Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határon Átnyúló Együttműködési Programok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határon Átnyúló Együttműködési Programok"— Előadás másolata:

1 Határon Átnyúló Együttműködési Programok

2 2007-2013 között Magyarország részvételével megvalósuló határmenti programok
Európai Területi Együttműködés (ETE) (tagállamok) Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) (tagjelölt, potenciális tagjelölt) Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) (tartósan EU-n kívül) támogatásával

3 A megvalósítás legfontosabb alapelvei
A határmenti együttműködési programokban a két ország határmenti megyéi működnek együtt, a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében Határon átnyúló hatás: Csak olyan pályázatok nyerhetnek támogatást, melyekben a támogatásra jogosult magyar és külföldi partnerek közösen pályáznak, s a következő négy együttműködési kritérium közül legalább kettőt teljesítenek: közös fejlesztés közös végrehajtás közös projektcsapat közös finanszírozás

4 A megvalósítás legfontosabb alapelvei
Közös költségvetés – egy program-egy számla elv: tagállamok szerinti megbontás nélkül Nyílt pályázati rendszer (nincsenek előre definiált projektek) Vezető Partner elv alkalmazása: a Lead Partner (=fő kedvezményezett) felelős a projekt végrehajtásáért a projektszintű nemzetközi konzorcium megbízásából Határon átnyúló hatás legyen definiálható, mérhető, fenntartható, kimutatható Közös döntéshozatali mechanizmus: Közös Monitoring Bizottság A legfontosabb alapelvek a határmenti programokban: Egy program, egy számla: Eltérés az előző időszakhoz képest, most nincs leosztva a forrás országokra, tényleg közös projektek lesznek, elvileg a határtérség legmegfelelőbb pályázói (partnerségei) nyerhetik a támogatást nemzetiségtől függetlenül. Vezető Partner Elv: felelős a teljes projekt végrehajtásának biztosításáért biztosítja, hogy a partnerek által benyújtott kiadások megfelelnek a partnerekkel megállapodott tevékenységeknek felelős a támogatási összeg átutalásáért a partnerek részére Közös Monitoring Bizottság: a két (esetleg több) országot képviselő bizottság, megyék, kül. szaktárcák, egyéb szervezetek képviselői alkotják Közös Technikai Titkárság (JTS): az Irányító Hatóság hozza létre (egyetértésben a partnerország(ok)al tagjai vegyesen minden tagállamból tevődnek össze Feladata: az IH és a Monitoring Bizottság (adott esetben az Ellenőrzési Hatóság) munkájának segítése, pályázókkal közvetlen kapcsolattartás

5 Kik lehetnek a pályázatok kedvezményezettjei?
A különböző programok között kismértékű eltérés lehet, de jellemzően: közintézmények, közjogi intézmények és magánjog hatálya alatt létesült intézmények, amelyek nem profitorientált szervezetként a határ két oldalán, a támogatásra jogosult területen tevékenykednek. Pl. helyi- és megyei önkormányzatok, az állami- és önkormányzati intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások, fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, egyetemek, kamarák, turisztikai szervezetek, munkaügyi központok, stb.

6 A határrégióban működnek Nem profitorientált szervezetek
Kedvezményezettek A határrégióban működnek Nem profitorientált szervezetek Határon túli partnerrel rendelkeznek Megfelelő pénzügyi stabilitással rendelkeznek

7 Vezető partner elv Vezető Kedvezményezett:
Az összes partner választja meg Partnerségi Megállapodást köt a projekt partnerekkel (ellátandó feladatok, koordináció, jelentéstétel, finanszírozás stb. Aláírja az ERFA Támogatási Szerződést az IH-val Kapcsolattartóként képviseli a projektet az intézményrendszer felé Felel a teljes projekt megvalósításáért, a partnerek közötti kommunikáció megszervezéséért Feladata, a támogatás hatékony, eredményes és szabályszerű felhasználásnak biztosítsa megkapja a teljes ERFA/IPA támogatást és átutalja a megfelelő összeget a partnereinek megbizonyosodik arról, hogy az egyes partnerek kiadásait az erre felhatalmazott nemzeti ellenőrző szervezet igazolta. Ugyanakkor: A partnerek felelősséget vállalnak az általuk elszámolt kiadások szabályosságáért!

8 Költségvetés az egyes programokban 2007- 2013
Területi együttműködés ERFA illetve IPA forrásból Millió Euró Magyarország- Szlovákia 176 Magyarország - Románia 224 Magyarország - Szerbia 50 Magyarország – Horvátország 52 Ausztria - Magyarország 82 Szlovénia - Magyarország 29

9 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
MAGYARORSZÁG - Győr-Moson - Komárom-Esztergom - Budapest - Pest Nógrád Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg SZLOVÁKIA - Pozsony (kerület) - Nagyszombat - Nyitra - Besztercebánya - Kassa

10 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program

11 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Finanszírozás: ERFA Megoszlás: 85% 10 % 5% RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS : 207 millió EUR (176 millió ERFA + Nemzeti Társfinanszírozás) Gazdaság és társadalom (41% pénzügyi súlya) 2. Környezet- és természetvédelem, elérhetőség (53%) 3. Technikai segítségnyújtás (6%) 11

12 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Első pályázati felhívás 2008 decemberében zárult 63,5 millió euró ERFA (+10% nemzeti=95%) (általánosságban 5% önerő) Beavatkozási területek többségét lefedte (kiv.: eü, IT, K+F) Egykörös és kétkörös 246 pályázat / 106 egykörös nyertes (2009 április) Legnépszerűbb: turizmus, P2P

13 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Második pályázati felhívás Meghirdetés: június 29. Benyújtási határidő: szeptember vége Kb. 50 millió euró ERFA Minden beavatkozási terület Egykörös Időtartam: 12/24 hónap Benyújtás egy helyre: Közös Technikai Titkárság (Budapest)

14 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
MAGYARORSZÁG - Szabolcs-Szatmár-Bereg - Hajdú-Bihar - Békés - Csongrád ROMÁNIA - Szatmár (Satu Mare) - Bihar (Bihor) - Temes (Timis) - Arad (Arad)

15 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Prioritás: Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 1.1 A határon átnyúló közlekedési létesítmények fejlesztése 1.1.2 Útépítés/felújítás 1.1.2 Vasútfejlesztés 1.1.3 Tervek és tanulmányok készítése 1.2 A határon átnyúló kommunikáció fejlesztése Határon átnyúló szélessávú Internet infrastruktúra kiépítése Közösségi kapcsolódási programok kialakítása A határon átnyúló hírközlés Tervek, tanulmányok készítése 1.3 Környezetvédelem 1.3.1 Természetvédelem 1.3.2 Vízgazdálkodás 1.3.3 Szennyezések csökkentése - hulladékgazdálkodás Tervek, tanulmányok készítése 15

16 Prioritások – 2. Prioritás
2. Prioritás: Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben: 2.1 Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 2.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztése Üzleti együttműködés támogatása Turizmusfejlesztés 2.2. Együttműködés ösztönzése a kutatásfejlesztés (K+F) és innováció területén 2.2.1 Közös kutatási infrastruktúra fejlesztése Közös kutatási projektek A K+F tevékenységekben érintett szektorok közti együttműködés segítése 2.2.4 Tanulmányok, tervek kidolgozása 2.3 Együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban – készségek, ismeretek közös fejlesztése 2.3.1 Oktatási intézmények közötti együttműködés 2.3.2 Munkaerőpiac együttműködés 2.4 Egészségügy és közös veszélyelhárítás 2.4.1 Közös egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, veszélyelhárítás 2.4.2 Közös intézményfejlesztés, koordináció és képzés 2.5 Közösségek közötti együttműködés 2.5.1 Közösségek közötti együttműködés 16

17 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERET: : EUR EUR ERFA EUR nemzeti társfinanszírozás (Magyarország, Románia) A finanszírozás forrásai ERFA + nemzeti társfinanszírozás – magyar pályázók esetében Maximum 95% partnerenként ERFA + nemzeti társfinanszírozás – román pályázók esetében Maximum 98% partnerenként Saját hozzájárulás - magyar pályázók esetén Minimum 5% partnerenként Saját hozzájárulás - román pályázók esetén Minimum 2% partnerenként

18 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
1. Pályázati felhívás időpont: október 15. – január 30. egylépcsős pályázati modell kiírt támogatási összeg: 16,7 millió EUR ERFA kiírt területek: tervek, tanulmányok elkészítése közlekedési infrastruktúra, kommunikáció, környezetvédelem, K+F területén; természetvédelem turizmus, hírközlés, üzleti, K+F, oktatási, munkaerő-piaci együttműködés, közös intézményfejlesztés, közösségek közötti együttműködés - > SZOFT PROJEKTEK. beérkezett pályázatok: 196 db döntés: június támogatott pályázatok: 90 db támogatás összege: 12,83 M EUR szerződéskötés: 2009 októberétől

19 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2. Pályázati felhívás kétlépcsős modell első lépcső (projekt koncepciók): december 3. – február 16. második lépcső (teljes pályázatok) meghirdetése: 2009 október 6. támogatási összeg: 104,9 millió EUR ERFA kiírt területek: infrastruktúra-fejlesztés útépítés és vasútfejlesztés; szélessávú internet, természetvédelmi, vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, üzleti, kutatási és egészségügyi infrastruktúra beérkezett projekt koncepciók: 157 db a második lépcsőre javasolt pályázatok száma: 120 db teljes pályázat benyújtása: a meghirdetéstől számított 3., 6. és 9. hónap (3+3+3)

20 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
3. Pályázati felhívás időpont: 2009 október január 22. egylépcsős pályázati modell szoft projektek kiírás összege: több, mint 20 millió EUR ERFA kiírásra kerülő területek: tervek, tanulmányok készítése: közlekedés, határon átnyúló kommunikáció, környezetvédelem és K+F; közösségi kapcsolódási programok kialakítása, határon átnyúló hírközlés, természetvédelem – szoft, üzleti együttműködés, turizmus, közös kutatási projektek; együttműködés K+F, az oktatás, a munkaerőpiac, az egészségügy és a veszélyelhárítás területén; közösségek közötti együttműködés.

21 Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarországon: Bács-Kiskun és Csongrád megyék Szerbiában: Nyugat-Bácska Észak-Bácska Észak-Bánát Dél-Bácska Közép-Bánát Dél-Bánát Szerémség: Utóbbi kettő: Max. 20 % tám.

22 Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
1. prioritás: Infrastruktúra és környezet 1.1. Infrastruktúra fejlesztés Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása Határon átnyúló közlekedési útvonalak tervezése, a helyi tömegközlekedés összehangolása 1.2. Közös felelősségvállalás a környezetért Határon átnyúló vízgazdálkodási tevékenységek Állategészségügyi monitoring, a környezet minőségét javító tevékenységek 2. prioritás: Gazdaság, oktatás és kultúra 2.1. Gazdasági együttműködés, turizmus és K&F Képzések és határon átnyúló üzleti partnerkeresés Határon átnyúló kulturális útvonalak létrehozása, kulturális örökségvédelem A régió terület- és ágazati fejlesztéséről szóló közös tanulmányok Termékorientált közös kutatás-fejlesztés és innováció 2.2. Oktatási és kulturális együttműködések Oktatási együttműködés Emberek közötti (people-to-people) együttműködés

23 Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Pályázati felhívás megjelenése: szeptember 29. Beadási határidő: december 31. Elérhető forrás: 16,6 millió EUR Projektek időtartama: min. 6 – max. 18 hónap Projektvégrehajtás megkezdése: csak a projekt JMSC jóváhagyása után Bővebb információ:

24 Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarországon: Zala megye Somogy megye Baranya megye Horvátországban: Međjimurska megye Koprivničko‑Križevačka megye Virovitičko‑Podravska megye Osječko-Baranjska megye Csatlakozó területek: Varaždinska megye Bjelovarsko-Bilogorska megye Požesko-Slavonska megye Vukovarsko-Srijemska megye (max 20%)

25 Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
A program hosszú távú célja a határrégió két oldala közötti intenzív társadalmi-gazdasági kapcsolatokon alapuló kultúra és a tudásalapú fejlődés támogatása, a természeti és kulturális örökség sikeres menedzselésének elősegítése 2.prioritás: Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés 2.1. Együttműködő gazdaság Határon átnyúló üzleti partnerkeresés A határon átnyúló munkaerő-áramlás elősegítése Közös kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I) Közös helyi tervezés, stratégiák, programok 2.2. Közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés Határon átnyúló oktatási-, képzési- és csereprojektek Emberek közötti kapcsolatépítés (people-to-people) Kétnyelvűséghez kapcsolódó tevékenységek 1. prioritás: Fenntartható környezet és turizmus 1.1. Fenntartható és vonzó környezet Tájkép fejlesztés a Mura-Dráva-Duna területen Környezeti tervezési tevékenységek és élőhely-rekonstrukció 1.2. Fenntartható turizmus a Mura-Dráva-Duna folyóterületen Regionális turisztikai termékterv kidolgozása Az aktív- és az öko-turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés A kulturális örökség tematikus útvonalainak fejlesztése A folyóterület egységes turisztikai termékként való népszerűsítése Magánbefektetések ösztönzése

26 Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
1. Pályázati felhívás megjelenése: március 26. Beadási határidő: június 24. Elérhető forrás: 11,7 millió EUR Mire kapható támogatás? A határ menti térségben támogatás nyerhető el környezetvédelmi projektekre, a gazdasági és társadalmi összefogást erősítő programokra, de akár K+F tevékenységekre és határon átnyúló oktatási, képzési és csereprogramokra is. Támogatásra jogosultak: Non-profit szervezetek, többek közt helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, oktatási intézmények, kamarák Beérkezett pályázatok száma: 67 darab Döntés: december Legközelebbi pályázati kiírás: 2010-ben várható Bővebb információ:

27 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Program
Támogatható terület: Magyarország: Szabolcs-Szatmár- Bereg, Borsod-Abaúj- Zemplén Szlovákia: Kassa, Eperjes Románia: Szatmár, Máramaros, Szucsava Ukrajna: Kárpátalja, Ivano-Frankivszk, Csernovic A közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországok érintett területi egységeivel (NUTS III szint) való együttműködést támogatja.

28 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Program
1. prioritás: Gazdasági és társadalmi fejlődés 1.1. Határon átnyúló turizmus fejlesztése 1.2. A KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének támogatása 2. prioritás: Környezeti minőség javítása 2.1. Környezetvédelem, a természetes erőforrások fenntartható felhasználása és menedzsmentje 2.2. Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére 3. prioritás: Határok hatékonyságának növelése 3.1. Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztése 4. prioritás: Emberek közötti együttműködés 4.1. Intézményi együttműködés 4.2. Kis léptékű emberek közötti (people to people) együttműködés

29 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Program
Program jóváhagyása: szeptember 23. Első pályázati felhívás: június 16. Beadási határidő: szeptember 22. Minden terület lefedve, kivéve a 3. prioritás, határok hatékonyságának növelése Finanszírozás: 68,6 M EUR - ENPI közösségi forrás (vissza nem térítendő támogatás) ebből az első felhívás: 13,3 M EUR

30 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Program
3 tagállam és Ukrajna közötti határ menti együttműködés támogatása → ukrán partner minden projektben! Finanszírozás: HU, SK, RO partner: max. 90 % ENPI + 5% nemzeti társfinanszírozás + min. 5% saját hozzájárulás UA partner: max. 90 % ENPI + min. 10 % saját hozzájárulás 80% előleg biztosított Program nyelve: angol Információ:

31 A program célterülete: Magyarország Vas megye Zala megye
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program A program célterülete: Magyarország Vas megye Zala megye Szlovénia Pomurje és Podravje régiók

32 Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
1. PRIORITÁSI TENGELY 2. PRIORITÁSI TENGELY AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET VONZEREJÉNEK NÖVELÉSE FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Közös idegenforgalmi desztináció fejlesztése Területfejlesztési együttműködés Kultúra megőrzése és fejlesztése Megelőző egészségápolás Határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása Környezetvédelem és környezetgazdálkodás Hatékony energiafelhasználás 3. PRIORITÁSI TENGELY TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

33 Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
1. Pályázati felhívás: június 27 – október 30. Mindkét prioritás minden beavatkozási területének minden tevékenységére lehetett pályázni. Rendelkezésre álló forrás: 14 millió euro ERFA (1. Prioritás: euro ERFA 2. Prioritás: euro ERFA) Finanszírozás mértéke: 85 % ERFA + 15 % nemzeti társfinanszírozás (ezen belül 5 % önerő) Projekt mérete: min. 50 ezer euro. max. 2 millió euro ERFA Beérkezett pályázatok száma: 54 (összes igényelt ERFA euro, ami 332.5 %) Támogatásban részesült pályázatok száma: 20 (10-10 projekt mindkét prioritásban) ERFA Támogatási Szerződések ünnepélyes aláírása: szeptember 29. 2. Pályázati felhívás: tervezett időpont 2010 II. félév

34 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
A program célterülete: Magyarország Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye Ausztria Wien Wiener Umland Südteil Niederösterreich-Süd Burgenland Oststeiermark

35 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
1. PRIORITÁS: INNOVÁCIÓ, INTEGRÁCIÓ ÉS VERSENYKÉPESSÉG A gazdasági együttműködés támogatása Kutatás és fejlesztés KKV együttműködés és marketing Szabadidős tevékenységek, turizmus és kulturális örökség fejlesztése Business to business tevékenységek Klaszterek és területek fejlesztése A munkaerő tartós növekedésének fokozása munkaerő-piaci együttműködés Humán erőforrás menedzsment (oktatás, képzés, képesítés) Társadalmi integráció és esélyegyenlőség A szociális infrastruktúra és közszolgáltatások minőségének biztosítása Szociális és egészségügyi szolgáltatások, vészhelyzet menedzsment közszolgáltatások

36 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
2. PRIORITÁS: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ELÉRHETŐSÉG Az ökomobilitás, közlededés és regionális elérhetőség javítása Logisztika, információs és kommunikációs rendszerek Határon átnyúló összeköttetések és regionális elérhetőség A határon átnyúló kormányzati rendszer erősítése Önkormányzatok együttműködése Területfejlesztés a mezőgazdasági és városi övezetekben People-to-people tevékenységek Regionális és helyi határon átnyúló együttműködési hálózatok A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása Bioszféra menedzsment Megújuló energia és energiahatékonyság Kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás és hulladék menedzsment Környezetvédelem és környezeti tudatosság

37 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
Pályázati felhívás: Nincsenek pályázati felhívások 2008. január 25. (Programnyitó konferencia) utántól folyamatos pályázati rendszerben lehet pályázatot benyújtani Mindkét prioritás minden beavatkozási területének minden tevékenységére lehet pályázni. Projekt tervek: benyújtására van lehetőség, a Regionális koordinátorok állapítják meg, hogy a projekt terv kidolgozásra érdemes-e, ill. ha a kidolgozott projekt támogatásban részesül, a költségek a projekt terv benyújtásának időpontjától elszámolhatóak Forrásfelhasználás: a források folyamatos lekötését, felhasználását a Közös Monitoring Bizottság felügyeli Finanszírozás mértéke: 85 % ERFA + 15 % nemzeti társfinanszírozás (ezen belül 5 % önerő) Projekt mérete: min. 25 ezer euro ERFA maximális projekt méret nincs meghatározva Eddig beérkezett pályázatok száma: 69 Támogatásban részesült pályázatok száma: 39 ( euro ERFA) Ez a rendelkezésre álló programszintű ERFA forrás 62,41 %-ának lekötését jelenti Pályázatokat legközelebb elejétől lehet benyújtani. Támogatások odaítélésének következő tervezett időpontja közepe.

38 Hogyan készüljenek a pályázók?
A program tartalmának, szabályozóinak, pályázati kiírás alapos megismerése; Lehetséges projektek beazonosítása; Partnerek felkutatása, közös célok meghatározása; Partnerek közötti előzetes feladatmegosztás átgondolása (vezető partner!); Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök számbavétele (önerő!); A tervezett projekt közös végiggondolása, előkészítése, feladatok felosztása, partnerségi megállapodásban történő rögzítése.

39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatóság ; dr. Tölgyesi Viktória főosztályvezető-helyettes európai uniós szakjogász


Letölteni ppt "Határon Átnyúló Együttműködési Programok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések