Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. január 11. Kálmáncsa.  Projekt: (köznyelvi értelmezés) összetett, komplex feladat elvégzésének feltételeit, folyamatát, eredményeit meghatározó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. január 11. Kálmáncsa.  Projekt: (köznyelvi értelmezés) összetett, komplex feladat elvégzésének feltételeit, folyamatát, eredményeit meghatározó."— Előadás másolata:

1 2011. január 11. Kálmáncsa

2  Projekt: (köznyelvi értelmezés) összetett, komplex feladat elvégzésének feltételeit, folyamatát, eredményeit meghatározó terv  Projekt: (pedagógiai értelmezés) összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása; a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények prezentálása.

3

4 Hegedűs Gábor: A hagyományos pedagógiával ellentétben a projektpedagógia nem a tananyaghoz rendeli a gyermeket, hanem a gyermekhez rendeli a tananyagot. A gyermek fejlődik, nem pedig fejlesztik. A projekt tevékenység valamilyen kihívásra épít. Hortobágyi Katalin: A projekt egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen csak a probléma megválasztását vagy megoldását jelenti, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek feltárását, mely a problémához organikusan kapcsolódik.

5  A projektoktatás „atyja”: John Dewey (1859- 1952: Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál. (1912)  A projektoktatás kidolgozója William Heard Kilpatrick (1871-1965) : A projektoktatás teljes szívvel végzett tervszerű tevékenység, amely társas környezetben megy végbe. (1921)  Maria Montessori(1870-1952): A tanár szerepének megváltozása, mely szerint a pedagógus nem ismeretközlő, hanem a tanulási folyamat megtervezője, segítője. A gyermek mint személyiségének, tudásának építője.

6  A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen történjék.  A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez.  Adjon módot individualizált munkára.  Adjon módot a csoportmunkára.  Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el.  A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék.

7  Interdiszciplinaritás jellemezze.  A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak együtt.  A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért.  A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba.  A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek.

8  Tevékenységorientáltság  Tartalmi komplexitás  Kooperatív technikák alkalmazása  Képességfejlesztés  Időkezelés  Motiváció  Tanár és diák közös szerepe

9  nagyfokú szabadság  konkrét, mindennapi életből vett problémák  a gyermek aktív részvétele, érdeklődése együttműködésre épül  tevékenységekben vagy azok sorozatában valósul meg  időtartama változhat  a témafeldolgozás teljes  a tevékenységekbe integrált műveltség tartalmak sokoldalú tapasztalatok során fejlesztik a gyereket (közvetlen tapasztalás)  kollektivizál és individualizál  bevonható a szülő is

10  Komplex, alkotó jellegű megismerési – cselekvési egység  valóságos produktumok létrehozásának valóságos vagy szimulált folyamata  komplexitás  gyermek – pedagógus partneri együttműködése  a differenciálás eszközei Csoportmunka!

11  Önállóság  együttműködés  Kreativitás  Saját tudásnak megfelelő tevékenység  Motiváltság  Többféle tanulási út, mód megismerése  Valós eredmény

12  Időidényes  Szervezés bonyolultsága  Erőforrások biztosítása  A hagyományos tanulási-tanítási keretbe való beillesztés  Ellenőrzés – értékelés módja, ideje  Együttműködés: tanulók, pedagógusok, szülők, más segítők

13  Körmöci Katalin: Projektmódszer az óvodában. 2004, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.  Hortobágyi Katalin: Projekt-kézikönyv. 1976. Budapest, Tankönyvkiadó.  Bihari Katalin: Projektmódszer az óvodában. http://www.rmpsz.ro/web/index.php/magisterl ap/15-magiszter2009_tavasz http://www.rmpsz.ro/web/index.php/magisterl ap/15-magiszter2009_tavasz  Stefány Judit: A projektpedagógia szerepe az óvodában. In: Kompetencia fejlesztés projektmódszerrel, szerk.: Falus Katalin és Vajnai Viktória Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2008


Letölteni ppt "2011. január 11. Kálmáncsa.  Projekt: (köznyelvi értelmezés) összetett, komplex feladat elvégzésének feltételeit, folyamatát, eredményeit meghatározó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések