Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK Dr. Kalas Renáta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK Dr. Kalas Renáta."— Előadás másolata:

1 A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK Dr. Kalas Renáta

2 2 2006. november 20. Jelenlegi helyzet Vertikálisan integrált földgázipari vállalkozások: (jellemző engedélyeik) - elosztás - közüzemi szolgáltatás - földgáz kereskedelem Szabályozott és szabadpiac párhuzamosan működik Csekély mértékű tényleges piacnyitás

3 3 2006. november 20. Jelenlegi helyzet 20042005 Jogi piacnyitás (%)70 Engedélyes kereskedő (db)1014 Regisztrált feljogosított fogyasztó (db) 2363 Aktív piac mértéke (%)67,5

4 4 2006. november 20. Az EU-t érintő legfőbb kihívások A következő 20 évben 1000 Mrd EU energetikai befektetés szükséges Növekvő energia import függőség Beszűkülő forrás lehetőségek Növekvő energia igény Emelkedő energiahordozó árak Globális felmelegedés Nem alakult még ki a teljes egységes belső energiapiac

5 5 2006. november 20. A Zöld Könyv kulcsfontosságú tématerületei 1. Az egységes belső energiapiacok kialakítása 2. Ellátásbiztonság, szolidaritás a tagállamok között 3. Fenntartható, hatékony és diverzifikált energiaforrás- struktúra (energia-mix) kialakítása 4. A klímaváltozás elleni harc 5. Kutatás-fejlesztés 6. Közös külső energiapolitika kialakítása, az egységes fellépés megteremtése az EU energetikai külkapcsolataiban

6 6 2006. november 20. Gázdirektíva Direktíva célja: egységes európai gázpiac létrehozása A verseny létrehozásának módja: - megkülönböztetéstől mentes - átlátható - méltányos díjazású hálózati hozzáférés biztosítása

7 7 2006. november 20. Gázdirektíva Fő szabály: kötelező jogi szétválasztása a szállító és az elosztó hálózat üzemeltetőknek legkésőbb 2007. július 1. napjáig. Alanyai: vertikálisan integrált földgázipari vállalkozások (VIV) VIV fogalma: olyan földgázipari vállalkozás, vagy vállalkozások csoportja, melyek egymáshoz való viszonyát a 4064/89/EK rendelet 3. cikk 3. bek. határozza meg, és a vállalkozás/csoport a szállítás, tárolás, elosztás, LNG közül legalább az egyik feladatot, és a termelés és ellátás közül is legalább az egyik tevékenységet ellátja.

8 8 2006. november 20. Gázdirektíva A szétválasztás alapelvei (bevezetés 10. pont) Cél: hatékony és megkülönböztetéstől mentes hálózati hozzáférés biztosítása Megvalósítás módja: a rendszerüzemeltetőnek tényleges döntéshozatali joga legyen az eszközök felett, melyek a VIV tulajdonában, vagy üzemeltetésében levő hálózatok fenntartásához, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükségesek A jogi szétválasztás nem jelenti kötelezően: -a tulajdonosi szétválasztást -változást az eszközök tulajdonában -eltérő foglalkoztatási feltételek alkalmazását a VIV egészéhez képest

9 9 2006. november 20. Gázdirektíva Az elosztóra vonatkozó szétválasztási szabályok (13. cikk) A VIV minden más tevékenységétől jogi formában, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlennek kell lennie az elosztónak. Megvalósítás minimum követelményei: Elosztó irányításában résztvevő személyek a VIV olyan szervezetében nem vehetnek részt, mely a kitermelés, szállítás vagy ellátás napi üzemviteléért közvetve, vagy közvetlenül felelős Megfelelő intézkedések meghozatala, melyek az elosztó irányításáért felelős személyeknek független cselekvést biztosítanak Tényleges, független döntéshozatali jogkör a hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök tekintetében

10 10 2006. november 20. GET szabályai A GET rendelkezései a Direktíva szabályait vették át, kiterjesztve a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás vezető állású munkavállalóira és vezető tisztségviselőire is.

11 11 2006. november 20. Cégcsoport sémák I. Részvényes Elosztó kereskedő Közüzemi szolgáltató

12 12 2006. november 20. Cégcsoport sémák II. Holding ElosztóKereskedő Közüzem Szolgáltatások

13 13 2006. november 20. Közüzem, Támogató, kereskedő Elosztó

14 14 2006. november 20. Szétválasztás munkajogi hatásai Munka Törvénykönyve (Mt.) szerint jogutódlásnak minősül (85/A és 85/B§) a jogi szétválasztás Jogutódlás hatásai: - A munkaviszony folyamatos marad - Kollektív szerződés hatálya kiterjed a jogutódra- kivéve a munkarend szablyait - Ideiglenes üzemi tanács működik

15 15 2006. november 20. Szétválasztás munkajogi hatásai Dolgozói érdekképviseletre vonatkozó szabályok: - a jogutódnál szakszervezet hozható létre, vagy meglévőhöz csatlakozhat - Új üzemi tanácsot kell létesíteni 3 hónapon belül, de addig ideiglenes üzemi tanács működik (max. 6 hónapig) - Az ideiglenes üzemi tanácsba a jogelőd üzemi tanácsa delegálja a tagokat

16 16 2006. november 20. Szétválasztás munkajogi hatásai Munkáltató kötelességei: - Előzetes véleményezési jog biztosítása a szakszervezeteknek - Érintett szakszervezet (üzemi tanács) előzetes tájékoztatása: -Időpontról -Okról -Munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről

17 17 2006. november 20. Szétválasztás munkajogi hatásai - Konzultáció a munkavállalókat érintő egyéb intézkedésekről - Érintett munkavállalók tájékoztatása - A jogutód és jogelőd munkáltatók 1 évig egyetemlegesen felelnek a jogutódlást megelőző kötelezettségekért - A jogelőd munkáltató 1 éven belüli rendes felmondás esetén kezesként felel a munkavállalót a megszűntetéskor illető járandóságokért


Letölteni ppt "A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK Dr. Kalas Renáta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések