Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szállítás és közlekedés A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz? Veled Európa,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szállítás és közlekedés A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz? Veled Európa,"— Előadás másolata:

1 Szállítás és közlekedés A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz? Veled Európa, de nélküled EU!

2 Szállítás és közlekedés (nyomtatható változat) nyomtatható változat)nyomtatható változat) A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz?

3 Szállítás és közlekedés - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar közlekedésre és szállításra A négy liberális alapelv hatása a magyar közlekedésre és szállításra Az EU általános hatása a közlekedésre és szállításra Az EU általános hatása a közlekedésre és szállításra Az EU-tagország közlekedése és szállítása Az EU-tagország közlekedése és szállítása A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája - Személyi elismerés A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája - Személyi elismerés

4 Szállítás és közlekedés Miért?Mit?Hogyan? Idegen érdek érvényesül az út- és vasútépítésben, az üzemeltetésben és a szállításban egyaránt. A nemzeti vagyon növekedésből épített és fenntartott utak, magyar tulajdonú közlekedési és szállítási vállalatok. Az út- és vasútépítés és fenntartás állami feladat, azok üzemeltetéssel és a szállítással szolgálják ki az állampolgárokat.

5 A négy liberális alapelv hatása a szállításra és közlekedésre Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek (szállítás és közlekedés is) monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.”EUM 106. cikk A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld január 1-től mindenki számára megvásárolható. Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk)EUM 26. cikk

6 A Gyurcsány-jelenség okainak feltárása és megszűntetése – EU-sarc május 1-ig összesen május 1-ig összesen milliárd forint milliárd forint sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. A belépést követően minden évben legalább A belépést követően minden évben legalább milliárd forintba milliárd forintba kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez ! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez !

7 Az EU általános hatása a közlekedésre és a szállításra 1. Azt, hogy a szolgáltatás szabadsága és a megosztott hatáskör mit jelent, az EUM 90., 91., 92., 93., , 96., 97., 98., 99. és 100. cikkei tartalmazzák, előírva a közlekedéssel kapcsolatos EU törvények és kerettörvények szabályozási köreit. Ezek legfontosabb elemei: Azt, hogy a szolgáltatás szabadsága és a megosztott hatáskör mit jelent, az EUM 90., 91., 92., 93., , 96., 97., 98., 99. és 100. cikkei tartalmazzák, előírva a közlekedéssel kapcsolatos EU törvények és kerettörvények szabályozási köreit. Ezek legfontosabb elemei: EUM 90., 91., 92., 93., , 96., 97., 98., 99. és 100. cikkei EUM 90., 91., 92., 93., , 96., 97., 98., 99. és 100. cikkei - a díjtételek azonosak, - a díjtételek azonosak, - a határátlépéssel összefüggésben a fuvardíjakon felül felszámított költségek vagy díjak nem léphetnek túl egy ésszerű szintet, - a határátlépéssel összefüggésben a fuvardíjakon felül felszámított költségek vagy díjak nem léphetnek túl egy ésszerű szintet, - tilos a fuvarozóknak az azonos áruk azonos viszonylatban történő fuvarozása esetén különböző díjakat és feltételeket megállapítani az áru származása vagy rendeltetési helye szerinti tagállamtól függően, - tilos a fuvarozóknak az azonos áruk azonos viszonylatban történő fuvarozása esetén különböző díjakat és feltételeket megállapítani az áru származása vagy rendeltetési helye szerinti tagállamtól függően, - Németországra továbbra is érvényben maradnak azok az intézkedések, amelyek védik a német fuvarozók érdekeit. - Németországra továbbra is érvényben maradnak azok az intézkedések, amelyek védik a német fuvarozók érdekeit.

8 Az EU általános hatása a közlekedésre és a szállításra 1. Magyarországra közútjait az EU tagországok szállítócégei ezután éppúgy, mint eddig, használati díj fizetése nélkül használták és használják, viszont az utak építése és karbantartása a magyar költségvetést terhelte. Magyarországra közútjait az EU tagországok szállítócégei ezután éppúgy, mint eddig, használati díj fizetése nélkül használták és használják, viszont az utak építése és karbantartása a magyar költségvetést terhelte. Az EU csatlakozás után a különböző módon elvont pénzből (EU tagdíj, adó jelentős része és a vámtételek átengedése) pályázat útján (tehát nem a magyar érdekek érvényesítésével) a közút és vasút- hálózat fejlesztésére fordítandó költségek egy részét megkaphatjuk, a fennmaradó összeg a magyar költségvetést terheli. Az EU csatlakozás után a különböző módon elvont pénzből (EU tagdíj, adó jelentős része és a vámtételek átengedése) pályázat útján (tehát nem a magyar érdekek érvényesítésével) a közút és vasút- hálózat fejlesztésére fordítandó költségek egy részét megkaphatjuk, a fennmaradó összeg a magyar költségvetést terheli. A „megosztott hatáskör” azt jelenti, hogy az EU dönt a közút- és vasúthálózat bővítéséről, korszerűsítéséről, a tőlünk elvont pénzből egy részét finanszírozza, a magyar állam pedig a multinacionális cégeknek fizet azért, hogy a használati díj őket illesse. A „megosztott hatáskör” azt jelenti, hogy az EU dönt a közút- és vasúthálózat bővítéséről, korszerűsítéséről, a tőlünk elvont pénzből egy részét finanszírozza, a magyar állam pedig a multinacionális cégeknek fizet azért, hogy a használati díj őket illesse.

9 Az EU-tagország közlekedése és szállítása A szállító vállalkozó az uniós bürokrácia igénye szerint beruházásra és rendszeres költségnövekedésre kényszerül. A szállító vállalkozó az uniós bürokrácia igénye szerint beruházásra és rendszeres költségnövekedésre kényszerül. A piaci helyzete elvileg egyenlő bármely EU-tagországbeli társával, viszont természetszerű esélyegyenlőtlenségben dolgozik, hiszen A piaci helyzete elvileg egyenlő bármely EU-tagországbeli társával, viszont természetszerű esélyegyenlőtlenségben dolgozik, hiszen - a belföldi szállításban a külföldi cégek olyan feltételekkel rendelkeznek, amelyek a magyar szállító lehetőségeit meghaladják, árban nem tud versenyképes lenni, de nem az EU tiltó rendelkezése miatt, hanem azért, mert a költségei jelentős részét kitevő belföldi üzemanyagárat a szolgáltató multinacionális cég úgy alakítja, ahogyan az a „közös érdek” (értsd alatta: idegen érdek) megköveteli; - a belföldi szállításban a külföldi cégek olyan feltételekkel rendelkeznek, amelyek a magyar szállító lehetőségeit meghaladják, árban nem tud versenyképes lenni, de nem az EU tiltó rendelkezése miatt, hanem azért, mert a költségei jelentős részét kitevő belföldi üzemanyagárat a szolgáltató multinacionális cég úgy alakítja, ahogyan az a „közös érdek” (értsd alatta: idegen érdek) megköveteli; - a külföldi szállítási feltételek a jelenlegi EU tagországokban (különösen Németországban) esélyegyenlőtlenséget eredményeznek, még akkor is, ha a magyar szállító saját nyeresége terhére igyekszik versenyképességét megtartani. - a külföldi szállítási feltételek a jelenlegi EU tagországokban (különösen Németországban) esélyegyenlőtlenséget eredményeznek, még akkor is, ha a magyar szállító saját nyeresége terhére igyekszik versenyképességét megtartani.

10 A Szent Korona Országának szállításra és közlekedésre vonatkoztatott általános gazdasági alapelve - A szállítással és közlekedéssel kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott technológia és tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják sem a dolgozók egészségét, sem a természetet; - A tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint a szállítással és közlekedéssel kapcsolatos tevékenység következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi életét nem veszélyeztetheti, és a természetet nem károsíthatja.

11 A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása 1. A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás a Gondoskodó Magyarországon alapvető állampolgári jog. A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás a Gondoskodó Magyarországon alapvető állampolgári jog. A tömegközlekedést a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik, amelyek működését a állami költségvetés fedezi. A tömegközlekedést a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik, amelyek működését a állami költségvetés fedezi. A gazdaság összehangolása kiterjed a termékeknek, terményeknek a termelőtől a kiskereskedelemhez történő szállítására is, bel- és külföldön egyaránt. A gazdaság összehangolása kiterjed a termékeknek, terményeknek a termelőtől a kiskereskedelemhez történő szállítására is, bel- és külföldön egyaránt. A termékek, termények sajátosságai által igényelt körben, illetve a termelő- termőhely és a célhelyiség között a szállítást magánszemélyek, illetve magántulajdonú szervezetek végzik. A termékek, termények sajátosságai által igényelt körben, illetve a termelő- termőhely és a célhelyiség között a szállítást magánszemélyek, illetve magántulajdonú szervezetek végzik.

12 A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása 2. A gazdasági összehangolásbanban részt vevő szállítási magánvállalkozásoknak az állam A gazdasági összehangolásbanban részt vevő szállítási magánvállalkozásoknak az állam - beruházási támogatást és hitelt biztosít, - beruházási támogatást és hitelt biztosít, - a más szállítóeszközökkel történő szállításokat összehangolja. - a más szállítóeszközökkel történő szállításokat összehangolja. A vízi- közúti- és vasúti közlekedési útvonalak létesítése, valamint a tömegközlekedés és az áruszállítás járműveinek beszerzése, (a közúti árufuvarozás járműveinek kivételével) állami költségvetésben tervezett feladat. A vasúti- és légi közlekedés üzemeltetését, valamint a közutak felügyeletét a közlekedési kormányzathoz tartozó állami vállalatok végzik. A vízi- közúti- és vasúti közlekedési útvonalak létesítése, valamint a tömegközlekedés és az áruszállítás járműveinek beszerzése, (a közúti árufuvarozás járműveinek kivételével) állami költségvetésben tervezett feladat. A vasúti- és légi közlekedés üzemeltetését, valamint a közutak felügyeletét a közlekedési kormányzathoz tartozó állami vállalatok végzik.

13 EU-tagország Szent Korona Országa EU bér és Szent Korona elismerés EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája

14 Munkakör Havi személyi elismerés Vezető, tulajdonos Kreatív alkalmazott Adaptáló alkalmazott Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Átlag: A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája Személyi elismerés

15 Szállítás és közlekedés - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar közlekedésre és szállításra A négy liberális alapelv hatása a magyar közlekedésre és szállításra Az EU általános hatása a közlekedésre és szállításra Az EU általános hatása a közlekedésre és szállításra Az EU-tagország közlekedése és szállítása Az EU-tagország közlekedése és szállítása A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása A Szent Korona Országának közlekedése és szállítása EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája EU-tagország és a Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája - Személyi elismerés A Szent Korona Országának közlekedési és szállítási politikája - Személyi elismerés


Letölteni ppt "Szállítás és közlekedés A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz? Veled Európa,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések