyedülálló:25900 Ft Nagykorú esetén: 20300 Ft A havi ellátás összege 2008-ban Ausztriában: Minden súlyosan fogyatékos gyermek után 138,3€-val emelkedik. Ehhez járul az adóból a gyermekek után levonható összeg,amit a cs.p.-kal együtt fizetnek ki.(Kinderabsatzbetrag:50.9€) 1 gyerek 2 gyerek 3 v. több gyerek Család12200 Ft 26600 Ft 48000 Ft egyedül álló 13700 Ft 29600 Ft 51000Ft 1. gyerek 2. gyerek 3. és további gyerek 0-3 év105,4€118,2€140,4€ 3-10 év112,7€125,5€147,7€ 10-19 év 130,9€143,7€165,9€ 19-26 év 152,7€165,5€187,7€

9 Hol történik a cs.p. kérelmezése Mo-n? A családi pótlék iránti kérelmet: 1. A jogosult lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Reg. Igazgatóságához vagy 2. Ha a jogosult munkahelyén van családtámogatási kifizetőhely,akkor a munkáltatónak kell benyújtani. Hol történik a cs.p. kérelmezése Ausztriában? A Familienbeihilfe iránti kérelmet: 1. A jogosult lakóhelye szerint illetékes Finanzamt-nál 2. Ha a jogosultnak nincs Ausztriai lakcíme,akkor a munkáltató székhelye szerint illetékes Finanzamt- nál kell benyújtani.

10 GYES Ki jogosult gyermekgondozási segélyre Magyarországon? Alapvetően az a szülő,nevelőszülő,gyám jogosult GYES-re: Akinek háztartásában a gyermek nevelése történik Jogosult lehet a nagyszülő is: Ha a gyermek az 1. életévét betöltötte és Nevelése a nagyszülő háztartásában történik Szülők a GYES-ről lemondanak Ki jogosult gyermekgondozási segélyre Ausztriában? Alapvetően az a szülő: Aki cs.p.-ban részesül A gyermekkel közös háztartásban élés Évente a jövedelme nem haladja meg a 16200 € (a másik szülő keresetét nem veszik figyelembe)

11 Milyen mértékű a GYES Magyarországon? A GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegével,28500 Ft. Ikergyermek esetén függetlenül a gyermekek számától 57000 Ft. Milyen mértékű a GYES Ausztriában? A GYES havi összege függ attól,hogy a jogosult a 30,a 20 vagy a 15 hónapos variációt választja: 30 hónap esetén: havi 436 € 20 hónap esetén: havi 624 € 15 hónap esetén: havi 800 € Ikergyermek esetén csak a nagyobb gyerek után jár a kiválasztott időtartamra és az összeg az ikertestvér miatt 7,27 €-val emelkedik naponta!

12 Mennyi ideig jár a GYES Magyarországon? A gyermekgondozási segély A gyermek 3.életévének betöltéséig, Ikergyermek esetén a tankötelessé válásig Tartósan beteg ill. fogyatékos gyermek esetén a 10.életév betöltéséig Mennyi ideig jár a GYES Ausztriában? A GYES a szülők választása szerint a gyermek 30+6 20+4 15+3 hónapos koráig jár. Egyik variációról a másikra áttérni nem lehet!

13 Hol kell kérelmezni a GYES-t Magyarországon? A családi pótlék iránti kérelmet: 1. A jogosult lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Reg. Igazgatóságához vagy 2. Ha a jogosult munkahelyén van családtámogatási kifizetőhely,akkor a munkáltatónak kell benyújtani. Hol kell kérelmezni a GYES-t Ausztriában? A GYES iránti kérelmet: 1. A jogosult lakóhelye szerint illetékes Gebietskrankenkasse- nál 2. Ha a jogosultnak nincs Ausztriai lakcíme,akkor a munkáltató székhelye szerint illetékes Gebietskrankenkasse- nál kell benyújtani.

14 Lehet – e a GYES mellett munkát végezni? A GYES-ben részesülő szülő: A gyermek 1 éves koráig nem folytathat kereső tev.-t A gyermek 1 éves kora után időbeli korlátozás nélkül(akár teljes munkaidőben) is Lehet – e a GYES mellett munkát végezni? A GYES ideje alatt is lehetőség van kereső tevékenység folytatására a keresethatár mértékéig: ugyanannál a munkáltatónál vagy ennek beleegyezésével egy másiknál

15 Lehet – e egyidejűleg gyermekgondozási segélyt és álláskeresési járadékot igényelni? Nem jár GYES annak aki álláskeresési járadékban részesül Lehet – e egyidejűleg gyermekgondozási segélyt és munkanélküli segélyt igényelni? Nem, mivel a jövedelemhatár megállapításánál a munkanélküli segélyt is jövedelemként veszik figyelembe. Csak a GYES lejártát követően lehet munkanélküli segélyt kérelmezni.

16 Meddig lehet cs.p.-t és GYES-t visszamenőleg kérelmezni? Visszamenőleg legfeljebb 2 hónapig igényelhető mindkettő! Meddig lehet cs.p.-t és GYES-t visszamenőleg kérelmezni? A cs.p.-t 5 évre, a GYES-t 6 hónapra visszamenőleg lehet kérelmezni!

17 GYED Ki jogosult GYED-re? GYED-re jogosult az anya,ha a szülést megelőző 2 éven belül 180 napot biztosított volt. A 180 napos biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. Lehet – e egyidejűleg többféle ellátást igénybe venni? Nem. Ha a szülő egyidejűleg GYES-re és GYED-re is jogosult Lenne,választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

18 Mennyi a GYED összege? A naptári napi átlagkereset 70%-a,de legfeljebb havi bruttó 100100 Ft. Lehet – e GYED mellett munkát vállalni? A Gyed folyósítása alatt kereső tevékenységet még napi 4 órában sem lehet folytatni. A szülőnek lehetősége van arra,hogy a gyermek 1 éves kora után a GYED megszüntetését kérje. Ezzel egyidejűleg GYES-t igényelhet és GYES mellett már korlátlanul vállalhat munkát.

19 Ha a szülők különböző EU tagállamokban foglalkoztatottak….. Mely állam fizeti a családi ellátást? Jogszabály rendezi melyik állam köteles családi ellátást fizetni, tehát sosem az ügyfél határozza meg melyik állam folyósítsa az ellátást. Ha az egyik szülő Ausztriában a másik Magyarországon Dolgozik, az az állam köteles az ellátást folyósítani, amelyben A gyerek lakóhellyel v. szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik. Ausztriában azonban jár: a családi pótlék és a GYES különbözete,amennyiben a magyar ellátás alacsonyabb összegű.

20 Ha viszont az egyik szülő Ausztriában dolgozik,a másik pedig Magyarországon nem folytat kereső tevékenységet (háztartásbeli vagy szintén Ausztriában dolgozik) és a gyerek Magyarországon lakik, akkor az az állam köteles az ellátást folyósítani,ahol a szülő/szülők dolgoznak.


Letölteni ppt "Családi juttatások Szombathely, 2009.07.16 Dr. Kovács Bernadett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések