Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási felvételi eljárás 2011. Alapelvek A felsőoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezők.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási felvételi eljárás 2011. Alapelvek A felsőoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezők."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási felvételi eljárás 2011

2 Alapelvek A felsőoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezők kerüljenek be. Meghatározó a jelentkezők teljesítménye és választása, valamint a felsőoktatási intézmények kapacitása. Felsőfokú szakképzésre, alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre a középiskolai tanulmányi eredmények és az érettségin nyújtott teljesítmény alapján lehet felvételt nyerni. A mesterképzésre a felvételi feltételeket a felsőoktatási intézmények határozzák meg.

3 Egységes rangsorolás Egy meghatározott jelentkezőről minden adat központi adatbázisba kerül, minden jelentkezési helyén ugyanazokkal az adatokkal szerepel. Egy meghatározott szakon minden jelentkezőnek ugyanúgy számolják a pontjait, teljes és egységes országos rangsor születhet minden szakon. Minden jelentkezőnek a középiskolai tanulmányi eredményei és két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számolnak pontot, függetlenül az érettségi évétől és a korábbi végzettségeitől.

4 LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET alapképzés 6-8 félév mesterképzés – 4-6 félév

5 Amit tudni kell Felsőoktatási felvételi tájékoztató – megjelenik december 15-én – interneten is. Jelentkezési határidők – 2011. február 15. A februári az érettségi jelentkezéssel azonos határidő, de nem azonos eljárás! Jelentkezési lapot kell beadni. Több helyre lehet jelentkezni, rangsort kell felállítani, amely később még módosítható. Egy adott időpontban, ponthatárok alapján történik a döntés.

6 Jelentkezés Egy jelentkezési lap. A jelentkezési lapon, ha valaki több helyre jelentkezik, meg kell határoznia a jelentkezéseinek az elbírálási sorrendjét, amelyet később egyszer még meg lehet változtatni. A jelentkezési laphoz kell mellékelni minden szükséges dokumentumot, igazolást. A később kézhez kapott igazolásokat megadott határidőig pótolni lehet. A jelentkezési laphoz csatolni kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást. Az alapösszeg három szakra (államilag támogatott és/vagy költségtérítéses képzésre) történő jelentkezést tesz lehetővé. Aki háromnál több helyre kíván jelentkezni, annak jelentkezésenként további összegeket kell fizetnie. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek alkalmassági, gyakorlati vizsgát tartanak, ezekért külön eljárási díjat kérhetnek.

7 Hogyan kell jelentkezni? Jelentkezési lap vagy E-felvételi, (Ügyfélkapu) Jelentkezési határidő – 2011. február 15. éjfél Érvényes jelentkezés feltétele: - Személyes adatok megadása - Tájékoztatóban meghirdetett legalább 1 szak pontos megjelölése - Eljárási díj befizetése („sárga csekk” vagy átutalás) alapdíj: 9000 Ft – három képzés kiegészítő díj további jelentkezésenként: 2000 Ft intézményi eljárási díj: max. 4000 Ft - Határidő betartása - rendelkezésre álló dokumentumok csatolása Jelentkezési sorrend – egyszer módosítható

8 Országos Felsőoktatási Információs Központ www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ: 189 1. menüpont – magyar nyelvű tájékoztatás 6. Menüpont - felsőoktatási felvételi tájékoztatás 237/2006 (XI.27) Korm. Rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól Tájékozódás nélkül nem megy!

9 Pontozási rendszer 400+80 pontos rendszerben határozzák meg a felsőoktatási intézmények a jelentkezők pontszámát. A felsőoktatási törvény előírásai alapján egységes pontozási rendszert kell alkalmazni, ezért –ahol választható érettségi tárgyak vannak meghatározva az egyes képzési területeknél, szakoknál, minden felsőoktatási intézménynek az általános szabályt kell alkalmaznia, nem szűkítheti, nem bővítheti a vizsgatárgyak körét, –képzési területenként egységesen kerül meghatározásra az, hogy az adható többletpontok közül az adott területen képzést folytató intézmények milyen jogcímen adnak többletpontot.

10 Tanulmányi pontok Maximum 200 pont. A korábbi hozott pontok új elnevezése, a tartalom nem változott. 5 tantárgy osztályzatából kell kiszámolni (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, választott tárgy, idegen nyelv /nemzetiségi nyelv és irodalom/), az utolsó két tanult év végi jegyeinek összegét kettővel kell szorozni – maximum 100 pont szerezhető. Ehhez kell hozzáadni az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon választott vizsgatárgyak százalékos eredményének átlagát kerekítve, ami maximum 100 pont lehet. A tanulmányi pontok számításának nincs időkorlátja.

11 Érettségi pontok Maximum 200 pont szerezhető. A korábbi szerzett pontok új neve, a tartalom nem változik. Két érettségi tárgy százalékos eredményéből kell kiszámolni, azonos a százalékos eredménnyel. Az adott képzési területen, szakon előírt, illetve választható érettségi tárgyak köre 2006-ban már megjelent, az nem változik.

12 Többletpontok 80 többletpont szerezhető. Kötelező megadni az emelt szintű érettségiért és a nyelvvizsgákért járó többletpontokat. Az adott szakon képzést folytató felsőoktatási intézmények közösen döntenek az egyéb többletpontok megadásáról.

13 Kötelező többletpontok Azért az emelt szinten tett érettségi vizsgáért jár többletpont, amelyből a jelentkező érettségi pontját számolják. Vizsgánként 40-40 pont jár a legalább 30 százalékos vizsgáért. Legfeljebb két nyelvvizsga alapján, legfeljebb 40 pont kapható. B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsga esetén 28 pont, C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsga esetén 40 pont jár. Egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni. Szakirány szerinti jelentkezés esetén többletpont jár annak, aki az OKTV-n és a szakmai előkészítő tárgyak versenyén helyezést ér el. –1-10. helyezettnek 80 pont, –11-20. helyezettnek 40 pont, –21-30. helyezettnek 20 pont.

14 Adható többletpontok A felsőoktatási intézmények közösen, az adott képzési területen, szakon egységesen döntenek. A többletpontok száma pontosan meghatározott, azoktól eltérni nem lehet. A jogcímek: –OKJ-s bizonyítványért, illetve technikusi oklevélért 24 pont, –a pontosan definiált olimpiai sportágak különböző szintű versenyein elért eredményért 16, illetve 8 pont, –az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért helyezésért 20 pont, –a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján 24, illetve 12 pont, –az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért helyezésért 16 pont. (A pontos definíció a jogszabályban, illetve a felvételi tájékoztatóban található.)

15 Összpontszám a tanulmányi pontok és az érettségi többletpontok összege + a többletpontok vagy az érettségi pontok kétszerese + a többletpontok. Minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb módon kell számolni! Speciális esetek: -a felsőfokú szakképzésre jelentkezők összpontszáma a tanulmányi pontok kétszerese is lehet + a többletpontok,

16 Előnyben részesítés A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontot kap. További 40 többletpontot kap az a hátrányos helyzetű jelentkező, aki közoktatási törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A fogyatékkal élő minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap. A gyermekét gondozó (GYES, GYED stb.) jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap. Csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emeltszintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot.

17 Felvételi pontszám duplázással: 334 pont Egy példa (1) Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 83 pont 167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 342 pont Tanulmányi pontok: 175 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve Jogász

18 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 40 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 80 pont A többletpontok kosara: maximum 80 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-20) -OKTV és SZÉTV eredmények (80- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek Előnyben részesítés: Összesen maximum 50 pont Hátrányos helyzet – 25 Szülők legfeljebb 8 osztály v tartós nevelésbe vett - +25 Fogyatékossággal élő – 50 Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. – 50 Egy példa (1) Felvételi pontszám: 342 pont 40 pont 28 pont 68 pont Összpontszám: 410 pont Jogász

19 Felvételi pontszám duplázással: 294 pont Egy példa (2) Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 79 pont 147 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 318 pont Tanulmányi pontok: 171 pontÉrettségi pontok: 147 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 78,8 egész számra kerekítve Gépészmérnök

20 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 40 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 80 pont A többletpontok kosara: maximum 80 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-20) -OKTV és SZÉTV eredmények (80- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek Előnyben részesítés: Összesen maximum 50 pont Hátrányos helyzet – 25 Szülők legfeljebb 8 osztály v tartós nevelésbe vett - +25 Fogyatékossággal élő – 50 Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. – 50 Egy példa (2) Felvételi pontszám: 318 pont 28 pont Összpontszám: 346 pont Gépészmérnök

21 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Felsőoktatási felvételi eljárás 2011. Alapelvek A felsőoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezők."

Hasonló előadás


Google Hirdetések