Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 1 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET ÉRINTŐ GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZET AKTUÁLIS VÁLTOZÁSAI ÉS A KÖTELEZŐ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 1 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET ÉRINTŐ GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZET AKTUÁLIS VÁLTOZÁSAI ÉS A KÖTELEZŐ."— Előadás másolata:

1 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 1 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET ÉRINTŐ GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZET AKTUÁLIS VÁLTOZÁSAI ÉS A KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSOK, A KÖZZÉTEENDŐ ADATOK KÖRE (Balatonalmádi, 2009. január 27-29.) Tájékoztató az egészségügyben dolgozó gazdasági, ellenőrzési vezetők számára

2 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 2 Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1. Költségvetési Gazdálkodási Rendszer 4 1.1. A megvalósítás folyamata 6 1.2. Projekt mérföldkövek 7 1.3. Projekt működés, szerepek 8 1.4. Modulok, mint megoldások, KGR célok 12 2. Az új államháztartási szakfeladatrend bevezetése 15 2.1. A létrehozás céljai 16 2.2. A rendszer elemei 18 3. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény 19 3.1. A változás okai, célja 20 3.2. Végrehajtandó feladatok 22 3.3. Besorolási lehetőségek 23 4. Kötelező adatszolgáltatások, a közzéteendő adatok köre 24 TARTALOMJEGYZÉK

3 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 3 Minden középvezetőtől elvárt követelmény, hogy tisztában legyen az aktuális gazdálkodási szabályozórendszerekkel. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy ismerje e jogszabályok változásait és azok tartalmát. Ezek a szabályozók a változó körülmények és követelmények miatt az utóbbi időszakban egyre gyakrabban módosulnak. Mára már általános, hogy minden évben, de előfordul, hogy év közben is változtatnak a hatályos jogszabályokon. Jelen előadás azt hivatott elősegíteni, hogy az egészségügyi ágazatban, a gazdasági, ellenőrzési területen dolgozó munkatársak megfelelő (aktuális, közérthető és interaktív) tájékoztatást kapjanak a közeljövőben bevezetésre kerülő új gazdálkodási rendszerekről, eljárási rendekről. ELŐSZÓ

4 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 4 I. KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSI RENDSZER

5 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 5 A Pénzügyminisztérium által kidolgozott költségvetési gazdálkodási rendszer koncepciójának célja, hogy a központi költségvetési szervek (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, rendvédelmi szervek és egyéb háttérintézmények) számára új szabályozórendszereket vezessen be, ezzel is támogatva a reformfolyamatot. A változás érinti a kincstári folyamatokat (bejelentés, ellenőrzés stb.), valamint egységes, integrált nyilvántartási rendszert vezet be. A tervek szerint az elképzelés az alapvető szakmai kompetenciákat továbbra is a központi költségvetési szervek hatáskörében hagyja, ugyanakkor szigorú ellenőrzési rendszer alkalmazásával megteremti a pénzügyi- költségvetési kontrolling érvényesülésének lehetőségét a költségvetés tervezésétől a pénzügyi teljesülésen keresztül a zárszámadásig.

6 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 6 KGR – Megvalósítás folyamata 6 IdőpontokEsemények 2006. novemberAz EKOP, ÁKOP javaslatok megfogalmazása, megküldése az NFÜ-nek 2007. augusztus 22.Az EU elfogadja az EKOP, ÁROP operatív programokat 2008. május 7.Támogatási Szerződés megkötése 2008. augusztus 27.Minőségbiztosító beszerzése 2008. szeptember – október A megvalósítói pályázat lebonyolítása 2010. II. félévA projekt tervezett zárása

7 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 7 Projekt ütemezés, mérföldkövek I. Projekt előkészítés Szállítók kiválasztása, szerződéskötés (A tendert a Griff Soft Kft. – Forrás SQL nevű programja nyerte.) 2008. IV. negyedév II. A folyamatok áttekintése, igazgatás szervezés (BPR) 2009. I. negyedév III. Modulok kifejlesztése, tesztelése, éles rendszerbe állítása Költségvetési Tervezési modul (KTR), K11 adatgyűjtő, Intézményi könyvelési modul (IKM, 50 intézmény), Előirányzat Gazdálkodási modul (EGM), Banki számlavezető modul (BSZM), Kötelezettségvállalás modul (KTM), Információszolgáltató és kiértékelő modul (ISZM) 2009. II. negyedév – 2010. eleje IV. Projekt zárása, pénzügyi elszámolás2010. II. félév 7

8 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 8 Projekt működés, felépítés KGR PFB (szponzori testület)  Delegált tagok: PM, PmISZK, Kincstár, NFÜ, Megvalósító KGR PIB  Delegált tagok: PM, PmISZK, Kincstár, Intézményi képviselő, KSZ, Megvalósító KGR Projektvezetés  Megvalósító projektvezető  PmISZK projekt koordinátor  PM projektvezető  Kincstár projektvezető KGR Munkacsoportok  PM, Kincstár, intézményi munkacsoportok 8

9 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 9 Projekt szerepek I. 9 PmISZK Projektmenedzsment, erőforrás keretek betartatása, Kockázatok, változások kezelése Adminisztráció, pénzügyi elszámolás PmISZK Projektmenedzsment, erőforrás keretek betartatása, Kockázatok, változások kezelése Adminisztráció, pénzügyi elszámolás Költségvetési intézmények Futó modulok, ill. kincstári rendszerben történő kapcsolattartás Magyar Államkincstár Szakmai kompetencia, szakmai kontroll Pénzügyminisztérium Szakmai kompetencia, szakmai kontroll

10 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 10 Projekt szerepek II. 10 Intézmények Pilotként IKM 50 helyen, továbbiakban központi költségvetési intézmények, illetve kincstári körben kerül bevezetésre EGM, KTM, BSZM, EBPM és kapcsolódó folyamatok, működésmód intézmény oldali tervezése, bevezetése, kontrollja KTR: új tervezési eszköz és módszer megismerése, bevezetése Pénzügyminisztérium A projekt folyamatos felügyelete szakmai, pénzügyi politikai szempontból A fejezeten kívüli felhasználókkal munkacsoport létrehozása A megvalósítási időszak alatti kodifikációs feladatok KTR, K11 megvalósítás szakmai irányítása, támogatása, kontrollja

11 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 11 Projekt szerepek III. 11 Kincstár A rendszer szakmai tartalmának meghatározása A projekt szakmai vezetése, támogatása, teljesítések átvétele A rendszer jövőbeni üzemeltetői feladatainak ellátása Intézményekkel történő kapcsolattartás PM Informatikai Szolgáltató Központ A program EU-s kedvezményezettjeként az EU eljárási rend szerinti feladatok ellátása Egységes módszertan alapján a program(ok) lebonyolítása, a projekt vezetése Az EU felé az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása A beszerzések lebonyolítása

12 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 12 Megoldások – Hatások1. 12 ModulIntézménynél jelentkező új megoldások - hatások KTR (tervezés) Az éves költségvetés tervezési folyamat informatikai támogatása (PM-Fejezet-Középirányító-Intézmény vonatkozásában) K11K11 adatgyűjtő rendszer lecserélése EGM (előirányzat- gazdálkodás) A papír alapú adattovábbítás megszűnik, módosítások, keret előrehozások elektronikusan indíthatóak KTM (kötelezettség vállalás) A kötelezettségvállalások és szerződés bejelentések elektronikus adatbevitellel, on-line információ lekérés

13 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 13 Megoldások – Hatások2. 13 ModulIntézménynél jelentkező új megoldások - hatások BSZM (számlavezetés) Korszerű számlavezetés, letölthető elektronikus számlakivonat IKM (intézményi könyvelés) Kincstár által támogatott szoftverek kiváltása, intézményi-kincstári adateltérések megszüntetése EBPM (elektronikus számlabefogadás) Elektronikus beérkező számlák automatikus fogadása és érkeztethetése az intézményi nyilvántartásokba A KGR felhasználóit szakmai és technikai Help-Desk fogja támogatni.

14 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 14 KGR Célok  Hatékonyabb állami működés  Ellenőrzöttebb, átláthatóbb költségvetés végrehajtás  Papír dokumentumok számának jelentős csökkentése  Információk átfutási idejének jelentős csökkentése  Megalapozottabb döntéshozatal elősegítése  A költségvetéssel kapcsolatba kerülő társadalmi szereplők pontosabb, megalapozottabb, gyorsabb kiszolgálása  Feltételek megteremtése az intézményi és kincstári adatszinkronitáshoz 14

15 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 15 II. ÚJ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKFELADATREND BEVEZETÉSE

16 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 16 Új államháztartási szakfeladatrend bevezetése Az államháztartási reform kiemelt céljai között szerepel a közpénzek átláthatóbb felhasználásának, a szakmailag és pénzügyileg megalapozottabb tervezésnek, finanszírozásnak, gazdálkodásnak és beszámolásnak az igénye. Ezért ennek a célnak biztosítását lehetővé tévő új szakfeladatrend kidolgozását kezdte meg a PM a szaktárcák, a KSH és a MÁK bevonásával. A jelenlegi, kidolgozásakor aktuális, és az akkori céloknak megfelelő szakfeladatrendnek mára érdemi információs és döntés-előkészítő funkciója általánosságban nincs.

17 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 17 Új államháztartási szakfeladatrend bevezetése Az új szakfeladatrend létrehozásának és működtetésének kettős célja a következő:  tájékoztatás, folyamatértékelés,  a pénzügyi szabályozás, tervezés, finanszírozás és gazdálkodás, valamint a teljesítményértékelés megalapozása  a szabályozás és végrehajtás valamennyi szintjén. A jelenlegi rendeletmódosításnak (ezzel az új szakfeladatrend hivatalos kiadásának) nem célja ugyanakkor a tervezési és finanszírozási rendszerek közvetlen átalakítása, csupán az, hogy ilyen szándék esetén megfelelő információs bázis, feladat-alapon építkező eszköz álljon a döntéshozók, jogalkotók rendelkezésére.

18 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 18 Új államháztartási szakfeladatrend bevezetése A javasolt szakfeladatos osztályozási rend a szakágazati szintig döntően megegyezik a KSH által kidolgozott, 2008- ban megújított TEÁOR-ral, azonban azt a statisztikai céloktól eltérő célokat is szem előtt tartva (tevékenység- szemléletű/ feladatelvű strukturáltsággal) egészíti ki és bontja tovább. Az Ámr. Módosításáról kiadott 279/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján a szakfeladatrendet először a 2010. évi költségvetés tervezésekor kell alkalmazni. A szakfeladatrend részei: - Új szakfeladatrend tükör (2009. jan. 2-ig PM adja ki) - egyes szakfeladatok tartalmi meghatározása, mutatószámokkal együtt (2009. márc. 31-ig PM adja ki) - a bevételek, kiadások, támogatások elszámolásához használandó űrlap és útmutató (PM 2009.03.31.)

19 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 19 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI CV. TÖRVÉNY

20 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 20 Költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény Az államháztartási törvény (a továbbiakban: Áht.) az elmúlt évtizedben szinte minden évben távlati célokat felmutató irányvonal nélkül változott. A konvergencia program és a reálfolyamatokat a mindenkori követelményekhez igazító ágazati reformok támogatása céljából egyaránt megérett az alapvető szerkezeti és tartalmi változtatásra. A Javaslat alapvető célja, hogy – szervezeti-jogállási, valamint arra épülő gazdálkodási oldalról – szinte teljesen új szabályrendszerrel segítse az elmúlt másfél évtizedben megváltozott körülmények között és megváltozott követelményeknek megfelelően a hatékony és finanszírozható közfeladat-ellátást;ezekre és a tapasztalatokra támaszkodva értelmezze a közfeladatok ellátása szervezeti és gazdálkodási modelljét, felváltsa a döntően pénzügytechnikai és eljárási szabálytömeget, ugyanakkor az alapvető előírásokat törvényi szintre emelje.

21 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 21 Költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény Összességében átlátható, funkcionálisan helyére tett állami szervezetrendszer kialakulásának és átalakulásának keretszabályai születnek meg. Az államháztartási szabályozásban alapvető korszerűsítésre kerül a – természeténél fogva – közpénz-felhasználásra hivatott jórészt ellátási stb. kötelezettséget megtestesítő (alapvetően nem piaci szereplő) költségvetési szerv-típus (markánsan megkülönböztetett altípusokkal) és az ahhoz kapcsolt, ellátási és folyamatában kezelhetően finanszírozhatósági és hatékonysági garanciákat adó támogatási és gazdálkodási rend (ugyancsak differenciált szabályokkal). Egyúttal deklaráltan, szabályozottan elkülönül a közfeladat-ellátás költségvetési szervezeti és gazdálkodó szervi modellje, követelményei, feltételei, az ezek közötti átjárás.

22 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 22

23 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 23 Költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény Költségvetési szerv esetén 2. Besorolás feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint 3. Vezetés megosztásának rendje szerint VezetésirányításVezetés kontrolling önállóan működő és gazdálkodó önállóan működő Egyszemélyi vezetés Vezető testül et Felügyelő testül et Pénzügyi megbízott 1.X XXXX 2.X X Ss z. Intézet neve Gazdálkodó szervezet Költség -vetési szerv Költségvetési szerv esetén 1. Besorolás tevékenységének jellege alapján nonprof it Közhatal mi Közszolgáltató forprofit Köz- intézmény Közintéze t Vállalkozó közintézet Közüzem 1. Országos Onkológiai IntézetXXX XX 2.EüM Központi Igazgatása XX

24 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 24 IV. Kötelező adatszolgáltatások, a közzéteendő adatok köre

25 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 25 I. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre  Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezet a hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok közül a jogszabályokban meghatározott adatokat köteles az ott meghatározott módon és időpontokban közzé tenni.  A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján a kért adatot az államháztartási körbe tartozó adatokat kezelő szerv jogosult és köteles megadni. Ha a kérelem nem az adatot kezelő szervhez nyújtották be, azt a szerv köteles haladéktalanul megküldeni az illetékes szervhez, a kérelmező ezzel egyidejű értesítése mellett.

26 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 26 I. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok Fogalmak:  Az államháztartási információk körébe tartozó kötelezően közzéteendő közérdekű adat: „Az államháztartási, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 1992. évi LXIII. törvény 192 §. (2) bekezdésben meghatározott körbe tartozó szervezet által kezelt nyilvánosságra hozandó, az államháztartási információk körébe tartozó adat.  Adatfelelős: az államháztartási körbe tartozó azon szervezet, amely tevékenységével, feladatellátásával kapcsolatban ill. jogszabály alapján előállítja a kötelezően közzéteendő közérdekű adatot és felelős annak tartalmáért.  Adatközlő: az államháztartási körbe tartozó azon szervezet, amely az adatfelelős által szolgáltatott adatokat külön jogszabályban meghatározott módon közzé teszi.

27 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 27 I. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre Jogszabályi háttér:  „Az államháztartási, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 1992. évi LXIII. törvény  „Az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet  „A közpénzek felhasználásával a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzések bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló un. „Üvegzseb „ törvény a 2003. évi XXIV. törvény  „Az elektronikus információszabadságról” szóló 2005. évi XC. törvény  „A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról” szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  „A közbeszerzésekről” szóló 2003. évi CXXIX. törvény

28 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 28 A IV. előadáspont felépítése I. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre  I/1. Az 2003. évi XXIV. ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok  I/2. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre  I/3. A „közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról” szóló 2007. évi CLXXXI. törvény által előírt kötelezően közérdekű adatok köre  I/4. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény II. A jogszabályok által előírt kötelező adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek  II/1. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény által előírt adatszolgáltatások  II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások

29 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 29 I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 1. Alapító okirat 1.Adatközlő: költségvetési szerv, fejezet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 1.1/1. 3.Határidő: 2004. Január 1-től folyamatosan 2. Központi, köztestületi, társadalombiztosítási, költségvetési szerv költségvetési alapokmánya 1.Adatközlő: költségvjtési szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 1.1/2. 3.Határidő: Évente elemi költségvetés jóváhagyása utáni 30. napig 3. Központi és fejezeti kezelésű előirányzati költségvetési alapokmány 1.Adatközlő: fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 1.1/3. 3.Határidő: Évente elemi költségvetés jóváhagyása utáni 30. napig

30 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 30 I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 4. Az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1.Adatközlő: költségvetési szerv a fejezetet irányító szerv honlapján, önkormányzati hivatal 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 1.1/4. 3.Határidő: évente május 31-ig 5. A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, vezető testülete tagjainak, ill. a vezető jogai ideiglenes gyakorlójának) valamint gazdasági vezetőjének neve, a kinevezés (választás) időpontja, időtartama 1.Adatközlő: költségvetési szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2./4.a 3.Határidő: 2009. február 1-től, előző állapot nem törölhető 6. A költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések leírása, hatásuk számszerű elemzése 1.Adatközlő: Központi,köztestületi társadalombiztosítási költségvetési szerv, önkormányzati költségvetési szerv esetében polgármesteri hivatal 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2.30. 3.Határidő: 2005.-től tárgyévet követő január 31-ig

31 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 31 I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 7. Társadalmi szervezetek, (köz)alapítványok, közhasznú társaságok, egyházak, köztestületek részére juttatott állami költségvetési támogatás adatai 1.Adatközlő: a támogatást nyújtó szervezet adatszolgáltatása alapján a civil kapcsolatokért felelős minisztérium (SZMM) 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2/34. 3.Határidő: 2005-től, minden hó 12-ig 8. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió Ft teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján a teljesített kifizetés összege, jogosultja időpontja. 1.Adatközlő: szerződést kötő költségvetési szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2./37. 3.Határidő: A kifizetést követő 8 napon belül 9. A központi költségvetés terhére vállalt hosszú távú kötelezettség állománya és a várható kifizetések évek szerinti bontása 1.Adatközlő: A fejezet irányító szervek adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. Korm. rendelet 22.sz. melléklet 2.39. 3.Határidő: tárgynegyedévet követő 60. nap

32 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 32 I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 10. Az államháztartás alrendszereiből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, támogatás célja, összege, támogatási program megvalósítási helye 1.Adatközlő: a támogatást odaítélő költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv. Helyi önkormányzat esetében a hivatalos lapban, honlapon vagy a helyben szokásos módon. 2.Jogszabályi hivatkozás: 1992. évi XXXVII. törvény 15/A § 3.Határidő: döntést követő 60 napon belül 4.Honlapon történő közzététel esetén öt évig biztosítani kell az adatok elérhetőségét. 5.Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet elrendelheti, hogy 200 ezer Ft alatti támogatásokat ne kelljen közzé tenni. 6.Elkülönített állami pénzalapokból a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklet 40. pontja alapján tárgyévet követő év január 31-ig, összesített adatok a foglakoztatást és képzést segítő támogatásokról

33 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 33 I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 11. A nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyon hasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásáról szóló, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések típusának megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, szerződés értéke, a határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartama, valamint említetett adtok változása. 1.Adatközlő: a szerződést kötő költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv. Helyi önkormányzat esetében a hivatalos lapban, honlapon vagy a helyben szokásos módon. 2.Jogszabályi hivatkozás: 1992. évi XXXVII. törvény 15/B § 3.Határidő: döntést követő 60 napon belül 4.Honlapon történő közzététel esetén öt évig biztosítani kell az adatok elérhetőségét. 5.A szerződés értéke a szerződés tárgyárét kikötött ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatást kell érteni. Ingyenes ügylet esetén piaci v. könyv szerinti érték közül a magasabbikat kell figyelembe venni. Azonos tárgyú szerződéseket egybe kell számítani.

34 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 34 I/1. Az ún. „Üvegzseb” törvény által előírt kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 12. A közfeladatok ellátását, a közérdeklődésre számot tartó fontosabb aktuális ügyek 1.Adatközlő: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 1096/2003. (IX.11.) Korm. határozat 8. pont 3.Határidő: folyamatos 13. Közfeladat ellátásáról való állampolgári elégedettség rendszeres vizsgálatáról 1.Adatközlő: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 1096/2003. (IX.11.) Korm. határozat 9. pont 3.Határidő: folyamatos 14. A minisztériumok és az irányításuk alá tartozó szervek külföldi utazásai, egyes ellátottsági adatai, egyes juttatásai, szerződései (személygépkocsi, mobiltelefon) 1.Adatközlő: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: V-16932004. számú MEH levél 3.Határidő: tárgynegyedévet követő hó 25. Nap 4.Minisztériumok esetében a mobiltelefon, személygépkocsi költségeket 2007. évtől kezdődően a KSZF teszi közzé.

35 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 35 I/2. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény által előírt kötelezően közzéteendő adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet, (Ptk. 685. § c) neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke. 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai 4. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók (negyedéves mérlegjelentés) 5. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá támogatási program megvalósítás helyére vonatkozó adatok

36 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 36 I/2. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény által előírt kötelezően közzéteendő adatok 6. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a külön jogszabályban meghatározott értékű (nettó 5 millió Ft) elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás, vagyonértékesítés, vagyon hasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásáról, koncessziós szerződésekről 7. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 8. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységét segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított kifizetések

37 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 37 I/3. A „közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról” szóló 2007. évi CLXXXI. törvény által előírt kötelezettségek 1. Az államháztartáson kívüli szervezetek részére a pályázati és egyedi támogatási kérelmek alapján nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatok, illetve a döntés előkészítésben résztvevő és döntéshozó érintett személyekkel kapcsolatos esetleges összeférhetetlenségi helyzetekre vonatkozó adatok közzététele. 1.Adatközlő: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Fejleszti és Gazdasági Minisztérium 2.Határidő: 2008. április 1-től folyamatos 3.A kérelem benyújtójának neve, kérelem célja, összege, időpontja, kérelem elutasításának/ jóváhagyásának időpontja, jóváhagyó személy neve beosztása, jóváhagyott támogatás összege, elszámolás határideje, szöveges beszámoló és pénzügyi beszámoló összefoglalása. 4.Honlap: www.kozpenzpalyazat.gov.hu

38 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 38 I/4. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény által előírt közzétételi kötelezettségek I. 2009. március 31-ig hatályos Kbt. alapján: 1.A szerződés –az üzleti titokról szóló melléklete kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A szerződés nyilvánosnak minősülő részét az ajánlatkérő – amennyiben rendelkezik honlappal – a szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles közzé tenni a honlapján. (Kbt. 99. § (4)). 2.A közbeszerzési terv (Kbt. 5. § ) 3.Éves statisztikai összegzést (ami az éves beszerzésekről ad számot) május 31-ig kell megküldeni a Közbeszerzési Tanácsnak. 4.A Közösségi értékhatárt el nem érő ajánlattételi, ajánlati vagy részvételi felhívásokat a Közbeszerzési Értesítőben, a közösségi értékhatárokat eljárások ajánlati v. részvételi felhívását az európai Unió hivatalos lapjában kell közzé tenni (Kbt. 44.§) 5.Az eljárás eredményéről –kivéve 3 ajánlatos, egyezrű eljárás- vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót kell feladni a Közbeszerzési Értesítőben vagy TED-en (Kbt. 98. §) 6.A szerződés módosításáról, a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítőben és a honlapon is közzé kell tenni.

39 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 39 I/4. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény által előírt közzétételi kötelezettségek II. 2009. április 1-től hatályos Kbt. alapján: 1.a közbeszerzési tervet ki kell tenni a honlapra (Kbt. 22. §.) 2.közbeszerzési eljárásonként csoportosítva, a Közbeszerzési Értesítőben ill. TED-en való megjelenést követően ki kell tenni a honlapra 5 munkanapon belül (Kbt. 17/C §):  eljárást megindító hirdetményt (ajánlati, részvételi felhívást)  eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékozatót tartalmazó hirdetményt  szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt  közbeszerzés alapján megkötött szerződést  szerződés módosításáról ill. annak teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt  ha van, az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt  ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat  közbeszerzési eljárás kapcsán indított jogorvoslati eljárás határozatait  éves statisztikai összegezést  közbeszerzési szerződése teljesítéséről ill. annak körülményeiről szóló tájékoztatót  A közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a nyertes ajánlatot a Közbeszerzési Tanács honlapján, közzé kell tenni. Kbt. 96/A

40 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 40 II/1. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény által előírt adatszolgáltatások 1. Hosszú távú kötelezettségvállalásokról szóló kimutatás. (12/B.§) 1.Hosszú távú kötelezettségvállalásnak minősülnek az állami költségvetés terhére szolgáltatás vásárlásra, lízingre, eszköz üzemeltetésre és karbantartásra, ill. bérlésre irányuló több é v kiadási előirányzatát terhelő fizetési kötelezettségek. 2.Nem minősül annak azon határozatlan időre kötött szerződések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelő éves fizetési kötelezettség az 500 millió forint ÁFA nélküli értéket nem éri el, illetve határozott idejű szerződések, amelyek esetében fizetési kötelezettségének összértéke az 5000 millió forint ÁFA nélküli értéket nem éri el. 3.Adatfelelős: A fizetésre kötelezett szerv vezetője köteles a szerződés megkötését a MÁK és a fejezet irányító szervnek bejelenteni a szerződést megkötését követő 15 napon belül. A fejezet irányító szerv adatszolgáltatása alapján (MÁK elektronikus adatkezelő rendszerén keresztül) a MÁK teszi közzé. 4.Határidő: Negyedévenként a tárgynegyedévet követő 30 napon belül.

41 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 41 II/1. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény által előírt adatszolgáltatások 2. A fejezeti bevételek és kiadások teljesüléséről és várható éves alakulásáról szóló jelentés 1.Adatfelelős: fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 1992. évi XXXVIII. törvény 49. § (s) 3.Határidő: negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 15-ig 4.A Pénzügyminisztérium részére kerül megküldésre egy számszaki kimutatás és egy szöveges értékelés.

42 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 42 II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek 1. A fejezet összesített előirányzat-maradványáról szóló adatszolgáltatás 1.Adatfelelős: fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 66 § (1) 3.Határidő: tárgyévet követő április 15-ig 2. A fejezet kötelezettségvállalással terhelt maradványának tárgyévet követő év június 30-ig pénzügyileg nem teljesített maradványáról szóló adatszolgáltatás 1.Adatfelelős: költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján a fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 66 § (2) 3.Határidő: tárgyévet követő augusztus 15-ig 3. A feladatfinanszírozás körébe tartozó programok, részfeladatok okmányai és a kapcsolódó szerződés-bejelentések elektronikus úton történő benyújtása a MÁK részére 1.Adatfelelős: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 72 § 3.Határidő: a finanszírozási okmányok jóváhagyását követő 60 napon belül

43 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 43 II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek 4. Fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó előirányzat- finanszírozási terv megküldése a MÁK részére (EFT-01 adatlap) 1.Adatfelelős: fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 2171998. (II.30.) Korm. rendelet 109/A § (1), 27.sz.melléklet 3.Határidő: tárgyhónapot megelőző hó 20-ig, ill. szükség szerint 5. A központi költségvetési szervek előirányzatai és a fejezeti kezelésű előirányzatok várható alakulásáról szóló előirányzat-felhasználási terv megküldése a Pénzügyminisztérium részére 1.Adatfelelős: költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján a fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 138/B-D § 26. Sz. melléklet 3.Határidő: tárgyhónapot követő hó 8-ig

44 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 44 II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek 6. Kötelezettségvállalás bejelentése a MÁK részére a Kt-01 adatlapon 1.Adatfelelős: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 162 § 3.Határidő: kötelezettségvállalást követő 5. Munkanapig 4.A 10 millió Ft-ot meghaladó dologi felhalmozási kiadások, működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzata terhére vállat kötelezettségvállalások. 7. Kötelezettségvállalás bejelentés módosítása a MÁK részére a KT-02 adatlapon 1.Adatfelelős: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 162 § 3.Határidő: a kifizetést megelőző 10. munkanapig 8. Kötelezettségvállalás hivatkozás módosítása a MÁK részére KT- 03 adatlapon 1.Adatfelelős: költségvetési szerv, fejezetet irányító szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 162 § 3.Határidő: a kiadási teljesítést követő 5. munkanapig

45 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 45 II/2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek 9. Adatszolgáltatás a központi költségvetési szervek személyi juttatásairól és járulékairól a nettó finanszírozásához 1.Adatfelelős: költségvetési szerv, 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 163 § A 3.Határidő: minden hó 16-ig 10. A központi illetményszámfejtés rendszerébe tartozó költségvetési szerveknek az adózás rendjéről szóló tv.-ben meghatározott bevallási és adatszolgáltatása 1.Adatfelelős: költségvetési szervek és a MÁK közötti külön megállapodás alapján a Mák teljesíti 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (II.30.) Korm. rendelet 163 § C 3.Határidő: tárgyhót követő jó 20-ig 11. Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról a MÁK és a fejezet irányító szerv részére 1.Adatfelelős: költségvetési szerv 2.Jogszabályi hivatkozás: 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 161 § 3.Határidő: havonta a tárgyhót követő hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhót utolsó munkanapjáig

46 2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 46 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Hraniszláv Ljubica osztályvezető Egészségügyi Minisztérium Költségvetési Főosztály Tel.: 301-7977 Fax.: 301-7908 E-mail: hraniszlav.ljubica@eum.hu


Letölteni ppt "2009.01.15. Készítette: Domokos Sándor, Hraniszláv Ljubica 1 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET ÉRINTŐ GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZET AKTUÁLIS VÁLTOZÁSAI ÉS A KÖTELEZŐ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések