Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei 2009-2010 dr. Szabados Zsuzsa K+F+I projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei 2009-2010 dr. Szabados Zsuzsa K+F+I projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei 2009-2010 dr. Szabados Zsuzsa K+F+I projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program prioritásai (GOP) 2007-2013 1 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program középpontjában a kkv-k komplex fejlesztése áll 1. K+F+I kapacitás és aktivitás növelése 2. Vállalati kapacitások komplex fejlesztése 3. Üzleti környezet 4. JEREMIE + Közép-Magyarországi OP 1. prioritása (tükör program – 94 milliárd forint) milliárd HUF 847,0 58,6 341,7 257,6 189,0 A K+F+I tevékenység fokozása; a K+F+I folyamatok résztvevői között együttműködés erősítése; a növekedési pólusok fejlesztése; klaszterek; piaci környezet fejlesztése A növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások komplex fejlesztése; technológiai modernizáció; szervezetfejlesztés és modern folyamatmenedzsment ösztönzése A vállalkozások külső működési környezetének javítása, különös tekintettel az info-kommunikációs infrastruktúrára és a logisztikai központokra A forráshiányos kkv-k segítése a hitelhez való jutás feltételeinek javításával; visszatérítendő támogatások; újszerű pénzügyi eszközök az uniós támogatási rendszerben 1 Technikai Segítségnyújtás nélkül, 1 EUR = 260 HUF tervezési árfolyam, a módosított keretet az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia 2 OP módosítást követő keret Minden pályázat nyitott a kkv-k számára, csak néhány konstrukcióban pályázhatnak nagyvállalatok

3 A gazdaságfejlesztési pályázatoknál hat területen vezettünk be kedvező változásokat 3 Kedvezőbb előleg rendszer Támogatási arányok jelentős emelése Több forrás Támogatható tevékenységek körének szélesítése Jelentősen enyhített vállalások Gyorsítás Megtörtént az Operatív Program módosítása a források növelése érdekében: 110 Mrd Ft A jogszabályok szerinti maximális támogatási mérték elérése az innovációs klasztertag vállalkozások részére Pl. GOP-2009-1.1.1-nél nem kötelező az egyetemek bevonása Árbevétel-vállalás feltételeinek könnyítése Pl. GOP 132 esetében ingatlan beruházás Döntéshozatal átlagosan 100 nap, előlegfizetés 15 nap, időközi kifizetés 60 nap Minden konstrukcióban 40% előleg, visszamenőleges alkalmazás a 2007-08-as nyertesekre is

4 4 GOP 1. prioritás: Kutatás-fejlesztés és innováció A GOP K+F+I prioritása az innovációs értéklánc végére fókuszál: a fő elvárás a pályázóktól az innováció gazdasági hasznosítása Támogatások az innovációs értéklánc mentén: Hazai forrás Társfinanszírozott uniós forrás Folyamatos koordinációra van szükség a forrásgazdák között, hogy ne legyenek az értéklánc finanszírozásában rések és átfedések Alapkutatás / Akadémiai jellegű tudományos tevékenység Vállalati-szervezeti- társadalmi innováció, termelés, értékesítés Alkalmazott kutatás, technológiafejlesztés Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Gazdaságfejlesztési Operatív Program

5 GOP 1. prioritás tartalmi jellemzői A projektek eredménye:  Kutatási eredmény (GOP 111)  Termék, szolgáltatás, eljárás (GOP 131)  Kapacitások bővítése (GOP 132) Célcsoport:  Kevés számú vállalat, jól körülhatárolt célcsoport  Kutató-fejlesztő cégek (GOP 111, GOP 132)  Tanácsadó, szolgáltató cégek (GOP 131A, GOP 132) Pályázók köre:  kizárólag vállalkozások  Egyetem, kutatóintézet nem pályázhat! Kockázatkezelés:  Magas műszaki, magas üzleti (GOP 111), ezért magasabb támogatási mérték és nincs vállalás  Alacsony műszaki, magas üzleti (GOP 131A, GOP 132), ezért alacsonyabb támogatási mérték és van vállalás

6 GOP 1. prioritás eljárási jellemzői Benyújtási határidők:  Szakaszos beadás tömegpályázatoknál: GOP-111, GOP-131, GOP-133  Folyamatos beadás egyedi projekteknél: GOP-112, GOP-121, GOP-122, GOP-132 Értékelési rendszer:  formai ellenőrzés (hiánypótlás),  cégkockázati mutatók  horizontális szempontok  vállalások  innováció tartalom, költségvetés realitása, üzleti modell Finanszírozás, előrehaladás:  Előleg (támogatás 40%-a, gördülő előleg 90%-ig)  Időközi kifizetések (támogatás 10%-a esetén már benyújtható)  Félévente projekt előrehaladási jelentés  Legalább egy alkalommal helyszíni ellenőrzés (akár ad-hoc)

7 K+F konstrukciók a GOP-ban Konstrukció száma Elnevezése Támogatás összege (m Ft) Támogatás maximális mértéke GOP-1.1.1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 25 -300 75% GOP-1.1.2. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése400-1000 50% GOP-1.2.1.Innovációs klaszeterek támogatása250-1500 50% GOP-1.2.2.Innovációs és technológiai parkok támogatása1000-500050% GOP-1.3.1/AVállalati innováció támogatása15-35045% GOP-1.3.1/B Innovációs klasztertagok vállalti innovációjának támogatása25- 350 60% GOP-1.3.2.Vállalati K+F kapacitás fejlesztése250-150050%50% GOP-1.3.3. Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése15-40045%

8 Vállalkozások Vállalkozások + kutatóhelyek mint alvállalkozók Korábban nyert KKK / RET központok Akkreditált innovációs klaszterek Innováció és technológiai parkok pólusvárosokban Nagy- projekt Prototípus- fejlesztés Termékfejlesztés Kapacitás- (infrastruktúra-) fejlesztés Szolgáltatás- nyújtás támogatása Beszállítók támogatása GOP 1. prioritás K+F+I beavatkozási struktúra Konstrukció kódja Keret 2009-2010 (milliárd forint) Támogatandó projektek száma (db) 1.1.1 14,8 mrd Ft 150 db 1.3.1 19,8 mrd Ft 140 db 1.2.1 24,7 mrd Ft 16 db 1.3.2 10,9 mrd Ft 10 db 1.2.2 8,9 mrd Ft 3 db 1.1.2 2 mrd Ft 3 db 1.3.3 4 mrd Ft 40 db 1.4.1 n.a. 1 db

9 A 2009-10-es akcióterv konstrukcióinak kerete eléri az operatív program közel 65%-át* Operatív Program prioritása A prioritás 2009-10-es konstrukcióinak száma (db) A prioritás 2009-10-es konstrukcióinak kerete (pályázatok és kiemelt projektek) (mrd forint) 1. K+F és innováció a versenyképességért 8124,3 2. A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 10141,9 3. A modern üzleti környezet elősegítése 535,5 4. Pénzügyi eszközök3183 Összesen26474,4 ** 2007-13-as keret *nem kumulált, technikai segítségnyújtás nélkül Erős beruházás-ösztönzés a vállalkozások részére a 2. prioritásban: Cél: minél több vállalkozás juthasson támogatáshoz, amely előrejutást biztosíthat a válság negatív hatásai ellenére KKV: automatikus konstrukciók Nagyvállalatok: munkahelyteremtés ösztönzése

10 GOP-2009-1.1.1: Piacorientált K+F támogatása Támogatás célja  Vállalkozások kutatás-fejlesztési tevékenységének ösztönzése, melynek eredményeként bizonyításra kerüljön az ötlet műszaki- tudományos szempontból való működőképessége.  Szoftverfejlesztés esetén a szoftver(rendszer) kezdeti verziója, ami a tervezési koncepció/szoftver algoritmus működőképességét igazolja Elszámolható költségek  Személyi jellegű kiadások  Anyagbeszerzések  Külső megbízás  Immateriális javak  Tárgyi eszközök Támogatható tevékenységek  Alkalmazott kutatás  Kísérleti fejlesztés Támogatás összege és mértéke  A támogatás összege 25 és 300 millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 75 %-a lehet. Egyetem, kutatóintézet bevonása esetén többletpont. IT cégek csak magas hozzáadott értékű fejlesztéssel pályázzanak Pályázók köre Gazdasági társaság; szövetkezet Pályázatok beadása 2010. január 4-ig lehetséges. az alábbi értékelési határnapokkal:  2009. október 12.  2010. január 4.

11 GOP-2009-1.1.2: Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése Támogatás célja  Kooperációs Kutatási Központok (KKK), Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET)) K+F és innovációs tevékenységének folytatására alakult projekt cégek támogatása Elszámolható költségek  Személyi jellegű kiadások  Anyagbeszerzések  Immateriális javak  Tárgyi eszközök 35% Támogatható tevékenységek  Alkalmazott kutatás  Kísérleti fejlesztés  Marketing Támogatás összege és mértéke  A támogatás összege 400 és 1.000 millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 50 %-a lehet. Pályázók köre korábban KKK-t vagy RET-et működtető intézmények résztulajdonában lévő, és a KKK vagy RET K+F tevékenységének folytatására létrehozott gazdasági társaságok Pályázatok beadása 2010. július 5- ig lehetséges. Folyamatos elbírálás.

12 GOP-2009-1.2.1: Akkreditált innovációs klaszterek támogatása Támogatás célja  Innovatív és megfelelő piaci potenciállal bíró együttműködések (a pólus innovációs klaszterek) komplex támogatása. Elszámolható költségek  Személyi jellegű kiadások  Anyagbeszerzések  Immateriális javak  Tárgyi eszközök  Ingatlan beruházás Támogatható tevékenységek  Kísérleti fejlesztés  Infrastrukturális és ingatlan beruházás  Marketing Támogatás összege és mértéke  A támogatás összege 250 és 1.500 millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 50 %-a lehet. Pályázók köre Gazdasági társaság Pályázatok beadása 2010. augusztus 10-ig lehetséges. Folyamatos elbírálás.

13 GOP-2009-1.2.2: Innovációs és technológiai parkok támogatása Támogatás célja  A pólusvárosokban koncentrált, üzleti alapon működő kutatás- fejlesztési és innovációs szolgáltató központok („science parkok”) kialakítása, amelyek adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani. Elszámolható költségek  Ingatlan beruházás 60%  Immateriális javak 5%  Tárgyi eszközök 25%  Menedzsment költség Támogatható tevékenységek  Ingatlan beruházás  Eszközbeszerzés és kapcsolódó licenc, know-how beszerzések  Információs technológia-fejlesztés  Szolgáltatások nyújtásához szükséges  menedzsment költségek Támogatás összege és mértéke  A támogatás összege 1 és 5 milliárd Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 50 %-a lehet. Pályázók köre Gazdasági társaság Pályázatok beadása 2010. december 31-ig lehetséges. Folyamatos elbírálás. Vállalás Szolgáltatásból származó árbevétel

14 GOP-2009-1.3.1A: Vállalati innováció ösztönzése Támogatás célja  Vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják Elszámolható költségek  Személyi jellegű kiadások  Anyagbeszerzések  Külső megbízás  Immateriális javak  Tárgyi eszközök Támogatható tevékenységek  Kísérleti fejlesztés  Marketing Támogatás összege és mértéke  A támogatás összege 15 és 350 millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 45 %-a lehet (középvállalat 35%, nagyvállalat 25%). Pályázók köreGazdasági társaság; szövetkezet  100%-ban előre kiszámítható scoring.  Pályázók közel 50%-a IT cég. Termékfejlesztés eredményeképpen létrejövő termék értékesítéséből származó árbevétel Vállalás Pályázatok beadása 2010. február 15-ig lehetséges az alábbi értékelési határnapokkal:  2009. november 30.  2010. február 15.

15 GOP-2009-1.3.1B: Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatás Támogatás célja  Akkreditált klaszter tagvállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják Elszámolható költségek  Személyi jellegű kiadások (min 20%)  Anyagbeszerzések  Külső megbízás  Immateriális javak  Tárgyi eszközök Támogatható tevékenységek  Kísérleti fejlesztés  Marketing Támogatás összege és mértéke  A támogatás összege 15 és 350 millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 45 %-a lehet. Pályázók köre Gazdasági társaság; szövetkezet Termékfejlesztés eredményeképpen létrejövő termék értékesítéséből származó árbevétel Vállalás Pályázatok beadása 2010. augusztus 31-ig lehetséges az alábbi értékelési határnapokkal:  2009. november 20.  2010. február 5.,május 10., augusztus 30.

16 GOP-2009-1.3.2: Vállalati K+F+I kapacitások bővítése Támogatás célja  Vállalkozások K+F, innovációs kapacitásainak bővítése eszközbeszerzés, ingatlan fejlesztés, munkahelyteremtés révén Elszámolható költségek  Személyi jellegű kiadások  Anyagbeszerzések  Immateriális javak (5%)  Tárgyi eszközök  Ingatlan beruházás Támogatható tevékenységek  Alapkutatás  Alkalmazott kutatás  Kísérleti fejlesztés  Ingatlan beruházás Támogatás összege és mértéke  A támogatás összege 200 és 1.500 millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 50 %-a lehet. Pályázók köre  100%-ban előre kiszámítható scoring.  Egyedi, dedikált személyes kapcsolattartó!  Folyamatos elbírálás, másfél hónap alatt döntés a benyújtástól Gazdasági társaság Vállalás  legalább 10 fő új K+F munkahely létrehozása  újonnan felvett K+F személyzet alkalmazása a fenntartási időszak végéig Pályázatok beadása 2010. július 5-ig lehetséges.

17 GOP-2009-1.3.3: Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése Támogatás célja  Integrált, tudásigényes beszállítói szektor létrehozása, illetve fejlesztése. Elszámolható költségek  Személyi jellegű kiadások  Anyagbeszerzések  Immateriális javak  Tárgyi eszközök  Ingatlan beruházás Támogatható tevékenységek  Kísérleti fejlesztés  Eszközbeszerzés  Infrastrukturális és ingatlan beruházás  Marketing  Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. Támogatás összege és mértéke  A támogatás összege 15 és 400 millió Ft közé esik  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 45 %-a lehet. Pályázók köre Gazdasági társaság Vállalás  Termékfejlesztés eredményeképpen létrejövő termék értékesítéséből származó árbevétel Pályázatok beadása 2010. február 5-ig lehetséges az alábbi értékelési határnapokkal:  2009. november 20.  2010. február 5.

18 Köszönöm a figyelmet! szabados.zsuzsa@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei 2009-2010 dr. Szabados Zsuzsa K+F+I projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések