Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szabados Zsuzsa, K+F+I projektmenedzser Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH K+F+I pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szabados Zsuzsa, K+F+I projektmenedzser Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH K+F+I pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban."— Előadás másolata:

1 Dr. Szabados Zsuzsa, K+F+I projektmenedzser Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH K+F+I pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban

2 A GOP bemutatása: keretek 1. K+F és innováció a versenyképességért (991 millió euró) 2. A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése (1 314 millió euró) 3. A modern üzleti környezet elősegítése (226 millió euró) 4. Pénzügyi eszközök (727 millió euró) *Átváltási árfolyam 272,42 Ft/euró 2 - 270 Mrd Ft (30%) 358 Mrd Ft ( 40 %) 61 Mrd Ft (7%) 198 Mrd Ft (22%) 1. K+F és innováció a versenyképességért 2. A vállalkozások (kiemelten a KKVk) komplex fejlesztése 3. A modern üzleti környezet elősegítése 4. Pénzügyi eszközök

3 Termék- Szolgáltatás- Technológia- INNOVÁCIÓ fejlesztés BERUHÁZÁS MUNKAHELYTEREMTÉS Hitel Garancia Kockázati tőke PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GOP 1. prioritás GOP 4. prioritás GOP 2. és 3. prioritás Tudomány- Innováció Vállalkozásfejlesztés Foglalkoztatás KUTATÁS- FEJLESZTÉS (Alapkutatás) Alkalmazott kutatás Kísérleti fejlesztés Közlekedésfejlesztés, tranzitgazdaság Zöldgazdaság Egészségipar

4 ÚSZT kitörési pontok Kkv-k fejlesztése Foglalkozta-tási hatás Új Széchenyi Terv stratégiai célok a GOP-ban 4 Minden GOP-os pályázatban alapelem - Létszámtartás - Bértömeg növelése Stratégiai fókuszok, hatékonyság - Vállalkozásfejlesztés - Innováció - Közlekedésfejlesztés - Egészségipar - Zöld gazdaság KKV-k előnyben részesítése - Elkülönített források - Előny az értékelésnél - Mikrovállalkozások

5 Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok Folyamatos pályázati lehetőségek 3 éves forráskeretek elérhetővé tétele Rövidebb bírálati idő, könnyített eljárásrendű értékelés Jelentéstételi kötelezettség racionalizálása Technikai egyszerűsítések: Elektronikus pályáztatás Rövidebb adatlapok (40-60 → 8 oldal) Csökkennek az adatmezők (700 → 150) Egyszerűbb nyilatkozattétel (1 lap) Mellékletek számának csökkentése Egyszerűsítések, gyorsítások

6 Új Széchenyi Terv – elérhető GOP pályázatok ÚSZT program Konstrukció száma Konstrukció rövid címe keret (Mrd Ft) támogatás max. mértéke (%) támogatás összege (m Ft) InnovációGOP-1.3.1/A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása355015-1000 InnovációGOP-1.3.1/B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 126515-1000 InnovációGOP-1.3.1/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére 24655-25 InnovációGOP-1.3.1/F Innováció a fogászatban3653-30 VállalkozásfejlesztésGOP-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése15451-4 VállalkozásfejlesztésGOP-2.1.1/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése30403-20 Vállalkozásfejlesztés GOP-2.1.1/B KMOP-1.2.1/B Komplex vállalati technológiai fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások részére 323515-100 KözlekedésfejlesztésGOP-3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése95025-500 InnovációGOP-1.1.1. Piacorientált K+F457540-500 InnovációGOP-1.2.1. Klaszterek fejlesztései1560100-1000 VállalkozásfejlesztésGOP-2.1.4. Környezeti célú fejlesztések94015-100 Vállalkozásfejlesztés GOP-2.2.1. KMOP-1.2.5. KKV IT fejlesztés9501-10 VállalkozásfejlesztésGOP-3.4.1. SaaS Központok14030-250

7 Agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. Kik pályázhatnak?KKV-k és nagyvállalkozások – projekt társaság Mekkora a támogatás összege?15-1000 millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 50 % 65 % - Akkreditált klasztertagoknak (GOP-1.3.1/B) Mekkora az előleg mértéke?max. 25 % Milyen költségek támogathatók? Szakasz zárás: 2012. július 31. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Igénybevett szolgáltatások Ingatlanfejlesztés Marketing Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-2011-1.3.1/A és B Tudomány, innováció

8 A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Kik pályázhatnak?mikro-, kis- és közepes vállalkozások Mekkora a támogatás összege?5-25 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?65% Mekkora az előleg mértéke?Nem igényelhető előleg Milyen költségek támogathatók? Fejlesztői bér Eszközbeszerzés IKT fejlesztés Iparjogvédelem Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére GOP-2011-1.3.1/C Tudomány, innováció

9 A fogászatok innovációs potenciáljának növelése, korszerű, versenyképes technikák és technológiák bevezetésével Kik pályázhatnak?mikro-, kis- és közepes vállalkozások Mekkora a támogatás összege?3-30 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?65% Mekkora az előleg mértéke?Max 25% Milyen költségek támogathatók? Fejlesztői bér Eszközbeszerzés IKT fejlesztés Tanácsadás Marketing Innováció a fogászatban GOP-2011-1.3.1/F Tudomány, innováció

10 Olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Kik pályázhatnak? KKV-k és nagyvállalkozások (Konzorciumi pályázat esetén partner lehet egyetem és költségvetési kutatóhely) Mekkora a támogatás összege?40-700 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?70%, konzorciumi pályázat esetében 80% Mekkora az előleg mértéke?max. 25 % Támogatható tevékenységek: Alapkutatás max. 25%, Alkalmazott kutatás, Kísérleti fejlesztés min. 25% Milyen költségek támogathatók? Szakasz zárás: 2012. június 30. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Immateriális javak Igénybevett szolgáltatások max 50% Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Tudomány, innováció

11 Az együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén. Kik pályázhatnak?Klasztertagok projekttársasága Mekkora a támogatás összege?100-1000 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?60% Mekkora az előleg mértéke?max. 25 % Milyen költségek támogathatók? Beadható : 2011. július 15. napjától. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Igénybevett szolgáltatások Ingatlanfejlesztés Marketing Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása GOP-2011-1.2.1 Tudomány, innováció

12 Komplex innovációs beruházások támogatása, amelyek az innovatív vállalkozások számára kutatási, műszaki fejlesztési, IKT és a hozzájuk kapcsolódó próbagyártási infrastrukturális háttér kialakítását biztosítja innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok kialakítása Kik pályázhatnak?KKV és nagyvállalat, projekt társaság Mekkora a támogatás összege?100-5000 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?70% Mekkora az előleg mértéke?max. 50 % Milyen költségek támogathatók? Beadható (tervezett): 2012. július 2. napjától. Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Ingatlanfejlesztés Marketing Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása GOP-2012-1.2.1/B Tudomány, innováció

13 A kiírás célja, hogy a Magyarországon működő vállalkozások a jelenlegit meghaladó arányban váljanak beszállítóivá a hazai és multinacionális vállalkozások beszállítói hálózatainak. Kik pályázhatnak? KKV-k és 1000 fő alatti nagyvállalkozások, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal Mekkora a támogatás összege?25-500 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?50 % Mekkora az előleg mértéke?max. 50 % Milyen költségek támogathatók? Beadható (tervezett): 2012. július 2. Újítások kifejlesztése, bevezetése Termelő beruházás (eszköz, ingatlan) Információs technológiai fejlesztések Marketing, piacra jutás Menedzsmentfejlesztés Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-2012-1.3.1/D Tudomány, innováció

14 Vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával. Kik pályázhatnak? Olyan vállalkozások, amelyek az innovációs járulék fizetés alól mentesültek Mekkora a támogatás összege?40-2000 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?50 % Mekkora az előleg mértéke?max. 50 % biztosíték nyújtás esetén Milyen költségek támogathatók? Beadható (tervezett): 2012. július 2. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Igénybevett szolgáltatások K+F+I ernyőprojektek támogatása GOP-2012-1.3.1/E Tudomány, innováció

15 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlap: www.ujszechenyiterv.gov.huwww.ujszechenyiterv.gov.hu e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.huujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail: nfu@nfu.gov.hunfu@nfu.gov.hu Infovonal: 06 40 638-638 Elérhetőség

16 Köszönöm a figyelmet! szabados.zsuzsa@nfu.gov.hu szabados.zsuzsa@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "Dr. Szabados Zsuzsa, K+F+I projektmenedzser Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH K+F+I pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések