Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara."— Előadás másolata:

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2  www.isziir.hu www.isziir.hu Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó: 23 területi kamara, 7 gazdasági érdekképviselet, MKIK, vizsgaszervezők  Elnöki delegálás: 125 alap- szakképesítésben, hozzátartozó szakképesítések körében  Tagi delegálás: szakképzési tv. 10. § k) bekezdése szerint

3  102 db vizsgára elnököt delegált a kamara (26)  102 db vizsgára tagot delegáltak a gazdasági érdekképviseletek (26)  272 vizsgára tagot delegált a kamara  374 db vizsgadelegálás összesen 2010-ben  Nyilvántartott elnökök száma (26): 79 fő  Nyilvántartott tagok száma: 208 fő  1,3 vizsga/ elnök1,3 vizsga/tag

4  Élelmiszer- és vegyi áru eladó 505  Kereskedő boltvezető 107  Kereskedő 98  Bolti pénztáros 129  Nehézgépkezelő 282  Könnyűgépkezelő 126  Targoncavezető 210  Emelőgépkezelő 211  Fogyóelektródás hegesztő 163  TB és bérügyi szakelőadó 107  Szakács 107

5 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény Kapcsolat a szakképzési, felnőttképzési és felsőoktatási törvénnyel ◦ Tankötelezettség (18 év) !!!!!!!!!!!!!!!!!!  Az első szakképesítés megszerzése után mentesül a tankötelezettség alól. ◦ Az első szakma megszerzésének ingyenessége ◦ A szakmai vizsga maximális létszámának meghatározása (35 fő)

6 A felnőttképzésről szóló 2001. és CI. Törvény Minden felnőttképzést folytató intézménynek kötelező: ◦ Nyilvántartásba vétel helyett bejelentési kötelezettség. ◦ Csak olyan képzési program oktatható, amely bejelentésre került. Felnőttképzési szerződés: (20. §) Minden képzésben résztvevő felnőttel. – Tartalmaznia kell az OKJ-be tartozó szakképesítések esetén a gyakorlati foglalkozás teljesítésének részletes szabályait

7 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény Felsőfokú szakképesítések (FSZ) - Kizárólag iskolai rendszerű képzési formában indíthatók - Kredit beszámítási lehetőség (30-60) Az indítás feltétele: - Az Oktatási Hivatalhoz történő bejelentés és a szakindítási dokumentáció alapján történő nyilvántartásba vétel. - Szakképző iskola csak akkor folytathatja, ha adott felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött.

8 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény (14. §) -A vizsgabizottság független szakmai testület -A vizsgabizottság munkájában résztvevő személy a szakmai elmélet/gyakorlat oktatásához a képzés ellátásához jogszabályban előírt szakképesítéssel rendelkezik! ( VB PÁLYÁZAT!!!!) -A vizsgabizottság döntése és intézkedése vagy intézkedés elmulasztása ellen a vizsgázó törvényességi kérelemmel élhet

9 Hatályos: 2010. január 29-től  4/A-4/B. §-sal egészül ki: ◦ Szakmai vizsgaszervezési jogosultság engedélyezése (OH) ◦ Törzslap egy eredeti példánya – NSZFI- hez 2010. 02.29-ét követően – 50 évig ◦ A vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése (OH) →bírság ( Hatályos: 2010. május 25-től)

10  A szakmai vizsgáztatás általános szabályai és eljárásrendje 20/2007. (V. 21.) SZMM 19/2008. (XII. 4.) SZMM  20/2008. (XII.17) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről  Szakmai és vizsgakövetelmény 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 19/2009. (IX. 25.) SZMM 1/2010. (II. 5.) SZMM  Az állam által elismert szakképesítéseket (424) 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék tartalmazza (394 rész-, 409 elágazás, 171 ráépülés)

11 2010. november 26. NGM-MKIK megállapodás A gondozott szakképesítések száma 26-ról 125-re nőtt ! BIZALOM –LEHETŐSÉG -FELELŐSSÉG

12 A vizsgáztatók fokozott felelősségi köre: Az előírások betarttatása, A vizsgarendszer működésével, az írásbeli, szóbeli feladatokkal összefüggő visszajelzések adása, Szakmailag és szakképesítés szintnek megfelelő gyakorlati feladatok elfogadása

13 I. II. III. A vizsgáztatott szakképesítés azonosítása, a képzés megkezdése, illetve azt előírt előzetes gyakorlati feltétel (igazolása) meglétének ellenőrzése, a szintvizsga előírás IV.A vizsgáztatott szakképesítés moduljainak azonosítása, a jóvá- hagyandó gyakorlati feladatok megfelelőségének ellenőrzése a feladatprofil, a szakmai ismeretek és a kompetenciák felsorolása alapján V.A vizsgára bocsátás feltételeinek, a vizsgaprogram megfelelősé- gének ellenőrzése (az előírt időtartamok alapján), a vizsgatevé- kenységek, vizsgarészek súlyaránya alapján az értékelés megfelelőségének kontrollálása VI.A vizsgatevékenységek végrehajtásához biztosított eszközök összevetése az eszköz- és felszerelési jegyzékkel. VII.A kötelezően előírt gyakorlatok teljesítéséről szóló igazolás ellenőrzésének alapja.

14 Iskolai rendszerű képzésben február-március \ május-június – vizsgaidőszakok október-november / Az adott tanév rendjéről szóló jogszabály szerint Felnőttképzésben A fentieken túli időszakokban is, ha legalább 10 fős a vizsgacsoport (vagy engedély !) Havonta legalább egy központi időpont biztosítása „Vizsganaptár” az NSZFI honlapján (írásbeli, interaktív)

15 A szakmai vizsgaszabályzatok 1. 2006-ban megjelent a moduláris OKJ, 2007 szeptemberben indultak az utolsó nem moduláris képzések A képzés befejezését követő 1 évig tehető vizsga az eredeti feltételekkel Hagyományos képzések kifutása iskolarendszeren kívüli képzésben: 2008, javító-, pótlóvizsga 2009. Hagyományos képzések kifutása iskolai rendszerű képzésben: 2010 (3 éves képzés), javító-, pótlóvizsga 2011. Hagyományos vizsga legkésőbb 2013. augusztus 31-ig tehető. A moduláris és a nem moduláris képzésekhez más-más vizsgaszabályzatok Nem moduláris - 26/2001. (VII. 27.) OM Moduláris - 20/2007. (V. 21.) SZMM

16 A szakmai vizsgaszabályzatok 2. Nem moduláris vizsgák – „kézen fogott” bizottság A szakmai vizsga lebonyolítása kötött, Írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgarész sorrend, Vizsgarészek azonos napokon nem lehetnek, Teljes bizottság előtt zajlik a vizsga, Beszámítás nehezen érvényesíthető. Moduláris vizsgák – önálló bizottság A szakmai vizsga lebonyolítása kötetlen, szabad, keretszabályok, A vizsga lebonyolítása igazodhat a szakképesítés sajátosságaihoz, A modulokat (vizsgatevékenységeket) lehet szabadon cserélgetni, a technikai feltételek, a létszám és a szakmai sajátosságok alapján A bizottsági tagok megoszthatják a vizsgáztatási feladatokat, Többlet dokumentációs kötelezettség (1-szer kell megcsinálni), Bonyolultabb (összetett) az értékelés, Egyszerűbb a beszámítás.

17 Keretszabályok 1. A vizsgatevékenységek típusai és a végrehajthatóságuk időintervalluma Írásbeli vizsgatevékenység: 8-18 óra között Interaktív vizsgatevékenység: 8-18 óra között Gyakorlati vizsgatevékenység: 7-19 óra között Szóbeli vizsgatevékenység : 8-18 óra között Az egyes (akár különböző vizsgarészekhez kapcsolódó) vizsgatevékenységek összevonhatók * A szakmai és vizsgakövetelményekben megjelenő követelménymodulok- hoz vizsgarészek kapcsolódnak (minden modulhoz egyetlen vizsgarész) Az egyes vizsgarészekhez tartozó vizsgafeladatok különböző, a szakképe- sítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező tevékenységekkel az ún. vizsgatevékenységekkel teljesíthetők

18 Keretszabályok 2. a vizsgázó számára a vizsga max. 5 napos lehet (nem feltétlen egymást követő), A napi maximális vizsgaidő 8 óra (szvk alapján számolva), Vizsga időbeli kiterjedése max. 45 nap *, ib-szb között min. 4 nap *, Hosszabbítás 1 nap (az előre nem látható körülmények kezelése, bizottsági szinten) 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelettel módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM * A vizsgaszabályzat megengedi az SZVK-nak az eltérés lehetőségét

19 Definíció: A képzési programban meghatározott, képzési szakaszt lezáró modul Mi a szerepe? A szakmai vizsgára bocsátás feltétele Nem számít bele a szakmai vizsgába (ha az szvk másképp nem rendelkezik) Képzésben való részvétel nélkül is letehető, ezzel képzést kiváltó szerepe van. MODULZÁRÓ VIZSGA Hol jelenik meg? Képzési program, vizsgára jelentkezés

20 Definíció: azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját VIZSGAREND Mi a szerepe? Vázolja a szakmai vizsga lebonyolításának tervezett szerkezetét, Alapjául szolgál a vizsgaprogramnak. Hol jelenik meg? Vizsgabejelentés, vizsgaelnöki megbízólevél, elnökkel történő kapcsolatfelvétel

21 A VIZSGAPROGRAM Definíció: a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elenged- hetetlen megjelenési kötelezettségeit – annak időpontjával és helyszínével együtt – tartalmazó dokumentum Hol jelenik meg? A szakmai vizsga forgatókönyve, a vizsgán kifüggesztve Mi a szerepe? Átláthatóvá teszi a vizsga folyamatát, mindenki megtudhatja belőle, hogy mikor mit kell tennie, hol kell lennie. Ellenőrzés alapjául is szolgálhat.

22 SZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Definíció: az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget meghatározó szabályokat, továbbá a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést tartalmazó dokumentum, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit Hol jelenik meg? A szakmai vizsgán írásos dokumentum formában Mi a szerepe? Az általános szabályzatban megadott szabad választási lehetőségek alapján, a helyi sajátosságok figyelembe vételével az egyedi szabályok, rögzítése.

23 Modulzáró vizsga (ha az szvk előírja) A képző szervezi a képzési program alapján, a szakmai vizsgára bocsátás feltétele A meglétének az ellenőrzése VizsgarendA vizsgaszervező készíti, a vizsga-bejelentésben, ill. a megbízókon megjelenik Bizottságnak nincs teendője vizsgaprogramA vizsgaszervező készítijóváhagyás Szervezési és lebonyolítási szabályzat A vizsgaszervező készítijóváhagyás

24 Személyesen végzi Felmentésekről döntés Lebonyolítási szabályzat, vizsgaprogram jóváhagyás, Gyakorlati feladat jóváhagyása Írásbeli vizsgatevékenység eredményének, jegyző- könyvének ellenőrzése (3 nappal a „vége” előtt) Értekezletek vezetése, a bizottság munkájának irányítása A vizsgázók tájékoztatása az őket érintő döntésekről, valamint a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról A vizsga felfüggesztése Bizonyítványok kiadása (átadása)

25 Gondoskodik róla A vizsgáztatási dokumentumok meglétének ellenőrzése, A személyazonosság ellenőrzése A vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzése, A vizsga nyugodt, zavartalan lebonyolításának koordinálása, Gyakorlati feltételek megfelelőségének ellenőrzése, Dokumentumok vezetése, kitöltése (bizonyítvány, törzslap, vizsgajegyzőkönyv, osztályozó ív), Munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztató megtartása, Részeredmények, végeredmény összesítése, véglegesítése bizottsági értekezlete(ke)n

26 Vizsgaprogram kifüggesztése Írásbeli vizsgatevékenység szabálytalanságainak kezelése Tájékoztatás a vizsga menetéről, a vizsgázókat érintő információkról Gyakorlati feltételek előkészítése A vizsga iratok szabályszerű kiállításának felügyelete Biztonságos feltételek, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása Eredmény kihirdetésének előkészítése

27 Jogszabályi háttér: Szt. 11. § (2) bekezdés (20/2007. (V. 21.) SZMM 5. §) „… eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, tantárgyai köve- telményeinek ismételt teljesítése alól felmentést kell adni. E rendelkezés nem alkalmazható, ha megváltozott a szakmai és vizsgakövetelmény.” Egyértelmű esetek: Szaktárca által a Hivatalos Értesítőben megjelentetett tanulmányi versenyen elért eredmény alapján (versenybizottsági igazolás) Korábban szerzett bizonyítvány, vagy törzslap kivonat alapján (azonos modulszám, de 0587-06 = 0587-10 [csak „frissítés”]) Az szvk egyértelműen rendelkezik a beszámítás lehetőségeiről, feltételeiről

28 Eldöntendő eset: Korábbi (nem modulos) szakképesítés vagy más jogszabály alapján szerzett bizonyítvány, továbbá felsőoktatásban szerzett végzettség esetén szakmai vizsgálat, elemzés alapján (megfelelő tartalmi átfedés esetén) NEM(leges döntés) Eltérő modul azonosítószám (pl. 0345-06 – 0346-06, 1249-06 – 2043-09) A bemutatott dokumentumok alapján nem lehet megállapítani, hogy a korábbi vizsgán azonos módon és ismeretekből vizsgázott Modulzáró vizsga igazolás alapján (kivéve, ha szvk engedi) Egyéb vizsgára bocsátási előírás felülbírálata (előzetes szakmai gyakorlat, előírt nyelvi követelmény) (nem is vb. hatáskör)

29 A döntés a vizsgabizottság hatásköre és felelőssége Feltétlenül szükségesek a felmentést megalapozó dokumentumok a) A bizottság tagjai szakmai tudásuk, képesítésük, tapasztalatuk stb. alapján egyértelműen meg tudják ítélni a felmentési kérelem megalapozottságát b) További információt kérnek a dokumentumok kibocsátójától, vizsgálják a dokumentum jogszabályi hátterét, tájékoztatást kérnek a szaktárcától A döntést jegyzőkönyvbe foglalják, elfogadás esetén a törzslapon feltüntetik, a vizsgaelnök a jelentésében tájékoztat a kérelemről és a meghozott döntésről

30 Speciális vizsgahelyzetek Sajátos nevelési igényű vizsgázók - esélyegyenlőség: A vizsgabizottság dönthet: Eltérő vizsgatevékenységről (ib-szb, szb-ib) Hosszabb végrehajtási időről Alapja: szakbizottság v. szakorvosi vélemény DE a követelmények teljesítése alól nem lehet felmentést adni !!! Idegen nyelvű vizsga A vizsgaelnöknek felsőfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie A modulzáró vizsgát magyarul kell teljesíteni Tolmács közreműködése nem lehetséges A bizonyítvány a magyar állam területén érvényes ezért alapvető a magyar nyelvtudás

31 Alapfeltevés: A vizsgaszervező időben (10 nap) megküldi a feladato(ka)t A részszakképesítés (ha van) mérésére is alkalmas legyen (értékelési útmutató) A tényleges munkakörülményeket realizáló feladatok legyenek Ne az legyen a vezérelv, hogy milyen eszközei vannak a vizsgaszervezőnek (rendelkeznie kell az Eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő minden eszközzel) Jóváhagyás a „kamarai” taggal egyetértésben: Kapcsolatfelvétel! Az elnök/tag változtathat a feladaton !!! (figyelemmel az szvk eszközjegyzékében felsorolt berendezésekre)

32 Vizsgaremek, illetve szakdolgozat esetén is egyértelmű, rögzített értékelési szempontok legyenek vizsgahelyszínen szükséges az eszközparkot ellenőrizni a használt berendezés veszélytelen, biztonságos működéséről meggyőződni (szükség esetén gépkönyv, karbantartási napló stb.) a megfelelőséget írásban rögzíteni Nem megfelelőség esetén FELFÜGGESZTÉS a feltételek biztosításáig A lebonyolítás során is lehet módosítani a végrehajtás módján, illetve a váratlan helyzetek esetén van a legnagyobb jelentő- sége a vizsga 1 nappal történő meghosszabíthatóságának

33 Javító vizsga: sikertelen teljesítést, vagy eltiltást követően Pótlóvizsga: fel nem róható okból el sem kezdett, vagy nem befejezett vizsga Sikertelenség esetén szakmai a vizsgát követő legalább egy évig az eredeti követelmények szerint lehet vizsgázni A vizsgaszervezőnek gondoskodnia kell a vizsgát követő vizsgaidőszak végéig újabb vizsgalehetőségről Javító vizsgát az 50% alatt teljesített vizsgarészből kell tenni Pótlóvizsgát a nem teljesített vizsgarészekből kell tenni

34 A szakmai vizsga menetének akadályozása Külső okok Zaj, energiaforrás hiány, meleg Belső okok Nem megfelelő eszközök Alkalmatlan vizsgahely Előkészítetlen vizsga, vizsgahely Előkészítetlen dokumentumok Felkészületlen vizsgaszervező Felkészületlen vizsgabizottság A szakmai vizsga rendjének (nyugodt, zavartalan lebonyolításának) megzavarása Vizsgázók: „puskázás”, nem megengedett eszközök használata Nem megfelelő viselkedés, mások zavarása Vizsgáztatók: Beszélgetés, evés Nyilvános vita Szóbeli vizsgázó „kéretlen” kérdezése

35 Felfüggesztés okai: Szabálytalanság észlelése az írásbeli vizsgatevékenység alatt A gyakorlati feladatok esetén nincs megegyezés A vizsgahelyszínek előkészítettsége nem megfelelő A vizsga folytatásának, illetve gyakorlati tevékenység biztonságos elvégzésének a lehetősége nem áll fenn Az elnök nem ért egyet a vizsgabizottság eljárásával, döntésével Módja: Az elnök a bizottsággal (vagy nélküle) dönt a felfüggesztésről. Ezt a vizsga jegyzőkönyvében rögzítik, vagy külön jegyző- könyvet vesznek fel. Módot kell adni a különvélemény rögzítésére is. A felfüggesztésről, annak okairól a vizsgázókat haladéktalanul tájékoztatni kell

36 Ha a felfüggesztés alapjául szolgáló ok rövid időn belül megszüntethető, akkor nincs tovább teendő, a megszűnést követően a vizsga folytatható, az esemény lezárása a jegyzőkönyvben rögzítendő (elnöki jelentésben kitérni rá) Ha a felfüggesztés oka szabálytalanság, vagy az ok nem szüntethető meg belátható időn belül, vagy a bizottság nem tud megegyezni, akkor a felfüggesz- tésről haladéktalanul tájékoztatni kell a megbízót, kérve a további intézkedést

37 Kizárás oka: A vizsga rendjének megzavarása Módja: A vizsgabizottság dönt a kizárásról A döntést (a kizárás okának feltüntetésével) a vizsga jegyzőkönyvben rögzítik, majd a kizárt vizsgázóval szóban is közlik a dön- tést (elnök) és tájékoztatják a további lehetőségekről

38 Többlépcsős értékelés az szvk súlyarányainak figyelembe vételével (a modulok későbbi önálló és egyértelmű beszámí- tásához szükséges) A korábbinál bonyolultabb, célszerűen (elengedhetetlenül?) számítástechnikai hátteret igényel Szóbeli során összesen egyetlen póttétel húzatható Az értékelés menetének és módjának előzetes egyeztetése (és rögzítése) szükséges A vizsgaszabályzat általános értékelési szempontokat hatá- roz meg (szvk eltérhet) Személyes kompetenciák mérése nem kiforrott (problémás) „Részsiker” esetén részszakképesítés kiadható

39 A szakmai vizsga megkezdését megelőzően: Gyakorlati tételek elfogadása írásban Szervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadása írásban Vizsgaprogram elfogadása írásban Felmentés esetén írásbeli állásfoglalás, értesítés A szakmai vizsga során: Írásbeli tétel bontási jegyzőkönyv A kijavított írásbeli feladatok felülvizsgálata (szignó) A GYAKORLATI VIZSGAHELYSZÍN MEGFELELŐSÉGÉ- NEK ÍRÁSOS DOKUMENTÁLÁSA !!!!!!! A vizsgajegyzőkönyv vezetése (nyitó, közbenső [események], záró) Munkavédelmi oktatás igazolása Osztályozó ívek, értékelő lapok

40 A szakmai vizsga végén, befejezése után: Törzslap kitöltése (felmentés, ill. SNI intézkedés feltüntetése), megfelelő záradékkal ellátása Bizonyítvány kitöltése, vizsgaelnök általi aláírása Bizonyítvány átvételi lap aláíratása EUROPASS bizonyítvány kiegészítő (csak vizsgaszervező) Elnöki jelentés készítése (csak vizsgaelnök) Dokumentum javítás Vizsgajegyzőkönyv, osztályozóív javítása nem tiltott, javasolt a módosítást a vizsgaelnök aláírásával hitelesíteni Bizonyítvány, törzslap – NEM LEHET, itt csak csere jöhet szóba

41 A törzslap kezelésének változásai: Törzslapok (másodpéldány) központi tárolása az NSZFI- ben (2010. február 29-ét követően szervezett vizsgák esetén) A leadás, a helyes kitöltés ellenőrzése, javításra visszaküldés Szaktárca ellenőrzi a leadás tényét

42 Szerepe: tájékoztatás A vizsgaelnöki tevékenység elvégzésének igazolása a megbízó felé Lehetőség a vizsgafeladatokkal, a lebonyolítás rendjével, a vizsgaszabályzattal kapcsolatos jelzések megtételére Elkészítése kötelező Tartalma: jogszabályban rögzített Nem kötelező a gyakorlati feladat beküldése „… mellékeli a feladatot, vagy annak leírását …” Fontos információ még ha felmentés, beszámítás történt a vizsgán

43  Tervezett időpont: 2011. 04.14-én 10 óra  Helyszín: JNSZM KIK I. emeleti tanácsterem  Vizsga: 16 feleletválasztós kérdés 5 kifejtős  Vizsga ideje maximum 70 perc

44  Területi kamarák által megtartott továbbképzés, felkészítés anyaga,  www.isziir.hu/ vizsgabejelentés, vizsgadelegálás (kézikönyvek, rendeletek, útmutatók), www.isziir.hu/  15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet - a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,  133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről.

45 Alapja a minimálbér (78000,-Ft) Szakképesítések kategóriákba sorolása Fizetés a bejelentett létszám után (kivéve „vis major”) Fizetés a szakképesítés adatai alapján (nem a teljesített vizsgatevékenységek alapján) I. 1-5 vizsgatev. < 6 óra 3,5 % II. 6-12 vizsgatev. 6-12 óra 4 % III. 12+ vizsgatev. 12 < óra 4,5 %

46 Utazási és szállásköltség: Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül van Vizsgáztató választ utazási eszközt Szállás lehet, de értékhatár (min. bér 15%-a) Megállapodhatnak Kifizetéshez: Fizetés módjának előzetes egyeztetése Szükséges dokumentumok átadása A kifizetéshez (utaláshoz) szükséges dokumentumok megfelelő kitöltése Fizetési határidő: 15 nap „régi” vizsgák: a régi rend szerint [1/2001. (I. 16.) OM rendelet]

47 Miért indokolt ezzel a témával foglalkozni? Egyetlen mérési pont a SZAKMAI VIZSGA Külső értékelők A „gazdaság” A képző/ vizsgaszervező A vizsgázó A külső értékelés eredménye, azaz a szakmai vizsga minősítése jelentősen függ a vizsgabizottság munkájától A szakmai vizsga ÁLLAMI VIZSGA.

48 Ki miben érdekelt? Vizsgaszervező – költséghatékony, zavartalan lebonyolítás, lehetőleg bukás nélkül Vizsgázó – sikeresen levizsgázzon a lehető legkevesebb „macerával” Megbízó – a szakmai felkészültségnek a lehető (vizsgaelnök) legszélesebb körű, jogszerű mérése A vizsgaelnöknek tehát a két legfontosabb, minden érintett részéről kimondottan, vagy kimondatlanul várt, illetve elvárt feladata, hogy a vizsga magas szakmai színvonala felett őrködjön,valamint fokozottan ügyeljen a jogszerűségre Kiemelten fontos a jogszabályi háttér átfogó ismerete és annak helyén való, határozott érvényesítése

49 Szükség esetén megelőzi a problémák kialakulását, megoldást kezdeményez A jó vizsgaelnök olyan, mint a jó futballbíró: mindenhol ott van, mindent lát, ő irányít, dönt, de soha nem kerül előtérbe Segíti a vizsgáztatás rendszerének zavartalan működését oly módon is, hogy elvállal kislétszámú vizsgákat, illetve a szakmai vizsgákhoz kapcsolódó javító, pótlóvizsgákat is Tudatában van annak, hogy a megbízás alapján az állam kép- viseletét látja el: öltözetével, viselkedésével, felkészültségével hozzáállásával ezt sugározza (de nem ő a főszereplő). Döntési helyzetekben szigorúan a jogszabályok mentén, a hely- zetet minden oldalról megvizsgálva pártatlanul ítél, mer dönteni További kulcskompetenciák:

50  Elnöki/VB tagi csomag : SZVK, TV-ek, Kézikönyv a szakmai vizsgák szervezéséhez → www.isziir.hu www.isziir.hu  ADATVÁLTOZÁS jelentése (munkahely változás, lakcím, telefon, e-mail, szakma)  Jelentés 7-10 nap!  Szakértői tevékenység elszámolása: tárgyhót követő hó 5-ig!

51  WWW.jnszmkik.hu honlapról letölthető a pályázati felhívás WWW.jnszmkik.hu  Vb tagi és/vagy szakértői  ÚJ / Bővítés / Hosszabbítás → Igazolások  5 évre

52  Kamarai vagy érdekképviseleti tagság  Szakmai elv  Területi elv  Vizsgajelentésen észrevételek, jobbító javaslatok

53 Sonyák Béláné Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sonyakk@jnszmkik.hu Telefon:20-518-1376


Letölteni ppt "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara."

Hasonló előadás


Google Hirdetések