Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nyelv, mint jelrendszer Összeállította:Dóber Valéria.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nyelv, mint jelrendszer Összeállította:Dóber Valéria."— Előadás másolata:

1 A nyelv, mint jelrendszer Összeállította:Dóber Valéria

2 Jelek és jelrendszerek  Életünk során nagyon sok jellel találkozunk  A jelek eligazítanak, tájékoztatnak  Mindent jelnek tekintünk, aminek jelentése van, s amit érzékszerveinkkel felfoghatunk  A jel mindig valamilyen jelrendszerbe tartozik

3 Jelek és jelrendszerek 2.  A jel észlelője számára mindig többet, mást jelent, mint ami a megjelenésekor közvetlenül felfogható  A jelek jelentése többnyire az emberek közötti megegyezésen alapszik  Fontos, hogy a kommunikációs folyamat részeként üzenetet hordoznak

4 A jelek fajtái 1.  1. eredetük szerint  A, természetes jelek (villámlás – a vihar, az égdörgés jele, elpirulás a zavar jele, a füst a tűz jele stb.)  B, mesterséges jelek (nyelvi jelek, térképjelek, közlekedési jelek stb.)

5 A jelek fajtái 2.  Kapcsolódó fogalmak:  jelölő: ami a jelentést hordozza, pl. egy hangsor, egy kép,  Jelölt: az a fogalom, amelyet maga a jel felidéz  Jelentés, jeltárgy: az aktuális tárgy, fogalom stb. amire éppen akkor vonatkozik

6 A jelek fajtái 3. A jelölő és a jelölt viszonya alapján: 1.Ikonikus jel pl.: egy telefonfülkét jelölő rajz, amely kép felidézi a hasonló tárgyat; a jelölő és a jelölt közötti hasonlóságon alapszik a jelentés 2.Szimbolikus jel: a felidézett jelentés, a jelölt és a jelölő közötti kapcsolat jelképes; minden nyelvi jel szimbolikus

7 Példa az ikonikus jelekre  Jelölő: maga a látott kép  Jelölt: telefonálni lehet  Jelentés: itt telefonálhatsz

8 Példa a szimbolikus jelekre  Jelölő:  Közlekedési, tájékoztató tábla  Jelölt: Magyarország@pont  Jelentés, jeltárgy:  itt, a táblával jelzett épületben internetezési lehetőség van

9 A nyelvi jelek  A nyelv is jelrendszer:egyedi, csak az emberre jellemző  A nyelvi jelek és a hozzájuk kapcsolódó szabályok bonyolult összefüggések, elvont gondolatok, érzések megfogalmazását is lehetővé teszik  A legkisebb nyelvi jel a szóelem=morféma (a legkisebb nyelvi jel, amelyiknek már önálló jelentése van

10 A nyelvi jelek 2.  A morfémák tő - és toldalékmorfémák lehetnek  A tőmorfémának fogalmi, a toldalékmorfémának viszonyjelentése van  Jelnek tekintjük a szavakat (lexémákat) is  Tágabb értelemben nyelvi jel a szószerkezet (szintagma) és a mondat is

11 A nyelvi jelek 3.  A nyelvi jel is jelöltből és jelölőből áll  A kommunikációban mindig a konkrét jeltárgyra, a valóság egy részletére, egy konkrét jelentés kifejezésére használjuk az adott nyelvi jelet  A nyelvi jelek többsége szimbolikus jel  Kivétel: hangutánzó és hangulatfestő szavak; itt a jelölő és a jelölt között valamilyen valóságos összefüggés van

12 Példa a nyelvi jel értelmezésére  Házam  jelölő: a h-á-z-a-m hangok sora  Jelölt. Egy emberi lakóhely  ( a fogalmi jelentés)  Jelentés, a jeltárgy: a szövegösszefüggésben felidézett konkrét ház, a mely a beszélő tulajdona  A szó végén találkozunk egy toldalékmorfémával, amely járulékos jelentést hordoz, E/1 személyű tulajdonosra utal


Letölteni ppt "A nyelv, mint jelrendszer Összeállította:Dóber Valéria."

Hasonló előadás


Google Hirdetések