Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bertalan Ildikó Fejlesztéspolitikai és Stratégiai -Elemzési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bertalan Ildikó Fejlesztéspolitikai és Stratégiai -Elemzési Főosztály"— Előadás másolata:

1 Bertalan Ildikó Fejlesztéspolitikai és Stratégiai -Elemzési Főosztály
NFT II. A működés korszerű feltételeit megteremtő egészségügyi fejlesztések a Társadalmi Infrastruktúra és Regionális Operatív Programokban Bertalan Ildikó Fejlesztéspolitikai és Stratégiai -Elemzési Főosztály

2

3 Operatív Programok Társadalmi vita két körben ÚMFT (NFT II)
15 db Kormány jóváhagyta 2007. július 25 Európai Unió Bizottsága jóváhagyta 2007. augusztus 2006. december AKCIÓTERVEK (2 évenként) Társadalmi vita két körben Partneri egyeztetés, kiemelt projekteknél projektcsatorna eljárás Pályázati kiírások 2007. októberétől

4 Egészségügyi fejlesztések forrásai
TIOP – millió euro TAMOP – millió euro KMR – millió euro ROP – millió euro Összesen: millió euro =~ 486 milliárd Ft (271Ft/euro)

5 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúrafejlesztés
Kulcsüzenetek a tervezésben Az egészségügy közösségi forrásokból csak a foglalkoztatás bővítésével és a versenyképesség fokozásával összefüggésben támogatható Ellátások elérhetőségének biztosítása a progresszivitási elvek szerint Lakosság-közeli szolgáltatások fejlesztése A fejlesztés nem eredményezhet kapacitástöbbletet Elsősorban a minimumfeltételek biztosítása Fenntarthatósági garancia A szerkezetátalakítással összhangban modern ellátórendszer kialakításának támogatása, mely az erőforrások koncentrálásával a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése mellett, magasabb átlagos minőségű komplex szolgáltatásokkal költség-hatékonyabb gyógyító megelőző ellátásokat képesek nyújtani

6 TIOP Infrastruktúrafejlesztés
Cél Erőforrás koncentráció progresszivitási szinteknek megfelelően Költség-hatékony működést elősegítő technológiák, technikák bevezetése A telephelyek és pavilonok számának csökkentése, megszüntetése Korszerű technológiák befogadására alkalmas és betegbarát környezetű hotelszolgáltatás kialakítása Eszközök Indokolt esetben új épület építése (tömbépület), épületbővítés Épület rekonstrukció, felújítás, átalakítás Megújuló energia bevezetése Gép-műszer beszerzés IT fejlesztés Akadálymentesítés Épület és eszközfejlesztés csak együttesen pályázható!

7 A tervezett infrastrukturális fejlesztések
Indítási idő Indikatív uniós támogatás (millió Ft) Tervezett forrás I. Akciótervben ( ) (millió Ft) Regionális járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése 2009. 6 000 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése R2 2007. IV. negyedév 25 000 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése R1 6 400 Sürgősségi ellátás fejlesztése (mentés, légi mentés) 11 500 7 000 Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 (és azon belül a gyermek sürgősségi) SO2, PIC 20 000 10 000 Regionális vérellátó központok fejlesztése 3 000 A struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban 2008. I. félév 91 500 50 000 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 14 000 Infrastruktúra-fejlesztés a egészségpólusokban 75 000 Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése 2008. III. negyedév 4 000 1 500 Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése 1 600 500 Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése Mentésirányítási rendszer (OMSZ informatika) 3 500

8 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása (R2)
Cél: A szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása ahol jelenleg nincsen közfinanszírozott szakellátás Alapszintű szakellátási szint biztosítása (Kb db kistérség) Lakosság közeli többfunkciós integrált rendszerek kialakítása, szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. Kedvezményezettek: Azok az önkormányzatok, melyek területén a pályázat beadásának időpontjában nem működik közfinanszírozott járóbeteg rendelőintézet, illetve előzetes befogadással bíró ilyen irányú fejlesztés nem folyik. A támogatás elnyerése esetén a megvalósítást, a fenntartást és a működtetést az erre a célra létrehozott 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság keretében kell biztosítani. A létrehozandó nonprofit gazdasági társaságban szereplő települési önkormányzatok összességének minimum 15 ezer lakossal kell rendelkezniük. Támogatás kerete: millió Ft Támogatás összege: 500 – millió Ft Támogatási intenzitás: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, a Területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15) korm. r. besorolása alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből érkező pályázat esetében 95% Pályázat indítása: október

9 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (R1)
Cél: Emelt szintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének biztosítása azokon a területeken, ahol eddig aktív fekvőbeteg szakellátás működött (vagy maximum 20 aktív ággyal rendelkezik) Kórház kiváltó szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas infrastruktúra megteremtése. Kedvezményezettek: Intézményi tulajdonos helyi önkormányzat, vagy intézmény közös fenntartására létrejött önkormányzati társulás, vagy az önkormányzat által létrehozott non-profit gazdasági társaság legalább 25 %-os önkormányzati tulajdonrésszel. Támogatás kerete: millió F Támogatás összege: 300 – 800 millió Ft Támogatási intenzitás: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 % a, a Területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15) korm. r. besorolása alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből érkező Pályázat esetében 95%-a. Pályázat indítása: október

10 Sürgősségi ellátás fejlesztése (mentés, légi mentés)
Cél: A területi egyenlőtlenségek csökkentése A légi mentés országos lefedettségének biztosítása A 15 percen belüli elérési idő betartásának biztosítása Mentőállomás hálózat fejlesztésével Bevethető egységek számának Új légi mentő bázis/ok kialakítása Korszerű gépjárművek biztosítása Mentéstechnikai, munkavédelmi és oktató eszközök biztosítása Kedvezményezett: Országos Mentőszolgálat Támogatás kerete: millió Ft ( ) Támogatás összege: millió Ft Támogatási intenzitás: 100 % Pályázat indítása: IV. negyedév

11 Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1, SO2, PIC
Cél: Korszerű, hatékony és optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes betegközpontú rendszer kialakítása (egy bemeneti kapus rendszer) A PIC ellátás korszerű informatikai rendszerrel történő felszerelése Korszerű biztonságtechnikai helikopter leszállóhelyek biztosítása (csak SO1) Kedvezményezettek: A minimum feltételeknek megfelel Érvényes működési engedéllyel és OEP szerződéssel és/vagy előzetes OEP befogadási nyilatkozattal bíró állami, önkormányzatok Támogatás kerete: millió Ft ( ) Támogatás összege: millió Ft Támogatási intenzitás: 90 % Pályázat indítása: IV. negyedév

12 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása
Cél: Az onkológiai betegellátás minőségének javítása A regionális és megyei onkológiai központok hatékony és egységes rendszerének kialakítása, fejlesztése Közép-Dunántúli onkológiai központ létrehozása Támogatható tevékenységek: Daganat diagnosztika korszerűsítése Sugárterápiás központok fejlesztése Onkológiai informatikai hálózat kiépítése Közép-Dunántúli régióban új onkológiai központ létesítése Kedvezményezettek: Állami, önkormányzati egészségügyi szolgáltatók Támogatás kerete: millió Ft ( ) Támogatás összege: 250 – millió Ft Támogatási intenzitás: 90 % Pályázat indítása: I. félév

13 Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban
Cél: Speciális szolgáltatási szükségletek egységes szintű biztosítása a progresszív ellátás magas szintjét képviselő orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek, illetve régiónként maximum egy, a legnagyobb aktív fekvőbeteg szakellátási kapacitással rendelkező kiemelt kórházak szintjén. Az egyre gyorsabb technológiai fejlődésből eredő kihívásoknak való megfelelés elsősorban a korai halálozásban szerepet játszó vezető halálokok gyógykezelésének tekintetében A szolgáltatások minőségének javítása, költség-hatékony és fenntartható intézményi működés létrehozása Kedvezményezettek: Orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek, és régiónként (kivéve Közép-Magyarország) maximum egy, a legnagyobb aktív fekvőbeteg szakellátási kapacitással rendelkező kiemelt kórház. Támogatás kerete: millió Ft Támogatás összege: – millió Ft Támogatási intenzitás: 90 % Pályázat indítása: IV. negyedév

14 Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban
Cél: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése a területi és különösen a kiemelt kórházak kiemelt feladatai tekintetében A szolgáltatások korszerű és azonos szintű színvonalának megteremtése, különösen a vezető halálokok szűrése és terápiája területén. Támogatható tevékenységek: Infrastruktúra fejlesztése különösen a vezető halálokok tekintetében Kedvezményezettek: A) A évi CXXXII. Törvény 1. számú melléklete alapján kiemelt és területi kórházak B) Ahol az egyetemi klinikák a vele egy településen lévő megyei, városi fenntartású szakellátó intézményekkel egy gazdasági társaságba tömörülve és integrált szervezeti formában működve folytatják tevékenységüket. Támogatás kerete: millió Ft ( ) Támogatás összege: A) 250 – 5000 millió Ft, B) 250 – millió Ft Támogatási intenzitás: 90 % Pályázat indítása: I. félév

15 Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben
Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése – MFt/ egyfordulós pályázat Egészségügyi kártya működőképességét garantáló intézményen belüli fejlesztések a végponti elfogadóhelyek használhatóságának biztosítása érdekében Kedvezményezettek: közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók. Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése – 500 MFt/kétfordulós pályázat Az egészségügyben nyilvántartott közhiteles adatok meghatározott körének megjelenítése az Ágazati Portálon (pl.: Egészségügyi Szolgáltatók Nyilvántartása, Gyógyszertörzs, TAJ validálás), Jogosultsági feltételek kialakítása elektronikus orvos kártya bevezetésével. Kedvezményezettek: háttérintézmények Mentésirányítási rendszer korszerűsítése MFt/kiemelt projekt Mentésirányítás és egységes bevetés irányítási rendszer kialakítása Szervezet és működés fejlesztés: vállalatirányítás és minőségirányítási rendszer kialakítása Kedvezményezett: Országos Mentőszolgálat

16 Regionális Operatív Program
Közép-Magyarországi Operatív Program Regionális Operatív Program – 6 konvergencia régió

17 Egészségügy összesen 33 139 32 400 Konstrukció neve Indítási idő
Tervezett forrás (millió Ft) Tervezett forrás (millió Ft) Adható minimális és maximális támogatás (millió Ft) Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése A) komponens: Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítése a Közép-Magyarországi Régióban kiemelt projektek formájában 2007. IV. negyedév 17 900 B) komponens: Sürgősségi ellátás fejlesztése (azon belül a gyermeksürgősségi ellátás), PIC informatikai fejlesztés, szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése. 2007. IV. negyedév 1 200 1200 C) komponens: Az onkológiai és gyermek onkológiai ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztése 8 000 Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban 4 000 A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése A) komponens: Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése 2008. III. negyedév 400 5-135 B) komponens: Mentésirányítási rendszer 600 C. komponens: Kiemelt projekt 300 D) komponens: Térségi intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra kiépítése 2009-től 739 2009-től indul Egészségügy összesen 33 139 32 400 

18 ROP tervezett fejlesztési források 2007-2013 KMR nélkül
Prioritás Intézkedés Forrás Md. Ft Dél-Alföld 4. Humán infrastruktúra fejlesztés 4.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése 13,424 Észak-Alföld Humán infrastruktúra fejlesztés Egészségügyi intézmények fejlesztése 18 Közép-Dunántúl 5.2. Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 6,006 Dél-Dunántúl 3. Humán közszolgáltatások fejlesztése Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 14,596 Észak-Magyarország 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 4.1. Egészségügyi ellátás korszerűsítése 23 Nyugat-Dunántúl 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 5.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6,963 Összesen: 81,989

19 Regionális Operatív Programok fejlesztési területei
Alapellátás fejlesztése integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok kialakítása helyi egészségházak kialakítása IT fejlesztés (HSZ-járóbeteg szolgáltató) Szakellátás fejlesztése Kistérségi önálló járóbeteg-szakrendelő, illetve funkcionálisan önálló, más településen működő járóbeteg-szakrendelők fejlesztése Épület felújítás, átalakítás, rekonstrukció Orvostechnikai eszközök beszerzése Informatikai rendszerek fejlesztése Fekvőbeteg szakellátás fejlesztése Regionális rehabilitációs hálózat kialakítás Vezető rehabilitációs szolgáltató szervezet Területi rehabilitációs szolgáltató szervezet Hosszú ápolási idejű ellátást végző központ kialakítása

20 Fejlesztéspolitikai és Stratégiai -Elemzési Főosztály
Társadalmi Megújulás Operatív Program által nyújtott fejlesztési lehetőségek Fejlesztéspolitikai és Stratégiai -Elemzési Főosztály

21 Kulcsüzenetek az „Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” tervezésében
A fejlesztések járuljanak hozzá: A várhatóan egészségben eltöltött életévek számának a növekedéséhez a régiók közötti különbségek mérsékléséhez (hozzáférés javítása) támogassák az egészségügyi szerkezetátalakítást. Egészségügy - önálló 6. prioritás

22 A tervezési szakaszba bevont partnerek, felhasznált dokumentumok
Egészségügyi Minisztérium érintett szakfőosztályai háttérintézmények Népegészségügyi Munkacsoport külső szakértők társtárcák (SZMM, OKM) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és szakértői Fejlesztéspolitikai Irányító Testület társadalmi egyeztetésben részt vett szervezetek Dokumentumok: Nemzeti Népegészségügyi Program Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció Egészséges Társadalom Komplex Programja

23 Indikatív keret I. Akciótervben (2007-2008.) millió Ft
1. intézkedés: Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés Konstrukciók Indítási idő Indikatív keret millió Ft Indikatív keret I. Akciótervben ( ) millió Ft A bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési alapismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára 2008. I. negyedév 1 000 500 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 2008. III.negyedév 23 590 6 000 Szűrőprogramok országos kommunikációja 2007. IV. negyedév 2 500 900 Koragyermekkori (0-7 év) program 2008. I-II. negyedév 1. Intézkedés összesen 29 590 7 900

24 Forrás I. Akciótervben (2007-2008.) millió Ft
2. Intézkedés: Szerkezet-átalakítást támogató humánerőforrás-fejlesztés Konstrukciók Indítási idő Keret millió Ft Forrás I. Akciótervben ( ) millió Ft Egészségügyi humánerőforrás monitoring 2007. IV. negyedév 1 000 500 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés 13 076 3 500 Regionális egészségmonitorozási rendszer kiépítése 2008. I-II. negyedév 900 Foglalkoztatás támogatása A) Az alapellátás területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; B) fekvő-, és járóbeteg intézmények támogatása 10 400 4 000 A) 956 millió B) 3044 millió Szervezeti hatékonyság fejlesztése A) Integrált minőségmenedzsment rendszerek bevezetése és elterjesztése a szakellátásban B) Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél 2008. II. félév 620 Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a tervezett jelentős beruházásoknál 380 Betegazonosítási rendszer, valamint nemzeti eHealth rendszer használatának előkészítése 2 500 Összesen 30 376 8 700

25 A bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési alapismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára Átfogó cél: Mindenki rendelkezzen egészségfejlesztési alapismeretekkel, aki részt vesz az oktatás bármely szintjén. Célok: A közoktatási egészségfejlesztési tananyag fejlesztésének támogatása koncepció kialakításával A felsőoktatásban és a felnőttképzésben alkalmazandó egészségfejlesztési alapismereti tananyagok kifejlesztése és akkreditálása, valamint oktatási segédeszközök, segédanyagok kifejlesztése. A kifejlesztett tananyagok oktatására alkalmas oktatási szakemberek felkészítése. Tervezett indítási idő: I. negyedév évi akciótervben tervezett forrás: millió Ft Kedvezményezettek köre: egészségügyi felsőoktatási intézmények, szakmai és civil szervezetek vagy ezek konzorciumai Támogatás minimum-maximum összege: millió forint

26 6.1.2. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
Célok: A legjelentősebb egészségkockázati tényezők befolyásolása, csökkentése egyéni, közösségi, és társadalmi szinten; Az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek és készségek biztosítása évi akciótervben tervezett forrás: 6 milliárd forint Tervezett indítási idő: III. negyedév Támogatás minimum-maximum összege: országos program: millió forint, regionális: millió forint, kistérségi: 5-20 millió forint, helyi programok: 1-10 millió forint Kedvezményezettek köre: Állami, önkormányzati intézmények vagy azok költségvetés szervei, non profit szervezetek, bejegyzett vállalkozások, kistérségi társulások, önkormányzatok, szakmai szervezetek, for-profit szervezet, egyházi jogi személy, fentiek konzorciumai

27 6.1.2. Megpályázható tevékenységek
Egészségfejlesztési alapismereteket közvetítő oktatófilmek készítése egészségügyi szolgáltatók részére, illetve közvetítő elektronikus felületek kialakításának támogatása Ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok, kiadványok, eszközök megtervezése, előállítása, terjesztése Közösségi életmód-programok kifejlesztése, támogatása, mintaprogramok megvalósítása, különös tekintettel az egészség megőrzését, fejlesztését meghatározó életmódbeli tényezőkre (mozgás, táplálkozás, lelki egészség, káros szenvedélyek) Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek Bölcsődei-, óvodai, iskolai teljes körű egészségfejlesztési programok Egészséges közétkeztetés fejlesztése, hálózat kialakításának támogatása Egyéb egészségfejlesztési és prevenciós színtér-programok Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése az öngondoskodási képesség fejlesztése érdekében különösen a rizikócsoportok körében az egészségügy színterén

28 6.1.3. Szűrőprogramok országos kommunikációja
Célok: A szervezett és célzott szűrések célcsoportjai körében a szűrésen való részvétel arányának a növelése A lakosság szűrésekkel és „önvizsgálattal” kapcsolatos attitűdjének befolyásolása az öngondoskodás és felelősségérzet növelése érdekében. Érzékenyítő tréning a szűréssel kapcsolatos kommunikációs és motivációs készségek fejlesztésére az egészségügyi alapellátásban dolgozó és a szűrésben érintett szakemberek és helyi döntéshozók részére Tervezett indítási idő: IV. negyedév évi akciótervben tervezett forrás: millió Ft Projektgazda: Országos Tisztiorvosi Hivatal

29 6.1.4. Koragyermekkori (0-7év) program
Célok: A 0-7 éves gyerekek fejlődésének komplex (szomatikus, pszichomotoros, érzékszervi, kognitív stb.) felméréséhez az állapotfelmérő adatlap standardjainak a kialakítása. Eljárási és ellátási protokollok kidolgozása a korai felismerés és a segítő szolgáltatásokhoz való juttatás érdekében. A kora gyermekkori egészségügyi gondozás módszertani hátterének és a koragyermekkori egészségügyi gondozás minőségének a fejlesztése. Személyre szabott segítségnyújtás támogatása Tervezett indítási idő: I. félév Kedvezményezettek köre: egészségügyi szolgáltatók, civil szervezetek, képző- és továbbképző intézetek, háziorvosi praxisközösségek, kistérségi társulások, védőnői szolgálatok és ezek konzorciumai Támogatás minimum-maximum összege: millió forint évi akciótervben tervezett forrás: 500 millió Ft

30 6.2.1. Egészségügyi humánerőforrás-monitoring
Célok: Az egészségügyi munkaerő-kapacitás területi egyenlőtlenségek csökkentése Képzési szükségletek és területi lefedettség összehangolása Életpálya-tanácsadó szolgáltatás megvalósítása az egészségügyi dolgozók (ágazati munkavállalók) életútjának, pályamódosításának, személyes karrierjének támogatására, illetve a megfelelő számú és kompetenciával rendelkező humánerőforrás biztosítására Az egészségügyi reform és az uniós fejlesztések során a szakmai minimum feltételeknek (személyi) való megfelelés elősegítése Tervezett indítási idő: IV. negyedév évi akciótervben tervezett forrás: 500 millió Ft Projektgazda: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

31 6.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak részére A-komponens
Cél: A szerkezet-átalakítás során megváltozott humánerőforrás kompetenciákat biztosító szakképzéseken, hatáskör-és kompetenciabővítő képzéseken történő részvétel támogatása az egészségügyi intézmények/szolgáltatók számára Tervezett indítási idő: IV. negyedév (december 15.) évi akciótervben tervezett forrás: 2,8 milliárd forint Kedvezményezettek köre: közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók Támogatás minimum-maximum összege: 2-50 millió forint

32 6.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak részére A-komponens
Szakdolgozói és orvosi képzési díj támogatása: fekvő- és/vagy járóbeteg szakellátó intézmények számára a hiányszakmák betöltése és szükséges hatáskör-, kompetenciafejlesztés érdekében különösen az országosan hiányszakmának minősülő körben: szakdolgozói területen pl.: onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, rehabilitációs tevékenység terapeuta, hospice szakápoló, körzeti-közösségi szakápoló, intenzív betegellátó szakápoló, műtős szakasszisztens, szülésznő, radiográfus, geriátriai szakápoló. háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében a szükséges hatáskörfejlesztés érdekében.

33 Támogatható költségek II.:
Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak részére A-komponens Támogatható költségek II.: A pályázati kiírás keretein belül kizárólag egészségügyi szakképzésre akkreditált képzőintézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Igénybe vehető képzéstípusok: kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzések lehetnek órás szakképesítést adó szakképzések Kompetenciabővítő képzési formák Hatáskörbővítésre felkészítő képzések esetében szakdolgozóknál minimum 60 órás maximum 120 órás, szakorvosi területen minimum 4 hónapos maximum 1 éves egyéb kompetenciabővítő képzési forma szakdolgozói, szakorvosi területen órás

34 6.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak részére A-komponens
Támogatható költségek II.: Képzés díja Utazási költség Étkezési költség Tankönyv és vizsgadíj Szállásköltség Gyermekfelügyelet

35 6.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak részére B-komponens
Célok: Hiányszakmákhoz kapcsolódó szakképzési/szakmai programok, tananyagok kidolgozása Hiányterületekhez kapcsolódó hatásköri listák elkészítése Módszertani fejlesztések Tervezett indítási idő: IV. negyedév (december 15.) évi akciótervben tervezett forrás: millió forint Kedvezményezettek köre: felnőttképzésre, illetve egészségügyi szakképzésre és továbbképzésre akkreditált képzőintézmények, szakmai kamarák vagy a fentiek konzorciumai Támogatás minimum-maximum összege: 1-5 millió forint

36 6.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak részére B-komponens
Képzés- és módszertani fejlesztések kontakt órás, a különböző meglévő, eltérő képzési bemeneteket figyelembe vevő szakképzések szakmai anyagainak kialakítása az új OKJ szerinti szakmai és vizsgakövetelményei figyelembevételével, kapcsolódó távoktatási tananyagfejlesztés A szakmai irányelvek, protokollok, ellátási standardok alapján megfogalmazott új szakmai kompetencia szükségletek figyelembe vételével hatásköri listák előkészítése az alábbi területekre: szakdolgozói területen: hiányszakmák főiskolai és egyetemi végzettséget igénylő területen: pl. diplomás ápoló, szakorvosjelölt, diplomát szerzett orvos, intenzív terápiás szakorvos, sürgősségi szakorvos, szülésznő. Új OKJ szerinti egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeihez feladatbank Szakmai gyakorló helyek minősítéséhez kapcsolódó módszertani fejlesztések szakmai gyakorlóhelyeken oktatók számára az új szakmai és vizsgakövetelmények szerinti gyakorlatorientált, korszerű pedagógia módszereken alapuló módszertani segédanyag elkészítése (pl. szimulációk)

37 6.2.4. Foglalkoztatás támogatása
Célok: Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében felszabaduló humánerőforrás-kapacitások ágazatban tartása. A korábbiakban kialakult regionális orvosi és szakdolgozói kapacitáshiányok csökkentése. Az alapellátás területi egyenlőtlenségeinek csökkentése. A struktúraváltást követően felszabaduló humánerőforrás átvezetése a az elöregedő korfájú-, illetve hiányszakmákba, illetve a megnyíló vagy bővülő szakellátásokba. Tervezett indítási idő: IV. negyedév évi akciótervben tervezett forrás: 4 milliárd forint A-komponens: alapellátás/Országos Alapellátási Intézet – 956 millió forint B-komponens: egészségügyi intézmények – 3, 044 milliárd forint

38 6.2.5. Szervezeti hatékonyság fejlesztése az ellátórendszerben
Célok: Minőségorientált vezetési rendszerek kialakítására, a minőségmenedzsment rendszerek bevezetése, fejlesztése és elterjesztése. Egészségügyi kontrolling rendszer bevezetésének támogatása az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein Tervezett indítási idő: II. félév évi akciótervben tervezett forrás: millió forint Kedvezményezettek köre: egészségügyi intézmények Támogatás minimum-maximum összege: millió forint

39 megtisztelő figyelmüket !
ê Köszönjük megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "Bertalan Ildikó Fejlesztéspolitikai és Stratégiai -Elemzési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések