Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülés, a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülés, a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerése."— Előadás másolata:

1 A közötti programozási időszakra történő felkészülés, a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerése

2 EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5. /2014(II
EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014(II.6.) közleménye (Közlemény) EU programozási időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiához (HFS) kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerési folyamatának szabályozása A HFS tervezési terület kialakításához kapcsolódó jogosultsági feltételek A HFS tervezési terület kialakításához kapcsolódó alapelvek

3 Az előzetes elismerési folyamathoz kapcsolódó általános helyzetkép
A közötti programozási időszakra létrejött Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) a programozási időszak végéig, változatlan formában végzik feladatukat A as időszakra történő felkészülés érdekében megalakuló szervezetek HACS-ként történő elismerése elejére várható A as időszakra létrejövő szervezetek lehetnek a jelenlegi HACS-ok változatlan formában, lehetnek megváltozott földrajzi illetékesség mellett, és lehetnek teljesen új szervezetek A év végéig az újonnan megalakuló, valamint a as programozási időszakban tevékenykedő HACS-ok párhuzamosan fognak működni.

4 Az előzetes elismeréshez benyújtandó dokumentumok
Előzetes regisztráció IH közlemény közzétételétől számított 15 napon belül (február 21. éjfélig) címre szkennelt formátumban csatolni szükséges : - 1. számú mellékletet (ADATLAP KAPCSOLATFELVÉTELHEZ), - 2. számú mellékletet (TELEPÜLÉS LISTA). nincs kötelező ereje, a gyorsabb információcserét segíti elő. HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem Március 5-ig kell benyújtani IH közlemény „C” pontjában meghatározott dokumentumok két eredeti, vagy egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban papír alapon, postai úton a NAKVI-hoz (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Budapest, Park u. 2. a borítékra rá kell írni: „HFS tervezési terület”

5 A szerveződés alapelvei I.
A HFS tervezési terület kialakításának fő rendező elve: a jelenlegi HACS bázisra és a jelenlegi jogosult településekre épülő területalapú fejlesztés További, a Közlemény által felsorolt alapelvek: gazdasági-társadalmi szempontból összetartozó térségek kialakítása megyehatárhoz való igazodás egy-egy HFS tervezési terület egy-egy adott járást, vagy tájegységet, vagy azok többszörösét fedje le

6 A szerveződés alapelvei II.
HFS tervezési terület működőképessége szempontjából a Közleményben iránymutatásként szerepel: legalább fő és 4 település A területi átfedés elkerülése végett egy települést csak egy HFS tervezési területen lehet figyelembe venni Szükséges biztosítani az egyes tervezési területek folytonosságát (jogosult települések tekintetében) Döntéshozatali szinten egyik szféra képviselete sem haladhatja meg a 49%-ot.

7 LEADER alapelvek LEADER Integrált megközelítés Hálózatépítés
A stratégia több szektorra kiterjedő tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva Hálózatépítés A helyi akciócsoportok közötti hálózatok Területalapú megközelítés Jól azonosított, szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák Innovativitás Innovatív megközelítések végrehajtása LEADER Együttműködésre irányuló projektek Partnerség Helyi köz-és magánszférabeli partnerségek, vagyis helyi akciócsoportok Alulról felfelé építkezés A helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével

8 HFS tervezési terület kialakítása szempontjából jogosult települések
HFS tervezési terület alapját képezik: fő népesség alatti VAGY 120 fő/km2 népsűrűség alatti települések KIVÉVE a budapesti agglomerációhoz tartozó települések DE JOGOSULTAK TOVÁBBÁ azon települések külterületei, ahol a külterületi lakosságszám a település lakosságának legalább 2%-át eléri A HFS tervezési terület lakosságszáma szempontjából nem vehető figyelembe a kizárólag külterülettel jogosult település belterületi lakosságszáma, valamint a partnerségbe bevont fő vagy 120 fő/km2 népsűrűség feletti település lakosságszáma.

9 Benyújtandó dokumentumok I
Benyújtandó dokumentumok I. LEADER HACS címmel rendelkező egyesület változatlan illetékességi terület esetén Az egyesület alapszabályában meghatározott módon elfogadott határozat (közgyűlési vagy elnökségi), amelyben a tagok megerősítik az együttműködési szándékukat, és deklarálják részvételüket a közötti programozási időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában. 1. számú melléklet: Adatlap kapcsolatfelvételhez. 2. számú melléklet: Település lista. 4. számú melléklet: HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem. Ebben az esetben a 3. számú mellékletet nem kell csatolni!

10 Benyújtandó dokumentumok II
Benyújtandó dokumentumok II. LEADER HACS címmel rendelkező egyesület változó illetékességi terület esetén Az egyesület alapszabályában meghatározott módon elfogadott közgyűlési határozat, amelyben a tagok megerősítik az együttműködési szándékukat, és deklarálják részvételüket a közötti programozási időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában. 1. számú melléklet: Adatlap kapcsolatfelvételhez. 2. számú melléklet: Település lista. 3. számú melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról. (A tervezési terület változtatása miatt érintett település önkormányzata vagy helyi szervezeteinek nyilatkozata csatlakozási szándékukról.) 4. számú melléklet: HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem.

11 Benyújtandó dokumentumok III
Benyújtandó dokumentumok III. LEADER HACS címmel nem rendelkező egyesület esetén Az egyesület nyilvántartásba vételének igazolása. Az egyesületnek án (Az IH közlemény közzétételekor) már bejegyzett szervezetnek kell lennie. Az egyesület alapszabályában meghatározott módon elfogadott közgyűlési határozat, amelyben a tagok megerősítik az együttműködési szándékukat, és deklarálják részvételüket a közötti programozási időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában. 1. számú melléklet: Adatlap kapcsolatfelvételhez. 2. számú melléklet: Település lista. 3. számú melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról. (A HFS tervezési terület lefedésének igazolása érdekében.) 4. számú melléklet: HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem.

12 A területi lefedettség kapcsán az alábbi szempontokat kell figyelembe venni
Egy település akkor minősül lefedettnek, ha (elsődlegesen) az adott település önkormányzata a 3. számú melléklet alapján nyilatkozik csatlakozási szándékáról. Ennek hiányában: 300-nál kevesebb lakosú településen legalább egy; 300 és 500 lélekszám közötti lakosú településen legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú település esetén legalább három, az adott településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, civil szervezet, egyházi jogi személy, vagy ezek csoportja a 3. számú melléklet alapján nyilatkozik csatlakozási szándékáról. Amennyiben egy adott településről az önkormányzat és a helyi szervezetek eltérő egyesülethez nyújtanak be csatlakozási nyilatkozatot, úgy az önkormányzati szándéknyilatkozat figyelembe vétele az elsődleges.

13 A kérelem elbírálása A benyújtott dokumentumokat formai és tartalmi szempontból a NAKVI vizsgálja, a kérelmet az IH hagyja jóvá. Az esetleges hiánypótlást papír alapon, 5 munkanapon belül kell teljesíteni. A NAKVI 2014 március 20-ig küldi meg az IH-nak a kérelmeket. Az IH 2014 március 31-ig hagyja jóvá a kérelmeket. Amennyiben a hiánypótlást követően sem felel meg valamely egyesület az IH közleményben foglalt feltételeknek, úgy az IH a kérelmet nem hagyja jóvá. Nem részesülhet jóváhagyásban az az egyesület, amely az IH által a jóváhagyás feltételéül szabott, a lefedett terület megváltoztatására irányuló feltételnek nem tesz eleget.

14 Az előzetes elismerési folyamat mérföldkövei
2014. február. 6. – Az 5./2014 (II. 6.) számú IH közlemény közzététele február. 6 – 21. – Az előzetes regisztráció időszaka Kérelem benyújtása papír alapon, postai úton március. 5-ig Hiánypótlás időszaka: március 5-20. A NAKVI 2014 március 20-ig küldi meg az IH-nak a kérelmeket Az IH 2014 március 31-ig hagyja jóvá a kérelmeket. Az elismerési folyamatot a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense egyeztetések keretében segítheti.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Szilvácsku Zsolt MNVH Pest megyei vidékfejlesztési referens


Letölteni ppt "A 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülés, a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések