Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ERDÉLY 2020 – PARTIUM 2020 Fejlesztési Terv 2012. március 21. Európai Parlament, Brüsszel WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ERDÉLY 2020 – PARTIUM 2020 Fejlesztési Terv 2012. március 21. Európai Parlament, Brüsszel WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP)"— Előadás másolata:

1 ERDÉLY 2020 – PARTIUM 2020 Fejlesztési Terv 2012. március 21. Európai Parlament, Brüsszel WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP)

2 2 Válságban az Európai Unió pénzügyi válság – diszkrecionális költségvetési ösztönzők – bankok feltőkésítése – elindul a hógolyó gazdasági válság – recesszió – makrogazdasági egyensúlytalanságok – a versenyképesség gyengülése szociális válság – hátrányos demográfiai mutatók – a nyugdíj- és szociális ellátórendszerek válsága – növekvő munkanélküliség államadósság-válság mélyülése a Gazdasági és Monetáris Unió létét fenyegeti, veszélyben az euró - a közös fizetőeszköz - de maga az Unió is

3 3 Európa három lehetséges útja 2020-ig

4 4 Van egy rosszabb forgatókönyv is Az elveszített évtized, szigorúbb változatban ”double dip” recession / ”perfect storm” Kibocsátás Idő2008 Visszaesés 2012-2013 körül, Európa tartósan veszít a jólétből, a jövőbeli növekedés mérsékelt. 20202012

5 5 Kiút a válságból: az EU 2020 Stratégia Az Európa 2020 Stratégiát 2010. márciusában javasolta az Európai Bizottság, 2010. májusában a Parlament megvitatta és elfogadta A Stratégia kulcsszavai: – tudásalapú gazdaság, információs társadalom – ”zöld” gazdaság, fenntartható fejlődés – emberközpontúság

6 6 EURÓPA 2020 Stratégia: prioritások Az Európa 2020 Stratégia három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése a XXI. század európai szociális piacgazdasága

7 7 EURÓPA 2020 Stratégia – kiemelt kezdeményezések 7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére: 1. Innovatív Unió (COM/2010/546)COM/2010/546 2. Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477)COM/2010/477 3. Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2)COM/2010/0245 f/2 4. Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21)COM/2011/21 5. Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614 )COM/2010/0614 6. Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682)COM/2010/682 7. Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)COM/2010/758

8 8 1.Kezdeményezés Innovatív Unió Az Innovatív Unió kezdeményezés a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál, annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. További információk: http://ec.europa.eu/innovation-union http://www.facebook.com/innovation.union http://twitter.com/innovationunion

9 9 2. Kezdeményezés Mozgásban az ifjúság A Mozgásban az ifjúság az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerő-piaci hozzáférésének könnyítését szolgálja. További információk: http://europa.eu/youthonthemove http://ec.europa.eu/education/yom/cs_hu.pdf

10 10 3. Kezdeményezés Európai digitális menetrend Az Európai digitális menetrend a nagy sebességű internethez való hozzáférés bővítését és az egységes digitális piac előnyeinek a háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. További információk: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm http://ec.europa.eu/information_society/digital- agenda/publications/index_en.htm

11 11 4. Kezdeményezés Erőforrás-hatékony Európa Az Erőforrás-hatékony Európa a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony széndioxid- kibocsátású gazdaság elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja. További információk: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_hu.htm http://ec.europa.eu/environment/index_hu.htm

12 12 5. Kezdeményezés Iparpolitika a globalizáció korában Az Iparpolitika a globalizáció korában a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipar támogatását célozza. További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial- policy/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial- policy/files/comm_2011_0642_hu.pdf http://ec.europa.eu/enterprise/index_hu.htm

13 13 6. Kezdeményezés Új készségek és munkahelyek menetrendje Az Új készségek és munkahelyek menetrendje a munkaerőpiac modernizálását célozza, arra törekszik, hogy lehetővé tegye az egyének számára készségeik élethosszig tartó fejlesztését, növelve munkaerőpiaci részvételüket, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közelítve egymáshoz a munkaerő-piaci kínálatot és keresletet. További információk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=958

14 14 7. Kezdeményezés Szegénység elleni európai platform A Szegénység elleni európai platform célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben élvezhetik, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig újból a társadalom aktív tagjai lehetnek. További információk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=hu http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm# 355

15 15 Az EU 2020 megvalósítása I. Hatos csomag - az Európai Gazdasági Kormányzás  A költségvetési hiány felügyelete; a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása  A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtása  A makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése és kiigazítása  Költségvetési felügyelet az euróövezetben  A tagállamok költségvetési keretszámaira vonatkozó követelmények  Az euróövezetben tapasztalható túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazítását célzó intézkedések

16 16 Az EU 2020 megvalósítása II. Az európai szemeszter Hathónapos időszak, amikor a tagállamok a Stabilitási és Növekedési Egyezmény szabályai, illetve az Európa 2020 Stratégia szerint összhangba hozzák makrogazdasági és költségvetési politikájukat, valamint szerkezetireform-intézkedéseiket. 2011 januárjától működik. Az Európai Tanács minden év márcusában (tavaszi csúcs) fogadja el az Unió gazdasági helyzetét és a fő kihívásokat elemző jelentését. Ennek nyomán a tagállamok áprilisban előterjesztik a következő évre vonatkozó költségvetési tervezeteiket és középtávú nemzeti reformprogramjaikat. A Tanács ajánlásokat és iránymutatásokat fogalmaz meg a tagállamok számára (ún. országspecifikus ajánlások), minden év júniusában, mielőtt ezek véglegesítenék a következő évi költségvetéseiket. http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring- progress/recommendations-2011/index_hu.htm

17 17 Az EU 2020 megvalósítása III. Nemzeti Reformprogramok (NRP) = EU 2020 Stratégia céljainak letükrözése a tagországokban célja, hogy a tagállamok elérjék az EU által kitűzött gazdaságfejlesztési célokat (Európa 2020). minden tagállam nemzeti reformprogramjában rögzíti saját célértékeit. Szükséges egy középtávú makrogazdasági forgatókönyv, valamint az évtized végéig szóló, uniós foglalkoztatási és versenyképességi célkitűzések teljesítéséhez szükséges nemzeti célterv. a NRP-t a tagországok áprilisban nyújtják be az EU-hoz. A Bizottság és Tanács áttekinti, javaslatokat fogalmaz meg, majd minden év januárban közleményt tesz közzé a célok teljesítéséről.

18 18 Az EU 2020 megvalósítása IV. Kettős csomag az Európai Bizottság 2011. november 23-án mutatta be a kettős szabályozási csomagot (two pack), amelynek célja az euróövezet gazdasági kormányzásának megerősítése A szabályozás közös kritériumrendszert tartalmaz az euróövezeti tagállamok költségvetési terveinek monitorizálására és értékelésére, különös figyelemmel a túlzott deficit korrekciójára Közös költségvetés-tervezési menetrend a tagállamokban: évente középtávú pénzügyi tervezés elkészítése - független előrejelzések figyelembe vételével - együtt a Stabilitási Programok kidolgozásával, legkésőbb április 15-ig; Az állami költségevetési terv elkészítése legkésőbb október 15- ig és a költségvetési törvény elfogadása december 31-ig;

19 19 Az EU 2020 megvalósítása V. Fiscal Compact Stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Előírja, hogy a tagállami költségvetéseknek egyensúlyban kell lenniük vagy többletet kell mutatniuk (egy éven belül át kell ültetni a nemzeti jogba) A tagállamnak ország-specifikus középtávú célt kell megvalósítania, amely a strukturális hiányra vonatkozóan a korábbiaknál alacsonyabb, a GDP 0,5%- ában megállapított határértéket jelent. Ettől való eltávolodás esetén életbe lép egy korrekciós mechanizmus: az érintett ország köteles meghatározott időtartam alatt végrehajtani a szükséges intézkedéseket. Az EU Bírósága ellenőrizheti a kiegyensúlyozott költségvetésre vonatkozó szabály átültetését. A Bíróság határozata kötelező erejű, és pénzügyi szankciókat vonhat maga után, ha az érintett tagállam nem teljesíti azt.

20

21 21 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv I. Mozgó célpontok:  az euró-övezet jövője  az Unió jövője  a globalizáció jövője Kérdések:  melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között?  megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát- medencében és Erdélyben?

22 22 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv II. Hipotézis: az Európai Unióval szinergiában akarunk fejlődni, az elzárkózást elutasítjuk, képesek vagyunk a hullámot meglovagolni Helyzetfelmérés: a települési és megyei szinteken már létező elemzéseket egy általános – erdélyi szintű – diagnózisba kell ötvözni Az uniós felzárkózás útja: Erdély fenntartható fejlődésének tervezése, a közép- és hosszútávú tervek összehangolt megvalósítása

23 23 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv III. A fejlesztés finanszírozásának forrásai: hazai költségvetési források (Románia állami költségvetése, a megyei és a települési költségvetések) 70% uniós források 30% magyarországi források

24 24 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv IV. Az uniós fejlesztési források kapcsán társadalmi méretű paradigmaváltás szükséges. Az Európai Unió kohéziós politikája nem azonos a pénzszerzéssel, az uniós finanszírozási lehetőségek kiaknázásával. A kohéziós politika célja a gazdasági és társadalmi kohézió megvalósítása. A forrásbevonás önmagában nem a célja, hanem eszköze a cél megvalósításának.

25 25 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv V. Erdélyi jövőkép? A tervezés alapelve: a szülőföldön való megmaradás PRIORITÁSOK (kiemelt kezdeményezések) A partnerség elvének alkalmazása Regionális öntudat

26 26 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv VI. Erdély regionális sajátosságaira kell építeni a tervezést: – Székelyföld – Partium és a Bánság – Közép-Erdély és a szórványvidékek Erdély egysége sokszínűségében mutatkozik meg.

27 27 Partium 2020 Fejlesztési Terv Partiumi jövőkép – határok nélkül A régió belső kohéziójának megerősítése a nagyvárosok által jelentett fejlődési pólusok körül A vidékfejlesztés és az agrárium húzóágazati szerepének megerősítése A hálózati rendszerek hasznosítása és É-D irányú Partiumi fejlesztési tengely létrehozása Kutatás-fejlesztési, tudományos, innovációs központok, ipari parkok és klaszterek A határokon átnyúló regionális együttműködés eszközként hasznosítása, az erős regionális kapcsolati tőke kialakítása Versenyképes gazdaság, fejlesztési prioritások? Zöld ipar, energetika, infrastruktúra, építőipar (kkv ágazat, gazdaságfejlesztés)

28 28 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv Az Erdély 2020 Fejlesztési terv megalkotása az erdélyi magyar szakmai, egyetemi, tudományos, civil és politikai elitek felelőssége. A tervet, amely meghatározza a következő évtized Erdélyét, társadalmi és földrajzi szempontból egyaránt átfogó és tartalmas konzultáció teszi teljessé. Az RMDSZ kezdeményezésére folyamatban van az Erdély 2020 fejlesztési terv szakmai ágazati konzultációja, amely elérhető az RMDSZ honlapján.RMDSZ honlapján

29 29 További információk Európa 2020 Stratégia: http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm Az EU országspecifikus ajánlásai 2011-re (Románia): http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring- progress/recommendations-2011/index_hu.htm http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring- progress/recommendations-2011/index_hu.htm EU2020: Intelligens növekedés: http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/smart-growth/index_hu.htm http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/smart-growth/index_hu.htm EU2020: Fenntartható növekedés: http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/sustainable- growth/index_hu.htm EU2020: Inkluzív növekedés: http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/inclusive- growth/index_hu.htm http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/inclusive- growth/index_hu.htm EU gazdasági kormányzás, európai szemeszter: http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/economic- governance/index_hu.htm

30 30 www.winklergyula.eu winkler@rmdsz.ro


Letölteni ppt "ERDÉLY 2020 – PARTIUM 2020 Fejlesztési Terv 2012. március 21. Európai Parlament, Brüsszel WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések