Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július."— Előadás másolata:

1 1 A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július.

2 2 Szociális támogatási rendszer  sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli támogatás  a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást  a gazdasági élet a szociális kiadások csökkentését, a közvélemény (néhány kivétellel) a növelését igényli  a pénzbeli szociális ráfordítás magasabb az EU átlagnál a családtámogatásnál és a nyugdíjnál, alacsonyabb a munkába kerülésnél

3 3 Főbb ellátások és érintettek (2007)  Családtámogatás: 502 Mrd Ft.  Családi pótlék: 1,3 millió család 2 millió gyerek 350 Mrd Ft.  GYED: 94 ezer fő 77,5 Mrd Ft.  GYES:170 ezer fő 57 Mrd Ft.  Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: 425 ezer fő 117 Mrd Ft.  Ezen belül: megváltozott munkaképességűek járadéka: 205 ezer fő 71 Mrd Ft.  Önkormányzati segélyek 103,5 Mrd Ft.  Rendszeres szociális segély: 185 ezer fő 60 Mrd Ft.  Ápolási díj52 ezer fő 18 Mrd Ft.  Nyugdíj:3 millió fő 2611 Mrd Ft.  Szociális szolgáltatások költségei (2007)  Ellátottak száma743 ezer fő 100 Mrd Ft.  Rokkantnyugdíj és rehabilitáció  Ellátottak száma: 798 ezer (442 ezer korhatár alatti) 586 Mrd Ft.  Gázár és távhő:1,8 millió család 81 Mrd Ft (2008)

4 4 Javasolt társadalompolitikai megközelítés  A szociál- és foglalkoztatáspolitika társadalmi értékképző és magatartásformáló  Alapelv: társadalmi szolidaritás + jogok és kötelezettségek egysége  Alapérték: a munka (a közösség számára is értéket jelentő tevékenység)  Alapállás: várható magatartási formák prognózisa  Irány: lépcsőzött, a munka világa felé nyitó, feltételeket is tartalmazó támogatási konstrukciók felé való elmozdulás

5 5 Céljaink A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakításának általános célja, hogy a társadalmi igazságérzet szem előtt tartásával mérsékeljük a segélyezés körüli társadalmi feszültségeket. Konkrét célja, hogy aki képes dolgozni, munkával járuljon hozzá közös terheink viseléséhez, a ténylegesen rászorulók viszont megfelelő ellátást kaphassanak. A hazai álláskeresési és a szociális támogatási rendszer ma ellenösztönöz a munkavállalásra. A támogatási rendszer átalakításának fő szempontjai az alábbiak:  ösztönözzön a munkavállalásra,  ellenösztönözzön a „segélyezetti” életvitelre,  szigorúbban szankcionálja a segéllyel való visszaélést.  megerősített szociális szolgáltatásokkal támogassa a munkaerőpiacra való visszatérést

6 6 ÚT A MUNKÁHOZ A segélyezés átalakítása a munkavállalás ösztönzése érdekében A segélyezés átalakítása a munkavállalás ösztönzése érdekében

7 7 A hazai alacsony aktivitást alátámasztó néhány statisztikai adat

8 8 A program célcsoportjai (2008. júniusi adatok alapján) Nyilvántartott álláskereső 416 ezer fő Rendszeres szociális segélyezettek 54 ezer Nyilvántartásokban szereplők (470 ezer fő) Nyilvántartásban nem szereplő munkavállalási korú egyéb inaktív 350 ezer fő Nyilvántartott álláskeresők, akik rendszeres szociális segélyt kapnak 146 ezer fő

9 9 Az önkormányzatok által ellátott személyek a jövőben  Rendszeres szociális segélyezettek  Rendelkezésre állási járadékban részesülők (önkormányzat szervezésében foglalkoztatott):  közfoglalkoztatásban résztvevők munkabérre,  képzésben résztvevők keresetpótló támogatásra, ha a fentiek nem biztosítottak, akkor rendelkezésre állási járadékra jogosultak.

10 10 Rendszeres szociális segélyezettek  55 év felettiek  Munkára nem képesek (egészségügyi okok miatt)  Legalább 3 gyermeket egyedül nevelők  Az önkormányzati rendeletben meghatározott további személyi kör ----------- Nem regisztrált álláskeresők, mert az álláskeresési feltételeknek nem felelnek meg

11 11 Rendelkezésre állási járadékban részesülő közfoglalkoztatásban résztvevők Az önkormányzatok számukra évente közfoglal- koztatási tervet készítenek (képzési tervvel kiegészítve). Célcsoport tagjai, akik  munkára készek és képesek  az önkormányzati rendeletben nem mentesítettek  felkínált munkalehetőség elutasítása esetén az ellátásuk megszűnik

12 12 A közfoglalkoztatási tervet kiegészítő képzési elemek és azok forrásai  Képzési keret a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának elősegítésére (kb. 8 Mrd Ft, 10-12 ezer fő)  Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete (kb. 9 Mrd Ft, 40-45 ezer fő)  „Lépj egyet előre” II. (10,6 Mrd Ft, 20 ezer fő)  Kompetencia alapú - nyelv, informatika, vállalkozói - képzések (12,8 Mrd Ft, 40-50 ezer fő)  „Út a munka világába” – rendszeres szociális segélyben részesülők munkaerőpiaci integrációja (7,5 Mrd Ft, 6-7 ezer fő) Összesen: kb. 134 ezer fő Ebből rendszeres szociális segélyezett:kb. 15-20 ezer fő

13 13 Foglalkoztatást bővítő elemek  Három éven keresztül teljes járulékmentességet biztosítunk azoknak a munkaadóknak, akik segélyezett alkalmazását vállalják. A járulékmentesség kizárólag létszámbővítés esetén jár.  Munkaerőpiaci programok (európai uniós és hazai forrásból) (5-10 ezer fő)  OFA által kínált támogatott foglalkoztatási lehetőségek (2-3 ezer fő)  Képzések (felzárkóztató, szakmát adó képzés, elsősorban az önkormányzat által ellátott fiatalok számára)  Szociális szövetkezetek  Tranzit foglalkoztatás (A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élőknek)  Az önkormányzatok (kistérségek) közcélú foglalkoztatásból eredő többlet adminisztrációs feladatai ellátáshoz támogatott foglalkoztatotti létszám biztosítása (3 ezer fő)

14 14 A közcélú foglalkoztatás 2009. évi forrásigénye és megoszlása  Közcélú keretkb. 15 Mrd Ft  Közhasznú foglalkoztatás 30%-os önrészének megtakarításakb. 4 Mrd Ft  A segély-keretből közcélú foglalkoztatásra fordítható összegkb. 20 Mrd Ft  MPA-ból járulékfedezet biztosítása (a segélykeret közcélú foglalkoztatásra fordított részéhez) kb. 7,5 Mrd Ft Összesen kb. 46,5 Mrd Ft

15 15 A közcélú foglalkoztatásba bevonhatók munkavégzés szerinti összetétele  A rendelkezésre álló forrás alapján 42 ezer fő éves, teljes munkaidős foglalkoztatása valósítható meg  6 órás foglalkoztatás esetén 52 ezer fő/év  Előírjuk, hogy az uniós támogatással megvalósuló 150 millió Ft támogatási összeget meghaladó beruházások kivitelezése során a munkaerőigény legalább 10 %-os mértékéig nyilvántartott álláskeresőket kell foglalkoztatni, ez akár további 10 ezer fő foglalkoztatását biztosíthatja.  Közmunka keretében 8-10 ezer fő/év  START programok 5-8 ezer fő/év Összesen80 ezer fő

16 16 A közcélú foglalkoztatás szabályainak egyszerűsítése és módosítása Az önkormányzatok által szervezett közcélú munkáknál egyszerűsített foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni:  Egyszerűsített bejelentési kötelezettség  Kedvezményes járulékteher alkalmazása  A közcélú foglalkoztatásban résztvevő teljeskörű természetbeni és pénzbeli egészségügyi ellátásra jogosult  A közcélú foglalkoztatás jogszerző időnek számít a nyugdíj, és az álláskeresési járadék szempontjából is  A közcélú munkavégzésnél a foglalkoztatás időtartama eltérhet az alkalmi foglalkoztatás általános szabályaitól

17 17 Változások az előző koncepcióhoz képest  A közfoglalkoztatási tervezés bevezetésével az önkormányzati szféra és a nemzetgazdaság munkaerőigényéhez közelítjük a közfoglalkoztatás rendszerét  A korábbi „I. munkalépcső” tartalma változik, az álláskeresési megállapodáson keresztül fokozott kapcsolattartás előírása, képzésben, programban, szolgáltatásban való kötelező részvétel (közfoglalkoztatási kötelem nincs)  Az új koncepció szerint a 120 órás közcélú foglalkoztatásnál ma már több közcélú munkavégzést és/vagy képzésben való részvételt várunk el a rendelkezési járadékon lévőtől

18 18 Változások az előző koncepcióhoz képest  A rendszeres szociális segélyezettek közfoglalkoztatási lehetősége és felelőssége az önkormányzatokat terheli, de lényegesen nagyobb támogatást kapnak.  A helyi gazdaság és a nemzetgazdaság munkaerőigénye is megjelenik a közfoglalkoztatási tervekben  Tisztul a rendszeres szociális segélyezett és a regisztrált álláskereső fogalma  A közhasznú munka részben beleolvad a közcélú munkavégzésbe  A szankciórendszer differenciálódik attól függően, hogy szociális segélyezettekről vagy rendelkezésre állási járadékban részesülőről van-e szó

19 19 Az önkormányzatok érdekeltségének megteremtése  közfoglalkoztatási terv (előfeltétel finanszírozáshoz)  önrész változtatás (segély 15 %, közcélú foglalkoztatás 5 %)  közös irányító testület a kormányzattal, módszertan készítése, jó gyakorlatok terjesztése

20 20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július."

Hasonló előadás


Google Hirdetések