Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaság általános kérdései A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, vagy pénzt szolgáló haszonforrás? – Az értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaság általános kérdései A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, vagy pénzt szolgáló haszonforrás? – Az értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja,"— Előadás másolata:

1 Gazdaság általános kérdései A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, vagy pénzt szolgáló haszonforrás? – Az értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja, vagy az érték teremtése elválik annak élvezőjétől? Veled Európa, de nélküled EU!

2 Gazdaság általános kérdései (nyomtatható változat) nyomtatható változat)nyomtatható változat) A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, vagy pénzt szolgáló haszonforrás? – Az értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja, vagy az érték teremtése elválik annak élvezőjétől? Vendég: dr. Drábik János Vendég: Varga István

3 Gazdaság általános kérdések - összefoglalás ► Miért? – Mit? – Hogyan? ► A négy liberális alapelv és hatása ► Az EU-sarc részletezése ► EU-tagország és a Szent Korona Országának gazdaságpolitikája ► Bér az EU tagországban – személyi elismerés a Szent Korona Országában

4 Gazdaság általános kérdései Miért?Mit?Hogyan? A négy liberális alapelv a globalista diktatúra teljes gazdasági elnyomását jelenti. „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.” EUM 106. cikk EUM 106.EUM 106. A Szent Korona minden birtoklás gyökere. Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. A kínálat által manipulált kereslet (a piacgazdaság alapja) helyére az igények és lehetőségek összhangja lép, az önellátó rendszer alkalmazásával.

5 A négy liberális alapelv hatása ► ► Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek (szolgáltatás is) monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.”EUM 106. cikk ► ► A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld 2007. január 1-től mindenki számára megvásárolható. ► ► Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. ► ► A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk)EUM 26. cikk

6 A Gyurcsány-jelenség okainak feltárása és megszűntetése – EU-sarc ► 2004. május 1-ig összesen ► 8 866 milliárd forint ► sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. ► A belépést követően minden évben legalább ► 4 053 milliárd forintba ► kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! ► A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez !

7 Az EU-sarc részletezése A fő tételek és következményeik: ► Magyarországnak az EU csatlakozás előkészítése (1991 és 2003 között) 8866 milliárd forint veszteséget hozott. E miatt került Magyarország gazdaságilag az EU csatlakozás előtt kritikus helyzetbe. ► A belépés évétől legalább évi 1446 milliárd forint veszteséget okoz a költségvetésnek az, hogy az EU tagjai vagyunk. ► A társfinanszírozás összegével, a monetáris terhekkel és a várható 700 milliárd tényleges „támogatással” az évenkénti államháztartást csökkentő teljes összeg eléri a 4000 milliárd forintot. (Ez a szám fog visszaköszönni a tényleges költségvetési hiányban.)

8 Az EU-sarc részletezése Kiadások: Bruttó vámbevétel kiesése:29 milliárd euró7540 milliárd Ft Úthasználati díj kiesése:3,5 milliárd euró910 milliárd Ft Embargó betartása:3 milliárd euró780 milliárd Ft Összes kiadás:35,5 milliárd euró9230 milliárd Ft Bevételek: (PHARE, ISPA stb.) 1991 és 2003 között maximum 1,4 milliárd euró364 milliárd Ft Egyenleg: 34,1 milliárd euró8866 milliárd Ft Összefoglaló tényadatok: Ezt lassan kell olvasni, hogy mindenki megértse. Amibe az EU került nekünk a csatlakozásig:

9 Az EU-sarc részletezése Felhasználható EU „támogatás”* 1000 millió euró 260 milliárd Ft Kiadás: 6562,63 millió euró 1706 milliárd Ft Egyenleg: 5562,63 millió euró 1446 milliárd Ft Összefoglaló tényadatok: Ezt lassan kell olvasni, hogy mindenki megértse. Amibe az EU kerül nekünk minden évben: * A magyar költségvetésből adott „társtámogatás” nélkül az előirányzott kifizetés (1342.1 millió euró) 75 %-a

10 Az EU-sarc részletezése Tagdíj (a GDP 1,12 %-a)646 millió euró168 milliárd Ft Európai Beruházási Bank54 millió euró14 milliárd Ft Európai Fejlesztési Alap85 millió euró22 milliárd Ft Szén- és Acélkutatási Alap9,93 millió euró2,6 milliárd Ft Vám árbevétel kiesés ÁFÁ- val (import-export egyenleg) 5614,9 millió euró1460 milliárd Ft Nem részletezett kieső bevételek 65 millió euró17 milliárd forint Nem részletezett többletköltség 87,8 millió euró23 milliárd Összes kiadás:6562,63 millió euró1706 milliárd Ft Összefoglaló tényadatok: Ezt lassan kell olvasni, hogy mindenki megértse. Évenkénti kiadás:

11 Az EU-sarc részletezése Szgk. ÁFA kiesés154 millió euró40 milliárd Ft Egyéb ÁFA kiesés192 millió euró50 milliárd Ft ÁFA kamat67 millió euró17,5 milliárd Ft Szgk fogyasztói adó + ÁFA 23 millió euró6 milliárd Ft Egyéb fogyasztói adó + ÁFA 39 millió euró10 milliárd FT ÁFA eltűnés58 millió euró15 milliárd Ft Osztalékadó154 millió euró40 milliárd Ft Összes kieső bevétel: 687 millió euró178,5 milliárd Ft Összefoglaló tényadatok: Ezt lassan kell olvasni, hogy mindenki megértse. Kieső bevétel:

12 Az EU-sarc részletezése EU támogatás hitelezése73 millió euró19 milliárd Ft Adminisztrációs teher7,7 millió euró2 milliárd Ft A kötelező rész költsége31 millió euró8 milliárd EU jogrend769 millió euró200 milliárd Ft Összes többletköltség:880,7 millió euró229 milliárd Ft Összefoglaló tényadatok: Ezt lassan kell olvasni, hogy mindenki megértse. Többletköltség:

13 A Szent Korona Országának gazdasági általános alapelve ► ► Minden tevékenység végzési módjának és eredményének olyannak kell lennie, hogy az az ember és környezete egészségét ne károsítsa ► ► Ebből adódóan: ► ► Csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amely végzése vagy annak eredménye nem károsítja a Világmindenség anyagi részét, vagyis nem veszélyes sem az ember testére, sem az élő- és élettelen környezetre. ► ► A tevékenységek végzése és az annak eredményeként létrehozott termék nem károsíthatja a Világmindenség anyagtalan részét, vagyis nem lehetnek a háttérhatalom diktatúrája – és annak egyik eszköze, a fináncoligarchia – lélek- és agymosó eszközei az emberiség falanszterizálásával, és az ezt eredményező vallási, nemzetiségi, etnikai vagy egyéb társadalmi csoportok szembeállításával elérhető felszeleteléssel.

14 EU-tagország ) (EUM 282., 127., 283., 284., 26., 27., 28., 34., 35., 63., 64., 120., 121., 101., 106., 107., 110., 111., 112., 139., 143., 144., 9., 45., 46., 48., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 156., 157., 158., 162., 163., 164., 207., 349., 98. cikk) Szent Korona Országa Termelőeszközök tulajdon- és birtokviszonya Termelőeszközök tulajdon- és birtokviszonya: A tőke szabad áramlása miatt döntően idegen tulajdon („működő tőke”) és az idegen birtoklás a jellemző Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, az egyetemes magyarság tulajdona, amin birtoklási jogot is csak a Szent Korona tagja szerezhet. EU-tagország és a Szent Korona Országának gazdaságpolitikája 1.

15 EU-tagországSzent Korona Országa A magyar termék versenyképessége A megkülönböztető támogatási rendszer miatt kirekesztett a hazai piacról is. Az önellátási rendszer következtében a magyar termék a hazai ellátás alapja. EU-tagország és a Szent Korona Országának gazdaságpolitikája 2.

16 EU-tagországSzent Korona Országa A versenyképességet befolyásoló tényezők: - A mezőgazdasági termelés korlátozása a „kvóta rendszerrel” - Termékek EU-s és állami „támogatása” töredéke az eredeti tagállamokban alkalmazottnak. - Kiegészítő állami támogatás tilalma. - Idegen termék behozatali korlátozásának tilalma. -Vámunió. (Védővám tilalma) - Egységes adórendszer. - Pályázati rendszer: az EU (közös) érdek és nem a magyar érdek határozza meg a támogatott területet (a lehetséges támogatás elérése így is csak 50-70 %) A magyar termékek minden idegen termékkel szemben elsőbbséget élveznek. Az önellátás következtében értékazonos cserealap a magyar termék. (Ez a valódi „szabad piac”!) EU-tagország és a Szent Korona Országának gazdaságpolitikája 3.

17 Bér az EU tagországban – személyi elismerés a Szent Korona Országában 1. Ágazat Személyi elismerés BérKülönbség Közös képviselet 174 504114 00060 504 Egészségügy 175 80096 90678 894 Nevelés és oktatás 189 250112 63276 618 Mezőgazdaság- élelmiszeripar 189 90074 709115 191 Könnyű- és nehézipar 188 70097 90190 799 Közlekedés- és távközlés 185 400107 09578 305

18 Bér az EU tagországban – személyi elismerés a Szent Korona Országában 2. Ágazat Személyi elismerés* Bér**Különbség Szolgáltatás184 90096 22288 678 Kereskedelem176 80087 88688 914 Egyéb150 600190 319-39 719 Összesen182 066106 88975 177 Nyugdíj91 03356 25134 782 * A személyi elismerés adatok a Gondoskodó Magyarország költségvetéséből származnak. **A „Bér” és a nyugdíj adatok a KSH hivatalos jelentéseiből származnak

19 Gazdaság általános kérdések - összefoglalás ► Miért? – Mit? – Hogyan? ► A négy liberális alapelv és hatása ► Az EU-sarc részletezése ► EU-tagország és a Szent Korona Országának gazdaságpolitikája ► Bér az EU tagországban – személyi elismerés a Szent Korona Országában


Letölteni ppt "Gazdaság általános kérdései A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, vagy pénzt szolgáló haszonforrás? – Az értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések