Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társas kölcsönhatás és a szociális befolyásolás elmélete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társas kölcsönhatás és a szociális befolyásolás elmélete."— Előadás másolata:

1 A társas kölcsönhatás és a szociális befolyásolás elmélete

2 A társas kölcsönhatás kezdetei Szocializáció fogalma: A társadalomba való beilleszkedés folyamata, –az egyén megismeri önmagát és környezetét, –elsajátítja az együttélés szabályait, a csoport értékekeit, normáit –viselkedése olyanná alakul, hogy megfeleljen a vele szemben támasztott követelményeknek. tanulási folyamat  szociális tanulás. Szocializáció társakhoz kötött Primer vagy elsődleges szocializációs közeg: család  nevelői attitűd, testvérsor, elhanyagolás, hiányzó minták, A szociális tér növekedésével: másodlagos v. intézményi szocializáció: kortársak, (bölcsőde), óvoda, iskola, munkahely, stb.

3 A tanulási folyamat Klasszikus és operáns kondicionálás Kölcsönös igazodás: szinkronizáció (Az empátia alapja) Szociális tanulás: utánzás: (Bandura) –imitáció a cselekvések (a modell) megfigyelése és a viselkedés lemásolása –emulálás: funkcionális másolat, a cselekvés eredményének megfigyelése, és – más úton – megvalósítása Befolyásoló tényezők: –A modell felszólító jellege –Sikeressége Az utánzást elősegíti, ha kifizetődő, vagyis nagyobb a nyereség, mint a hátrány. Utánzás kényelmes és hasznos DE: túlzásba vitele  szürkeség, unalmasság

4 Szociális befolyásolás formái Kelman Behódolás: érdekből, az elvárásnak megfelelően viselkedik. –Jutalomért vagy a büntetés elkerüléséért. –Fizikailag jelen van a befolyásoló, vagy nagy valószínűséggel tudomást szerez a dologról. HATALOM Identifikáció: azonosulás; (analitikus irányzat) –Utánzásos mintakövetés és empátia segítségével lezajló folyamat, –Érzelmi indítékok alapján szeretnénk a modellhez tudatosan hasonlítani, –úgy viselkedni, ahogy a másik elvárja tőle. Az identifikációval átvett attitűd addig marad meg, amíg a befolyásoló személlyel, csoporttal a kapcsolat kielégítő. Interiorizáció: belsővé válás; –bizonyos cselekvési módok, erkölcsi normák belsővé, –meggyőződéssé válása. Maga a közvetített attitűd, viselkedés az, ami jutalmaz. A hatásgyakorlást gyakran elítéljük  „csordaszellem”-ről beszélünk Társas fertőzés: másokhoz hasonlóan viselkedni, attól hogy csoportban vannak.

5 A társas hatások formái De: a társak viselkedésváltozást okoznak Szociális facilitáció (=serkentés): Allport Floyd (ő a báty) 1891 –elvégzett szorzások száma nő a társak jelenlétében Triplett kísérlete 1897 –együttes helyzet (pl. versenyhelyzet vagy nézőközönség)  (sport)teljesítmény nő társas gátlás  teljesítmény csökkenés

6 Magyarázat Feladat jellege: –egyszerű, rutin  teljesítmény nő: verseny > bámészkodók –Bonyolult  telj csökken: vizsgadrukk, debilizáló szorongás Személytől is függ, hogy hogyan reagál. Társak potenciális büntetők, vagy jutalmazók  fokozottabb erőfeszítés a sikerért, vagy a kudarc elkerüléséért. Fokozottabb kockáztatás  Társak figyelem elvonó hatása: –fáradság csökkentése, élénkítés  egyszerű feladat  javulás –figyelem-összpontosítás nehezítése  bonyolult feladat  romlás

7 A társas "lazsálás" jelensége teljesítménycsökkenés Az egyének kisebb erőfeszítést mutatnak, ha tudják, hogy egyéni hozzájárulásukat egy csoportfeladathoz nem lehet megbízhatóan kimutatni. kísérlet: kötélhúzás: erőkifejtés: 1 személy: 85kp; 7-en húzzák 65kp; ha 14-en 61kp az átlagos erőkifejtés A "be nem avatkozás" problémája: minél nagyobb a csoport, annál kevésbé avatkozunk be. –(1964, New York gyilkosság)  majd más segít, –ha nem tudok kilépni a helyzetből, vagy a közös sors miatt a fenti hatás kevésbé érvényesül (pl. camping, metró)

8 Konformitás külső nyomás hatására jön létre, tekintélyszemély vagy csoport értékeihez, normáihoz igazodik. Nem utánozza a tekintélyt, hanem úgy cselekszik, ahogy azt a számára előírják. Védettség (biztonság) igényét akarja folyamatosan kielégíteni, összetartozás örömét éli át. Az átlagosnál alacsonyabb önértékelésű személyekre, vagy azokra, akik a csoport fennmaradásában erőteljesebben érdekeltek jellemző. Életkori konformizmus: 9-10 éveseknél általánossá válik. Csökken az azonosulási vágy, nem lehetek olyan, mint ő/k, de igazodhatok hozzá/juk.

9 Kísérletek Sherif (1935) autokinetikus hatás vizsgálat –csoportban vizsgálva, az egyéni eltérések a csoportnormához közelítenek, fennmaradnak. Asch (1969) egyszerű észlelési feladat, jól látható ingerek Önállóan senki sem hibázik 8 egyén egy csoport; ebből 7 beépített személy 1 kísérleti alany 68% független vagy ellenálló –1/ magabiztos: megküzdött a konfliktussal, de nem engedett. –2/ individualista: többség véleménye nem számít, neki mindig igaza van. –3/ lelkiismeret-furdalásos: jelentős konf, kételkedik, de kitart. 32% engedékeny vagy konform: –1/ viaszember: észlelésben tévedett, a rosszat látta helyesnek, alacsony önbizalom –2/ önmagában bizonytalan: nem bízott a saját ítéletében –3/Kisebbrendűségi érzésű: tudatosan megszavazta a többség álláspontját, hogy ne legyen deviáns Hűséges társ jelenléte  5.5%-ra csökken a téves ítélet. Társ elvonása: 28%-ra emelkedik újra. Fordított helyzet: 16 naiv, 1 beépített alany, aki téved  őt gúnyolják Határozatlan helyzet: pl. zöld vagy kék megítélése kékeszöld színnél, kisebbség is befolyásol.

10 Milgram (1964) áramütés –a kísérleti alanyok 65%-a engedelmeskedett és 450 V-ig elment. –Három fős csoport döntheti el az áramütés mértékét (nincs kísérlet vezetői utasítás, de 2 ember beépített és növelni akarja az áramütést) konform módon 70% így eljut a 150 voltig. –/Az ellenálló: a hős/ Befolyásolt: „A helyzet hatalma” –más a felelős –térbeli távolság –kis lépések

11 Befolyásolás Mások érzelmeinek hatékony kezelése A pedagógus is befolyásol, szándékosan, bizonyos cél (ismeretbővítés, képességfejlesztés, tulajdonságformálás) érdekében, de a pedagógusok egymást is befolyásolják, és a diákok is befolyásolják a tanárokat. ügynök; politika; szekta; olyan cselekedetekre is rávehetnek, melyek sérthetik az érdekeinket.

12 Csoportdöntés A döntés csoportos jellege fokozza az attitűd (szokás) változás maradandóságát. Csoportdöntésnél elmozdul az ítélet az egyénihez képest  polarizációs hatás. Mikor lép fel a kognitív disszonancia? (ism!) –1. választáskor: vonzó alternatívák között, és nem vonzó alternatívák között –2. idegen viselkedéskor

13 A szerep Befolyásolás  elvárásnak/előírásnak megfelelő viselkedés A társadalom is közvetít előírásokat Egy adott társas struktúrában (munkahely, család, párt, kórház stb.) elfoglalt státusz betöltéséhez szükséges viselkedési technikák a szerepek. (  köznapi értelem = játék, színház) Szerep: az a viselkedés vagy attitűd amit másoktól vagy önmagunktól egy csoportban betöltött funkció alapján elvárunk.

14 Státusz Társadalmi tagolódás –Osztályok, rétegek, csoportok…. (A munkamegosztás során) egy adott társadalmi struktúrában létrejövő pozíció (hely) = státusz A szerep tanulása szociális tanulási folyamat –Szerepjátékok, szabályjátékok Szerep funkciója: –leegyszerűsítés, –előrelátható az érintkezés.

15 Szereptípusok hogyan jut hozzá: –veleszületett –szerzett mennyire átfogó az egyén élete szempontjából: –pervazív tartós az összes többi szerepre hatás –szituációs szerepek szociológiai megközelítés: –formális –Informális Több csoport  több szerep és egy csoporton belül is több szerepe lehet egy embernek.

16 SZEREPELVÁRÁSOK –Előírások sorozata, ami megszabja, hogy egy adott helyzetben hogyan lehet/ kell viselkedni KANN SOLL MUSS nyílt és rejtett normák

17 Pedagógus szerep Változik a komplementer szereptől függően, Komplementer szerep: ellentétpár, kiegészítő Tanár — tanítvány –kollega, igazgató, portás, szülő, iskolaorvos stb. Szerepmegvalósítás: –előkészület (gondolati),  kezdő gyakorlás,  gyakorlottság, –mester szint vö.: szakmai szocializáció: –1. Pályaorientáció: fokozatos ráirányulás, beállítódás –2. Szakmai képzés –3. Pályakezdés: kiállja-e a próbát, marad-e a pályán? (felkészítés sikeres-e, illetve a munkahely segíti-e) –4. Pályavitel

18 Kapcsolódó fogalmak Szerepelhagyás Szerepváltozás Szerepcsere Szerep-visszautasítás Szerepharc…. szerepkonfúzió  identitás (serdülőkor Erikson) szerepkonfliktus

19 Szerepkonfliktus szerepek között pl.: nők emancipációja –(családanya-pedagógus) személy-szerep: –a túlterhelés (szerephez tartozó feladat túl sok) –belső meggyőződését kénytelen feláldozni szerepen belüli: –„művezetői” szerep, (szülők és az igazgató elvárása ellentétes) –a komplementer szerep betöltője vár el ellentétes dolgokat

20 Szerepkonfliktus oldása a figyelem megosztása — egyik szerepről ideiglenesen nem vesz tudomást ideológia kovácsolás — átértékeli a tényezőket, racionalizál Kompromisszumképzés — nem végzi el a számára összeegyeztethetetlen műveleteket Kábítás — pl. alkohol, nyugtatók a konfliktusos helyzet elhagyása: emigráció, öngyilkosság


Letölteni ppt "A társas kölcsönhatás és a szociális befolyásolás elmélete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések