Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektpedagógia az óvodai gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektpedagógia az óvodai gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 Projektpedagógia az óvodai gyakorlatban
2011. január 11. Kálmáncsa

2 Mi a projekt? Projekt: (köznyelvi értelmezés) összetett, komplex feladat elvégzésének feltételeit, folyamatát, eredményeit meghatározó terv Projekt: (pedagógiai értelmezés) összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása; a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények prezentálása.

3 A projekt értelmezése

4 Mit jelent a projektpedagógia?
Hegedűs Gábor: A hagyományos pedagógiával ellentétben a projektpedagógia nem a tananyaghoz rendeli a gyermeket, hanem a gyermekhez rendeli a tananyagot. A gyermek fejlődik, nem pedig fejlesztik. A projekt tevékenység valamilyen kihívásra épít. Hortobágyi Katalin: A projekt egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen csak a probléma megválasztását vagy megoldását jelenti, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek feltárását, mely a problémához organikusan kapcsolódik.

5 A projektpedagógia története
A projektoktatás „atyja”: John Dewey ( : Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál. (1912) A projektoktatás kidolgozója William Heard Kilpatrick ( ) : A projektoktatás teljes szívvel végzett tervszerű tevékenység, amely társas környezetben megy végbe. (1921) Maria Montessori( ): A tanár szerepének megváltozása, mely szerint a pedagógus nem ismeretközlő, hanem a tanulási folyamat megtervezője, segítője. A gyermek mint személyiségének, tudásának építője.

6 a projektpedagógia kritériumai I.
A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen történjék. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. Adjon módot individualizált munkára. Adjon módot a csoportmunkára. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék.

7 a projektpedagógia kritériumai II.
Interdiszciplinaritás jellemezze. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak együtt. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek.

8 A pedagógiai projekt jellemzői
Tevékenységorientáltság Tartalmi komplexitás Kooperatív technikák alkalmazása Képességfejlesztés Időkezelés Motiváció Tanár és diák közös szerepe

9 A projektmódszer jellemző jegyei (Körmöczi Katalin)
nagyfokú szabadság konkrét, mindennapi életből vett problémák a gyermek aktív részvétele, érdeklődése együttműködésre épül tevékenységekben vagy azok sorozatában valósul meg időtartama változhat a témafeldolgozás teljes a tevékenységekbe integrált műveltség tartalmak sokoldalú tapasztalatok során fejlesztik a gyereket (közvetlen tapasztalás) kollektivizál és individualizál bevonható a szülő is

10 A pedagógiai projekt ismérvei
Komplex, alkotó jellegű megismerési – cselekvési egység valóságos produktumok létrehozásának valóságos vagy szimulált folyamata komplexitás gyermek – pedagógus partneri együttműködése a differenciálás eszközei Csoportmunka!

11 A projektmódszer előnyei
Önállóság együttműködés Kreativitás Saját tudásnak megfelelő tevékenység Motiváltság Többféle tanulási út, mód megismerése Valós eredmény

12 Alkalmazási nehézségei
Időidényes Szervezés bonyolultsága Erőforrások biztosítása A hagyományos tanulási-tanítási keretbe való beillesztés Ellenőrzés – értékelés módja, ideje Együttműködés: tanulók, pedagógusok, szülők, más segítők

13 Felhasznált irodalom Körmöci Katalin: Projektmódszer az óvodában , Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. Hortobágyi Katalin: Projekt-kézikönyv Budapest, Tankönyvkiadó. Bihari Katalin: Projektmódszer az óvodában. ap/15-magiszter2009_tavasz Stefány Judit: A projektpedagógia szerepe az óvodában. In: Kompetencia fejlesztés projektmódszerrel, szerk.: Falus Katalin és Vajnai Viktória Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2008


Letölteni ppt "Projektpedagógia az óvodai gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések