Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gondolatok az iskola belső világáról, a közösségalakítás, a közösségfejlesztés felelőssége – módszerek, lehetőségek Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gondolatok az iskola belső világáról, a közösségalakítás, a közösségfejlesztés felelőssége – módszerek, lehetőségek Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás 2010."— Előadás másolata:

1 Gondolatok az iskola belső világáról, a közösségalakítás, a közösségfejlesztés felelőssége – módszerek, lehetőségek Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás 2010. november 25. Csillag Ferenc

2 Gondolatok az osztályfőnöki szerepről „A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt.” Csermely Péter

3 A korszerűsítés jelent-e változást? A korszerűsítés jelent-e változást? A pedagógus: A pedagógus: - a megszokott utat nem szívesen hagyja el, - megpróbál alkalmazkodni a változásokhoz, - a sok változás megzavarja, - a legújabb elképzeléseket bizalmatlanul fogadja, - elzárkózik a fejlesztéstől még akkor is, ha az új törekvések esetleg szimpatikusak a számára.

4 Az átértékelődés oka: A módosítások, a változások gyakran úgy kerülnek be az iskolai gyakorlatba, hogy előzetes kipróbálásuk nem történik meg. A módosítások, a változások gyakran úgy kerülnek be az iskolai gyakorlatba, hogy előzetes kipróbálásuk nem történik meg. A módosítások általában külhoni adaptációk eredményeként kerülnek itthoni felhasználásra.

5 A pedagógus: - a tanulók életét szervezi osztálykeretben, - a tanulók életét szervezi osztálykeretben, - a kifejezés egy hierarchikus viszonyt jelez igen sok nyelvben, - a kifejezés egy hierarchikus viszonyt jelez igen sok nyelvben, - alá-fölé rendeltségi viszony áll fenn; - alá-fölé rendeltségi viszony áll fenn; „főnöke valakinek”, - 2005-ben a „patrónus” megnevezést használtuk. (Bíró – Csillag: Osztályfőnöki műhelytitkok) „főnöke valakinek”, - 2005-ben a „patrónus” megnevezést használtuk. (Bíró – Csillag: Osztályfőnöki műhelytitkok)

6 „A jó tanár nyitott és a diákkal együtt tanul. Érzéke van a különlegesre, mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi. A jó tanár legalább ötször annyit dicsér, mint amennyit szid.” (…) „A jó tanár koherens, integráns és hiteles értékmintát jelent.” (…) „A jó tanár következetes és kiszámítható. Nincsen az életében kettős mérce.”

7 A teljes iskolai közösség A pedagógus A család és a kortárscsoport Az adott osztályközösség Pedagógus, osztályfőnök

8 „Nézz hosszan egy gyermekarcra és látni fogod, ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik. ” – Ancsel Éva „Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki.” – Szent-Györgyi Albert

9  kezelje „partnerként” tanítványait,  gyökeres szemléletváltásra van szükség,  a bipoláris folyamatban nincs helye a közreműködők „merev” megkülönböztetésének  pedagógusi kompetenciák megléte Csak „partneri” együttműködéssel, megfelelő kompetenciák birtokában lehet nagy célokat megvalósítani.

10 A nevelés fogalma.Ped. Progr.Értékközvetítés A nevelési környezet: - jól érzi magát - kibontakoztathatja képességeit - vidám, egészséges fiatal legyen A fejlesztés prioritásai: - személyiség megismerése, fejlesztése - alkalmazható tudás - tartalomba ágyazott képességfejlesztés - tevékenységközpontú gyakorlat - differenciált fejlesztés

11 A különféle tantárgyakat tanító kollégák összefogása szükséges ahhoz, hogy kialakuljon az a tudásmennyiség, amely abban az életkorban és abban az osztályban alkalmazható. A pedagógusok között megkülönböztetett szerep az osztályfőnöké, aki így válik az egy osztályban tanító pedagógusok közösségének vesztőjévé. Az osztályfőnök feladata az egységes nevelési eljárások összehangolása az osztályban.

12  A nevelésben a legnagyobb hatása a kortárscsoportnak van.  Folyamatosan csökken az iskola szerepe az ismeretek megszerzésében  Átalakulóban az értékrend Az iskola értékközvetítő  Változó szerepekMindenki gazdag akar lenni  Változó tanári szerepek Patrónusi szerep  A tanári hatékonyság Eltolódtak a tanári feladatok az oktatás irányába Feladat: - az oktatás - nevelés egységének biztosítása, - alapos felkészülés az órákra, a színvonalas óravezetésre, - alapos felkészülés az órákra, a színvonalas óravezetésre, - a pedagógus folyamatosan művelje önmagát. Mi a jó módszer? Amely hatékony!

13  A tanítás-tanulás folyamatának megváltoztatása felfedezéses tanítás  Hozzáadott pedagógiai érték hogyan mérhető?  Képességfejlesztés differenciált képességfejlesztés  Teljesítményképes tudás kompetencia alapú oktatás  Munkamegosztás az oktatásban mindent nem csinálhatok „én”  Az osztályfőnök, a tanár szerepváltás patrónus Az osztályfőnök az egy osztályban folyó nevelő munka irányítója. Az osztályfőnök az egy osztályban folyó nevelő munka irányítója. Egyetlen lényeges kompetenciája van,hogy törődjön a fiatal testi és lelki egészségével, gondoskodjon arról, hogy az osztályban folyó Egyetlen lényeges kompetenciája van,hogy törődjön a fiatal testi és lelki egészségével, gondoskodjon arról, hogy az osztályban folyó nevelő - oktató folyamat harmonikus legyen. nevelő - oktató folyamat harmonikus legyen.

14 Új szerep: - pedagógiai, pszichológiai ismeretek folyamatos megújítása, a szakmai ismeretek naprakészsége, - a tanítványai személyiségének komplex ismerete és fejlesztése, - „emberként” viselkedjen, - jó tanár-diák kapcsolat, (nem kell játszani az erős kezű tanárt) (nem kell játszani az erős kezű tanárt) - a kapcsolatot a nyíltság, az őszinteség és az átláthatóság jellemezze, - törődéssel forduljon tanítványai és kollégái felé - hagyja a másikat fejlődni.

15 Új fegyelmezési stratégiák: - problémamegoldás - konfliktus-felismerés,konfliktuskezelés - együttműködés - közreműködés - közös döntéshozatal - megbeszélés - megegyezés „szerződéses viszony” - befolyásolás befolyásolhatóság - konfrontálás

16  Hogyan lehetne a tanár diák kapcsolatot javítani, a nevelés és az ismeretek elsajátításának hatékonyságát növelni ott, ahová sok esetben a tanulás iránt motiválatlan fiatalok járnak? - motiválással: - őszinte légkör - véleménynyilvánítás szabadsága - véleménynyilvánítás szabadsága - megszólalás - megszólíthatóság - megszólalás - megszólíthatóság - párbeszéd - párbeszéd - ne ítélkezzünk azonnal - ne ítélkezzünk azonnal - legyünk képesek saját hibáinkon felülemelkedni - legyünk képesek saját hibáinkon felülemelkedni

17 - kompetencia és képességfejlesztéssel (a kor kihívásainak való megfelelés) csoportszervezés, csoportépítés, állampolgári lét, ismerjék, hogy tanulmányaik mibe kerül, élethosszig tartó tanulás megalapozása. - tehetség felismerésével és fejlesztésével eredetiség, elmélyült gondolkodás, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség. - felzárkóztatással differenciálás

18  Értékvesztés értékválság  Hangnem tegezés?- magázás?  Közös felelősség nevelői együttműködés  Személyi alkalmasságkompetenciák  A tanítványok ismereteszemélyiség megismerése  Konfliktusok felismerése és kezelése  Felelősség-megosztás: panaszok kezelése azonnali intézkedés közvetítői szerep megszólíthatóság  Járulékos feladatok ellátása‘mindenféle’  Az egységes értékelés rendszerének kialakítása adminisztrációítélkezésleckéztetéskiszámíthatatlanság elismerés - elmarasztalás  Minőségi követelményekpedagógus teljesítményértékelés?  Motivációs készség a közösség motiválása

19 A hivatás az egyén azonosuló álláspontja olyan meghatározott emberi tulajdonságokkal, melyeket a társadalom egy szakma képviselőjétől mint alkalmassági kritériumot elvár A pedagógus nap mint nap a tanítványai és a közvélemény előtt ad számot emberi értékeiről.

20  Önmagunk előtt tett vizsga  Azonosságvállalás azokkal az emberi értékekkel amelyeket a társadalom alkalmassági kritériumként előír az adott hívatás képviselőjével szemben. Feltétel: - hasonló erkölcsi nézetek, - hasonló jellembeli beállítottságok, - hasonló jellembeli beállítottságok, - hitelesség. - hitelesség. Feladat: - személyes példaadás, - az emberi értékek a személyiség részévé alakítása, - az emberi értékek a személyiség részévé alakítása, - a követelménytámasztás elvének érvényesítése. - a követelménytámasztás elvének érvényesítése.

21  Önmagunkkal szembeni tudatos felelősségvállalás.  Személyiségünk szükséges alakításának beismerése.  Kommunikációs képességeink fejlesztése.  Szakmai, pedagógiai, pszichológiai ismereteink folyamatos bővítése szükségességének felismerése.

22  Megvalósítja a tanári munka legfőbb funkcióját az értékközvetítést  A sikeresség feltétele: - a kor követelményeihez igazított szakmai és pedagógiai felkészültség - a szakmai követelményeket átadni, közvetíteni képes emberi személyiség - a szakmai követelményeket átadni, közvetíteni képes emberi személyiség - helyes önismeret - helyes önismeret A pedagógia értékközvetítő funkciója a tanáron keresztül valósul meg. A tanár egyben értékátadó, értékhordozó, értékközvetítő.

23  Érték: - ami a társadalmi normáknak megfelel, az - egyén és a társadalom előbbre jutását elősegíti  Feladat: - megismerni, elfogadni és közvetíteni a kívánt és a társadalom által preferált értékeket, - közvetíteni az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott értékeket. - közvetíteni az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott értékeket. Az értékátadó funkcióban érvényesüljön a tartalom és a forma egysége. (tartalom: ismeretátadás, személyiségfejlesztés…. (tartalom: ismeretátadás, személyiségfejlesztés…. forma: modellszerep) forma: modellszerep)

24  A pedagógus szubjektuma, magatartása, viselkedése, Én- jének működése az interakció során jelenik meg.  Elégtelensége okán konfliktusok keletkezhetnek. A kommunikáció információcserét jelent jelek, jelrendszerek segítségével.

25 KépességekSzemélyiségbeli tulajdonságok - kommunikációs- szakmai tudás - empátiás- pedagógiai ismeretek - tolerancia- pszichológiai ismeretek - akarat és érzelem- meggyőződés - akarat és érzelem- meggyőződés kinyilvánítása kinyilvánítása - meggyőzés- fogékonyság a szeretet megnyilvánulásaira megnyilvánulásaira A TANÁR

26  Alkalmazkodóképesség és készség.  Döntési képesség.  Együttműködés.  Empátia.  Felelősségvállalás.  Kommunikációs készség.  Minőségre törekvés.  Önállóság.  Önbizalom.

27  Önkontroll.  Önfejlesztés/tanulási készség.  Problémamegoldó képesség.  Szabálytudat-szabálytartás.  Teljesítményorientáció. Vezető - irányító munkaköröknél az alapkompeten- ciákon kívül: Vezető - irányító munkaköröknél az alapkompeten- ciákon kívül:  Csapatmunka.  Előrelátás.  Elvárások támasztása.  Irányítás.

28  Jövőorientáltság.  Mások megismerése.  Motiválás. A felsorolt kompetenciák biztos hogy szükségesek a hatékony munkavégzéshez, de hogy ezek a kompetenciák mekkora súllyal befolyásolják a munkavégzés hatékonyságát az egyes munkakörökben azt egy, a munkakörökre elkészített kompetencia térképben kell hogy testet öltsön. munkakörökre elkészített kompetencia térképben kell hogy testet öltsön.

29 súly min. szint  Alkalmazkodóképesség 5 4  Döntési képesség 5 3  Együttműködés 5 1  Empátia 4 1  Felelősségvállalás 7 4  Kommunikáció 6 3  Minőségre törekvés 7 3  Önállóság 5 2  Önbizalom 7 3  Önfejlesztés 6 2  Önkontrol 6 2  Problémamegoldó képesség 7 5  Szabálytudat 6 2  Teljesítményorientáció 6 1

30 „Elégedett lennék, ha a gyerekek megéreznék a siker ízét” – egy gyakorló pedagógus „Az iskolának nem az iskola, hanem az iskolától való szabadság az igazi célja.” - Ludwig Feuerbach „Az iskolának nem az iskola, hanem az iskolától való szabadság az igazi célja.” - Ludwig Feuerbach „Az iskolától mint a nevelésért is felelős intézménytől elvárható, hogy olyan majdani versenyzőket neveljen, akik a versengés felfokozott hangulatában is képesek szem előtt tartani a morális szempontokat, tekintetbe venni mások méltóságát.” – Fülöp Márta pszichológus

31 A következő műhelyfoglalkozásunk időpontja: 2011. április 7. 14,30


Letölteni ppt "Gondolatok az iskola belső világáról, a közösségalakítás, a közösségfejlesztés felelőssége – módszerek, lehetőségek Osztályfőnöki műhelyfoglalkozás 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések