Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szombathely, Dr. Kovács Bernadett

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szombathely, Dr. Kovács Bernadett"— Előadás másolata:

1 Szombathely, 2009.07.16 Dr. Kovács Bernadett
Családi juttatások Szombathely, Dr. Kovács Bernadett

2 Milyen családi juttatások vannak
Magyarországon 2 nagy csoport van: A, Mindenkinek járó ellátások: Családi pótlék Gyermekgondozási segély(GYES) Gyermeknevelési támogatás (GYET) Anyasági támogatás („szülési segély”) Ausztriában Következő ellátási formák léteznek: Családi pótlék -Familienbeihilfe GYES – Kinderbetreungsgeld GYES pótlék – Zuschluss Több gyerek után járó pótlék jövedelem Egyedül keresők pótléka függő

3 B, Biztosítotti viszonyhoz kötött ellátások
Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) Gyermekgondozási díj (GYED) Gyermekápolási táppénz Gyermek után járó szabadság Apát megillető szabadság (5 nap) FIGYELEM! Az hogy egy ellátás alanyi jogon jár,nem jelenti,hogy nem kell kérelmezni!

4 Ki igényelheti a családi pótlékot Magyarországon?
A szülők bármelyike igényelheti, de ugyanazon gyermek után csak egyik szülő veheti igénybe. Ki igényelheti a családi pótlékot Ausztriában? Az Ausztriában dolgozó szülők bármelyike igényelheti,de ugyanazon gyermek után csak egyik szülő veheti igénybe.

5 Milyen FELTÉTELEI vannak a családi pótlék megítélésének Ausztriában?
Milyen FELTÉTELEI vannak a családi pótlék megítélésének Magyarországon? A jogosul: Lakóhelye v. szokásos tartózkodási helye Magyaro.-n legyen Közös háztartás A gyermek általános-, közép- vagy szakiskolai tanulmányokat folytasson Milyen FELTÉTELEI vannak a családi pótlék megítélésének Ausztriában? A jogosult: Lakóhelye v. szokásos tartózkodási helye Ausztriában van vagy ott folytat kereső tevékenységet Közös háztartásban él a gyermekkel

6 Meddig jár a családi pótlék Ausztriában?
A cs.p. alapvetően a kiskorú gyermek után jár. Ezen kívül a nagykorú gyermek szülei is jogosultak cs.p-ra a gyermek 26 éves koráig, ha azok képzésben v. továbbképzésben vesznek részt. Meddig jár a családi pótlék Magyarországon? A cs.p. alapvetően a még nem tanköteles ill. a tanköteles gyermek után jár,annak a tanévnek a végéig (jún. 30.),amelyben a gyermek a 18. életévét betölti. Kivételes esetben – ha a gyermek közoktatási intézményben tanul – tovább folyósítható annak a tanévnek a végéig amelyben 23. életévét betölti.

7 Milyen mértékű a Milyen mértékű a családi pótlék családi pótlék
Ausztriában? A cs.p. egy évben 13x illeti meg a jogosultat, melyet 2 havonta folyósítanak. A 13. havi cs.p. annak jár aki szept. 1-én Ausztriában kereső tevékenységet folytat. A havi cs.p. összege függ: A gyermek számától A gyermek életkorától A gyermek esetleges fogyatékosságától Milyen mértékű a családi pótlék Magyarországon? A cs.p. egy évben 12x illeti meg a jogosultat,melyet havonta a tárgyhónapot követőhónap 3. napjáig folyósítanak. A havi cs.p. összege függ: A gyermekek számától Hogy az igénylő a másik szülővel együtt v. egyedül neveli-e A gyermek estleges fogyatékosságától

8 A havi ellátás összege A havi ellátás összege 2008-ban Ausztriában:
Minden súlyosan fogyatékos gyermek után 138,3€-val emelkedik. Ehhez járul az adóból a gyermekek után levonható összeg,amit a cs.p.-kal együtt fizetnek ki.(Kinderabsatzbetrag:50.9€) A havi ellátás összege 2008-ban Mo-n: Tartósan beteg ill. súlyosan fogyatékos: Kiskorút nevelő család: Ft Kisk-t nevelő egyedülálló:25900 Ft Nagykorú esetén: Ft 1 gyerek 2 gyerek 3 v. több gyerek Család 12200 Ft 26600 Ft 48000 Ft egyedülálló 13700 Ft 29600 Ft 51000Ft 1. gyerek 2. gyerek 3. és további gyerek 0-3 év 105,4€ 118,2€ 140,4€ 3-10 év 112,7€ 125,5€ 147,7€ 10-19 év 130,9€ 143,7€ 165,9€ 19-26 év 152,7€ 165,5€ 187,7€

9 kérelmezése Ausztriában? Hol történik a cs.p. kérelmezése Mo-n?
A Familienbeihilfe iránti kérelmet: A jogosult lakóhelye szerint illetékes Finanzamt-nál Ha a jogosultnak nincs Ausztriai lakcíme,akkor a munkáltató székhelye szerint illetékes Finanzamt-nál kell benyújtani. Hol történik a cs.p. kérelmezése Mo-n? A családi pótlék iránti kérelmet: A jogosult lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Reg. Igazgatóságához vagy Ha a jogosult munkahelyén van családtámogatási kifizetőhely,akkor a munkáltatónak kell benyújtani.

10 GYES Ki jogosult gyermekgondozási segélyre Magyarországon? Ki jogosult
Alapvetően az a szülő,nevelőszülő,gyám jogosult GYES-re: Akinek háztartásában a gyermek nevelése történik Jogosult lehet a nagyszülő is: Ha a gyermek az 1. életévét betöltötte és Nevelése a nagyszülő háztartásában történik Szülők a GYES-ről lemondanak Ki jogosult gyermekgondozási segélyre Ausztriában? Alapvetően az a szülő: Aki cs.p.-ban részesül A gyermekkel közös háztartásban élés Évente a jövedelme nem haladja meg a € (a másik szülő keresetét nem veszik figyelembe)

11 Milyen mértékű a GYES Milyen mértékű a GYES Magyarországon?
A GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegével,28500 Ft. Ikergyermek esetén függetlenül a gyermekek számától Ft. Milyen mértékű a GYES Ausztriában? A GYES havi összege függ attól,hogy a jogosult a 30,a 20 vagy a 15 hónapos variációt választja: 30 hónap esetén: havi 436 € 20 hónap esetén: havi 624 € 15 hónap esetén: havi 800 € Ikergyermek esetén csak a nagyobb gyerek után jár a kiválasztott időtartamra és az összeg az ikertestvér miatt 7,27 €-val emelkedik naponta!

12 Mennyi ideig jár a GYES Mennyi ideig jár a GYES Ausztriában?
A GYES a szülők választása szerint a gyermek 30+6 20+4 15+3 hónapos koráig jár. Egyik variációról a másikra áttérni nem lehet! Mennyi ideig jár a GYES Magyarországon? A gyermekgondozási segély A gyermek 3.életévének betöltéséig, Ikergyermek esetén a tankötelessé válásig Tartósan beteg ill. fogyatékos gyermek esetén a 10.életév betöltéséig

13 GYES-t Magyarországon? Hol kell kérelmezni a GYES-t Ausztriában?
A családi pótlék iránti kérelmet: A jogosult lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Reg. Igazgatóságához vagy Ha a jogosult munkahelyén van családtámogatási kifizetőhely,akkor a munkáltatónak kell benyújtani. Hol kell kérelmezni a GYES-t Ausztriában? A GYES iránti kérelmet: A jogosult lakóhelye szerint illetékes Gebietskrankenkasse-nál Ha a jogosultnak nincs Ausztriai lakcíme,akkor a munkáltató székhelye szerint illetékes Gebietskrankenkasse-nál kell benyújtani.

14 Lehet – e a GYES mellett munkát végezni? Lehet – e a GYES mellett
A GYES-ben részesülő szülő: A gyermek 1 éves koráig nem folytathat kereső tev.-t A gyermek 1 éves kora után időbeli korlátozás nélkül(akár teljes munkaidőben) is Lehet – e a GYES mellett munkát végezni? A GYES ideje alatt is lehetőség van kereső tevékenység folytatására a keresethatár mértékéig: ugyanannál a munkáltatónál vagy ennek beleegyezésével egy másiknál

15 gyermekgondozási segélyt és álláskeresési járadékot igényelni?
Lehet – e egyidejűleg gyermekgondozási segélyt és álláskeresési járadékot igényelni? Nem jár GYES annak aki álláskeresési járadékban részesül Lehet – e egyidejűleg gyermekgondozási segélyt és munkanélküli segélyt igényelni? Nem, mivel a jövedelemhatár megállapításánál a munkanélküli segélyt is jövedelemként veszik figyelembe. Csak a GYES lejártát követően lehet munkanélküli segélyt kérelmezni.

16 Meddig lehet cs.p.-t és GYES-t visszamenőleg kérelmezni?
Visszamenőleg legfeljebb 2 hónapig igényelhető mindkettő! Meddig lehet cs.p.-t és GYES-t visszamenőleg kérelmezni? A cs.p.-t 5 évre, a GYES-t 6 hónapra visszamenőleg lehet kérelmezni!

17 GYED Ki jogosult GYED-re?
GYED-re jogosult az anya,ha a szülést megelőző 2 éven belül 180 napot biztosított volt. A 180 napos biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. Lehet – e egyidejűleg többféle ellátást igénybe venni? Nem. Ha a szülő egyidejűleg GYES-re és GYED-re is jogosult Lenne,választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

18 Lehet – e GYED mellett munkát vállalni?
Mennyi a GYED összege? A naptári napi átlagkereset 70%-a,de legfeljebb havi bruttó Ft. Lehet – e GYED mellett munkát vállalni? A Gyed folyósítása alatt kereső tevékenységet még napi 4 órában sem lehet folytatni. A szülőnek lehetősége van arra,hogy a gyermek 1 éves kora után a GYED megszüntetését kérje. Ezzel egyidejűleg GYES-t igényelhet és GYES mellett már korlátlanul vállalhat munkát.

19 Ha a szülők különböző EU tagállamokban foglalkoztatottak…..
Mely állam fizeti a családi ellátást? Jogszabály rendezi melyik állam köteles családi ellátást fizetni, tehát sosem az ügyfél határozza meg melyik állam folyósítsa az ellátást. Ha az egyik szülő Ausztriában a másik Magyarországon Dolgozik, az az állam köteles az ellátást folyósítani, amelyben A gyerek lakóhellyel v. szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik. Ausztriában azonban jár: a családi pótlék és a GYES különbözete,amennyiben a magyar ellátás alacsonyabb összegű.

20 Ha viszont az egyik szülő Ausztriában dolgozik,a másik pedig Magyarországon nem folytat kereső tevékenységet (háztartásbeli vagy szintén Ausztriában dolgozik) és a gyerek Magyarországon lakik, akkor az az állam köteles az ellátást folyósítani,ahol a szülő/szülők dolgoznak.


Letölteni ppt "Szombathely, Dr. Kovács Bernadett"

Hasonló előadás


Google Hirdetések