Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TAMOP /Képzési programok az egészségügyben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TAMOP /Képzési programok az egészségügyben"— Előadás másolata:

1 TAMOP-6.2.2 /Képzési programok az egészségügyben
foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés komponens Képzési díjtámogatás az intézmények részére

2 Egészségügyi Minisztérium
Ágazati célok 2010-ig az uniós támogatások tükrében A társadalom egészségi állapota, a biztosítottak egészségének javítása - ÚMFT célja 2013-ig: egészségben eltöltött életévek számának növelése Az egészségügy ellátórendszert jellemző területi egyenlőtlenségek fokozatos felszámolása – TIOP infrastruktúrafejlesztések alapvető célja Az egészségügyi szolgáltatók felelősebb és rugalmasabb gazdálkodási feltételeinek kialakítása - költséghatékonyabb működést lehetővé tevő infrastruktúra kialakítása TIOP, ROP forrásokból Az egészségbiztosító biztosítói szerepének megerősítése, az egészségbiztosítási forrásokkal való gazdálkodás és szolgáltatás- vásárlás felelősségének és szabadságának kiterjesztése – elvárt színvonalú ellátások infrastrukturális hátterének biztosítása a fejlesztésekkel

3 Egészségügyi Minisztérium
Ágazati feladatok 2010-ig az uniós támogatások tükrében Nemzeti szakmai programok folytatása- ÚMFT fejlesztései valamennyi nemzeti szakmai program célkitűzéseit támogatják Népegészségügyi programok, szűrés – TAMOP egészségfejlesztési programok Ellátórendszer fejlesztése –TIOP, ROP-ok Egészségbiztosítási rendszer átalakítása Humánerőforrás-fejlesztés –TAMOP források ÚMFT támogatások hatékony felhasználása

4 Az egészségügy részesedése az uniós forrásokból
Az egészségügy közösségi forrásokból csak a foglalkoztatás bővítések és a versenyképesség fokozásának részeként támogatható! TIOP 2. egészségügy 284,822 Mrd Ft, 52,76% ; TIOP egyéb; 254,975 Mrd Ft, 47,24% TIOP 2. prioritás, KMOP: az egészségügyi rendszer szerkezeti átalakításának infrastrukturális támogatása TÁMOP egyéb; Mrd Ft 94,6%) TÁMOP 6. egészségügy; 62,885 Mrd Ft 5,4% TÁMOP 6. prioritás.: egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés ROP-ok: Kistérségi szintű e-gészségügyi infrastruktúra fej-lesztések, felszabaduló kórházi infrastruktúra bázisán ápolási, rehabilitációs és szociális infra-struktúra fejlesztése. ROP egyéb; 1514,276 Mrd Ft 93,51% ROP egészségügy; 105,724 Mrd Ft 6,4%

5 TÁMOP PRIORITÁSOK 1. Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 2. Alkalmazkodóképesség javítása 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

6 Egészségügyi források megoszlása az akciótervekben
Teljes keret (MrdFt) évi akcióterv (Mrd Ft) Évi akcióterv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 284, 822 187 48 Társadalmi Megújulás (közép-magyarországi forrással) 62, 885 14, 8 29,72 Közép-magyarországi 30, 07 - Regionális Operatív Programok ~75.0 28, 3046 21,62 Mindösszesen 452, 777 260, 1746 99,34

7 Alapelvek a TÁMOP fejlesztéseknél
Járuljanak hozzá a várhatóan egészségben eltöltött életévek számának a növekedéséhez. Játszanak szerepet az életminőség javításában. Csökkentsék a régiók közötti különbségeket (hozzáférés javítása). Ösztönözzék a partnerségben megvalósított cselekvéseket. Támogassák az egészségügyi szerkezetátalakítást. Támogassák a népegészségügyi program és egyéb nemzeti programok megvalósulását

8 Ágazati humán erőforrás kihívások
az uniós fejlesztések tükrében: Megfelelő minőségű, megbízható monitoring adatok az ágazati humán erőforrások alakulásáról – TAMOP humán erőforrás monitoring rendszer kialakítása A szakma fiatalok számára vonzóvá tétele - TAMOP A ( évi pályázatban ösztöndíjszerű támogatás) A képzés, szakképzés rugalmasabbá tétele - TAMOP B , egyszerűbb képzési rendszer szakmák közti átjárhatóság képzések konvertálhatósága új, innovatív szakmai képzések bevezetése Szakdolgozói szakképzési rendszer fejlesztése - TAMOP B általános, szakmai mobilitást lehetővé tevő végzettség erre épülő szakosító, licence-t adó, kompetenciákat meghatározó képesítések Pályán tartás - TAMOP bérfelzárkóztatás vidéki munkavállalás esetén lakástámogatás Pályára visszaállítás - TAMOP

9 TÁMOP források az akciótervekben
2. intézkedés: Szerkezeti átalakítást támogató humánerőforrás fejlesztés Keret Mrd Ft Forrás I. Akciótervben ( ) Mrd Ft Forrás II. Akciótervben ( ) Egészségügyi humánerőforrás monitoring 1 0,5 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés 13, 076 3, 5 3 Regionális egészségmonitorozási rendszer kiépítése 0,9 Foglalkoztatás támogatása fekvő-, és járóbeteg intézmények, otthonápolási és alapellátási szolgálatok támogatásaára 10, 4 3,044 6,7 Szervezeti hatékonyság fejlesztése A) Integrált minőségmenedzsment rendszerek bevezetése és elterjesztése a szakellátásban B) Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél 0,62 Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a tervezett jelentős beruházásoknál 0,38 0,380 Betegazonosítási rendszer, valamint nemzeti eHealth rendszer használatának előkészítése 4 2,5 2. Intézkedés összesen 30, 376 8, 324 15,22

10 TAMOP-6.2.2/A/08/1 PÁLYÁZATI CÉLOK Átfogó cél: Specifikus célok:
A program célja az egész életen át tartó tanulás támogatása az egészségügyi ágazatban, ezen belül a szakképzéshez való hozzáférés segítése Specifikus célok: Az újonnan létrejövő, illetve az átalakítás során megváltozott humánerőforrás kompetenciákat biztosító szakképzések, szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők új szakképesítésének megszerzésének, kompetencia- és hatáskörbővítő képzések (továbbiakban összefoglaló néven: képzések) támogatása az egészségügyi intézmények számára. Részcél: A pályaelhagyás és a működés ideiglenes szüneteltetése után (GYES, GYED, stb.), illetve külföldi szakmai gyakorlat után a pályára visszatérés segítése

11 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS, TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS INTENZITÁS, ELŐLEG
TAMOP-6.2.2/A/08/1 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS, TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS INTENZITÁS, ELŐLEG Rendelkezésre álló forrás: 6 konvergencia régióban: Ft Közép-magyarországi régióban: Ft Egy pályázó által elnyerhető támogatás összege: minimum 2 millió Ft és maximum 50 millió Ft Igényelhető előleg max. 35% Támogatási intenzitás: 100% Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

12 TAMOP-6.2.2/A/08/1 PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak: közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző járó- és/vagy fekvőbeteg-szakellátó intézmények, különös tekintettel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvényben meghatározott súlyponti kórházakra, közfinanszírozott mentési tevékenységet ellátó szervezetek, betegszállító szervezetek otthoni szakellátást nyújtó szolgálatok, házi orvosi szolgálatok.

13 TAMOP-6.2.2/A/08/1 KSH besorolás szerint pályázhatnak, konzorciumban is Központi költségvetési szerv és intézménye (312) Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322) Egyházi intézmény (552), egyéb egyházi szervezet (559) Közhasznú társaság (571) illetve ennek átalakításával, vagy alapítással július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaság (599,691) Alapítvány (569), Közalapítvány (561) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (599) Egyéb egyesület (529) Korlátolt felelősségű társaság (113) Részvénytársaság (114) Betéti társaság (212) Egyéni vállalkozás (231,232)

14 TAMOP-6.2.2/A/08/1 Konzorcium: Kis összeget igénylő szolgáltatók érdekében a pályázat benyújtható max. 5 fős konzorciumban is. A konzorciumi tagoknak önmagukban is meg kell felelniük a jogosultsági feltételeknek. Székhely: Budapesti székhely és más régióban működő telephely esetén: a képzendők foglalkoztatási helyszíne irányadó (két pályázat is benyújtható).

15 TAMOP-6.2.2/A/08/1 Célcsoport:
teljes vagy részmunkaidős, illetve a pályázat benyújtásakor GYES-en és GYED-en lévő munkavállalói jogosultak részt venni, akiket a pályázó a támogatott képzés időtartama alatt határozatlan idejű munkaviszonyról szóló szerződéssel foglalkoztat. munkaviszonyban lévő magyar állampolgárságú és nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.

16 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
TAMOP-6.2.2/A/08/1 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK Képzési díj támogatása: fekvő- és/vagy járóbeteg-szakellátó intézmények számára hiányszakmák betöltése és szükséges hatáskörfejlesztés érdekében különösen az alábbi, országosan hiányszakmának minősülő körben: szakdolgozói területen: OKJ-s ápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, rehabilitációs tevékenység terapeuta, hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, gyermek aneszteziológai és intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, mentőápoló, műtéti asszisztens, radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, geriátriai szakápoló

17 TAMOP-6.2.2/A/08/1 szakorvosi területen: rehabilitáció, onkológia, geriátria, sürgősségi ellátás, patológia, pszichiátria háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók Mentési tevékenységet ellátó szervezetek és betegszállító szervezetek

18 TAMOP-6.2.2/A/08/1 Igénybe vehető OKJ-s vagy akkreditált képzések típusai: Szakdolgozók elméleti órás, OKJ-s szakképesítést adó szakképzések Minimum 60 órás maximum 120 kontakt órás hatáskörbővítésre felkészítő képzések Szakorvosi képzések Második vagy ráépített felsőfokú szakirányú szakképzés 4 hónap 1 év hatáskörbővítésre felkészítő képzések Egyéb kompetenciabővítő képzések ( óra) esélyegyenlőség, kommunikáció, info-kommunikáció

19 TAMOP-6.2.2/A/08/1 Elvárások a képzőintézményekkel szemben:
Egészségügyi szakképzésre és felnőttképzésre akkreditált, felnőttképzési tanúsítvánnyal rendelkező intézmények képzései vehetők igénybe Nem egészségügyi szakterületen (kommunikáció, info- kommunikáció, esélyegyenlőség, stb.) felnőttképzésre akkreditált és felnőttképzési tanúsítvánnyal rendelkező képzőintézmények képzései is igénybe vehetőek Kizárólagosan belső képzés(ek) lefolytatására nem lehet pályázni! A képzőintézmények kiválasztásánál a közbeszerzési törvény rendelkezései irányadóak

20 TAMOP-6.2.2/A/08/1 Célcsoport képzésével összefüggő elszámolható
költségek: 1) Képzés költsége belső képzés esetén a pályázó intézmény alkalmazásában álló oktatók arányosított bére, járulékai, infrastruktúra használatának arányosított költsége Képzési díj irányadó összege (melyek tartalmazzák az óradíjakat, béreket, járulékokat, bérleti díjakat): ezer forint/szakdolgozó - 50 ezer forint/hó/orvos Gyakorlati képzés személyi költségei (oktatók bére és járulékok) Gyakorlati képzés dologi költségei a gyakorlati képzőhellyel meglévő szerződés feltételei szerint, létszámarányosan

21 TAMOP-6.2.2/A/08/1 Járulékos képzési költségek:
étkezés kizárólag a 6 óra/nap vagy a feletti képzés esetén számolható el. A képzésben résztvevők számára az étkezés költségét a képző intézménnyel kötött szerződésnek kell tartalmaznia max FT/fő/nap (ÁFA nélkül) összegig. képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díja, egyszeri vizsgadíj, bizonyítvány kiállítás igazolt díja, (nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés) szállás költsége max Ft/fő/éj (ÁFA nélkül) a képzésben résztvevők számára helyi, helyközi, igazolt utazási költség a képzésben résztvevők számára gyermekfelügyelet, hozzátartozó ápolásának jelenléti ívvel, számlával és nyilatkozattal igazolt költsége a képzés időtartamára (max Ft+ÁFA/óra)

22 TAMOP-6.2.2/A/08/1 További elszámolható költségek:
2)Projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető, könyvelő, egyéb projektszemélyzet) max. 12 % erejéig 3) Egyéb elszámolható költségek: közbeszerzés, tájékoztatás (min Ft, max, 5%) bankköltség Könnyített projektmenedzsment feltételek 10 millió Ft alatti projektek esetében!

23 TAMOP-6.2.2/A/08/1 A PROJEKT IDŐTARTAMA
A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 36 hónap áll a rendelkezésére. A projektek befejezésének időpontja legkésőbb december 31. lehet (képzéseknek, beleértve a vizsgákat be kell fejeződniük) A pénzügyi elszámolás végső határideje a Támogatási Szerződésben rögzített projekt befejezésének időpontját követő 90. nap, de legkésőbb március 31.

24 A FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
TAMOP-6.2.2/A/08/1 A FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A foglalkoztató intézményeknek tanulmányi szerződés megkötésével vállalniuk kell a kiképzett munkavállalók továbbfoglalkoztatását min. 1 évre, illetve hosszabb képzés esetén a képzés hosszával megegyező időtartamra A továbbfoglalkoztatás időtartamába nem számít bele a GYES, GYED, és a három hónapot meghaladó szabadság

25 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közreműködő Szervezet: STRAPI
TAMOP-6.2.2/A/08/1 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A pályázat benyújtható július 27-től október 30-ig. A pályázatot kizárólag kitöltő programmal lehet kitölteni! A pályázatot - 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen); - zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TAMOP /A/08/1 Közreműködő Szervezet: STRAPI 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér

26 TAMOP-6.2.2/A/08/1 ÉRTÉKELÉS Amit az automatikus értékelésről tudni kell Automatikus értékelés esetén nem kerül felállításra bíráló bizottság. A döntés alapját kizárólag a kiválasztási kritériumoknak való megfelelés képezi (a Pályázati Útmutató E pontja alapján). A projekt kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik. Automatikus értékelés előnye, hogy a támogatási döntés és a szerződéskötés folyamata gyorsabb.

27 AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA
TAMOP-6.2.2/A/08/1 AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA Érkeztetés Jogosultság vizsgálata (Hiánypótlás) Befogadás, döntés (támogatás, elutasítás) A feltételeknek való megfelelés ellenőrzése a Pályázati Útmutató E. Kiválasztási kritériumok pontjában szereplő táblázat alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesül.

28 Egészségügyi Minisztérium
Köszönöm a figyelmet! Danajka Noémi Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-elemzési Főosztály Egészségügyi Minisztérium Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. Telefon: 06 (1) /1635


Letölteni ppt "TAMOP /Képzési programok az egészségügyben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések