Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erdély2020 Fejlesztési Terv Winkler Gyula európai parlamenti képviselő Temesvár, 2012. december 3. Az EU 2014-2020 közötti költségvetési kerete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erdély2020 Fejlesztési Terv Winkler Gyula európai parlamenti képviselő Temesvár, 2012. december 3. Az EU 2014-2020 közötti költségvetési kerete."— Előadás másolata:

1 Erdély2020 Fejlesztési Terv Winkler Gyula európai parlamenti képviselő Temesvár, 2012. december 3. Az EU 2014-2020 közötti költségvetési kerete

2 2 Tartalom: 1.MFF: Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete 2.MFF és az Európa 2020 Stratégia 3.Erdély 2020 Fejlesztési Terv

3 3 1. rész: MFF: Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete

4 4 Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete I.  Multianual Financial Framework - MFF  Az MFF nem az EU hétéves költségvetése, hanem egy olyan mechanizmus, amely biztosítja, hogy az uniós kiadások tervezhetőek legyenek.  Az MFF az uniós költségvetés minden egyes fejezete vonatkozásában meghatározza a maximálisan rendelkezésre álló források („felső korlátok”) összegét.

5 5 Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete II.  Az MFF meghatározza a következő évek tényleges politikai prioritásait, így nemcsak költségvetési, hanem politikai keretet is alkot.  Válaszol arra a kérdésre, mely szakpolitikai területekre fordítson több, illetve kevesebb pénzt az EU a jövőben (kohézió, mezőgazdaság, kutatás és innováció, oktatás stb.)  A jelenleg érvényben lévő MFF a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra szól.

6 6 MFF 2014-2020 ütemterve  Az Európai Bizottság a javaslatát 2011- ben tette közzé.  Jelenleg az Európai Parlament és az Európai Tanács asztalán van. Várhatóan 2013 elején

7 7 MFF 2014-2020: követekező lépések  A végleges szöveget együttesen az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia, a 2 intézmény alkotja az Európai Unió „költségvetési hatóságát”.  az Európai Parlament még dolgozik az álláspontján az MFF-re vonatkozóan  2012. november 22-23: speciális EU csúcs, amelyen tárgyaltak az MFF-ről – nem sikerült megállapodni a tagországoknak  2013. eleje (január vagy február vagy március): speciális EU csúcs: az MFF várható elfogadása

8 8 MFF 2007-2013 és 2014-2020* *Az Európai Bizottság javaslatában szereplő összegek

9 9 MFF 2014-2020 évekre és területekre

10 10 MFF 2014-2020 ágazatokra

11 11 2. rész: Az MFF és az Európa 2020 Stratégia

12 12 Európa 2020 Stratégia 3 prioritás: Az Európa 2020 Stratégia (2011-ben tette közzé az Európai Bizottság) 3, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt:Európa 2020 Stratégia  Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása  Fenntartható növekedés: erőforrás- hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság  Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése

13 13 Európa 2020 Stratégia 5 cél: Az EU 5 fontos területre vonatkozóan tűzött ki 2020-ra elérendő, ambiciózus célokat: 1.Foglalkoztatás: a 20–64 éves korcsoportba tartozó lakosság 75%-ának foglalkoztatása. 2.Innováció: az EU GDP-jének 3%-át kell kutatásra és fejlesztésre fordítani. 3.Éghajlatváltozás: a „20/20/20” éghajlattal, illetve energiával kapcsolatos célkitűzések elérése. 4.Oktatás: Az iskolából lemorzsolódók arányát 10% alá kell szorítani, és a 30–34 éves korú lakosság legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel. 5.Szegénység: A szegénység visszaszorítása azáltal, hogy legalább 20 millió ember esetében csökken a szegénység vagy kirekesztődés kockázata az EU-ban.

14 14 Európa 2020 Stratégia 7 kezdeményezés: 7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére: 1.Innovatív Unió (COM/2010/546)COM/2010/546 2.Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477)COM/2010/477 3.Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2)COM/2010/0245 f/2 4.Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21)COM/2011/21 5.Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614 )COM/2010/0614 6.Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682)COM/2010/682 7.Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)COM/2010/758

15 15 15 1.Kezdeményezés: Innovatív Unió  Az Innovatív Unió kezdeményezés a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál, annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. További információk: http://ec.europa.eu/innovation-union http://www.facebook.com/innovation.union http://twitter.com/innovationunion

16 16 16 2. Kezdeményezés: Mozgásban az ifjúság  A Mozgásban az ifjúság az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerő-piaci hozzáférésének könnyítését szolgálja. További információk: http://europa.eu/youthonthemove http://ec.europa.eu/education/yom/cs_hu.pdf

17 17 17 3. Kezdeményezés: Európai digitális menetrend  Az Európai digitális menetrend a nagy sebességű internethez való hozzáférés bővítését és az egységes digitális piac előnyeinek a háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. További információk: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

18 18 18 4. Kezdeményezés: Erőforrás-hatékony Európa  Az Erőforrás-hatékony Európa a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja. További információk: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_hu.htm http://ec.europa.eu/environment/index_hu.htm

19 19 19 5. Kezdeményezés: Iparpolitika a globalizáció korában  Az Iparpolitika a globalizáció korában a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipar támogatását célozza. További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial- competitiveness/industrial-policy/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial- competitiveness/industrial- policy/files/comm_2011_0642_hu.pdf http://ec.europa.eu/enterprise/index_hu.htm

20 20 20 6. Kezdeményezés: Új készségek és munkahelyek menetrendje  Az Új készségek és munkahelyek menetrendje a munkaerőpiac modernizálását célozza, arra törekszik, hogy lehetővé tegye az egyének számára készségeik élethosszig tartó fejlesztését, növelve munkaerőpiaci részvételüket, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közelítve egymáshoz a munkaerő- piaci kínálatot és keresletet. További információk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=958

21 21 21 7. Kezdeményezés: Szegénység elleni európai platform  A Szegénység elleni európai platform célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben élvezhetik, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig újból a társadalom aktív tagjai lehetnek. További információk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=hu http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359 _340_en.htm#355

22 22 3. rész: Erdély 2020 Fejlesztési Terv

23 23 Erdély 2020 Fejlesztési Terv I.  Az RMDSZ kidolgozta az Erdély 2020 Fejlesztési Tervet, ezt 2012 októberében közzétette honlapján*, novemberben pedig nyilvánosságot látott a Planul de dezvoltare Transilvania 2020.honlapján  Mozgó célpontok: az euró-övezet jövője, az Unió jövője, a globalizáció jövője  Kérdések:  melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között?  megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát- medencében és Erdélyben? *http://rmdsz.ro/page/erdely-2020http://rmdsz.ro/page/erdely-2020

24 24 24 Erdély 2020 Fejlesztési Terv II.  Hipotézis: az Európai Unióval szinergiában akarunk fejlődni, az elzárkózást elutasítjuk, képesek vagyunk a hullámot meglovagolni.  Helyzetfelmérés: a települési és megyei szinteken már létező elemzéseket egy általános – erdélyi szintű – diagnózisba kell ötvözni.  Az uniós felzárkózás útja: Erdély fenntartható fejlődésének tervezése, a közép- és hosszútávú tervek összehangolt megvalósítása.

25 25 25 Erdély 2020 Fejlesztési Terv III. A fejlesztés finanszírozásának forrásai:  hazai költségvetési források (Románia állami költségvetése, a megyei és a települési költségvetések): 70%  uniós források: 30%

26 26 26 Erdély 2020 Fejlesztési Terv IV. Erdélyi jövőkép?  A tervezés alapelve: a szülőföldön való megmaradás  PRIORITÁSOK (kiemelt kezdeményezések), az EU 2020 Stratégiával összhangban  A partnerség elvének alkalmazása  Regionális öntudat  Erdély regionális sajátosságaira kell építeni a tervezést: Székelyföld, Partium és a Bánság, Közép-Erdély és a szórványvidékek

27 27 Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv prioritásai 1.Innovatív ErdélyInnovatív Erdély 2.Erdélyi iparpolitika a globalizáció korábanErdélyi iparpolitika a globalizáció korában 3.Új készségek és munkahelyek menetrendjeÚj készségek és munkahelyek menetrendje 4.Digitális menetrendDigitális menetrend 5.Mozgásban az erdélyi ifjúságMozgásban az erdélyi ifjúság 6.Szegénység elleni erdélyi platformSzegénység elleni erdélyi platform 7.Erőforrás-hatékony ErdélyErőforrás-hatékony Erdély 8.Mezőgazdaság és vidékfejlesztés ErdélybenMezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben

28 28 Vidékfejlesztés: kiemelt célkitűzések: 35,00%Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben 28,00%A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése 15,00%Beruházások tárgyi eszközökbe 78,00%

29 29 Kohéziós Alap: kiemelt célkitűzések: 18,00%Az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a kis- és középvállalkozásokban 18,00%A hulladékágazatba történő beruházásra irányuló jelentős igények kielégítése az uniós környezeti acquis követelményeinek való megfelelés érdekében 14,00%Az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban 10,00%A biológiai sokféleség megóvása, illetve helyreállítása, beleértve a zöld infrastruktúrákat is 60,00%

30 30 Európai Regionális Fejlesztési Alap: kiemelt célkitűzések: 18,75%Beruházás a nemzeti, regionális és a helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra 15,00%A kkv-k számára új vállalati modell kidolgozása, elsősorban a nemzetközivé válás céljával 10,00%A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével 43,75%

31 31 Európai Szociális Alap: kiemelt célkitűzések: 26,00%A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése a koragyermekkori nevelésben és az alap, illetve középfokú oktatásban 12,50%A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat 10,00%Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása 48,50%

32 32 Erdély 2020 a romániai konzultációban I.  Románia kormánya 2012 második felében nyilvános konzultációt kezdeményezett, amelynek célja a 2014-2020 költségvetési ciklusra vonatkozó európai uniós alapok felhasználásának előkészítése és megalapozása.  A konzultációs folyamatot a Európai Ügyek Minisztériuma koordinálja.  Az RMDSZ Erdély 2020 Fejlesztési Tervét érvényesíteni kívánja a nyilvános konzultáció által megszabott keretek között.

33 33 Erdély 2020 a romániai konzultációban II.  November 19-én az RMDSZ hivatalosan benyújtotta az európai ügyekért felelős miniszternek az Erdély 2020 Fejlesztési Tervet.  Továbbá az RMDSZ előterjesztette a dokumentumot azokhoz a regionális szintű ügynökségekhez, amelyek a konzultációs intézményrendszer részét képezik Romániában.

34 34 További konzultációs szintek  Regionális Fejlesztési Ügynökségek (Agenţii pentru Dezvoltare Regională) – Gyulafehérvár, Kolozsvár, Temesvár  Regionális Környezetvédelmi Ügynökségek (Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului) – Temesvár, Kolozsvár, Szeben  Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökségek (Agenţii de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) - Gyulafehérvár, Temesvár, Szatmárnémeti  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Regionális Közreműködő Szervezetei (Organisme Intermediare Regionale pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) - Gyulafehérvár, Kolozsvár, Temesvár  A Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium Kis- és középvállalkozásokért felelős Közreműködő Szervezete (Organism Intermediar pentru IMM) - Bukarest

35 35 Köszönöm a figyelmet! winkler@rmdsz.ro www.winklergyula.eu * Megj: az előadásban szereplő adatok az Európai Bizottság, Európai Tanács, Románia Kormánya és az RMDSZ weboldaláról származnak


Letölteni ppt "Erdély2020 Fejlesztési Terv Winkler Gyula európai parlamenti képviselő Temesvár, 2012. december 3. Az EU 2014-2020 közötti költségvetési kerete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések