Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Levegőtisztaság védelme A légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozása, korlátozása. Módja: passzív védelem (jogi) aktív védelem - technológiai fejlesztések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Levegőtisztaság védelme A légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozása, korlátozása. Módja: passzív védelem (jogi) aktív védelem - technológiai fejlesztések."— Előadás másolata:

1 Levegőtisztaság védelme A légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozása, korlátozása. Módja: passzív védelem (jogi) aktív védelem - technológiai fejlesztések (kevesebb szennyezőanyag képződés) - szennyezőanyagok leválasztása

2 Jogi szabályozás 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet 1995. Évi LIII. Törvény 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM- FVM rendelet

3 Törvényi alapelv A környezetet úgy kell használni, hogy: A környezetterhelés a legkisebb legyen Megelőzze a környezetszennyezést Kizárja a környezetkárosítást

4 A levegőtisztaság-védelem alapelvei 1.BAT figyelembevételével kibocsátási határértékeket kell előírni 2.Tilos új légszennyező forrást teremteni, ha hatására légszennyezettségi határérték túllépés következhet be. 3.A tervezés, megvalósítás és működtetés során a legjobb technikát kell alapul venni

5 Védelmi övezetek Jelentős levegőterhelést okozó, vagy bűzös tevékenység esetén kell kijelölni. Nagysága függ: - a szennyezőanyag kibocsátásától - domborzati és terjedési viszonyoktól - védendő területtől Nem telepíthető: lakóépület, iskola, óvoda, egészségügyi létesítmény, élelmezési célú növényi kultúra

6 Légszennyező források 1.Helyhez kötött: - pontforrások - diffúz források (felületi) - vonalforrás 2. Mozgó

7 A légszennyező anyagok csoportosítása Az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk alapján : I.Különösen veszélyes pl. benzol, ólom, azbeszt II.Fokozottan veszélyes pl.nitrogén-oxidok, CO III.Veszélyes pl. ammónia, kén-dioxid IV.Mérsékelten veszélyes pl. aceton

8 Levegő szennyezettségi határértékek 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet Egészségügyi határértékek Tervezési irányértékek Ökológiai határértékek Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek Kibocsátási határértékek

9 Egészségügyi határérték Az az érték, amely tartós egészségkárosodást nem okoz. Kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra, ülepedő és szálló porra, rákkeltő anyagokra A határértékek órás, 24 órás, éves adatok, tűréshatárral együtt megadva

10 Tervezési irányértékek Új létesítmények tervezésénél a várható légszennyezettség meghatározásához használatos adatok

11 Tájékoztatási és riasztási küszöbérték Tájékoztatási küszöbérték: egyes légszennyező anyagokra a lakosság érzékeny csoportjaira megállapított szint, 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén tájékoztatni kell a lakosságot Riasztási küszöbérték: rövid idejű túllépése esetén is veszélyeztetheti az emberi egészséget, azonnali beavatkozást kell tenni

12 Kibocsátási határértékek Helyhez kötött légszennyező pontforrásokra Technológiai Egyedi Össztömeg kibocsátási határértékek vannak megállapítva

13 Technológiai kibocsátási határértékek Általános: szennyezőanyag csoportokra, a szennyezőanyag fizikai, kémiai tulajdonságai és a környezetre gyakorolt hatása alapján. Eljárás specifikus: olyan technológiákra, melyek fejlettségi szintje miatt bizonyos szennyezőanyagok tekintetében szigorúbb, vagy enyhébb követelmények tarthatók be.

14 Technológiai kibocsátási határértékek Függenek: A légszennyező anyag tömegáramától A légszennyező anyag minőségétől, veszélyességétől A legjobb rendelkezésre álló technika (best available technique) szintjétől

15 Egyedi kibocsátási határértékek Szigorúbb, mint az országosan érvényes határértékek Megállapítják, ha – a BAT-nál szigorúbb határértékek betartása is lehetséges – az adott terület légszennyezettsége olyan magas, hogy hatékonyabb intézkedések szükségesek a kibocsátás megelőzésére vagy csökkentésére

16 Össztömeg kibocsátási határérték Megállapítják: - meghatározott területre - termelési ágra - szennyezőforrás-csoportra Célja: a kibocsátás fokozatos tervszerű mérséklése Alkalmazás: határokon átterjedő légszennyezések mérséklése, a nemzetközi egyezmények teljesítésének biztosítása


Letölteni ppt "Levegőtisztaság védelme A légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozása, korlátozása. Módja: passzív védelem (jogi) aktív védelem - technológiai fejlesztések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések