Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK"— Előadás másolata:

1 A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK
2006. november 20. A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK Dr. Kalas Dr. Kalas Renáta dr. Kalas Renáta

2 - közüzemi szolgáltatás - földgáz kereskedelem
Jelenlegi helyzet Vertikálisan integrált földgázipari vállalkozások: (jellemző engedélyeik) - elosztás - közüzemi szolgáltatás - földgáz kereskedelem Szabályozott és szabadpiac párhuzamosan működik Csekély mértékű tényleges piacnyitás 2006. november 20.

3 Jelenlegi helyzet 2004 2005 Jogi piacnyitás (%) 70
Engedélyes kereskedő (db) 10 14 Regisztrált feljogosított fogyasztó (db) 23 63 Aktív piac mértéke (%) 6 7,5 2006. november 20.

4 Az EU-t érintő legfőbb kihívások
A következő 20 évben 1000 Mrd EU energetikai befektetés szükséges Növekvő energia import függőség Beszűkülő forrás lehetőségek Növekvő energia igény Emelkedő energiahordozó árak Globális felmelegedés Nem alakult még ki a teljes egységes belső energiapiac 2006. november 20.

5 A Zöld Könyv kulcsfontosságú tématerületei
Az egységes belső energiapiacok kialakítása Ellátásbiztonság, szolidaritás a tagállamok között Fenntartható, hatékony és diverzifikált energiaforrás- struktúra (energia-mix) kialakítása A klímaváltozás elleni harc Kutatás-fejlesztés Közös külső energiapolitika kialakítása, az egységes fellépés megteremtése az EU energetikai külkapcsolataiban 2006. november 20.

6 Direktíva célja: egységes európai gázpiac létrehozása
Gázdirektíva Direktíva célja: egységes európai gázpiac létrehozása A verseny létrehozásának módja: megkülönböztetéstől mentes átlátható méltányos díjazású hálózati hozzáférés biztosítása 2006. november 20.

7 Alanyai: vertikálisan integrált földgázipari vállalkozások (VIV)
Gázdirektíva Fő szabály: kötelező jogi szétválasztása a szállító és az elosztó hálózat üzemeltetőknek legkésőbb július 1. napjáig. Alanyai: vertikálisan integrált földgázipari vállalkozások (VIV) VIV fogalma: olyan földgázipari vállalkozás, vagy vállalkozások csoportja, melyek egymáshoz való viszonyát a 4064/89/EK rendelet 3. cikk 3. bek. határozza meg, és a vállalkozás/csoport a szállítás, tárolás, elosztás, LNG közül legalább az egyik feladatot, és a termelés és ellátás közül is legalább az egyik tevékenységet ellátja. 2006. november 20.

8 Gázdirektíva A szétválasztás alapelvei (bevezetés 10. pont)
2006. november 20. Gázdirektíva A szétválasztás alapelvei (bevezetés 10. pont) Cél: hatékony és megkülönböztetéstől mentes hálózati hozzáférés biztosítása Megvalósítás módja: a rendszerüzemeltetőnek tényleges döntéshozatali joga legyen az eszközök felett, melyek a VIV tulajdonában, vagy üzemeltetésében levő hálózatok fenntartásához, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükségesek A jogi szétválasztás nem jelenti kötelezően: a tulajdonosi szétválasztást változást az eszközök tulajdonában eltérő foglalkoztatási feltételek alkalmazását a VIV egészéhez képest 2006. november 20. dr. Kalas Renáta

9 Gázdirektíva Az elosztóra vonatkozó szétválasztási szabályok (13. cikk) A VIV minden más tevékenységétől jogi formában, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlennek kell lennie az elosztónak. Megvalósítás minimum követelményei: Elosztó irányításában résztvevő személyek a VIV olyan szervezetében nem vehetnek részt, mely a kitermelés, szállítás vagy ellátás napi üzemviteléért közvetve, vagy közvetlenül felelős Megfelelő intézkedések meghozatala, melyek az elosztó irányításáért felelős személyeknek független cselekvést biztosítanak Tényleges, független döntéshozatali jogkör a hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök tekintetében 2006. november 20.

10 GET szabályai A GET rendelkezései a Direktíva szabályait vették át, kiterjesztve a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás vezető állású munkavállalóira és vezető tisztségviselőire is. 2006. november 20.

11 Cégcsoport sémák I. Részvényes Elosztó Közüzemi szolgáltató kereskedő
2006. november 20.

12 Cégcsoport sémák II. Holding Elosztó Kereskedő Szolgáltatások Közüzem
2006. november 20. Cégcsoport sémák II. Holding Elosztó Kereskedő Szolgáltatások Közüzem 2006. november 20. dr. Kalas Renáta

13 Közüzem, Támogató, kereskedő Elosztó 2006. november 20.

14 Szétválasztás munkajogi hatásai
Munka Törvénykönyve (Mt.) szerint jogutódlásnak minősül (85/A és 85/B§) a jogi szétválasztás Jogutódlás hatásai: A munkaviszony folyamatos marad Kollektív szerződés hatálya kiterjed a jogutódra- kivéve a munkarend szablyait Ideiglenes üzemi tanács működik 2006. november 20.

15 Szétválasztás munkajogi hatásai
Dolgozói érdekképviseletre vonatkozó szabályok: - a jogutódnál szakszervezet hozható létre, vagy meglévőhöz csatlakozhat Új üzemi tanácsot kell létesíteni 3 hónapon belül, de addig ideiglenes üzemi tanács működik (max. 6 hónapig) Az ideiglenes üzemi tanácsba a jogelőd üzemi tanácsa delegálja a tagokat 2006. november 20.

16 Szétválasztás munkajogi hatásai
Munkáltató kötelességei: Előzetes véleményezési jog biztosítása a szakszervezeteknek Érintett szakszervezet (üzemi tanács) előzetes tájékoztatása: Időpontról Okról Munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről 2006. november 20.

17 Szétválasztás munkajogi hatásai
2006. november 20. Szétválasztás munkajogi hatásai Konzultáció a munkavállalókat érintő egyéb intézkedésekről Érintett munkavállalók tájékoztatása A jogutód és jogelőd munkáltatók 1 évig egyetemlegesen felelnek a jogutódlást megelőző kötelezettségekért A jogelőd munkáltató 1 éven belüli rendes felmondás esetén kezesként felel a munkavállalót a megszűntetéskor illető járandóságokért 2006. november 20. dr. Kalas Renáta


Letölteni ppt "A GÁZSZOLGÁLTATÓK JOGI SZÉTVÁLASZTÁSA MIATTI VÁLTOZÁSOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések