Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország fejlesztési terv Területi együttműködés, kistérségek szerepe Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország fejlesztési terv Területi együttműködés, kistérségek szerepe Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos."— Előadás másolata:

1

2 Új Magyarország fejlesztési terv Területi együttműködés, kistérségek szerepe Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos

3 Átfogó célok Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön Horizontális célok Fenntarthatóság – környezeti, makrogazdasági, társadalmi Fenntarthatóság – környezeti, makrogazdasági, társadalmi Kohézió – esélyteremtés, területi-, társadalmi különbségek csökkentése Kohézió – esélyteremtés, területi-, társadalmi különbségek csökkentése

4 Elvek Államreform – struktúra átalakítása v. új struktúra fejlesztése: „Lyukas zsákba nem öntünk pénzt” Államreform – struktúra átalakítása v. új struktúra fejlesztése: „Lyukas zsákba nem öntünk pénzt” GDP-n belüli újraelosztás csökkentése – költségvetés terhei ne nőjenek a fejlesztések eredményeként GDP-n belüli újraelosztás csökkentése – költségvetés terhei ne nőjenek a fejlesztések eredményeként A magántőke számára nem megtérülő beruházások finanszírozása – magántőkét nem helyettesítjük, hanem ösztönözzük A magántőke számára nem megtérülő beruházások finanszírozása – magántőkét nem helyettesítjük, hanem ösztönözzük Átláthatóság – biztosítja, hogy a részérdekek ne kerüljenek az összérdek elé Átláthatóság – biztosítja, hogy a részérdekek ne kerüljenek az összérdek elé „Gazda szeme hizlalja a jószágot” – Egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos „Gazda szeme hizlalja a jószágot” – Egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos

5 A fejlesztés területei, programok Humán Társadalmi megújulás OP 933 mrd forint Környezet és Energia ÁllamreformRégiók 6+1 1 620 mrd Ft Összesen elosztható források: 6 875 milliárd forint Plusz vidékfejlesztési támogatás: ~ 1 300 milliárd forint Plusz magántőke: ???? milliárd forint GazdaságKözlekedés Társadalmi infrastruktúra OP 539 mrd forint Környezet és energia OP 1053 mrd forint Államreform OP 40 mrd E-közig. OP 99 mrd Gazdaság fejlesztés OP 674 mrd forint Közlekedés OP 1721 mrd forint

6 Kistérségi tanácsadó hálózatok 2007-től Cél: a kistérségek fejlesztéspolitikai szerepének erősítése, a tanácsadói hálózatok munkájának összehangolása (közös munkaterv, közös értekezletek, fogadóórák és rendezvények) NFT-hálózat (180 fő, NFÜ)  NFT-, ÚMFT-támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás, egyedi projektek kezelése, ÚMFT végrehajtásának támogatása NFT-hálózat (180 fő, NFÜ)  NFT-, ÚMFT-támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás, egyedi projektek kezelése, ÚMFT végrehajtásának támogatása Térségi koordinátor (166 fő, ÖTM)  Stratégiai tervezés, programozás, projektfejlesztés, TEIR támogatása, tájékoztatás Térségi koordinátor (166 fő, ÖTM)  Stratégiai tervezés, programozás, projektfejlesztés, TEIR támogatása, tájékoztatás Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat (168 + 7 fő, FVM)  Vidékfejlesztési strat. koordinációja, vidékfejlesztési közösség megszervezése, kapcsolattartás, NVH-koordináció, információgyűjtés Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat (168 + 7 fő, FVM)  Vidékfejlesztési strat. koordinációja, vidékfejlesztési közösség megszervezése, kapcsolattartás, NVH-koordináció, információgyűjtés

7 Kistelepülési lehetőségek Közvetlen támogatási lehetőségek Gazdaságfejlesztés: Gazdaságfejlesztés: –Munkahelyteremtő beruházások a leghátrányosabb térségekben –Széles sávú internet üzletileg nem megtérülő településeken Környezet és Energia: Környezet és Energia: –Egészséges ivóvíz-ellátás, komplex hulladékkezelő beruházások –Közösségi energia-ellátó rendszerek Társadalmi megújulás: Társadalmi megújulás: –Egész életen át tartó tanulás, társadalmi befogadás, készségfejlesztés –Szociális gazdaság, foglalkoztatás támogatása Regionális programok: Regionális programok: –Egészségügyi alapellátás, oktatási (bölcsőde-óvoda+általános iskola) és szociális ellátás alap-infrastruktúra fejlesztése, –4-és 5 számjegyű utak fejlesztése; turisztikai beruházások

8 Kistelepülési lehetőségek II. Közvetett előnyök Államreform OP Államreform OP –hatékonyabb és szakszerűbb közigazgatás-, eljárások-, személyzet -- közigazgatási kapacitások megerősítése a mikrotérség-központokban, E-közig OP E-közig OP –elektronikus hozzáférés (széles-sáv a GOP-on keresztül a „nem-piaci” településekre is) Egészségügy Egészségügy –járóbeteg szakrendelés színvonalának fejlesztése, erősítése a mikrotérség-központokban Vállalkozásfejlesztés és logisztikai rendszerek fejlesztése Vállalkozásfejlesztés és logisztikai rendszerek fejlesztése Közlekedés-fejlesztés Közlekedés-fejlesztés –jobb megközelíthetőség, új foglalkoztatók letelepülésének lehetősége

9 További menetrend Operatív Programok beadása az Európai Bizottságnak december közepéig (ágazati és régión belüli konkrét részcélok, pénzfelosztás, 7 évre szólnak) Operatív Programok beadása az Európai Bizottságnak december közepéig (ágazati és régión belüli konkrét részcélok, pénzfelosztás, 7 évre szólnak) Akciótervek kidolgozása december-március folyamán + (konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, 2 évre szól, évente újra tervezve) Akciótervek kidolgozása december-március folyamán + (konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, 2 évre szól, évente újra tervezve) Ideiglenes akciótervek elfogadása az elsőként kiírni tervezett pályázatokra, projektekre Ideiglenes akciótervek elfogadása az elsőként kiírni tervezett pályázatokra, projektekre Pályázati kiírások 2007 januárjában indulnak Pályázati kiírások 2007 januárjában indulnak

10

11 A fejlesztési tervtől a projektig Közösségi Stratégiai Irányelvek ÚMFT Operatív Program Akcióterv Műveletek Tagállamokkal való konzultáció alapján EU Bizottság dolgozza ki Tagállam dolgozza ki, EU Bizottsággal konzultálva Tagállam dolgozza ki, EU Bizottságnak jóváhagyásra benyújtja OP kibontása – meghatározza a pályázat nélkül támogatandó kiemelt projekteket, a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszerét. A Monitoring Bizottság megtárgyalja, a Kormány hagyja jóvá, az NFÜ (irányító hatóságok) és a nevükben eljáró közreműködők hajtják végre. Akciótervben kijelölt kiemelt projektek, Akciótervben meghatározott feltételek szerint kiírt pályázatok Akcióterv alapján támogatott kisprojekt és KKV fejlesztési alapok

12 Stratégiai tervezés OP TKB Miniszter Régiók NFÜ javaslat Koord. ÚMFT, OP javaslat FITNFTPart ÚMFT, OP Korm.döntés EU vélemény

13 Akciótervezés OP TKB Miniszter Régiók NFÜ javaslat Koord. Akcióterv javaslat FIT Akcióterv Monitoring Biz. (megtárgyalja) vélemény Akcióterv Korm. döntés

14 A támogatástípusok Akcióterv (Korm. döntés) Kiemelt projekt 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Közvetett támogatás Kisprojekt alap Mikrohitel Tőkealap Garanciaalap KORMÁNYDÖNTÉS = miniszterek, régiók javas- latára az akciótervben. Spec. eset: régióhoz decentralizált előirányzat = régió dönt. Indikatív lista is lehetséges: ezek között később NFÜ dönt. Akciótervben leírt célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján nyertesekről NFÜ DÖNT, támogatás érkezési sorrendben Akcióterv szerinti célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján NFÜ DÖNT. Régió, önkormányzat, vagy civil szervezet által kezelt pályázati alap. Az alap a támogatásáról az NFÜ DÖNT. Az alapra beadott pályázatokról az ALAP KEZELŐJE DÖNT, NFÜ által jóváhagyott eljárás alapján. („global grant”) Vállalkozástámogatás kereskedelmi társaságok (bankok és alap-kezelők) bevonásával. Pólus programok, zászlóshajó projektek a fenti művelettípusok bármely kombinációjaként – az egyes OP-k akcióterveiben meg- jelenítve

15 Projektméret és döntéshozatal Kiemelt projekt A pályázat nélkül befogadható projektek köre mérettől függetlenül Kormánydöntés tárgya (akcióterv keretében). Régió dönt, ha a egy-egy intézkedés esetében a Kormány előzetesen arra felhatalmazza. 2 fordulós pályázat A pályázatra meghívható célcsoportról az akcióterv (Kormány) dönt. A pályázatra beérkező projektekről szakmai bírálat alapján az NFÜ dönt. Pályázati projekt, 50 millió Ft alatt, normatív támog. Csak jogosultsági ellenőrzés van, tartalmi versenyeztetés nincs, így a döntést az NFÜ a közreműködő szervezetre delegálhatja. Pályázati projekt, 50 millió Ft alatt NFÜ dönt a közreműködő szervezet által bonyolított szakmai bírálat alapján. Pályázati projekt 50 mio - 1 mrd Ft NFÜ dönt (irányító hatóság) a közreműködő szervezet által bonyolított szakmai bírálat alapján. Bíráló bizottságokba miniszterek, régiók (ROP) tagot küldhetnek. Pályázati projekt 1 mrd – 5 mrd Ft NFÜ dönt, a közreműködő szervezet által bonyolított szakmai bírálat alapján. Bíráló bizottságokba miniszterek, régiók (ROP) tagot küldhetnek. Ha az érintett szakminiszter nem ért egyet, a Kormány dönt. Pályázati projekt 5 mrd forint felett Kormánydöntés az NFÜ javaslatára EU „nagyprojekt” 50 m € fölött NFÜ javaslatára kormánydöntést követően Brüsszel (EU Bizottság) dönt. (Környezetvédelemben a határ 25 millió euró.) A támogathatóság biztosítása érdekében kormánydöntés esetén az előterjesztést az NFÜ nyújtja be. Az OP-ba nem illeszkedő, ill. nem elszámolható projekt nem kaphat támogatást.

16 Intézmények Irányító Hatóság Koord. Hatóság Igazoló Hatóság Kormány(Miniszterek) KSzKSzKSzKSzKSzKSzKSz AuditHatóság Fej.pol. Irányító Tes. Nemzeti Fejl. Tanács Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóság Pénzügyminisztérium


Letölteni ppt "Új Magyarország fejlesztési terv Területi együttműködés, kistérségek szerepe Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések