Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica"— Előadás másolata:

1 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET ÉRINTŐ GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZET AKTUÁLIS VÁLTOZÁSAI ÉS A KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSOK, A KÖZZÉTEENDŐ ADATOK KÖRE (Balatonalmádi, január ) Tájékoztató az egészségügyben dolgozó gazdasági, ellenőrzési vezetők számára Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

2 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Előszó 1. Költségvetési Gazdálkodási Rendszer 1.1. A megvalósítás folyamata 1.2. Projekt mérföldkövek 7 1.3. Projekt működés, szerepek 1.4. Modulok, mint megoldások, KGR célok 12 2. Az új államháztartási szakfeladatrend bevezetése 2.1. A létrehozás céljai 2.2. A rendszer elemei 3. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény 3.1. A változás okai, célja 20 3.2. Végrehajtandó feladatok 22 3.3. Besorolási lehetőségek 4. Kötelező adatszolgáltatások, a közzéteendő adatok köre Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

3 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
ELŐSZÓ Minden középvezetőtől elvárt követelmény, hogy tisztában legyen az aktuális gazdálkodási szabályozórendszerekkel. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy ismerje e jogszabályok változásait és azok tartalmát. Ezek a szabályozók a változó körülmények és követelmények miatt az utóbbi időszakban egyre gyakrabban módosulnak. Mára már általános, hogy minden évben, de előfordul, hogy év közben is változtatnak a hatályos jogszabályokon. Jelen előadás azt hivatott elősegíteni, hogy az egészségügyi ágazatban, a gazdasági, ellenőrzési területen dolgozó munkatársak megfelelő (aktuális, közérthető és interaktív) tájékoztatást kapjanak a közeljövőben bevezetésre kerülő új gazdálkodási rendszerekről, eljárási rendekről. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

4 I. KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSI RENDSZER
Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

5 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
A Pénzügyminisztérium által kidolgozott költségvetési gazdálkodási rendszer koncepciójának célja, hogy a központi költségvetési szervek (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, rendvédelmi szervek és egyéb háttérintézmények) számára új szabályozórendszereket vezessen be, ezzel is támogatva a reformfolyamatot. A változás érinti a kincstári folyamatokat (bejelentés, ellenőrzés stb.), valamint egységes, integrált nyilvántartási rendszert vezet be. A tervek szerint az elképzelés az alapvető szakmai kompetenciákat továbbra is a központi költségvetési szervek hatáskörében hagyja, ugyanakkor szigorú ellenőrzési rendszer alkalmazásával megteremti a pénzügyi-költségvetési kontrolling érvényesülésének lehetőségét a költségvetés tervezésétől a pénzügyi teljesülésen keresztül a zárszámadásig. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

6 KGR – Megvalósítás folyamata
Időpontok Események 2006. november Az EKOP, ÁKOP javaslatok megfogalmazása, megküldése az NFÜ-nek 2007. augusztus 22. Az EU elfogadja az EKOP, ÁROP operatív programokat 2008. május 7. Támogatási Szerződés megkötése 2008. augusztus 27. Minőségbiztosító beszerzése 2008. szeptember – október A megvalósítói pályázat lebonyolítása 2010. II. félév A projekt tervezett zárása 6 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

7 Projekt ütemezés, mérföldkövek
I. Projekt előkészítés Szállítók kiválasztása, szerződéskötés (A tendert a Griff Soft Kft. – Forrás SQL nevű programja nyerte.) 2008. IV. negyedév II. A folyamatok áttekintése, igazgatás szervezés (BPR) 2009. I. negyedév III. Modulok kifejlesztése, tesztelése, éles rendszerbe állítása Költségvetési Tervezési modul (KTR), K11 adatgyűjtő, Intézményi könyvelési modul (IKM, 50 intézmény), Előirányzat Gazdálkodási modul (EGM), Banki számlavezető modul (BSZM), Kötelezettségvállalás modul (KTM), Információszolgáltató és kiértékelő modul (ISZM) 2009. II. negyedév – eleje IV. Projekt zárása, pénzügyi elszámolás 2010. II. félév 7 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

8 Projekt működés, felépítés
KGR PFB (szponzori testület) Delegált tagok: PM, PmISZK, Kincstár, NFÜ, Megvalósító KGR PIB Delegált tagok: PM, PmISZK, Kincstár, Intézményi képviselő, KSZ, Megvalósító KGR Projektvezetés Megvalósító projektvezető PmISZK projekt koordinátor PM projektvezető Kincstár projektvezető KGR Munkacsoportok PM, Kincstár, intézményi munkacsoportok 8 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

9 Költségvetési intézmények
Projekt szerepek I. PmISZK Projektmenedzsment, erőforrás keretek betartatása, Kockázatok, változások kezelése Adminisztráció, pénzügyi elszámolás Pénzügyminisztérium Szakmai kompetencia, szakmai kontroll Költségvetési intézmények Futó modulok, ill. kincstári rendszerben történő kapcsolattartás Magyar Államkincstár Szakmai kompetencia, szakmai kontroll 9 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

10 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
Projekt szerepek II. Intézmények Pilotként IKM 50 helyen, továbbiakban központi költségvetési intézmények, illetve kincstári körben kerül bevezetésre EGM, KTM, BSZM, EBPM és kapcsolódó folyamatok, működésmód intézmény oldali tervezése, bevezetése, kontrollja KTR: új tervezési eszköz és módszer megismerése, bevezetése Pénzügyminisztérium A projekt folyamatos felügyelete szakmai, pénzügyi politikai szempontból A fejezeten kívüli felhasználókkal munkacsoport létrehozása A megvalósítási időszak alatti kodifikációs feladatok KTR, K11 megvalósítás szakmai irányítása, támogatása, kontrollja 10 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

11 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
Projekt szerepek III. Kincstár A rendszer szakmai tartalmának meghatározása A projekt szakmai vezetése, támogatása, teljesítések átvétele A rendszer jövőbeni üzemeltetői feladatainak ellátása Intézményekkel történő kapcsolattartás PM Informatikai Szolgáltató Központ A program EU-s kedvezményezettjeként az EU eljárási rend szerinti feladatok ellátása Egységes módszertan alapján a program(ok) lebonyolítása, a projekt vezetése Az EU felé az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása A beszerzések lebonyolítása 11 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 11

12 Intézménynél jelentkező új megoldások - hatások KTR (tervezés)
Modul Intézménynél jelentkező új megoldások - hatások KTR (tervezés) Az éves költségvetés tervezési folyamat informatikai támogatása (PM-Fejezet-Középirányító-Intézmény vonatkozásában) K11 K11 adatgyűjtő rendszer lecserélése EGM (előirányzat-gazdálkodás) A papír alapú adattovábbítás megszűnik, módosítások, keret előrehozások elektronikusan indíthatóak KTM (kötelezettségvállalás) A kötelezettségvállalások és szerződés bejelentések elektronikus adatbevitellel, on-line információ lekérés 12 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

13 Intézménynél jelentkező új megoldások - hatások BSZM (számlavezetés)
Modul Intézménynél jelentkező új megoldások - hatások BSZM (számlavezetés) Korszerű számlavezetés, letölthető elektronikus számlakivonat IKM (intézményi könyvelés) Kincstár által támogatott szoftverek kiváltása, intézményi-kincstári adateltérések megszüntetése EBPM (elektronikus számlabefogadás) Elektronikus beérkező számlák automatikus fogadása és érkeztethetése az intézményi nyilvántartásokba A KGR felhasználóit szakmai és technikai Help-Desk fogja támogatni. 13 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

14 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
KGR Célok Hatékonyabb állami működés Ellenőrzöttebb, átláthatóbb költségvetés végrehajtás Papír dokumentumok számának jelentős csökkentése Információk átfutási idejének jelentős csökkentése Megalapozottabb döntéshozatal elősegítése A költségvetéssel kapcsolatba kerülő társadalmi szereplők pontosabb, megalapozottabb, gyorsabb kiszolgálása Feltételek megteremtése az intézményi és kincstári adatszinkronitáshoz 14 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

15 II. ÚJ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKFELADATREND BEVEZETÉSE
Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

16 Új államháztartási szakfeladatrend bevezetése
Az államháztartási reform kiemelt céljai között szerepel a közpénzek átláthatóbb felhasználásának, a szakmailag és pénzügyileg megalapozottabb tervezésnek, finanszírozásnak, gazdálkodásnak és beszámolásnak az igénye. Ezért ennek a célnak biztosítását lehetővé tévő új szakfeladatrend kidolgozását kezdte meg a PM a szaktárcák, a KSH és a MÁK bevonásával. A jelenlegi, kidolgozásakor aktuális, és az akkori céloknak megfelelő szakfeladatrendnek mára érdemi információs és döntés-előkészítő funkciója általánosságban nincs. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

17 Új államháztartási szakfeladatrend bevezetése
Az új szakfeladatrend létrehozásának és működtetésének kettős célja a következő: tájékoztatás, folyamatértékelés, a pénzügyi szabályozás, tervezés, finanszírozás és gazdálkodás, valamint a teljesítményértékelés megalapozása a szabályozás és végrehajtás valamennyi szintjén. A jelenlegi rendeletmódosításnak (ezzel az új szakfeladatrend hivatalos kiadásának) nem célja ugyanakkor a tervezési és finanszírozási rendszerek közvetlen átalakítása, csupán az, hogy ilyen szándék esetén megfelelő információs bázis, feladat-alapon építkező eszköz álljon a döntéshozók, jogalkotók rendelkezésére. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

18 Új államháztartási szakfeladatrend bevezetése
A javasolt szakfeladatos osztályozási rend a szakágazati szintig döntően megegyezik a KSH által kidolgozott, 2008-ban megújított TEÁOR-ral, azonban azt a statisztikai céloktól eltérő célokat is szem előtt tartva (tevékenység-szemléletű/ feladatelvű strukturáltsággal) egészíti ki és bontja tovább. Az Ámr. Módosításáról kiadott 279/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján a szakfeladatrendet először a évi költségvetés tervezésekor kell alkalmazni. A szakfeladatrend részei: - Új szakfeladatrend tükör (2009. jan. 2-ig PM adja ki) - egyes szakfeladatok tartalmi meghatározása, mutatószámokkal együtt (2009. márc. 31-ig PM adja ki) - a bevételek, kiadások, támogatások elszámolásához használandó űrlap és útmutató (PM ) Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

19 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CV. TÖRVÉNY Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

20 Költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény
Az államháztartási törvény (a továbbiakban: Áht.) az elmúlt évtizedben szinte minden évben távlati célokat felmutató irányvonal nélkül változott. A konvergencia program és a reálfolyamatokat a mindenkori követelményekhez igazító ágazati reformok támogatása céljából egyaránt megérett az alapvető szerkezeti és tartalmi változtatásra. A Javaslat alapvető célja, hogy – szervezeti-jogállási, valamint arra épülő gazdálkodási oldalról – szinte teljesen új szabályrendszerrel segítse az elmúlt másfél évtizedben megváltozott körülmények között és megváltozott követelményeknek megfelelően a hatékony és finanszírozható közfeladat-ellátást;ezekre és a tapasztalatokra támaszkodva értelmezze a közfeladatok ellátása szervezeti és gazdálkodási modelljét, felváltsa a döntően pénzügytechnikai és eljárási szabálytömeget, ugyanakkor az alapvető előírásokat törvényi szintre emelje. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

21 Költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény
Összességében átlátható, funkcionálisan helyére tett állami szervezetrendszer kialakulásának és átalakulásának keretszabályai születnek meg. Az államháztartási szabályozásban alapvető korszerűsítésre kerül a – természeténél fogva – közpénz-felhasználásra hivatott jórészt ellátási stb. kötelezettséget megtestesítő (alapvetően nem piaci szereplő) költségvetési szerv-típus (markánsan megkülönböztetett altípusokkal) és az ahhoz kapcsolt, ellátási és folyamatában kezelhetően finanszírozhatósági és hatékonysági garanciákat adó támogatási és gazdálkodási rend (ugyancsak differenciált szabályokkal). Egyúttal deklaráltan, szabályozottan elkülönül a közfeladat-ellátás költségvetési szervezeti és gazdálkodó szervi modellje, követelményei, feltételei, az ezek közötti átjárás. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

22 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

23 Költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény
Ssz. Intézet neve Gazdálkodó szervezet Költség-vetési szerv Költségvetési szerv esetén 1. Besorolás tevékenységének jellege alapján nonprofit Közhatalmi Közszolgáltató forprofit Köz-intézmény Közintézet Vállalkozó közintézet Közüzem 1. Országos Onkológiai Intézet X 2. EüM Központi Igazgatása Költségvetési szerv esetén 2. Besorolás feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint 3. Vezetés megosztásának rendje szerint Vezetésirányítás Vezetés kontrolling önállóan működő és gazdálkodó önállóan működő Egyszemélyi vezetés Vezető testület Felügyelő testület Pénzügyi megbízott 1. X 2. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

24 IV. Kötelező adatszolgáltatások, a közzéteendő adatok köre
Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

25 I. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre
Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezet a hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok közül a jogszabályokban meghatározott adatokat köteles az ott meghatározott módon és időpontokban közzé tenni. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján a kért adatot az államháztartási körbe tartozó adatokat kezelő szerv jogosult és köteles megadni. Ha a kérelem nem az adatot kezelő szervhez nyújtották be, azt a szerv köteles haladéktalanul megküldeni az illetékes szervhez, a kérelmező ezzel egyidejű értesítése mellett. Kérelem esetén: Amennyiben egy olyan adat megismerésére irányul a kérelem, amely már külön jogszabály alapján közzé van téve úgy kérelmezőt erről tájékoztatni szükséges a fellelhetőséget is ideértve. Ezen tájékoztatás nem mentesíti a szervet az adatszolgáltatás kötelezettsége alól. A kért adat kérelmezővel való megismertetéséhez a szervnek megfelelő időt, tárgyi feltételeket (szükség szerint külön helységet) kell biztosítani. A kérelmező jogosult jegyzeteket készíteni, és az adatokról másolatot kérni. A kérelemben foglalt adatok közlésével (ideértve a másolást és az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, csoportosítását is) összefüggésben felmerült költségekkel arányos térítés kérhető. A költségtérítés összegét az adatszolgáltatást megelőzően köteles meghatározni. Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatban foglaltak szerint kell megállapítani. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

26 I. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok
Fogalmak: Az államháztartási információk körébe tartozó kötelezően közzéteendő közérdekű adat: „Az államháztartási, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló évi LXIII. törvény 192 §. (2) bekezdésben meghatározott körbe tartozó szervezet által kezelt nyilvánosságra hozandó, az államháztartási információk körébe tartozó adat. Adatfelelős: az államháztartási körbe tartozó azon szervezet, amely tevékenységével, feladatellátásával kapcsolatban ill. jogszabály alapján előállítja a kötelezően közzéteendő közérdekű adatot és felelős annak tartalmáért. Adatközlő: az államháztartási körbe tartozó azon szervezet, amely az adatfelelős által szolgáltatott adatokat külön jogszabályban meghatározott módon közzé teszi. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

27 I. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre
Jogszabályi háttér: „Az államháztartási, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló évi LXIII. törvény „Az államháztartásról” szóló évi XXXVIII. törvény „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet „A közpénzek felhasználásával a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzések bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló un. „Üvegzseb „ törvény a évi XXIV. törvény „Az elektronikus információszabadságról” szóló évi XC. törvény „A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról” szóló évi CLXXXI. törvény „A közbeszerzésekről” szóló évi CXXIX. törvény Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

28 A IV. előadáspont felépítése
I. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre I/1. Az évi XXIV. ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok I/2. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre I/3. A „közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról” szóló évi CLXXXI. törvény által előírt kötelezően közérdekű adatok köre I/4. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény II. A jogszabályok által előírt kötelező adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek II/1. Az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény által előírt adatszolgáltatások II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

29 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok Alapító okirat Adatközlő: költségvetési szerv, fejezet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 1.1/1. Határidő: Január 1-től folyamatosan Központi, köztestületi, társadalombiztosítási, költségvetési szerv költségvetési alapokmánya Adatközlő: költségvjtési szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 1.1/2. Határidő: Évente elemi költségvetés jóváhagyása utáni 30. napig Központi és fejezeti kezelésű előirányzati költségvetési alapokmány Adatközlő: fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 1.1/3. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

30 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok Az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása Adatközlő: költségvetési szerv a fejezetet irányító szerv honlapján, önkormányzati hivatal Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 1.1/4. Határidő: évente május 31-ig A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, vezető testülete tagjainak, ill. a vezető jogai ideiglenes gyakorlójának) valamint gazdasági vezetőjének neve, a kinevezés (választás) időpontja, időtartama Adatközlő: költségvetési szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2./4.a Határidő: február 1-től, előző állapot nem törölhető A költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések leírása, hatásuk számszerű elemzése Adatközlő: Központi,köztestületi társadalombiztosítási költségvetési szerv, önkormányzati költségvetési szerv esetében polgármesteri hivatal Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2.30. Határidő: től tárgyévet követő január 31-ig Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

31 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok Társadalmi szervezetek, (köz)alapítványok, közhasznú társaságok, egyházak, köztestületek részére juttatott állami költségvetési támogatás adatai Adatközlő: a támogatást nyújtó szervezet adatszolgáltatása alapján a civil kapcsolatokért felelős minisztérium (SZMM) Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2/34. Határidő: 2005-től, minden hó 12-ig A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió Ft teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján a teljesített kifizetés összege, jogosultja időpontja. Adatközlő: szerződést kötő költségvetési szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2./37. Határidő: A kifizetést követő 8 napon belül A központi költségvetés terhére vállalt hosszú távú kötelezettség állománya és a várható kifizetések évek szerinti bontása Adatközlő: A fejezet irányító szervek adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2.39. Határidő: tárgynegyedévet követő 60. nap Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

32 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok Az államháztartás alrendszereiből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, támogatás célja, összege, támogatási program megvalósítási helye Adatközlő: a támogatást odaítélő költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv. Helyi önkormányzat esetében a hivatalos lapban, honlapon vagy a helyben szokásos módon. Jogszabályi hivatkozás: évi XXXVII. törvény 15/A § Határidő: döntést követő 60 napon belül Honlapon történő közzététel esetén öt évig biztosítani kell az adatok elérhetőségét. Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet elrendelheti, hogy 200 ezer Ft alatti támogatásokat ne kelljen közzé tenni. Elkülönített állami pénzalapokból a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklet 40. pontja alapján tárgyévet követő év január 31-ig, összesített adatok a foglakoztatást és képzést segítő támogatásokról Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

33 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok A nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyon hasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásáról szóló, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések típusának megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, szerződés értéke, a határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartama, valamint említetett adtok változása. Adatközlő: a szerződést kötő költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv. Helyi önkormányzat esetében a hivatalos lapban, honlapon vagy a helyben szokásos módon. Jogszabályi hivatkozás: évi XXXVII. törvény 15/B § Határidő: döntést követő 60 napon belül Honlapon történő közzététel esetén öt évig biztosítani kell az adatok elérhetőségét. A szerződés értéke a szerződés tárgyárét kikötött ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatást kell érteni. Ingyenes ügylet esetén piaci v. könyv szerinti érték közül a magasabbikat kell figyelembe venni. Azonos tárgyú szerződéseket egybe kell számítani. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

34 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok A közfeladatok ellátását, a közérdeklődésre számot tartó fontosabb aktuális ügyek Adatközlő: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: 1096/2003. (IX.11.) Korm. határozat 8. pont Határidő: folyamatos Közfeladat ellátásáról való állampolgári elégedettség rendszeres vizsgálatáról Jogszabályi hivatkozás: 1096/2003. (IX.11.) Korm. határozat 9. pont A minisztériumok és az irányításuk alá tartozó szervek külföldi utazásai, egyes ellátottsági adatai, egyes juttatásai, szerződései (személygépkocsi, mobiltelefon) Jogszabályi hivatkozás: V számú MEH levél Határidő: tárgynegyedévet követő hó 25. Nap Minisztériumok esetében a mobiltelefon, személygépkocsi költségeket évtől kezdődően a KSZF teszi közzé. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

35 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/2. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény által előírt kötelezően közzéteendő adatok A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet, (Ptk § c) neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók (negyedéves mérlegjelentés) A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá támogatási program megvalósítás helyére vonatkozó adatok Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

36 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/2. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény által előírt kötelezően közzéteendő adatok Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a külön jogszabályban meghatározott értékű (nettó 5 millió Ft) elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás, vagyonértékesítés, vagyon hasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásáról, koncessziós szerződésekről A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységét segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított kifizetések Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

37 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/3. A „közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról” szóló évi CLXXXI. törvény által előírt kötelezettségek Az államháztartáson kívüli szervezetek részére a pályázati és egyedi támogatási kérelmek alapján nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatok, illetve a döntés előkészítésben résztvevő és döntéshozó érintett személyekkel kapcsolatos esetleges összeférhetetlenségi helyzetekre vonatkozó adatok közzététele. Adatközlő: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Fejleszti és Gazdasági Minisztérium Határidő: április 1-től folyamatos A kérelem benyújtójának neve, kérelem célja, összege, időpontja, kérelem elutasításának/ jóváhagyásának időpontja, jóváhagyó személy neve beosztása, jóváhagyott támogatás összege, elszámolás határideje, szöveges beszámoló és pénzügyi beszámoló összefoglalása. Honlap: Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

38 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/4. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény által előírt közzétételi kötelezettségek 2009. március 31-ig hatályos Kbt. alapján: A szerződés –az üzleti titokról szóló melléklete kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A szerződés nyilvánosnak minősülő részét az ajánlatkérő – amennyiben rendelkezik honlappal – a szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles közzé tenni a honlapján. (Kbt. 99. § (4)). A közbeszerzési terv (Kbt. 5. § ) Éves statisztikai összegzést (ami az éves beszerzésekről ad számot) május 31-ig kell megküldeni a Közbeszerzési Tanácsnak. A Közösségi értékhatárt el nem érő ajánlattételi, ajánlati vagy részvételi felhívásokat a Közbeszerzési Értesítőben, a közösségi értékhatárokat eljárások ajánlati v. részvételi felhívását az európai Unió hivatalos lapjában kell közzé tenni (Kbt. 44.§) Az eljárás eredményéről –kivéve 3 ajánlatos, egyezrű eljárás- vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót kell feladni a Közbeszerzési Értesítőben vagy TED-en (Kbt. 98. §) A szerződés módosításáról, a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítőben és a honlapon is közzé kell tenni. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

39 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
I/4. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény által előírt közzétételi kötelezettségek 2009. április 1-től hatályos Kbt. alapján: a közbeszerzési tervet ki kell tenni a honlapra (Kbt. 22. §.) közbeszerzési eljárásonként csoportosítva, a Közbeszerzési Értesítőben ill. TED-en való megjelenést követően ki kell tenni a honlapra 5 munkanapon belül (Kbt. 17/C §): eljárást megindító hirdetményt (ajánlati, részvételi felhívást) eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékozatót tartalmazó hirdetményt szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt közbeszerzés alapján megkötött szerződést szerződés módosításáról ill. annak teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt ha van, az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat közbeszerzési eljárás kapcsán indított jogorvoslati eljárás határozatait éves statisztikai összegezést közbeszerzési szerződése teljesítéséről ill. annak körülményeiről szóló tájékoztatót A közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a nyertes ajánlatot a Közbeszerzési Tanács honlapján, közzé kell tenni. Kbt. 96/A Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

40 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
II/1. Az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény által előírt adatszolgáltatások Hosszú távú kötelezettségvállalásokról szóló kimutatás. (12/B.§) Hosszú távú kötelezettségvállalásnak minősülnek az állami költségvetés terhére szolgáltatás vásárlásra, lízingre, eszköz üzemeltetésre és karbantartásra, ill. bérlésre irányuló több é v kiadási előirányzatát terhelő fizetési kötelezettségek. Nem minősül annak azon határozatlan időre kötött szerződések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelő éves fizetési kötelezettség az 500 millió forint ÁFA nélküli értéket nem éri el, illetve határozott idejű szerződések, amelyek esetében fizetési kötelezettségének összértéke az 5000 millió forint ÁFA nélküli értéket nem éri el. Adatfelelős: A fizetésre kötelezett szerv vezetője köteles a szerződés megkötését a MÁK és a fejezet irányító szervnek bejelenteni a szerződést megkötését követő 15 napon belül. A fejezet irányító szerv adatszolgáltatása alapján (MÁK elektronikus adatkezelő rendszerén keresztül) a MÁK teszi közzé. Határidő: Negyedévenként a tárgynegyedévet követő 30 napon belül. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

41 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
II/1. Az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény által előírt adatszolgáltatások A fejezeti bevételek és kiadások teljesüléséről és várható éves alakulásáról szóló jelentés Adatfelelős: fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: évi XXXVIII. törvény 49. § (s) Határidő: negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 15-ig A Pénzügyminisztérium részére kerül megküldésre egy számszaki kimutatás és egy szöveges értékelés. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

42 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek A fejezet összesített előirányzat-maradványáról szóló adatszolgáltatás Adatfelelős: fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 66 § (1) Határidő: tárgyévet követő április 15-ig A fejezet kötelezettségvállalással terhelt maradványának tárgyévet követő év június 30-ig pénzügyileg nem teljesített maradványáról szóló adatszolgáltatás Adatfelelős: költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján a fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 66 § (2) Határidő: tárgyévet követő augusztus 15-ig A feladatfinanszírozás körébe tartozó programok, részfeladatok okmányai és a kapcsolódó szerződés-bejelentések elektronikus úton történő benyújtása a MÁK részére Adatfelelős: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 72 § Határidő: a finanszírozási okmányok jóváhagyását követő 60 napon belül Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

43 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek Fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó előirányzat-finanszírozási terv megküldése a MÁK részére (EFT-01 adatlap) Adatfelelős: fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: (II.30.) Korm. rendelet 109/A § (1), 27.sz.melléklet Határidő: tárgyhónapot megelőző hó 20-ig, ill. szükség szerint A központi költségvetési szervek előirányzatai és a fejezeti kezelésű előirányzatok várható alakulásáról szóló előirányzat-felhasználási terv megküldése a Pénzügyminisztérium részére Adatfelelős: költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján a fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 138/B-D § 26. Sz. melléklet Határidő: tárgyhónapot követő hó 8-ig Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

44 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek Kötelezettségvállalás bejelentése a MÁK részére a Kt-01 adatlapon Adatfelelős: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 162 § Határidő: kötelezettségvállalást követő 5. Munkanapig A 10 millió Ft-ot meghaladó dologi felhalmozási kiadások, működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzata terhére vállat kötelezettségvállalások. Kötelezettségvállalás bejelentés módosítása a MÁK részére a KT-02 adatlapon Határidő: a kifizetést megelőző 10. munkanapig Kötelezettségvállalás hivatkozás módosítása a MÁK részére KT-03 adatlapon Határidő: a kiadási teljesítést követő 5. munkanapig Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

45 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek Adatszolgáltatás a központi költségvetési szervek személyi juttatásairól és járulékairól a nettó finanszírozásához Adatfelelős: költségvetési szerv, Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 163 § A Határidő: minden hó 16-ig A központi illetményszámfejtés rendszerébe tartozó költségvetési szerveknek az adózás rendjéről szóló tv.-ben meghatározott bevallási és adatszolgáltatása Adatfelelős: költségvetési szervek és a MÁK közötti külön megállapodás alapján a Mák teljesíti Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 163 § C Határidő: tárgyhót követő jó 20-ig Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról a MÁK és a fejezet irányító szerv részére Adatfelelős: költségvetési szerv Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 161 § Határidő: havonta a tárgyhót követő hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhót utolsó munkanapjáig Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica

46 Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica
Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Hraniszláv Ljubica osztályvezető Egészségügyi Minisztérium Költségvetési Főosztály Tel.: Fax.: Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica


Letölteni ppt "Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica"

Hasonló előadás


Google Hirdetések