Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük."— Előadás másolata:

1 Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövőt? Veled Európa, de nélküled EU!

2 Ipar (nyomtatható változat) nyomtatható változat)nyomtatható változat) Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövőt?

3 Ipar - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar iparra Az EU általános hatása az iparra A Szent Korona Országának iparra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának ipara EU-tagország és a Szent Korona Országának iparpolitikája A Szent Korona Országának iparpolitikája Személyi elismerés

4 Ipar Miért?Mit?Hogyan? Az EU „belső piaca” az ipar teljes kiszolgáltatottságát jelenti a multinacionális cégeknek, következetesen alkalmazva a négy liberális alapelvet (a tőke-, az áru-, a szolgáltatás- és a munkaerő szabad áramlása). Az alapvető életfeltételeket biztosító (energia- és nehézipar) visszaállamosítása. Az ipar az önellátási rendszer része. Az ipar alapvető feladata, hogy biztosítsa az állampolgárok életföltételeinek eszköz részét.

5 A négy liberális alapelv hatása a magyar iparra Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek (szolgáltatás is) monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.”EUM 106. cikk A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld január 1-től mindenki számára megvásárolható. Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk)EUM 26. cikk

6 A Gyurcsány-jelenség okainak feltárása és megszűntetése – EU-sarc május 1-ig összesen május 1-ig összesen milliárd forint milliárd forint sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. A belépést követően minden évben legalább A belépést követően minden évben legalább milliárd forintba milliárd forintba kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez ! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez !

7 Az EU általános hatása az iparra Az ipar – éppúgy, mint a gazdaság minden ága - teljes egészében a multinacionális cégek tulajdonába, illetve kiszolgálói körébe kerül, vagyis a nemzet gyarapodását elősegítő nemzeti ipar nincs. Alaprendelkezésnek tekinthető az áru és a szolgáltatás szabad áramlását biztosító EUM 34., 35. cikk, amely a következők szerint rendelkezik: „A tagállamok között tilos minden behozatalra vagy kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.”EUM 34., 35. cikk A Lisszaboni Szerződés EUM 107. cikke megtiltja, hogy egy tagország saját termékeit állami támogatással versenyképessé tegye.107. cikke Az EU bürokrácia az ipari tevékenység folytatását olyan feltételek meglétéhez köti, amely a vállalkozó számára jelentős egyszeri beruházási költséget jelent, a vállalkozás fenntartásának pedig megnövekednek a rendszeres improduktív kiadásai. A „nemzeti ipar”-nak nevezett korcs a multinacionális cégek részére történő beszállítói tevékenységek végzésére szűkült. Ennek az a következménye, hogy alkalmazkodnia kell az „uniós normákhoz”, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy „EU-támogatást” pályázhat meg (az eddig Magyarországon benyújtott 4700 pályázatból 320-at fogadtak el támogatásra). A tőke szabad áramlása lehetővé teszi azt, hogy a beszállítást igénylő multinacionális cégek kénye-kedve szerint változzék a beszállítói tevékenység iránti igény.

8 A Szent Korona Országának iparra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve Az ipari termék gyártásának technológiája és a gyártásakor felhasznált anyagok és a keletkező hulladékok nem károsíthatják sem az emberek egészségét, sem a természetet; Az ipari termék gyártásának technológiája és a gyártásakor felhasznált anyagok és a keletkező hulladékok nem károsíthatják sem az emberek egészségét, sem a természetet; Olyan ipari termék forgalomba hozása, vagy olyan csomagolási technológia és csomagolóanyag használata tilos, amelyek használatával az ember lelki-, szellemi és anyagi életét veszélyeztetni, vagy a természetet károsítani lehet. Olyan ipari termék forgalomba hozása, vagy olyan csomagolási technológia és csomagolóanyag használata tilos, amelyek használatával az ember lelki-, szellemi és anyagi életét veszélyeztetni, vagy a természetet károsítani lehet.

9 A Szent Korona Országának ipara Állami tulajdonban vannak az alábbi tevékenységeget végző szervezetek: energiaátalakítás, bányászat, közlekedési eszközök gyártása, közút- és vasútépítés, gépgyártás, építőanyag-gyártás, vegyipar, gyógyszeripar, könnyűipar. Az előző felsoroláson kívül eső termelőtevékenység magántulajdonon alapuló szervezetekben történik. Az állam a területek és települések igényfelmérése, valamint a külföldi megrendelések alapján felajánlja minden iparosnak, vállalkozónak terményenként és termékenként annak a mennyiségnek a megtermelését, amelyre a Gondoskodó Magyarországnak szüksége van. Amennyiben a megkeresett elfogadja az állam ajánlatát, akkor a megállapodásban meghatározott (tényleges értéket kifejező) anyagi elismerésen kívül az állam biztosít beruházási támogatást, alap- és félkészárú beszállítás összehangolást.

10 EU-tagországSzent Korona Országa EU bér és Szent Korona elismerés EU-tagország és a Szent Korona Országának iparpolitikája

11 Munkakör Havi személyi elismerés Vezető, tulajdonos Kreatív alkalmazott Adaptáló alkalmazott Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Átlag: A Szent Korona Országának ipar politikája Személyi elismerés

12 Ipar - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar iparra Az EU általános hatása az iparra A Szent Korona Országának iparra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának ipara EU-tagország és a Szent Korona Országának iparpolitikája A Szent Korona Országának iparpolitikája Személyi elismerés


Letölteni ppt "Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük."

Hasonló előadás


Google Hirdetések