Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország 2012. évi költségvetési törvény tervezete (2011. évi CLXXXVIII. törvény) (Prezentáció) Összeállította: Dr. Horváth Péter igazgató-titkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország 2012. évi költségvetési törvény tervezete (2011. évi CLXXXVIII. törvény) (Prezentáció) Összeállította: Dr. Horváth Péter igazgató-titkár."— Előadás másolata:

1 Magyarország évi költségvetési törvény tervezete (2011. évi CLXXXVIII. törvény) (Prezentáció) Összeállította: Dr. Horváth Péter igazgató-titkár

2 I. Bevezető megjegyzések 1. Hazánk az Európai Unió részeként még további éveken keresztül elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet, az állami, lakossági és vállalati túlköltekezés magas szintje miatt. Az ebből fakadó terheket növeli a konvergenciaprogram megvalósítása, több mint ezer milliárd kivonása a költségvetésből csak adó, járulék, ár stb. emelésével, új megszorításokkal érhető el. 2. A magyar kormány szabadságharcos politikája miatt a forint állandósulni tűnő mélyrepülésben van, ezért a évi költségvetési tervezetet elfogadása előtti héten átdolgozták, a hiánycél tartása, az euróárfolyam növekvő szintje miatt változtak a bevételek és a kiadások számai. 2

3 Az oktatásra is 8,6 milliárd forinttal kevesebb jut. Egyik változat se került érdekegyeztetésre. A folyamatos kapkodás miatt nincs a költségvetés egésze végiggondolva, hatásszámításokkal alátámasztva, ezért sok gazdaságkutató prognosztizálja a költségvetés év közbeni kiigazítását. 3.A büdzsé bevételeit nagymértékben befolyásolja a kormány adópolitikája ben is egykulcsos, 16% az szja mértéke, de mert az adójóváírást is teljesen megszüntetni kívánta, ezért nagy hiány keletkezett a dolgozói nettó bérek tavalyi szintjéhez képest. 3

4 A tavaly már megismert bérkompenzáció idén már nemcsak a közszférában [371/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet], de a vállalati szférában is szükségessé vált [299/2011. (XII. 22. Korm. rendelet)]. Ennek fedezetére a 202 ezer bruttó kereset felettieknél a szuperbruttó nem kerül kivezetésre, így itt az szja 20,32% lesz. 4. A közszférában, az önkormányzati és egyházi fenntartású (alapítványi fenntartásúak nem – H. P.) közoktatási intézményekben bonyolult nyilatkozatok kitöltése után – melynek határideje március 15. – az áprilisban kapott munkabérekkel együtt a januári és februári kompenzáció is kifizetésre kerül. 4

5 A kompenzációt fedezete a költségvetési törvény 4. §-ba leírt céltartalékokban megvan, de a Rendelet bonyolultsága arra enged következtetni, hogy nehezen sikerült „beosztani”. A kompenzáció lebonyolításáról 2 héten belül a honlapunkon (www.pedagogusok.hu) adunk tájékoztatást. 5.A kormány a 298/2011. (XII. 22.) Kormány rendeletben a minimálbért Ft-ra, a legalább középfokú iskolai, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumát Ft-ra emelte. Ez az emelés a közszférában katasztrofális helyzetet eredményez, a bértábla teljes összecsúszását. 5

6 Az A–E fizetési osztályok 70 fizetési fokozatában 61 tarifa lesz minimálbér vagy garantált bérminimum, 3 fizetési osztályban (A, B, C) a pályakezdők és a nyugdíj előtt állók azonos illetményt kapnak, de a D fizetési osztályban a pályakezdő és a 36 éve dolgozó, az E fizetési osztályban pedig a pályakezdő és a 21 éve dolgozó illetménye egyforma. Ugyanakkor a bértáblaemelés elmaradása miatt a pályakezdő főiskolát végzettek csak 14 ezer forinttal keresnek többet a középfokú végzettekhez képest. Az eredeti közalkalmazotti bértáblában 33–45 ezer Ft különbség volt. Ekkora feszültség utoljára 2002-ben volt. 6

7 6.A Kjt. bértábla változatlanul hagyásának az is következménye, hogy mivel nincs 15–16. fokozat, így a régi nyugdíjkorhatárhoz készített 14. fokozatot elérteknek immár 5 éve nincs kötelező soros előlépés, ami a nyugdíjalapra is negatív hatással van. A 15–16. fokozatot majd a szeptember 1-jétől életbe lépő új előmeneteli rendszer vezeti be a pedagógusoknál (2011. évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC. Törvény 64. § 8. sz. melléklete). Nemcsak hatályban maradt, de változatlan az illetménypótlék számítási alapja, 2012-ben is Ft [57. § (1) bek. b) pont], és a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja is 5250 Ft/fő/hónap (60. §). 7

8 7.Az oktatásfinanszírozás jelenlegi módjának az a legnagyobb baja, hogy – a 2007-től bevezetett teljesítménymutató, közoktatásialap-hozzájárulás mutatója (3. sz. mell. 15. pont) idén is Ft-tal kevesebb, mint bevezetésekor volt. A gyereklétszám- csökkenés, a nagyobb átlaglétszám miatt folytatódik a tőkekivonás, és a később látható táblázatokból kitűnik, hogy a évi finanszírozás 32–95% jut az önkormányzatoknak, majd január 1-jétől a „gondoskodó” államnak. A nagy kérdés: honnan lesz a pótlás, hisz idén is Ft kiegészítést kapnak tanulónként az egyházi fenntartók! 8

9 8.A törvény szövege, mellékletei nem mutatják a közoktatás- köznevelés finanszírozásának változását, amit pedig a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény január 1-jei határidővel előír. A mostani költségvetésben előírt normatívák, támogatások, juttatások a köznevelés területén szeptember 1-jétől augusztus 31-ig érvényesek. Mivel a tavalyi évhez képest csak kissé változtak, így a valós fenntartási költség kb. 50%-ára nyújtanak fedezetet. 9.A közoktatást (köznevelést) érintő változások a évi költségvetési törvényben az októberben megismert költségvetési tervezethez képest –csökkent az önkormányzatok európai uniós pályázatai hazai részének fedezete 2,5 milliárddal (5. sz. mell. 9. pont); 9

10 –csökkent az önkormányzatok feladatellátás-segítésének támogatása (társulásokra) 5 milliárddal (5. sz. mell. 13. pont); –csökkent a pedagógus-továbbképzés támogatása 6 millió forinttal (8. sz. mell. 2. pont); –csökkent az osztályfőnökipótlék-emelés támogatása 21,7 millióval (8. sz. mell. 3. a. pont); –csökkent a kedvezményes étkeztetés támogatása 70,5 millióval (8. sz. mell. 4. pont); –csökkent az informatikai fejlesztés támogatása 66,3 millió forinttal (8. sz. mell. 5. pont); –csökkent a szociális területen dolgozók továbbképzési támogatása 3,3 millióval (8. sz. mell. 11/2. pont); 10

11 –csökkent a többcélú kistérségi társulások támo- gatása 373,5 millióval; –nőtt a pedagógiai szakszolgálat támogatása 367,2 millióval (8. sz. mell. 1. pont); –nőtt a gyógypedagógiai pótlék támogatása 74,7 millióval (8. sz. melléklet 3. b. pont); –nőtt az étkeztetés támogatása 12 millióval. A csökkenés 8,0413 milliárd, a növekedés 0,4539 milliárd, az egyenleg 8,5874 milliárd forint. 11

12 12 II. A törvénytervezet bemutatása

13 13

14 14 2. A központi alrendszer mérlege (bevétel, kiadás) A központi alrendszer mérlege évi előirányzat Bevétel Központi költségvetés Gazdálkodó szervezetek befizetései Társasági adó Hitelintézeti járadék Cégautóadó Energiaellátók jövedelemadója Egyszerűsített vállakozói adó Ökoadó Bányajáradék Játékadó Egyéb befizetések Egyéb központosított bevételek Pénzügyi szervezetek különadója Egyes ágazatokat terhelő különadó , , , , , , , , , , , , , , ,0

15 15 A központi alrendszer mérlege évi előirányzat Fogyasztáshoz kapcsolt adók Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó Lakosság befizetései Személyi jövedelemadó Adóbefizetések Illeték befizetések Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei Költségvetési szervek bevételei Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei , , , , , ,0 150, ,0 200, , , ,5

16 16 A központi alrendszer mérlege évi előirányzat Kiadás Központi költségvetés Egyedi és normatív támogatás Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása Fogyasztói árkiegészítés Lakásépítési támogatások Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap Családi támogatások Korhatár alatti ellátások Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások Különféle jogcímen adott térítések Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok Költségvetési szervek kiadásai Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai , , , , , , , , , , , , , ,5

17 17 A központi alrendszer mérlege évi előirányzat Az államháztartás alrendszereinek támogatása Elkülönített állami pénzalapok támogatása Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz Helyi önkormányzatok támogatása Kamatkiadások Kamat kockázati tartalék Társadalmi önszerveződések támogatása Kormányzati rendkívüli kiadások Kezességérvényesítés Egyéb kiadások Tartalékok Rendkívüli kormányzati intézkedések Céltartalékok Országvédelmi Alap Hozzájárulás az EU költségvetéséhez Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások , , , , , , , , , , , , , , , ,5

18 18 A központi alrendszer mérlege évi előirányzat Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Nyugdíjbiztosítási Alap Nyugellátások TB költségvetési szervek kiadásai Egyéb kiadások Egészségbiztosítási Alap Táppénz GYED EA egyéb pénzbeli ellátásai Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Gyógyító megelőző ellátás Gyógyszertámogatás Gyógyászati segédeszköz támogatás EA egyéb természetbeni ellátásai TB költségvetési szervek kiadásai Egyéb kiadások , , , , , , , , , , , , , , , ,0

19 19 Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben Központi költségvetés Elkülönített állami pénzalapok Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Nyugdíjbiztosítási Alap Egészségbiztosítási Alap Központi alrendszer összesen: , , ,2 0, , ,7

20 20

21 21

22 § „(1) A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 129. §-ának (3) bekezdése szerint január 1-jétől az egy főre megállapított hallgatói normatíva Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája Ft/év, a kollégiumi- diákotthoni elhelyezés normatívája Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája Ft/év. 11. § (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.). 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye január 1-jétõl forint.

23 § „(1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra a 3. számú melléklet 15., 16. a)- e) pontjában, az 5. számú melléklet 5., 11. pont a)-d) alpontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1-5. pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

24 24 (2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. számú melléklet 15., 16. a)-d) pontja és a 16. pont a)-d) alpontjai és a 16. pont ae) alpontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.” (3)... legalább 70%-ba gyakorlati felkészítés, 25% időkeret a gyakorló feladatokra.

25 § (1) Az Országgyûlés a települési önkormányzatok, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az Országgyûlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a 8. mellékletben meghatározott feltételek szerint. (3) Az Országgyûlés a helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

26 § (1) Az Országgyûlés – a 31. § (2) bekezdésében foglaltakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg a) központosított elõirányzatként az 5. mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra, b) az elõadó-mûvészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató települési önkormányzatok részére a 7. mellékletben foglalt részletezés szerint, c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására, a évi új induló beruházások 200,0 millió forintos támogatási elõirányzatára, d) vis maior támogatásra, e) a megyei önkormányzatok mûködésének támogatására a 12. mellékletben foglalt részletezés szerint.

27 melléklet a évi CLXXXVIII. törvényhez A megyei önkormányzatok működésének támogatása ELŐIRÁNYZAT: 4 891,3 millió forint millió forint Megyei önkormányzatok Működési támogatás Baranya Megyei Önkormányzat 247,0 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4 Békés Megyei Önkormányzat 239,9 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat 318,1 Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4 Fejér Megyei Önkormányzat 255,4 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0 Heves Megyei Önkormányzat226,8

28 28 millió forint Megyei önkormányzatok Működési támogatás Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9 Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 Pest Megyei Önkormányzat 452,1 Somogy Megyei Önkormányzat 229,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8 Tolna Megyei Önkormányzat 208,3 Vas Megyei Önkormányzat 214,6 Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6 Zala Megyei Önkormányzat 221,8 Összesen 4 891,3

29 § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által évre bevallott – a NAV által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg. (2) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. (3) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

30 § „(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – forint/év minden valós – a Közokt. tv. 1. számú mellékletében meghatározottak szerint számított – gyermek, illetve tanuló létszám után.” 39. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendel-kezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt elõirányzat- felhasználási célja a évi személyi jövedelemadó- rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

31 § „(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege évben forint. (2) A 2012 januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti 4,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.”

32 § „(1) A Kjt. a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a évre a 11. számú melléklet tartalmazza; b) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a évben forint. 60. § „ A Közokt. tv §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben 5250 forint/fő/hónap.”

33 33 3. sz. melléklet A költségvetési törvény mellékletében az oktatást érintő részek 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő b) Családi napközi ellátás és- gyermekfelügyelet FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő 15. Közoktatási alap-hozzájárulás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint / teljesítmény-mutató / év a 2012/2013 nevelési évre, tanévre

34 34

35 35

36 36

37 37 A számítás átlaglétszámnyi csoportra készült, kevesebb tanulónál ez kisebb, átlaglétszám feletti tanulólétszám esetén nagyobb összeg. Pontos számítását a 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 10/f,g. pontja szerint kell elvégezni.

38 38

39 d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi felkészítő oktatás e) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 16. ea) Párhuzamos művészet-oktatás eb) A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása f) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása g) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermek, tanuló támogatása

40 40 Fontosak a 3. sz. melléklet kiegészítő szabályai. Különösen fontos: 10. pont b), c), d), e) b) E jogcímek tartalmazzák a Közokt. tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, a pedagógus juttatásokhoz – beleértve az iskolai- és diáksporthoz, a szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez - kapcsolódó hozzájárulást. A 4. számú melléklet tartalmazza a települési önkormány-zatok jövedelem-differenciálódásának mérséklését. Az 5. számú melléklet a évi CLXIX. törvényhez olyan központosított előírányzatokat tartalmaz, melyeket általában igényelni szükséges az önkormányzatoknak.

41 41 5. SZÁMÚ MELLÉKLET 5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Előirányzat: 900,0 millió forint/év (903,0 millió forint volt) 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Előirányzat: 6800,0 millió forint (5 400,0 millió forint volt) 9. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Előirányzat: ,0 millió forint (10 600,0 millió forint volt) A tervezetben millió Ft volt.

42 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támo-gatások a)Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Előirányzat: 3 584,0 millió forint/év (3 750,0 millió forint volt) b) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Előirányzat: 3 253,0 millió forint/év (3 420,0 millió forint volt) c) Arany János Programok támogatása Előirányzat: 2 700,0 millió forint/év (1 200,0 millió forint volt) d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Előirányzat: 770,0 millió forint/év (800,0 millió forint volt) e) Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Előirányzat: 293,0 millió forint/év

43 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Előirányzat: 2 400,0 millió forint (2750,0 millió forint volt) 13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Előirányzat: 5 500,0 millió forint (800 millió Ft volt) 19. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Előirányzat: 1 250,0 millió forint

44 44 8. sz. melléklet I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 1. Pedagógiai szakszolgálat ELŐIRÁNYZAT: 4368,0 millió forint (4 868 millió forint volt) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint 2. Pedagógus továbbképzés ELŐIRÁNYZAT: 775,0 millió forint/fő/év (2011-ben 1 461,1 millió forint volt, eredeti előirányzat tervezetben: 781,0 millió forint volt) FAJLAGOS ÖSSZEG: 6300 forint/fő/év ( forint volt) 3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez a)Osztályfőnöki pótlék kiegészítése ELŐIRÁNYZAT: 1165,7 millió forint (2011- ben 1 334,7 millió forint volt, eredeti előirányzat: 1187,0 millió forint volt) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése ELŐIRÁNYZAT: 465,8 millió forint (663,9 millió forint volt) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év

45 45 4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a) ÖSSZEG: forint/fő/év Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés ELŐIRÁNYZAT: ,9 millió forint (eredeti előirányzat: ,4 millió forint) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év b) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása ELŐIRÁNYZAT: 5 649,9 millió forint (eredeti előirányzat: 5 771,8 forint; elvonás: 121,9 millió forint) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év 5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása ELŐIRÁNYZAT: 1 589,6 millió forint (eredeti előirányzat: 1 655,9 millió forint; elvonás: 66,3 millió forint) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év

46 46 II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ELŐIRÁNYZAT: 41,5 millió forint (363,3 millió forint volt; 3,3 millió forint elvonás) FAJLAGOS ÖSSZEG: 1640 forint/fő (9400 forint/fő volt) 3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ELŐIRÁNYZAT: 254,5 millió forint (12 millió forint többlet) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő

47 47 III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA ELŐIRÁNYZAT: millió forint (2011-ben ,8 millió forint volt; eredeti előirányzat: ,0 millió forint, elvonás: 373,5 millió forint) Közoktatási intézményi feladat a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év ( forint/fő/év volt) Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1–4. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év ( forint/fő/év volt)

48 48 b) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év ( forint/fő/év volt) c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9–13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év

49 49 d) Tagintézményi támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év ( forint/fő/év volt) e) Kistelepülési tagintézményi támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év ( forint/fő/év volt) Közoktatási szakszolgálati feladat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a költségvetési évben időarányosan 4 hónapra

50 50 Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés. FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a költségvetési évben időarányosan 4 hónapra A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. § a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban:

51 51 – logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal, – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és az 1. számú melléklete 6. és 7. pontjában meghatározottak figyelembevételével megszervezett gyógytestnevelés esetén legalább heti két alkalommal, – nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén évben legalább hat alkalommal, – továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén évben legalább egy alkalommal, – gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben meghatározott időkeretben.

52 52 A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol óvodai nevelésben részesülnek, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Nevelési tanácsadás esetében a támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó, a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálat által biztosított fejlesztő foglalkoztatásban, terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető. A évben legalább hat alkalommal történő ellátásba a gyermek, a tanuló vizsgálata – melynek eredményeként az ellátásba vétel megállapításra kerül – nem számítható be, csak a szakvélemény alapján végzett tényleges fejlesztés, terápiás gondozás.

53 53 Logopédiai ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehetők figyelembe – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 29. § (1) bekezdésének rendelkezése szerinti – a kizárólag az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát szolgáló szűrővizsgálaton részt vevők. A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – települési önkormányzat, ön-kormányzati társulás vagy központi költségvetési szerv fenn-tartásában működő intézmény/intézmények útján a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelő intézmények, továbbá a pont e) alpont szerinti támogatással érintett tagintézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.

54 54 A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok évben

55 55 B) A közalkalmazotti illetménytábla bértételei forintban (Ft/hó)* Fizetési fokozatok Fizetési osztályok ABCDEFGHIJ A minimálbér és a garantált bérminimum tervezett emelkedése (93, illetve 108 ezer) miatt az eddiginél is jobban torzul a közalkalmazotti illetménytábla. Az A-B-C oszlopban mind a 14 fokozat, az D-ben 12, az E-ben 7 fokozat lesz azonos, a 70 fokozatból 61-ben. Ez nagy feszültséget indukál.

56 56 7. melléklet a évi CXC. törvényhez ABCDEF Kategória/év GyakornokPedagógus I.Pedagógus II.MesterpedagógusKutatótanár 1Főisk.(%)EgyetemFőisk.(%)EgyetemFőisk.(%)EgyetemFőisk.(%)EgyetemFőisk.(%)Egyetem 21.0–2/ – – – – – – – – – – – – – – A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában

57 57 8. melléklet a évi CXC. törvényhez A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában 1 A Pótlék megnevezése B Pótlék alsó határa C Pótlék felső határa 2intézményvezetői osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői munkaközösségvezetői intézményvezető-helyettesi nemzetiségi gyógypedagógiai több szakon tanító pedagógusnak járó hiányszakon tanító pedagógusnak járó nehéz körülmények között végzett munkáért járó

58 58 Béren kívüli juttatásKedvezményes keret*Munkáltatói adóteherFelhasználhatóság Erzsébet-utalványHavi 5000 forint Évi 60 ezer forintig 30,94%, a felett 51,17% Hideg élelmiszerre és az idén meleg étkezésre használható SZÉP Kártya meleg étkezés Évi 150 ezer (havi ) forint Évi 150 ezer forintig 30,94%, a felett 51,17% Bármely meleg étkezést nyújtó helyen, gyorsétteremben, internetes rendelésnél, kifőzdékben, belföldi szálláshelyeken szállásra SZÉP Kártya rekreáció Évi 75 ezer forint Évi 75 ezer forintig 30,94%, a felett 51,17% Múzeumi, állatkerti vagy vidámpark belépőre, színházjegyre, fitness- és wellness-szolgáltatásokra, masszázsra, sportolásra, lovaglásra, síelésre, belföldi szálláshelyeken szállásra SZÉP Kártya szállás Évi 225 ezer forint Évi 225 ezer forintig 30,94%, a felett 51,17% Belföldi szálláshelyeken (magánszállók, panziók, hotelek) szállásra Munkahelyi meleg étkeztetés Havi forint30,94% csak a munkáltató telephelyén lévő és csak a munkavállalók által használt étkezdében Helyi közlekedési bérlet A bérlet ára30,94%a munkavállaló nevére szóló számla alapján Iskolakezdési hozzájárulás forint gyermekenként 30,94%július 1. és október 30. között Sporteseményévi 50 ezer forintnincs csak magyar sport-szakág sporteseménye belépőjegyeinek megvásárlására Egészségpénztárhavi forint30,94% Egészségügyi szolgáltatásokra, a korábbiaknál korlátozottabb körben Nyugdíjpénztárhavi forint30,94%Hosszú távú öngondoskodás, amely alapvetően a nyugdíjba vonulás után használható fel * a kedvezményes, 30,94 százalékos közteherrel adható éves összeg felső határa 500 ezer forint, a felett mindenképpen 51,17 százalékos adót kell fizetni.

59 59 II. Az érdekegyeztetési tárgyalásokon résztvevőknek ajánlom: -feladatellátás védelmét -év közben nem lehet átszervezés -Kt. 52. §, 53. § és mellékletben való órakedvezmények, stb. szerinti intézményi óraszám védelmét -ha volt ezen felüli óraszám, annak védése, ezzel pedagógus-álláshely védés -adminisztratív-technikai létszám védelme -cafetériának nevezett béren kívüli juttatások védelme -okos kompromisszumok megkötése.

60 60


Letölteni ppt "Magyarország 2012. évi költségvetési törvény tervezete (2011. évi CLXXXVIII. törvény) (Prezentáció) Összeállította: Dr. Horváth Péter igazgató-titkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések