Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum "rendezvény" jogcímre pályázók részére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum "rendezvény" jogcímre pályázók részére."— Előadás másolata:

1 Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum "rendezvény" jogcímre pályázók részére

2

3 Célterület adatlap elolvasása

4 Célterület megnevezése: Látóutak támogatása Célterület azonosító: 1 021 822 Jogcím: Rendezvény (DE! kisértékű projekt!) Támogatás vehető igénybe: –Látóutak szervezésének támogatása a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén lévő helyi természeti, épített, kulturális és tradícionális értékek megismerése, megismertetése céljából. –Támogatható tevékenység: Rendezvények szervezése. Fogalom magyarázat: –Látóút: Olyan elsősorban nem az érintett település lakosai számára szervezett rendezvény, amely újszerű módszerek alkalmazásával a helyi természeti, épített, kulturális és tradícionális értékek megismerésére, megismertetésére irányul, a résztvevők aktív bevonására épít és alkalmanként több helyszínt érint. Információk a célterület adatlapról

5 További infók a célterület adatlapról Pályázók köre: Önkormányzat, non-profit szervezetek, egyházak Keretösszeg: 4 millió Ft Támogatási arány: 100% Támogatási összeg: min. 100.000 Ft, max. 250.000 Ft Elszámolható kiadások: –Marketing (szórólap, plakát, promóciós ajándéktárgyak) –Fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak –Rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei (sátrak, színpadok, hang- és fénytechnika, sörpadok) –Étel- italfogyasztás költségei, valamint élelmiszer alapanyag költség –A rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás Célterület specifikus feltételek: A pályázónak legalább 3 db együttműködő partnerrel kell projektjét megvalósítania.

6 Célterület megnevezése: Szakmai rendezvények támogatása Célterület azonosító: 1 021 723 Jogcím: Rendezvény Támogatás vehető igénybe: –Szakmai rendezvények támogatása a Zala Termálvölgye HACS térség egészét szolgáló, a térség gazdaságának fejlődésében érdekelt szereplők együttműködési készségének javítása illetve szakmai kompetenciáinak, ismereteinek fejlesztése érdekében –Támogatható tevékenységek: 1.Szakmai rendezvények szervezése. 2.A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketing tevékenység, ideértve a rendezvények szakmai tartalmának nyilvánossá tételét. Információk a célterület adatlapról

7 Fogalom magyarázat: –Helyi termék: a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző vagy újszerű technológiával… –Helyi kézműves termék: a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, hagyományos technológiával készült kézműves vagy népművészeti termék, beleértve a hagyományos kézműves technológia újszerű alkalmazását is. –Turisztikai szolgáltatók: a Zala Termálvölgye HACS területén turisták számára szolgáltatást, terméket, látnivalót, szabadidőeltöltési lehetőséget nyújtó vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek összessége. –Hagyományos régi gyümölcsfajta: A Dunántúlon elterjedt hagyományos gyümölcsfajok (Alma, Birs..) régi fajtái, amelyek nem szerepelnek a 2010. évi Nemzeti Fajtajegyzékben… Pályázók köre: Önkormányzat, non-profit szervezetek Keretösszeg: 5 millió Ft Támogatási arány: 100% Támogatási összeg: min. 500.000 Ft, max. 2.000.000 Ft Információk a célterület adatlapról

8 További infók a célterület adatlapról Elszámolható kiadások: –Fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak –Sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei –Eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei –Helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag) –A köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége –A rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás –Étel -, italfogyasztás –Anyagköltség, alapanyag költség –Marketing kiadások –Kisértékű eszközbeszerzés –Arculati elemek (ÚMVP és EU logó) Jogcímrendeletb en szereplő elszámolható kiadásokat szűkíti!

9 További infók a célterület adatlapról Célterület specifikus feltételek: Szakmai rendezvényt kizárólag a Zala Termálvölgye LEADER HACS 2011. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott valamely gazdasági terület fejlesztéséhez kötődően lehet szervezni. (letölthető a www.zalatermalvolgye.hu honlapról) www.zalatermalvolgye.hu A pályázónak vállalnia kell a rendezvények szakmai tartalmának nyilvánossá tételét. Kizárólag az a projekt támogatható, amely legalább 2 rendezvény alkalmat tartalmaz. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása vagy működtetése érdekében kötött valamely a Zala Termálvölgye HACS területéhez tartozó településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezettel.

10 A célterület adatlapon továbbá: Jogosultságot igazoló speciális (HACS által készített) formanyomtatványok Pályázat kötelező melléklete

11 Együttműködési megállapodás tartalma: Pályázó, projekt alapadatok Partner adatai Együttműködés célja (projekt megvalósítása vagy működtetése) Együttműködés kapcsolódása a projekthez Partnerek feladatai (ügyfél feladata: projekt megvalósítása, partner feladata: …)

12 Projektbemutató dokumentum tartalma: Pályázó alapadatok Projekt cél, célcsoport bemutatása Rendezvény indokoltsága, újszerűsége Rendezvény ütemterve, programterv Rendezvény meghirdetésének módja

13 Nyilatkozat a tervezett rendezvények szakmai tartalmának nyilvánossá tételének módjáról saját honlapon vagy partnerszervezet honlapján CD-n vagy DVD-n papír alapú kiadványban a Zala Termálvölgye Egyesület honlapján (www.zalatermalvolgye.hu) egyéb módon:….

14 LEADER jogcímrendelet - 76/2011. (VII.29.) VM rendelet

15 Általános feltételek (2-3-4-5-6.§.): –Pályázatot csak az akciócsoport területén székhellyel, telephellyel… rendelkező szervezet adhat be –Egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot adhat be –Rendezvény jogcímű projektnél a támogató határozat kézhezvételétől számított 9 hónap leteltét követő első kifizetési kérelem benyújtási időszakban köteles az ügyfél elszámolást benyújtani –Gépkatalógusban, ÉNGY-ben nem szereplő tételek esetében az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni a pályázathoz. Az árajánlatoknak azonos műszaki tartalommal kell rendelkezniük. –Az árajánlat csak olyan ajánlattevőtől származhat, aki NAV-hoz bejelentett tevékenysége vonatkozásában jogosult árajánlatot adni. Információk a LEADER jogcímrendeletből

16 Általános feltételek (4.§.): –Az árajánlatok nem lehetnek 2011. augusztus 1-nél régebbiek –Az árajánlatok minimális tartalma: Ajánlatkérő és ajánlattevő neve, címe, adószáma (adóazonosító jele) Tétel részletes műszaki adatai (pl. típus, méretek, anyag) Mennyiség, mértékegység Résztételek vonatkozásában nettó összegek Nettó összeg, felszámított ÁFA, bruttó összeg Pénznem Az ajánlat kiállításának dátuma Ajánlattevő v. képviselője aláírása –Árajánlat elektronikusan is kérhető. Ez esetben a pályázathoz csatolt árajánlatnak nem kell aláírást tartalmaznia, viszont tartalmaznia kell e-mail címet vagy a webáruház honlap címét. Elektronikus árajánlatot természetes személy nem adhat. További infók a jogcímrendeletből

17 Kis értékű fejlesztések előírásai (8.§.): –Nincs értékelés, rangsorállítás. A támogatás odaítélése beérkezési sorrendben a forrás kimerüléséig tart –A benyújtott pályázatok vonatkozásában hiánypótlás nincs !!! –Az elszámolható kiadásoknál az alapjogcím (Rendezvény) belső korlátai (pl. a marketing nemcsak 30% lehet) Rendezvény jogcím előírásai (12.§.): –A rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig közzé kell tenni a HACS honlapon (www.zalatermalvolgye.hu) a rendezvény témáját, helyszínét, időpontját –HACS-nak, MVH-nak megelőző 30. napig meghívót, meghirdetés dokumentációját meg kell küldeni –Rendezvény lezárás követő 10 napon belül írásbeli emlékeztetőt kell küldeni HACS-nak, MVH-nak –Bejelentés elmulasztása esetén szankció! (támogatás csökkentés vagy ki nem fizetés) –Csak azon szolgáltatók költségei számolhatóak el, amelyek a rendezvény látogatói számára ingyenesen igénybe vehetőek –Fellépő előadóművészek díjára vonatkozóan egy árajánlat is elegendő További infók a jogcímrendeletből

18 Rendezvény jogcím előírásai (12.§.): –Nem vehető igénybe támogatás kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó (termékbemutató), valamint politikai célú rendezvényekre. (kivéve helyi termék!) –Elszámolható kiadásoknál korlátozások – például: Étel-italfogyasztás [ah)], valamint alapanyag [ai)] költség legfeljebb az aa-ag) (előadó, terembérlet stb.) költségek 25%- ának megfelelő összegű lehet Marketing [b)] költség legfeljebb az a) (rendezvényszervezési ktg-ek) költségek 30%-ának megfelelő összegű lehet –Projekt megvalósításának határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap –A rendezvény helyén ki kell helyezni az arculati elemeket (szlogen, HACS-, ÚMVP-, EU logo stb.) – nem teljesítés esetén szankció További infók a jogcímrendeletből

19 Pályázat benyújtás előírásai (20.§.): –Kizárólag ügyfélkapun keresztül –Pályázathoz mellékelni kell: –Önkormányzati határozat a pályázat benyújtásáról –Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat –Igénybe vett de minimis támogatásról szóló nyilatkozat –HBB támogató nyilatkozatát –HACS által előírt mellékleteket –Stb-stb. További infók a jogcímrendeletből

20 Végrehajtási rendelet – 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet Támogatásigénylés, projekt lebonyolítás általános szabályai stb. LEADER pályázati felhívás Tudnivalók rövid összefoglalása HBB eljárásrend

21 Támogatás folyamatábra Támogatási kérelem benyújtása MVH-ba Befogadó végzés Támogatási határozat (Közbeszerzés) Szerződéskötés, megrendelés Teljesítés, kivitelezés Ügyintézés (hiánypótlás) (Helyszíni ellenőrzés) Kb.6 hónap Számla kifizetése kivitelezőnek Kifizetési kérelem benyújtása MVH-ba X hónap 2-6 hónap Ügyintézés, hiánypótlás (Előzetes helyszíni szemle) Kifizetési határozat Max. 22 munkanap TÁMOGATÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE 5 év Üzemeltetési időszak Kötelező éves szintű monitoring adatszolgáltatás Utólagos helyszíni ellenőrzések (Helyszíni szemle)

22 149/2011. (IX.20.) MVH Közlemény

23 A közlemény: 14 oldalas „olvasmányos” dokumentum Összefoglalja a teendőket, vonatkozó jogszabályokat Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.

24 149/2011. (IX.20.) MVH Közlemény mellékletei: 1.Üzleti terv 2.Üzleti terv kitöltési útmutató 3.Működtetési és fenntarthatósági terv 4.Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató 5.Közzétételi kérelem 6.Kitöltési útmutató elektronikus felülethez 7.LEADER HACS munkaszervezeti irodák címei 8.Segédlet Elektronikus felület használatához 9.ÉNGY import excel fájl

25 6. sz. mell. „Kitöltési útmutató elektronikus felülethez” 33 oldalas dokumentum Szakmai jellegű útmutatást ad a tartalmat illetően

26 8. sz. mell. „Segédlet elektronikus felület használatához” 37 oldalas dokumentum Útmutatást ad az elektronikus űrlap kezelését illetően lépésről lépésre a beküldésig


Letölteni ppt "Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum "rendezvény" jogcímre pályázók részére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések