Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 VILÁG-EGYETEMI ELŐADÁSOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 VILÁG-EGYETEMI ELŐADÁSOK"— Előadás másolata:

1 1 VILÁG-EGYETEMI ELŐADÁSOK
„MIFÁNTOLÓGIA” Szólásmondások, különös tekintettel a bibliai eredetre Dr. Magay Tamás

2 2. Bevezetés Előadásom első felében: a szólásokról általában beszélek,
második felében: a bibliai eredetű szólásokról, sok sok példával. O. Nagy Gábor: Mi fán terem? c. szólásszótára, amely 384 magyar szólás és közmondás magyarázatát és eredetét írja le olvasmányos, népszerű módon. Kollégái tréfásan „mifántológiának” nevezték O. Nagy tudományágát, a szóláskutatást. Ő egyébként annak az „aranycsapatnak” is tagja volt, amely Országh László és Bárczi Géza vezetésével megalkotta a hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótárát (Akadémiai Kiadó, 1959 – 62.)

3 3 További „lelőhelyek” Kétnyelvű szótárak Egynyelvű szótárak
kick the bucket Egynyelvű szótárak mi fán terem? eben gubát cserél. eb ura fakó. Szólásszótárak, -gyűjtemények Többek közt: Baranyai Decsi János: Adagiorum (1598), Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások (1896), Tóth Béla: Szájrul szájra. A magyarság szállóigéi (1901), Kertész Manó: Szokásmondások (1922), O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (1966), Békés István: Napjaink szállóigéi (1977), Kiss Gábor: Magyar szókincstár (1998), Bárdosi Vilmos: Magyar szólástár (2003), Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára (2003) stb.

4 4 Terminológia Szólás, szólásmondás, közmondás, kifejezés.
Frazeológiai egységek, állandósult szókapcsolatok. Kifejezés, (nyelvi) fordulat, többszavas lexikai egység, frazéma, frazeologizmus. A magyar szóláskutatásban: szólás, szólásszerű kifejezés, szólásmód, szólásmondás, szóláshasonlat, szállóige, szójárás, mondás és persze közmondás Hadrovics László: Magyar frazeológia (1995)

5 5 Mi a szólás? „Olyan állandósult szókapcsolatot jelent, amelynek értelmét a tagok jelentésének összegéből – általában – nem lehet kikövetkeztetni.” (Hadrovics) Másként: Olyan, formailag többnyire kötött lexikai egység, amelynek nem szavanként vett, hanem önálló, korszerű nyelven szólva: kódolt jelentése van. És ez a jelentés általában egy másik közönséges szóval (szinonimával) is kifejezhető. Pl. beadja a kulcsot (a) meghal (b) tönkremegy

6 6 Példák (a) kiteszik a szűrét átrendezi a nyugágyakat a Titanicon
gereblyézi a vizet buknak/dőlnek ki a csontvázak a szekrényből elmegy Földvárra deszkát árulni kivágja a rezet felkapja a vizet Itt a kezem, nem disznóláb! Alakváltozatok: mint elefánt a porcelánüzletben, -boltban / mint bivaly a szőlőben (angolban: bull bika)

7 7 Példák (b) Egyéb: farkasszemet néz vkivel v. vmivel
guggolva is kibír v. ki lehet bírni vmit Fordítások: két végén égeti a gyertyát (angolból) elveszti az arcát kifogja a szelet vki vitorlájából a puding próbája az evés

8 8 Mi a közmondás? Olyan, formailag (szerkezetileg) erősen kötött, mondat értékű állandósult szókapcsolat, amely valamilyen ítéletet, véleményt, ill. általános érvényű igazságot mond ki. Vannak ún. „átlátszó” (önmagukat értelmező) és „átlátszatlan”, azaz elhomályosult értelmű közmondások.

9 9 Példák (a) Az „átlátszókra”: Ki korán kel, aranyat lel.
Aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. (bibliai) Aki nincs velünk, ellenünk van. (bibliai) Bajban ismerszik meg a jó barát. A baj nem/ritkán jár egyedül.

10 10 Példák (b) Az „átlátszatlanokra”:
Aki sokat hordozkodik, meg nem mohosodik. Néha még a kapanyél is elsül. Lepsénynél még megvolt. Azt a lovat ütik, amelyik (a leg)jobban húz. Eső után köpönyeg. Ne szaladj olyan kocsi után, amelyik nem akar fölvenni. Nem erőszak a disznótor. Késő bánat ebgondolat.

11 11 Ki mondta? (a) Ismert személyek bölcs mondásai, SZÁLLÓIGÉI Továbbá:
„A stílus maga az ember.” (George De Buffon, 1753) „Lenni vagy nem lenni? – ez itt a kérdés.” (Shakespeare: Hamlet) „Vessétek bizalmatokat Istenbe, és tartsátok szárazon a puskaport.” (Oliver Cromwell) Továbbá: „Ha tőlem függene, a sajtótörvényeknek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad.” (Deák Ferenc) „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges.” (Deák Ferenc)

12 12 Ki mondta? (b) „Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos.” (Pierre De Coubertin báró) „Egyetlen lépés az ember részéről – hatalmas ugrás/előrelépés az emberiségért.” (Neil Armstrong 1969-es holdraszállásakor) „Minden ember egyenlő,de vannak egyenlőbbek”. (Orwell) „Mire az igazság egyet fordul, a hazugság megkerüli a Földet.” (Orbán Viktor) „A hazának ártani nem szabad, nem használni vétek.” (Bod Péter, 18.sz) „Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sose éri el.” (Orbán Viktor) „Az idő pénz.” (Benjamin Franklin) „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.” (Tamási Áron) „Én annak a statisztikának hiszek, amelyet én magam hamisítottam.” (Sir Winston Churchill) „A kereszténység jó, csak a keresztények rosszak.” (Gandhi)

13 13 Rejtőző bibliai eredet (a)
Nem is tudtam… A kétféle mérték. Ha úgy tetszik: a kettős mérce. (Lk. 6, 38, 5 Móz 25, 13-14) Az aranyszabály. (Mt 7, 12) szálka a szemben (Mt 7, 3) mosom kezeimet (Mt 27, 24) Aki másnak vermet ás, maga esik bele. (Péld 26, 27) vak vezet világtalant (Mt 15, 14)

14 14 Rejtőző bibliai eredet (b)
Aki nincs velünk, ellenünk van. / Aki nincs ellenünk, mellettünk van. (Mt 12, 30, Mk 9, 40) Szemet szemért, fogat fogért. (2 Móz 21, 24) véka alá rejt vmit (Mt 5, 15-16) Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! (Amilyen az anyja, olyan a lánya) (Ez 16, 44) „Amit megírtam, megírtam.” (Jn 29, 22) Nincs (semmi) új a nap alatt. (Préd 1,9) A tűzzel nem jó játszani. / Kicsi tűz erdőt felgyújthat. (Jak 3, 5-6) Monofrazémák: pálfordulás, oldalborda, bűnbak, a talentumok stb.

15 15 Bibliai szállóigék (a)
„… minden rossznak a gyökere a pénz szerelme…” (1 Tim 6, 10) „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! …” (Mt 7, 1) „…ne tudja meg a bal kezed, mit tesz/cselekszik a jobb.” (Mt 6, 3) „Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.” (Jób 2, 10) „… annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is.” (Mt 5, 39) „… akik kardot fognak, kard által vesznek el.” (Mt 26, 51-52) „Mindennek rendelt ideje van.” (Péld 3, 1) „… az vessen rá először követ.” (Jn 8, 7)

16 16 Bibliai szállóigék (b)
Senki sem lehet próféta a saját hazájában. (Mt 13, 57) Megmérettél, és könnyűnek találtattál. (Dán 5, 25) „Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok”(1Kor15,33) Az elsőkből lesznek az utolsók… (Mt 19, 30, Mt 20, 16, Lk 13, 30) „Legyen világosság!” (1 Móz 1, 3) „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8, 31) Azoknak, akik Istent szeretik… (Róm 8, 28) „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13 VÉGSZÓKÉNT: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal.” (Ef 4, 26)

17 17 Bibliai szállóigék (c)
Aki felmagasztalja magát, megaláztatik… (Lk 18, 14) „Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsolt 56, 5) Aki hisz, és megkeresztelkedik… (Mk 16, 16) „ mert én, az Úr , a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad- és negyedíziglen, ha gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.” 2 Móz 20, 5-6. A legvarázslatosabb ige: „Légy hív mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2, 10) „Az igaz ember pedig hitből él.” (Róm 1, 17) „Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát…” (Róm 1, 16)

18 18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Áldás, békesség!


Letölteni ppt "1 VILÁG-EGYETEMI ELŐADÁSOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések