Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KEOP pályázati rendszere –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KEOP pályázati rendszere –"— Előadás másolata:

1 A KEOP pályázati rendszere – 2007-2013

2 Környezetvédelmi programok, irányvonalak az Új Magyarország Fejlesztési terv tükrében
Horn Gergely szakmai tanácsadó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága Budapest, november 12.

3 KEOP 1. prioritás – Egészséges tiszta települések konstrukciók
KEOP-111: Települési szilárd hulladék kezelése (max. támogatási ráta – 70%) – november 6-án indul KEOP-112: Állati hulladék kezelése (csak önkormányzat!) (max. támogatási ráta – 85%) – 2008-tól induló program KEOP-120: Szennyvízelvezetés és tisztítás (max. támogatási ráta – 85%) – szeptember 18-tól élő KEOP-130: Ivóvízminőség javítása (max. támogatási ráta – 90%) – szeptember 18-tól élő

4 Közös vonások a KEOP 1. prioritás konstrukcióiban (I.)‏
(részben kivéve KOP-112)‏ jövedelemtermelő projektek, ezért pénzügyi-gazdasági elemzést is kell készíteni, ebből adódik a tényleges támogatási ráta, ami nem lehet nagyobb, mint az előző oldalon szereplő érték nagy hangsúlyt kell fektetni az üzemeltetésre (jogszabályi megfelelőség) és a díjpolitikára és a megfizethetőségre (gazdaságosság)‏ 25M € fölötti ún. nagyprojektek is lehetnek, amelyeket az EU Bizottság hagy jóvá, DE a hazai eljárásrend konstrukciónként projektmérettől függetlenül egységes: nyílt kétfordulós pályázat

5 Közös vonások a KEOP 1. prioritás konstrukcióiban (II.)‏
derogációs kötelezettségek kapcsolódnak a szakterületekhez, ezért kiemelten fontos a gyors tervezés és a költséghatékony lebonyolítás döntően térségi projekteket fognak át, ezért a települési önkormányzati pályázók összességére épülnek, akik együttesen csak társulási formában pályázhatnak a gazdasági, településszerkezeti tényezők függvényében többféle műszaki megoldás kombinációját tartalmazhatják, ezért a változatelemzés kiemelt jelentőséget kap

6 Derogációs vállalások (KEOP 1.)‏
Szennyvíz 2008-ig: kiemelten érzékeny felszíni vízvédelmi területek 2010-ig: LE feletti szennyvíz agglomerációk 2015-ig: 2000 LE feletti szennyvíz agglomerációk Ivóvíz 2009-ig: arzén, bór, nitrit, flurid tartalom határérték alá csökkentése (EU-s kötelezettség)‏ Ammónium koncentráció határérték alá csökkentése (hazai többlet vállalás)‏ Vas – mangán: csak járulékosan támogatható, önálló projektként nem Hulladék Szelektív hulladékgyűjtés (60%)‏

7 KEOP-111: Hulladék Célja:
Nagy regionális rendszerek létesítése nagyprojekttel Meglévő, térségi szintű, települési hulladékgazdálkodási rendszer/rendszerek technológiai és területi kiegészítése kétfordulós pályázatos projektek keretében A konstrukció az új hulladék támogatási stratégia szerint készült – jelenleg társadalmi egyeztetése zajlik! Támogatható tevékenység: hulladék sziget, udvar, gyűjtő jármű mechanikai-biológiai előkezelő, depóniagáz-kezelő, komposztáló telep, házi komposztáló válogatómű, átrakóállomás, hulladék-lerakó, hulladék-égető

8 KEOP-120: Szennyvíz Célja:
csak a 2000 LE feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, iszapkezelésének és -hasznosításának, megoldása Támogatható tevékenység: Csatorna építés, bővítés; szennyvítisztító telepek létesítése, korszerűsítése egyedi szennyvízkezelés; folyékony hulladék kezelés (TFH)‏ szennyvíziszap hasznosítás/ártalmatlanítás komposztálás termikus hasznosítás (égetés)‏ biogáz termelés mezőgazdasági hasznosítás feltételeinek fejlesztése Csatorna rekonstrukció (elszámolható költségek max. 5%-a lehet

9 KEOP-120: Szennyvíz Nem támogatható:
ipari szennyvíz elvezetése, kezelése üdülőterületek és külterületek csatornázása telep bontás, rekultiváció előközművesítés Fő szabály: 1 agglomeráció = 1 projekt kivételek: 2. fordulóban szükség esetén szakaszolható, ha az önrész finanszírozása szükségessé teszi több agglomeráció együtt: díjközösség, közös üzemeltetés, bizonyított gazdasági előny, de agglomerációnként szeparált műszaki tartalom A lakosegyenértékek számítása a 25/2002 rendelet szerint történik, tehát hatósági jóváhagyás nélkül agglomerációkat nem lehet összevonni vagy különszedni.

10 KEOP-130: Ivóvíz Célja: regionális és lokális ivóvízminőség javító programok támogatása; a lakosság megfelelő ivóvízzel való ellátása Támogatható tevékenység: Vízkezelés (technológia); más vízbázisra való áttérés; csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása; hálózati rekonstrukció (költségek max. 20%-a lehet) nem támogatható: új településen belüli hálózati elemek kiépítése Csak a 201/2001 Korm.rendeletben szereplő, ill. az OKI szakvéleményével igazolt vízminőség problémával rendelkező települések pályázhatnak!

11 KEOP 120, 130: Állami tulajdonú közművek
Önkormányzat helyett üzemeltető nem pályázhat, a vízmű tulajdonába esetlegesen kivitt vagyont a 2. fordulóig rendezni kell Az állam helyett a regionális vízművállalatok járhatnak el, az önkormányzatokkal azonos feltételek között, de a vagyon itt is állami tulajdonba kell, hogy kerüljön Közös állami-önkormányzati projekt esetén konzorciumi szerződést kell kötni a regionális vízművel, és együtt kell pályázni

12 KEOP 2. prioritás – Vizeink jó kezelése konstrukciók (I.)‏
KEOP-211/212: Állami/önkormányzati tulajdonú árvízvédelem (1F,2F) – november 6-án indul; állami rész meghívásos KEOP-213: Tájgazdálkodás – 2009-től induló program KEOP-221: Komplex vízvédelmi beruházások (1F,2F) – november 6-án indul; meghívásos KEOP-222: VKI monitoring (csak 1F)‏ 2008-tól induló program KEOP-223: Ivóvízbázis védelem (csak 1F) – november 6-án indul (csak diagnosztika!)‏

13 KEOP 2. prioritás – Vizeink jó kezelése konstrukciók (II.)‏
KEOP-230: Hulladéklerakók rekultivációja (1F,2F) – szeptember 18-tól élő KEOP-240: Környezeti kármentesítés (1F,2F) – november 6-tól indul; meghívásos KEOP-250: Vízgazdálkodási tervezés (csak 1F) – november 6-tól indul; meghívásos

14 Közös és eltérő vonások a KEOP 2. prioritás konstrukcióiban
önkormányzati és állami pályázók vegyesen (önkormányzat nem pályázhat a KEOP-211, 221, 222, 250 konstrukcióba, csak önkormányzati viszont a KEOP-230)‏ nem jövedelemtermelők a projektek, ezért mindenütt elérhető a 100% támogatási ráta nagyprojektek csak a KEOP-211, 221, 230 konstrukcióban lehetségesek vegyesen egy- és kétfordulós pályázati konstrukciók (elsőfordulós eljárás közelítőleg egyezik a kétfordulós második fordulójával, itt az előkészítés utólag elszámolható)‏

15 Derogációs vállalások (KEOP 2.)‏
Hulladék lerakó rekultiváció 2009-ig az EU előírásoknak meg nem felelő lerakókat be kell zárni Vízminőség 2009-ig el kell készíteni a vízgyűjtő gazdálkodási terveket 2015-ig teljesíteni kell a Víz Keretirányelv (VKI) előírásait

16 Tudnivalók a kétfordulós pályázati rendszerről (I.)‏
Mindkét fordulóban: Folyamatos benyújtás, szakaszos értékelés van („értékelési határnapok”)‏ Nincs kiemelt projekt, mindenkinek pályáznia kell Általában közvetlen szállítói finanszírozás van, kivéve a kifejezetten kisprojektekre fókuszáló konstrukciókat, ahol a kedvezményezett választhat A támogatáshoz legalább 60 pontot el kell érni, és egyik kizáró („K”) bírálati szempontnál sem lehet nulla pontot kapni Az alap elbírálási idő 75 nap, ami 1 md Ft fölött 15 nappal, 5 md Ft fölött 45 nappal meghosszabbodhat Az esetleges költségtúllépés a kedvezményezettet terheli

17 Tudnivalók a kétfordulós pályázati rendszerről (II.)‏
Az 1. fordulóban Előzetes (vagy részletes) megvalósíthatósági tanulmánnyal lehet pályázni a projekt előkészítésére lehet támogatást igénybe venni (KEOP1: 85%, KEOP2,3: 100%)‏ csak a 1067/2005 Korm.határozatban támogatott nagyprojekteknek nem kell indulniuk a 2007-es előkészítési költségek visszamenőleg is elszámolhatók, ha közbeszerzéssel választották ki a vállalkozót tervezésen kívül az előkészítési szakasz projekt menedzsmentje, nyilvánossági költsége és a régészet, ill. a lőszermentesítés számolható el

18 Tudnivalók a kétfordulós pályázati rendszerről (III.)‏
Az 1. forduló után Útvonalterv készül az előkészítési feladatokra Támogatási szerződést kell kötni az előkészítési költségekre a költség-haszon elemzést is tartalmazó részletes megvalósíthatósági tanulmány köztes jóváhagyás alá esik (kivéve, ha az 1. fordulóban eleve azzal pályáztak)‏ legkésőbb 2 (vagy bizonyos konstrukciókban 2,5) év múlva be kell adni a projektet a 2. fordulóba a tenderdokumentációk elkészítésének befejezése és jóváhagyatása max. fél évvel túlcsúszhat a 2. fordulóba történő benyújtáson még egyszer előkészítési támogatást már nem lehet igénybe venni

19 Tudnivalók a kétfordulós pályázati rendszerről (IV.)‏
A 2. fordulóban a megvalósítás támogatásáról születik döntés nagyprojektnél ezt követi az EU Bizottság felé történő benyújtás megkezdett beruházás nem támogatható, tehát kivitelezési szerződés a támogatás odaítélése előtt nem köthető kapcsolódó szolgáltatások (mérnök, nyilvánosság, projekt menedzsment) közbeszerzései már előtte is lefolytathatók újabb támogatási szerződést kell kötni a kivitelezési munkán és a kapcsolódó szolgáltatásokon kívül a szükséges területszerzés is elszámolható 8% tartalékkeretet kell képezni előkészítés csak a 1067/2005 projekteknél elszámolható, és ott is csak akkor, ha a feladatot a korábbi támogatási szerződés nem tartalmazta

20 Köszönöm, hogy meghallgattak!
Horn Gergely NFÜ Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága


Letölteni ppt "A KEOP pályázati rendszere –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések