Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország fejlesztési terv Területi együttműködés, kistérségek szerepe Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország fejlesztési terv Területi együttműködés, kistérségek szerepe Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos."— Előadás másolata:

1

2 Új Magyarország fejlesztési terv Területi együttműködés, kistérségek szerepe Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos

3 Átfogó célok Horizontális célok
Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön Horizontális célok Fenntarthatóság – környezeti, makrogazdasági, társadalmi Kohézió – esélyteremtés, területi-, társadalmi különbségek csökkentése

4 Elvek Államreform – struktúra átalakítása v. új struktúra fejlesztése: „Lyukas zsákba nem öntünk pénzt” GDP-n belüli újraelosztás csökkentése – költségvetés terhei ne nőjenek a fejlesztések eredményeként A magántőke számára nem megtérülő beruházások finanszírozása – magántőkét nem helyettesítjük, hanem ösztönözzük Átláthatóság – biztosítja, hogy a részérdekek ne kerüljenek az összérdek elé „Gazda szeme hizlalja a jószágot” – Egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos

5 A fejlesztés területei, programok
Környezet és Energia Humán Államreform Régiók mrd Ft Gazdaság Közlekedés Környezet és energia OP mrd forint Államreform OP 40 mrd E-közig. OP 99 mrd Gazdaság fejlesztés OP 674 mrd forint Közlekedés OP mrd forint Társadalmi megújulás OP 933 mrd forint Társadalmi infrastruktúra OP 539 mrd forint Összesen elosztható források: milliárd forint Plusz vidékfejlesztési támogatás: ~ milliárd forint Plusz magántőke: ???? milliárd forint

6 Kistérségi tanácsadó hálózatok 2007-től
Cél: a kistérségek fejlesztéspolitikai szerepének erősítése, a tanácsadói hálózatok munkájának összehangolása (közös munkaterv, közös értekezletek, fogadóórák és rendezvények) NFT-hálózat (180 fő, NFÜ)  NFT-, ÚMFT-támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás, egyedi projektek kezelése, ÚMFT végrehajtásának támogatása Térségi koordinátor (166 fő, ÖTM)  Stratégiai tervezés, programozás, projektfejlesztés, TEIR támogatása, tájékoztatás Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat ( fő, FVM)  Vidékfejlesztési strat. koordinációja, vidékfejlesztési közösség megszervezése, kapcsolattartás, NVH-koordináció, információgyűjtés

7 Kistelepülési lehetőségek
Közvetlen támogatási lehetőségek Gazdaságfejlesztés: Munkahelyteremtő beruházások a leghátrányosabb térségekben Széles sávú internet üzletileg nem megtérülő településeken Környezet és Energia: Egészséges ivóvíz-ellátás, komplex hulladékkezelő beruházások Közösségi energia-ellátó rendszerek Társadalmi megújulás: Egész életen át tartó tanulás, társadalmi befogadás, készségfejlesztés Szociális gazdaság, foglalkoztatás támogatása Regionális programok: Egészségügyi alapellátás, oktatási (bölcsőde-óvoda+általános iskola) és szociális ellátás alap-infrastruktúra fejlesztése, 4-és 5 számjegyű utak fejlesztése; turisztikai beruházások

8 Kistelepülési lehetőségek II.
Közvetett előnyök Államreform OP hatékonyabb és szakszerűbb közigazgatás-, eljárások-, személyzet -- közigazgatási kapacitások megerősítése a mikrotérség-központokban, E-közig OP elektronikus hozzáférés (széles-sáv a GOP-on keresztül a „nem-piaci” településekre is) Egészségügy járóbeteg szakrendelés színvonalának fejlesztése, erősítése a mikrotérség-központokban Vállalkozásfejlesztés és logisztikai rendszerek fejlesztése Közlekedés-fejlesztés jobb megközelíthetőség, új foglalkoztatók letelepülésének lehetősége

9 További menetrend Operatív Programok beadása az Európai Bizottságnak december közepéig (ágazati és régión belüli konkrét részcélok, pénzfelosztás, 7 évre szólnak) Akciótervek kidolgozása december-március folyamán + (konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, 2 évre szól, évente újra tervezve) Ideiglenes akciótervek elfogadása az elsőként kiírni tervezett pályázatokra, projektekre Pályázati kiírások 2007 januárjában indulnak

10

11 A fejlesztési tervtől a projektig
Közösségi Stratégiai Irányelvek Tagállamokkal való konzultáció alapján EU Bizottság dolgozza ki ÚMFT Tagállam dolgozza ki, EU Bizottsággal konzultálva Operatív Program Tagállam dolgozza ki, EU Bizottságnak jóváhagyásra benyújtja OP kibontása – meghatározza a pályázat nélkül támogatandó kiemelt projekteket, a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszerét. A Monitoring Bizottság megtárgyalja, a Kormány hagyja jóvá, az NFÜ (irányító hatóságok) és a nevükben eljáró közreműködők hajtják végre. Akcióterv Műveletek Akciótervben kijelölt kiemelt projektek, Akciótervben meghatározott feltételek szerint kiírt pályázatok Akcióterv alapján támogatott kisprojekt és KKV fejlesztési alapok

12 Stratégiai tervezés FIT NFT Part NFÜ OP TKB EU Miniszter ÚMFT, OP
vélemény Koord. javaslat OP TKB EU Miniszter ÚMFT, OP javaslat ÚMFT, OP Korm.döntés Régiók javaslat

13 Monitoring Biz. (megtárgyalja)
Akciótervezés FIT NFÜ Koord. vélemény javaslat OP TKB Miniszter Akcióterv javaslat Akcióterv Monitoring Biz. (megtárgyalja) Akcióterv Korm. döntés Régiók javaslat

14 A támogatástípusok Kiemelt projekt 2 fordulós pályázat
KORMÁNYDÖNTÉS = miniszterek, régiók javas- latára az akciótervben. Spec. eset: régióhoz decentralizált előirányzat = régió dönt. Indikatív lista is lehetséges: ezek között később NFÜ dönt. Kiemelt projekt Akciótervben leírt célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján nyertesekről NFÜ DÖNT, támogatás érkezési sorrendben 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Akcióterv szerinti célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján NFÜ DÖNT. Akcióterv (Korm. döntés) Régió, önkormányzat, vagy civil szervezet által kezelt pályázati alap. Az alap a támogatásáról az NFÜ DÖNT. Az alapra beadott pályázatokról az ALAP KEZELŐJE DÖNT, NFÜ által jóváhagyott eljárás alapján. („global grant”) Kisprojekt alap Mikrohitel Közvetett támogatás Tőkealap Vállalkozástámogatás kereskedelmi társaságok (bankok és alap-kezelők) bevonásával. Garanciaalap Pólus programok, zászlóshajó projektek a fenti művelettípusok bármely kombinációjaként – az egyes OP-k akcióterveiben meg- jelenítve

15 Projektméret és döntéshozatal
Kiemelt projekt A pályázat nélkül befogadható projektek köre mérettől függetlenül Kormánydöntés tárgya (akcióterv keretében). Régió dönt, ha a egy-egy intézkedés esetében a Kormány előzetesen arra felhatalmazza. 2 fordulós pályázat A pályázatra meghívható célcsoportról az akcióterv (Kormány) dönt. A pályázatra beérkező projektekről szakmai bírálat alapján az NFÜ dönt. Pályázati projekt, 50 millió Ft alatt, normatív támog. Csak jogosultsági ellenőrzés van, tartalmi versenyeztetés nincs, így a döntést az NFÜ a közreműködő szervezetre delegálhatja. Pályázati projekt, 50 millió Ft alatt NFÜ dönt a közreműködő szervezet által bonyolított szakmai bírálat alapján. Pályázati projekt 50 mio - 1 mrd Ft NFÜ dönt (irányító hatóság) a közreműködő szervezet által bonyolított szakmai bírálat alapján. Bíráló bizottságokba miniszterek, régiók (ROP) tagot küldhetnek. Pályázati projekt 1 mrd – 5 mrd Ft NFÜ dönt, a közreműködő szervezet által bonyolított szakmai bírálat alapján. Bíráló bizottságokba miniszterek, régiók (ROP) tagot küldhetnek. Ha az érintett szakminiszter nem ért egyet, a Kormány dönt. Pályázati projekt 5 mrd forint felett Kormánydöntés az NFÜ javaslatára EU „nagyprojekt” 50 m € fölött NFÜ javaslatára kormánydöntést követően Brüsszel (EU Bizottság) dönt. (Környezetvédelemben a határ 25 millió euró.) A támogathatóság biztosítása érdekében kormánydöntés esetén az előterjesztést az NFÜ nyújtja be. Az OP-ba nem illeszkedő, ill. nem elszámolható projekt nem kaphat támogatást.

16 Intézmények Kormány (Miniszterek) Nemzeti Fejl. Tanács
Pénzügyminisztérium Fej.pol. Irányító Tes. Igazoló Hatóság Audit Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koord. Hatóság Irányító Hatóság Irányító Hatóság Irányító Hatóság Irányító Hatóság Irányító Hatóság KSz KSz KSz KSz KSz KSz KSz


Letölteni ppt "Új Magyarország fejlesztési terv Területi együttműködés, kistérségek szerepe Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések