Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÁTOSZ szeminárium 2012.10.17.. I. Milyen biztosítékokat fogadnak el? (különösen: anyavállalati kezesség)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÁTOSZ szeminárium 2012.10.17.. I. Milyen biztosítékokat fogadnak el? (különösen: anyavállalati kezesség)"— Előadás másolata:

1 PÁTOSZ szeminárium 2012.10.17.

2 I. Milyen biztosítékokat fogadnak el? (különösen: anyavállalati kezesség)

3 Szabályozási háttér, útmutató - 4/2011. (I.28. ) Korm. rendelet 33.§ - Biztosítéki útmutató (pályázati dokumentáció, segédletek) operatív programonként külön

4 Megítélt támogatási összegMegvalósítási időszak Egyösszegű elszámoló Megvalósítási időszak Többszöri elszámoló Fenntartási időszak 20 millió Ft alatt 000 20 millió Ft és 50 millió Ft között 0 B 0 50 millió Ft felett 0 B50%B

5 Speciális kivételek 33.§ (8) Nem köteles biztosítékot nyújtani a) a költségvetési szerv, b) az egyház és intézménye, c) a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá nem kötelesek biztosítékot szolgáltatni, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik, d) a vízgazdálkodási társulat, ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett önkormányzati vagy állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel, e) az NFÜ döntése alapján az állami többségű tulajdonban lévő gazdasági társaság, ha a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül vagy az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglalt, a projekt fenntartására vonatkozó időszaknak megfelelő tartalmú elidegenítési és terhelési tilalom kikötése mellett - vasúti pályahálózat működtetője, illetve közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül, f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. §-ában meghatározott többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság, amely a támogatást tömegközlekedési tárgyú kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához kapja, és a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az önkormányzat vagy a többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül,

6 Újabb típusú biztosítékok Támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy többségi tulajdonosának kezességvállalása (2012 januárjától)(„anyavállalati/tulajdonosi kezesség”) Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény (2012 augusztusától)

7 Anyavállalati/tulajdonosi kezesség Részletes szabályok – Útmutató (http://www.nfu.hu/kezessegvallalashoz_kapcsolod o_dokumentumok_valtozasa)http://www.nfu.hu/kezessegvallalashoz_kapcsolod o_dokumentumok_valtozasa Bontásvizsgálat – a KSZ szerepe

8 Ki nyújthatja? -Többségi tulajdonos (kivéve kkt. és bt. beltagja), -Egyéni vállalkozás esetén egyéni vállalkozó, -Cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő Magánszemély csak 50 millió Ft-ig

9 Közjegyzői okiratba foglalt adatlap és kezesi nyilatkozat – készfizető kezességvállalás+elidegenítési és terhelés tilalom (!) Bonitásvizsgálat – KSZ folytatja le Dokumentumok bekérése (tulajdoni lap,gépjármű forgalmi engedély, jövedelem-igazolás) utólag bármikor(!)

10 Kizáró okok - köztartozás; - negatív adósi státusz a Központi Hitelinformációs Rendszerben; - kezes végrehajtási eljárás alatt áll; - kezes felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolási eljárás, törlési eljárás alatt áll; - vagyonelemek terhekkel csökkentett összértéke nem fedezi a biztosítani kívánt támogatási összeget.

11 Tipikus kérdések -Milyen projektek esetében alkalmazható (ÚMFT/ÚSZT) -Tulajdonos személyének változása -Mi van, ha nincs többségi tulajdonos? -Több ingatlan esetén hányról kell nyilatkozni? -Természetes személy kezességvállalása -Külföldi tulajdonos -Elidegenítési és terhelési tilalom -Közjegyzői okirat (egyéb előírás nincs), formai hibák

12 Egyéb biztosítékok Bankgarancia Ingatlan jelzálogjog Garanciaszervezet által vállalt kezesség Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

13 Tipikus hibák Bankgarancia: – Lejárat hosszabbítás, szabálytalanság! – KSZ lejáratfigyelés! Ingatlan jelzálogjog: – Ingatlan értékbecslés (30 napon belül!) – Csak bejegyzés esetén OK (széljegy nem elég) – Biztosítéki érték számítása (első, másod ranghelyen 70-50%) – Per, teher- és igénymentesség

14 Egyéb lehetőségek Lépcsőzetes biztosítéknyújtás Biztosítékcsere Vegyes biztosíték (egyidejűleg két típusú biztosíték)

15 II. Bebukó projektek, felszámolási eljárás és következményei

16 Szabályozási háttér 4/2011. (I. 28. ) Korm. rendelet 103.§ („103. § Az NFÜ a szerződéstől akkor is elállhat, ha a kedvezményezett ellen a bíróság jogerős végzése alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás indult, avagy a kedvezményezettel szemben végrehajtási-, vagy adósságrendezési eljárás van folyamatban.”) ÁSZF 7.2.2 („Az elállás alapjául szolgáló okok különösen: d) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, – …”)

17 KSZ szerepe -Csődfigyelés -Szabálytalansági döntés -Elállás -Támogatás visszakövetelése -Bejelentkezés az eljárásba -Egyezség felszámolási eljárásban, technikai felszámolás

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PÁTOSZ szeminárium 2012.10.17.. I. Milyen biztosítékokat fogadnak el? (különösen: anyavállalati kezesség)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések