Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szállítás és közlekedés A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz? Veled Európa,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szállítás és közlekedés A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz? Veled Európa,"— Előadás másolata:

1 Szállítás és közlekedés A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz? Veled Európa, de nélküled EU!

2 Szállítás és közlekedés (nyomtatható változat) nyomtatható változat)nyomtatható változat) A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz?

3 Szállítás és közlekedés - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar közlekedésre és szállításra A négy liberális alapelv hatása a magyar közlekedésre és szállításra Az EU általános hatása a közlekedésre és szállításra Az EU általános hatása a közlekedésre és szállításra Az EU-tagország közlekedése és szállítása Az EU-tagország közlekedése és szállítása A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája - Személyi elismerés A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája - Személyi elismerés

4 Szállítás és közlekedés Miért?Mit?Hogyan? Idegen érdek érvényesül az út- és vasútépítésben, az üzemeltetésben és a szállításban egyaránt. A nemzeti vagyon növekedésből épített és fenntartott utak, magyar tulajdonú közlekedési és szállítási vállalatok. Az út- és vasútépítés és fenntartás állami feladat, azok üzemeltetéssel és a szállítással szolgálják ki az állampolgárokat.

5 A négy liberális alapelv hatása a szállításra és közlekedésre Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek (szállítás és közlekedés is) monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.”EUM 106. cikk A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld 2007. január 1-től mindenki számára megvásárolható. Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk)EUM 26. cikk

6 A Gyurcsány-jelenség okainak feltárása és megszűntetése – EU-sarc 2004. május 1-ig összesen 2004. május 1-ig összesen 8 866 milliárd forint 8 866 milliárd forint sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. A belépést követően minden évben legalább A belépést követően minden évben legalább 4 053 milliárd forintba 4 053 milliárd forintba kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez ! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez !

7 Az EU általános hatása a közlekedésre és a szállításra 1. Azt, hogy a szolgáltatás szabadsága és a megosztott hatáskör mit jelent, az EUM 90., 91., 92., 93., 94.. 95., 96., 97., 98., 99. és 100. cikkei tartalmazzák, előírva a közlekedéssel kapcsolatos EU törvények és kerettörvények szabályozási köreit. Ezek legfontosabb elemei: Azt, hogy a szolgáltatás szabadsága és a megosztott hatáskör mit jelent, az EUM 90., 91., 92., 93., 94.. 95., 96., 97., 98., 99. és 100. cikkei tartalmazzák, előírva a közlekedéssel kapcsolatos EU törvények és kerettörvények szabályozási köreit. Ezek legfontosabb elemei: EUM 90., 91., 92., 93., 94.. 95., 96., 97., 98., 99. és 100. cikkei EUM 90., 91., 92., 93., 94.. 95., 96., 97., 98., 99. és 100. cikkei - a díjtételek azonosak, - a díjtételek azonosak, - a határátlépéssel összefüggésben a fuvardíjakon felül felszámított költségek vagy díjak nem léphetnek túl egy ésszerű szintet, - a határátlépéssel összefüggésben a fuvardíjakon felül felszámított költségek vagy díjak nem léphetnek túl egy ésszerű szintet, - tilos a fuvarozóknak az azonos áruk azonos viszonylatban történő fuvarozása esetén különböző díjakat és feltételeket megállapítani az áru származása vagy rendeltetési helye szerinti tagállamtól függően, - tilos a fuvarozóknak az azonos áruk azonos viszonylatban történő fuvarozása esetén különböző díjakat és feltételeket megállapítani az áru származása vagy rendeltetési helye szerinti tagállamtól függően, - Németországra továbbra is érvényben maradnak azok az intézkedések, amelyek védik a német fuvarozók érdekeit. - Németországra továbbra is érvényben maradnak azok az intézkedések, amelyek védik a német fuvarozók érdekeit.

8 Az EU általános hatása a közlekedésre és a szállításra 1. Magyarországra közútjait az EU tagországok szállítócégei ezután éppúgy, mint eddig, használati díj fizetése nélkül használták és használják, viszont az utak építése és karbantartása a magyar költségvetést terhelte. Magyarországra közútjait az EU tagországok szállítócégei ezután éppúgy, mint eddig, használati díj fizetése nélkül használták és használják, viszont az utak építése és karbantartása a magyar költségvetést terhelte. Az EU csatlakozás után a különböző módon elvont pénzből (EU tagdíj, adó jelentős része és a vámtételek átengedése) pályázat útján (tehát nem a magyar érdekek érvényesítésével) a közút és vasút- hálózat fejlesztésére fordítandó költségek egy részét megkaphatjuk, a fennmaradó összeg a magyar költségvetést terheli. Az EU csatlakozás után a különböző módon elvont pénzből (EU tagdíj, adó jelentős része és a vámtételek átengedése) pályázat útján (tehát nem a magyar érdekek érvényesítésével) a közút és vasút- hálózat fejlesztésére fordítandó költségek egy részét megkaphatjuk, a fennmaradó összeg a magyar költségvetést terheli. A „megosztott hatáskör” azt jelenti, hogy az EU dönt a közút- és vasúthálózat bővítéséről, korszerűsítéséről, a tőlünk elvont pénzből egy részét finanszírozza, a magyar állam pedig a multinacionális cégeknek fizet azért, hogy a használati díj őket illesse. A „megosztott hatáskör” azt jelenti, hogy az EU dönt a közút- és vasúthálózat bővítéséről, korszerűsítéséről, a tőlünk elvont pénzből egy részét finanszírozza, a magyar állam pedig a multinacionális cégeknek fizet azért, hogy a használati díj őket illesse.

9 Az EU-tagország közlekedése és szállítása A szállító vállalkozó az uniós bürokrácia igénye szerint beruházásra és rendszeres költségnövekedésre kényszerül. A szállító vállalkozó az uniós bürokrácia igénye szerint beruházásra és rendszeres költségnövekedésre kényszerül. A piaci helyzete elvileg egyenlő bármely EU-tagországbeli társával, viszont természetszerű esélyegyenlőtlenségben dolgozik, hiszen A piaci helyzete elvileg egyenlő bármely EU-tagországbeli társával, viszont természetszerű esélyegyenlőtlenségben dolgozik, hiszen - a belföldi szállításban a külföldi cégek olyan feltételekkel rendelkeznek, amelyek a magyar szállító lehetőségeit meghaladják, árban nem tud versenyképes lenni, de nem az EU tiltó rendelkezése miatt, hanem azért, mert a költségei jelentős részét kitevő belföldi üzemanyagárat a szolgáltató multinacionális cég úgy alakítja, ahogyan az a „közös érdek” (értsd alatta: idegen érdek) megköveteli; - a belföldi szállításban a külföldi cégek olyan feltételekkel rendelkeznek, amelyek a magyar szállító lehetőségeit meghaladják, árban nem tud versenyképes lenni, de nem az EU tiltó rendelkezése miatt, hanem azért, mert a költségei jelentős részét kitevő belföldi üzemanyagárat a szolgáltató multinacionális cég úgy alakítja, ahogyan az a „közös érdek” (értsd alatta: idegen érdek) megköveteli; - a külföldi szállítási feltételek a jelenlegi EU tagországokban (különösen Németországban) esélyegyenlőtlenséget eredményeznek, még akkor is, ha a magyar szállító saját nyeresége terhére igyekszik versenyképességét megtartani. - a külföldi szállítási feltételek a jelenlegi EU tagországokban (különösen Németországban) esélyegyenlőtlenséget eredményeznek, még akkor is, ha a magyar szállító saját nyeresége terhére igyekszik versenyképességét megtartani.

10 A Szent Korona Országának szállításra és közlekedésre vonatkoztatott általános gazdasági alapelve - A szállítással és közlekedéssel kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott technológia és tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják sem a dolgozók egészségét, sem a természetet; - A tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint a szállítással és közlekedéssel kapcsolatos tevékenység következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi életét nem veszélyeztetheti, és a természetet nem károsíthatja.

11 A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása 1. A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás a Gondoskodó Magyarországon alapvető állampolgári jog. A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás a Gondoskodó Magyarországon alapvető állampolgári jog. A tömegközlekedést a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik, amelyek működését a állami költségvetés fedezi. A tömegközlekedést a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik, amelyek működését a állami költségvetés fedezi. A gazdaság összehangolása kiterjed a termékeknek, terményeknek a termelőtől a kiskereskedelemhez történő szállítására is, bel- és külföldön egyaránt. A gazdaság összehangolása kiterjed a termékeknek, terményeknek a termelőtől a kiskereskedelemhez történő szállítására is, bel- és külföldön egyaránt. A termékek, termények sajátosságai által igényelt körben, illetve a termelő- termőhely és a célhelyiség között a szállítást magánszemélyek, illetve magántulajdonú szervezetek végzik. A termékek, termények sajátosságai által igényelt körben, illetve a termelő- termőhely és a célhelyiség között a szállítást magánszemélyek, illetve magántulajdonú szervezetek végzik.

12 A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása 2. A gazdasági összehangolásbanban részt vevő szállítási magánvállalkozásoknak az állam A gazdasági összehangolásbanban részt vevő szállítási magánvállalkozásoknak az állam - beruházási támogatást és hitelt biztosít, - beruházási támogatást és hitelt biztosít, - a más szállítóeszközökkel történő szállításokat összehangolja. - a más szállítóeszközökkel történő szállításokat összehangolja. A vízi- közúti- és vasúti közlekedési útvonalak létesítése, valamint a tömegközlekedés és az áruszállítás járműveinek beszerzése, (a közúti árufuvarozás járműveinek kivételével) állami költségvetésben tervezett feladat. A vasúti- és légi közlekedés üzemeltetését, valamint a közutak felügyeletét a közlekedési kormányzathoz tartozó állami vállalatok végzik. A vízi- közúti- és vasúti közlekedési útvonalak létesítése, valamint a tömegközlekedés és az áruszállítás járműveinek beszerzése, (a közúti árufuvarozás járműveinek kivételével) állami költségvetésben tervezett feladat. A vasúti- és légi közlekedés üzemeltetését, valamint a közutak felügyeletét a közlekedési kormányzathoz tartozó állami vállalatok végzik.

13 EU-tagország Szent Korona Országa EU bér és Szent Korona elismerés 107 095 185 400 EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája

14 Munkakör Havi személyi elismerés Vezető, tulajdonos 400 000 Kreatív alkalmazott 300 000 Adaptáló alkalmazott 250 000 Szakmunkás 150 000 Betanított munkás 80 000 Segédmunkás 40 000 Átlag: 185 400 A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája Személyi elismerés

15 Szállítás és közlekedés - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar közlekedésre és szállításra A négy liberális alapelv hatása a magyar közlekedésre és szállításra Az EU általános hatása a közlekedésre és szállításra Az EU általános hatása a közlekedésre és szállításra Az EU-tagország közlekedése és szállítása Az EU-tagország közlekedése és szállítása A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája - Személyi elismerés A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája - Személyi elismerés


Letölteni ppt "Szállítás és közlekedés A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz? Veled Európa,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések