Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K+F+I pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K+F+I pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban"— Előadás másolata:

1 K+F+I pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban
Dr. Szabados Zsuzsa, K+F+I projektmenedzser Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH

2 A GOP bemutatása: keretek
1. K+F és innováció a versenyképességért (991 millió euró) 2. A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése (1 314 millió euró) 3. A modern üzleti környezet elősegítése (226 millió euró) 4. Pénzügyi eszközök (727 millió euró) 270 Mrd Ft (30%) 358 Mrd Ft (40%) 61 Mrd Ft (7%) 198 Mrd Ft (22%) 1. K+F és innováció a versenyképességért 2. A vállalkozások (kiemelten a KKV k) komplex fejlesztése 3. A modern üzleti környezet elősegítése 4. Pénzügyi eszközök - *Átváltási árfolyam 272,42 Ft/euró 2

3 Közlekedésfejlesztés, tranzitgazdaság
Foglalkoztatás Vállalkozásfejlesztés Tudomány-Innováció GOP 2. és 3. prioritás GOP 1. prioritás Egészségipar INNOVÁCIÓ KUTATÁS-FEJLESZTÉS Termék- Szolgáltatás- Technológia- (Alapkutatás) Alkalmazott kutatás Kísérleti fejlesztés fejlesztés BERUHÁZÁS MUNKAHELYTEREMTÉS Zöldgazdaság Közlekedésfejlesztés, tranzitgazdaság PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Hitel Garancia Kockázati tőke GOP 4. prioritás

4 Új Széchenyi Terv stratégiai célok a GOP-ban
ÚSZT kitörési pontok Kkv-k fejlesztése Foglalkozta-tási hatás KKV-k előnyben részesítése Elkülönített források Előny az értékelésnél Mikrovállalkozások Stratégiai fókuszok, hatékonyság - Vállalkozásfejlesztés - Innováció Közlekedésfejlesztés Egészségipar Zöld gazdaság Minden GOP-os pályázatban alapelem - Létszámtartás - Bértömeg növelése 4

5 Egyszerűsítések, gyorsítások
Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok Folyamatos pályázati lehetőségek 3 éves forráskeretek elérhetővé tétele Rövidebb bírálati idő, könnyített eljárásrendű értékelés Jelentéstételi kötelezettség racionalizálása Technikai egyszerűsítések: Elektronikus pályáztatás Rövidebb adatlapok (40-60 → 8 oldal) Csökkennek az adatmezők (700 → 150) Egyszerűbb nyilatkozattétel (1 lap) Mellékletek számának csökkentése Egyszerű és hatékony pályázati rendszer Egy új, jelentősen egyszerűbb, rugalmas, az állampolgárok elvárásainak megfelelni képes fejlesztéspolitikai rendszerben osztjuk el a forrásokat. A megújulás a teljes intézményi és jogszabályi környezetet, illetve magát a támogatási rendszert, pályázati folyamatot is érinti. A régi szabályozás és a 24 jogszabály helyét egyetlen kormányrendelet veszi át, amely így megszünteti a párhuzamosságokat és a bürokratikus akadályokat, valamint egységes szerkezetben tartalmazza az intézmények közötti feladatmegosztást, a pályáztatás és a finanszírozás szabályait. Ez fontos változás, amely egyszerre növeli az átláthatóságot és a jogbiztonságot. Az ésszerű változások keretében megszűnik az eddigi kétfordulós pályáztatás, rövidül a bírálati idő és növekszik azon pályázatok köre is, ahol előre meghatározott, objektív szempontoknak megfelelő automatikus értékelés alapján részesülhetnek támogatásban az érintettek. Lehetőség nyílik a pályázatok CD-n történő benyújtására, így a pályázat egyszerűbben kezelhető. Az adatlapok terjedelme közel az ötödére csökken és egyszerűsödik a nyilatkozattétel is. Így a forrásokat minél egyszerűbben, minél hatékonyabban, és a polgárok, a vállalkozások számára átlátható és hasznos módon használjuk fel.

6 Új Széchenyi Terv – elérhető GOP pályázatok
ÚSZT program Konstrukció száma Konstrukció rövid címe keret (Mrd Ft) támogatás max. mértéke (%) támogatás összege (m Ft) Innováció GOP-1.3.1/A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 35 50 GOP-1.3.1/B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 12 65 GOP-1.3.1/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére 24 5-25 GOP-1.3.1/F Innováció a fogászatban 3 3-30 Vállalkozásfejlesztés GOP-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése 15 45 1-4 GOP-2.1.1/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése 30 40 3-20 GOP-2.1.1/B KMOP-1.2.1/B Komplex vállalati technológiai fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások részére 32 15-100 Közlekedésfejlesztés GOP-3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 9 25-500 GOP Piacorientált K+F 75 40-500 GOP Klaszterek fejlesztései 60 GOP Környezeti célú fejlesztések GOP KMOP KKV IT fejlesztés 1-10 GOP SaaS Központok 1 30-250

7 Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-2011-1.3.1/A és B
Tudomány, innováció Agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. Kik pályázhatnak? KKV-k és nagyvállalkozások – projekt társaság Mekkora a támogatás összege? millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 50 % 65 % - Akkreditált klasztertagoknak (GOP-1.3.1/B) Mekkora az előleg mértéke? max. 25 % Milyen költségek támogathatók? Szakasz zárás: július 31. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Igénybevett szolgáltatások Ingatlanfejlesztés Marketing Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet támogatást igényelni. Kik pályázhatnak? Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázhatnak. Agrárvállalkozások kizárólag C1.1 és C1.2 pontok alapján (K+F projekttámogatás) kaphatnak támogatást. Agrárvállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, amelyek esetében a legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 15 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 45%-os támogatási mértékkel. Elszámolható költségek: K+F:Eszköz (kizárólag agrár vállalkozásoknak), bér, immateriális, szolgáltatás. Regionális: eszköz (kizárólag új), infrastruktúra, hardver, szoftver, know-how (eszközhöz). Csekély összegű: piacra jutás (szolgááltatás, anyag, mark. bér), iparjogvédelmi tevékenység. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok benyújtására március 1-jétől van lehetőség.

8 Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére GOP-2011-1.3.1/C
Tudomány, innováció A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és közepes vállalkozások Mekkora a támogatás összege? 5-25 millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 65% Mekkora az előleg mértéke? Nem igényelhető előleg Milyen költségek támogathatók? Fejlesztői bér Eszközbeszerzés IKT fejlesztés Iparjogvédelem Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására. Kik pályázhatnak? • Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és közepes vállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 65%-os támogatási mértékkel. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok március 1-jétől nyújthatók be.

9 Innováció a fogászatban GOP-2011-1.3.1/F
Tudomány, innováció A fogászatok innovációs potenciáljának növelése, korszerű, versenyképes technikák és technológiák bevezetésével Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és közepes vállalkozások Mekkora a támogatás összege? 3-30 millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 65% Mekkora az előleg mértéke? Max 25% Milyen költségek támogathatók? Fejlesztői bér Eszközbeszerzés IKT fejlesztés Tanácsadás Marketing Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására. Kik pályázhatnak? • Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és közepes vállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 65%-os támogatási mértékkel. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok március 1-jétől nyújthatók be.

10 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1. 1
Tudomány, innováció Olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Kik pályázhatnak? KKV-k és nagyvállalkozások (Konzorciumi pályázat esetén partner lehet egyetem és költségvetési kutatóhely) Mekkora a támogatás összege? millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 70%, konzorciumi pályázat esetében 80% Mekkora az előleg mértéke? max. 25 % Támogatható tevékenységek: Alapkutatás max. 25%, Alkalmazott kutatás, Kísérleti fejlesztés min. 25% Milyen költségek támogathatók? Szakasz zárás: június 30. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Immateriális javak Igénybevett szolgáltatások max 50% A jelen pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenységgel, projekttel szembeni elvárások: 1. a projekt agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen valósul meg; 2. a projektben kifejleszteni kívánt termék, szolgáltatás, technológia, jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezik; 3. a projektben megcélzott termék, szolgáltatás, technológia üzletileg hasznosítható; A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként: 1. a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek; 2. a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre. Kik pályázhatnak? Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázhatnak. Konzorcium min 150 millió összköltség esetén, max. 4 konzorciumi partner, ebben az esetben további tag lehet: d) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek; e) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, amennyiben kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságnak, közalapítványnak vagy egyházi felsőoktatási intézménynek minősülnek Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 40 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 45%-os támogatási mértékkel. Elszámolható költségek: K+F:Eszköz, bér, immateriális javak , igénybevett szolgáltatás, anyagköltség. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok benyújtására június 1-jétől van lehetőség. Szakaszos pályázat, értékelési határnapok: 2011. július 1. 2011. szeptember 20. 2011. december 31.

11 Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása GOP-2011-1.2.1
Tudomány, innováció Az együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén. Kik pályázhatnak? Klasztertagok projekttársasága Mekkora a támogatás összege? millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 60% Mekkora az előleg mértéke? max. 25 % Milyen költségek támogathatók? Beadható : július 15. napjától. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Igénybevett szolgáltatások Ingatlanfejlesztés Marketing A kiegyenlített területi fejlődés a regionális szintű K+F+I tevékenység, az együttműködések, a hálózatosodás (pólusok, klaszterek) ösztönzésével biztosítható. Szükséges ezért, hogy az innovatív magyar klaszterek – európai uniós példára – kapjanak dedikált támogatást az együttműködések katalizálásához, a közös termék- és szolgáltatás-fejlesztések megvalósításához. A konstrukció célja az együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén. Kik pályázhatnak? A konzorciumi tagok által alapított jogi személyiségű gazdasági társaságok (projekt társaságok) Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 100 millió forint, legfeljebb 1000 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 50%-os támogatási mértékkel. Elszámolható költségek: K+F:Eszköz, bér, szolgáltatás. Regionális: eszköz (kizárólag új), infrastruktúra, hardver, szoftver, know-how (eszközhöz). Csekély összegű: piacra jutás (szolgááltatás, anyag, mark. bér) Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok benyújtására május 16-átől van lehetőség.

12 Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása GOP-2012-1.2.1/B
Tudomány, innováció Komplex innovációs beruházások támogatása, amelyek az innovatív vállalkozások számára kutatási, műszaki fejlesztési, IKT és a hozzájuk kapcsolódó próbagyártási infrastrukturális háttér kialakítását biztosítja innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok kialakítása Kik pályázhatnak? KKV és nagyvállalat, projekt társaság Mekkora a támogatás összege? millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 70% Mekkora az előleg mértéke? max. 50 % Milyen költségek támogathatók? Beadható (tervezett): július 2. napjától. Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Ingatlanfejlesztés Marketing A kiegyenlített területi fejlődés a regionális szintű K+F+I tevékenység, az együttműködések, a hálózatosodás (pólusok, klaszterek) ösztönzésével biztosítható. Szükséges ezért, hogy az innovatív magyar klaszterek – európai uniós példára – kapjanak dedikált támogatást az együttműködések katalizálásához, a közös termék- és szolgáltatás-fejlesztések megvalósításához. A konstrukció célja az együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén. Kik pályázhatnak? A konzorciumi tagok által alapított jogi személyiségű gazdasági társaságok (projekt társaságok) Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 100 millió forint, legfeljebb 1000 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 50%-os támogatási mértékkel. Elszámolható költségek: K+F:Eszköz, bér, szolgáltatás. Regionális: eszköz (kizárólag új), infrastruktúra, hardver, szoftver, know-how (eszközhöz). Csekély összegű: piacra jutás (szolgááltatás, anyag, mark. bér) Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok benyújtására május 16-átől van lehetőség.

13 Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-2012-1.3.1/D
Tudomány, innováció A kiírás célja, hogy a Magyarországon működő vállalkozások a jelenlegit meghaladó arányban váljanak beszállítóivá a hazai és multinacionális vállalkozások beszállítói hálózatainak. Kik pályázhatnak? KKV-k és 1000 fő alatti nagyvállalkozások, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal Mekkora a támogatás összege? millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 50 % Mekkora az előleg mértéke? max. 50 % Milyen költségek támogathatók? Beadható (tervezett): július 2. Újítások kifejlesztése, bevezetése Termelő beruházás (eszköz, ingatlan) Információs technológiai fejlesztések Marketing, piacra jutás Menedzsmentfejlesztés Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet támogatást igényelni. Kik pályázhatnak? Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázhatnak. Agrárvállalkozások kizárólag C1.1 és C1.2 pontok alapján (K+F projekttámogatás) kaphatnak támogatást. Agrárvállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, amelyek esetében a legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 15 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 45%-os támogatási mértékkel. Elszámolható költségek: K+F:Eszköz (kizárólag agrár vállalkozásoknak), bér, immateriális, szolgáltatás. Regionális: eszköz (kizárólag új), infrastruktúra, hardver, szoftver, know-how (eszközhöz). Csekély összegű: piacra jutás (szolgááltatás, anyag, mark. bér), iparjogvédelmi tevékenység. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok benyújtására március 1-jétől van lehetőség.

14 K+F+I ernyőprojektek támogatása GOP-2012-1.3.1/E
Tudomány, innováció Vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával. Kik pályázhatnak? Olyan vállalkozások, amelyek az innovációs járulék fizetés alól mentesültek Mekkora a támogatás összege? millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 50 % Mekkora az előleg mértéke? max. 50 % biztosíték nyújtás esetén Milyen költségek támogathatók? Beadható (tervezett): július 2. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Igénybevett szolgáltatások Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet támogatást igényelni. Kik pályázhatnak? Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázhatnak. Agrárvállalkozások kizárólag C1.1 és C1.2 pontok alapján (K+F projekttámogatás) kaphatnak támogatást. Agrárvállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, amelyek esetében a legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 15 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 45%-os támogatási mértékkel. Elszámolható költségek: K+F:Eszköz (kizárólag agrár vállalkozásoknak), bér, immateriális, szolgáltatás. Regionális: eszköz (kizárólag új), infrastruktúra, hardver, szoftver, know-how (eszközhöz). Csekély összegű: piacra jutás (szolgááltatás, anyag, mark. bér), iparjogvédelmi tevékenység. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok benyújtására március 1-jétől van lehetőség.

15 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Elérhetőség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlap: Infovonal:

16 Köszönöm a figyelmet! szabados.zsuzsa@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "K+F+I pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések