Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Tagozatok szerepe a VDSZ munkájában Balatonszemes, 2013. május 29. Kiss Béla alelnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Tagozatok szerepe a VDSZ munkájában Balatonszemes, 2013. május 29. Kiss Béla alelnök."— Előadás másolata:

1 A Tagozatok szerepe a VDSZ munkájában Balatonszemes, 2013. május 29. Kiss Béla alelnök

2 A VDSZ szervezeti felépítése 2 Küldöttértekezlet Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége Tagszervezetek Gázipari Szakszervezeti Szövetség Tagszervezetek Gumiipari Szakszervezeti Szövetség Tagszervezetek Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség Tagszervezetek Papíripari Dolgozók Szakszervezete Tagszervezetek Rokon Szakmák Tagszervezetek Vegyipari Szakszervezeti Szövetség Tagszervezetek Elnökség (elnök, alelnök, + max. 33 elnökségi tag Ügyvezető Elnökség Tagozatok: Értelmiségi, Ifjúsági, Műszakos Nő, Nyugdíjas,) Munkaszervezet Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

3 A működés alappillérei A VDSZ alapszabálya, A VDSZ Kongresszusi programja, A VDSZ elnökségének határozatai, A VDSZ elnöksége által jóváhagyott tagozati Szervezeti és Működési Szabályok 3

4 Tagozatok 8.6A tagszervezetek szövetségekbe, réteg-, szakmai, szakszervezet politikai vagy más érdekeik megjelenítésére és érvényesítésére tagozatokba szerveződhetnek. Esetenkénti érdekazonosság alapján érdek- szövetkezéseket alkothatnak, és közös képviselőket választhatnak. 4

5 Tagozatok a)A tagozatok állást foglalhatnak a szakszervezetek, a testületek előtt szereplő kérdésekben, véleményt nyilváníthatnak minden, a képviselt réteget érintő kérdésben, illetve önálló javaslatokkal élhetnek. 5

6 Tagozatok b)A szakmai tagozatok a különböző munkahelyeken, vállalatoknál és intézményeknél, azonos szakmákban, szakmai csoportokban, munkahelyeken, stb. dolgozók sajátos érdekeinek megjelenítésére szolgáló horizontális szerveződések. 6

7 Tagozatok c)A különböző munkahelyeken kis létszámú szakszervezetek, egyes tagok sajátos érdekérvényesítési feladataik szervezésére szakmai, területi/regionális szerveződéseket, tagozatokat hozhatnak létre. E szerveződések feladata ellátni tagjaik érdekvédelmét és érdekképviseletét az általuk meghatározott módon az adott ágazatban, szakmában. 7

8 Tagozatok d)A különböző földrajzi területeken (régiók, megyék, térségek, városok, stb.) tevékenykedő szervezetek munkájának térségi összehangolására, képviseletük megszervezésére, működésük segítése érdekében területi szervezetek hozhatók létre. Létrehozásáról a VDSZ Elnöksége dönt. 8

9 A VDSZ tagozatai ÉrtelmiségiÉrtelmiségi IfjúságiIfjúsági MűszakosMűszakos NőNő NyugdíjasNyugdíjas 9

10 VDSZ Program, Az összefogás és a megújulás programja 1. A MUNKA – „Szolidaritás” 2. A CSALÁD – „ember a középpontban” 3. A KÉPZÉS – „tapasztalat, szakértelem” 4. AZ EGÉSZSÉG, MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM – „biztonság” A BÉRMEGÁLLAPODÁSOK, KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK, ÜZEMI TANÁCSOK – „múlt és jövő” 10

11 A küldöttértekezlet résztvevői: …… b)A VDSZ szintű réteg-, szakmai, stb. tagozatok 2-2 küldötte. …….. 11

12 Az elnökség 9.3.Az elnökség a két küldöttértekezlet között a VDSZ szövetségi szintű ügyeinek intézője, koordináló döntéshozó szerve. 12

13 Az elnökség tagjai elnök és alelnök(-ök); társelnök(-ök); szakágazati szövetségek által megválasztott vezetők; a szakágazati szövetségek létszámarányos küldöttei; a szakágazati szövetségekhez nem tartozó szervezetek egy közös képviselője; rétegtagozatok 1-1 képviselője; regionális, területi képviselő(-k). 13

14 A tagozatok szerepe a gyakorlatban Az azonosságok, azonos érdekek megjelenítése a tagszervezetek, ágazatok szakszervezeti munkájában, A tagszervezetek, ágazatok azonosságainak megjelenítése a tagozatok szakszervezeti munkájában, Hogyan segítik a tagozatok a VDSZ munkáját? 14

15 15

16 Nőtagozat egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének megvalósulása, a kisgyermekes szülők jogvédelmének szabályai, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők foglalkoztatása, fokozott munkajogi védelme. 16

17 Szükséges, hogy az érdekvédelmi munka hatékonyságának növelése érdekében a szakszervezeti oktatások részét képezze az egyenlő bánásmód és a nemek közötti esélyegyenlőség ismerete. Az oktatások tematikáját ezzel ki kell bővíteni. 17

18 18

19 Ifjúsági tagozat Az Ifjúsági Tagozat szerepe a jövőben felértékelődik, mert szakszervezeti tisztségviselőink korösszetétele komoly gondot okozhat. Ezért a tisztségviselői kör fiatalítása fontos szempont 19

20 Az új belépő fiatalokat meg kell ismertetni a szakszervezet munkájával, céljaival és eredményeivel, hogy mielőbb szakszervezeti taggá váljanak A VDSZ információs csatornáit felhasználva folytatni kell a szakszervezet népszerűsítését a fiatal munkavállalók körében. 20

21 A VDSZ a fiatalítást komolyan gondolja, ezért a demokrácia alapelveinek figyelembevételével és a törvényesség betartásával szorgalmazni fogja, hogy jelentős fiatalítás történjen a VDSZ vezető testületeiben, a munkaszervezetben és a VDSZ-t alkotó struktúrákban egyaránt. Határozott célunk, hogy az érdekvédelmi munkára alkalmas, képzett és nyelveket beszélő fiatalok aránya lényegesen emelkedjen. 21

22 Nyugdíjas tagozat A VDSZ igényli a Nyugdíjas Tagozat tevékenységét és biztosítja a működés anyagi lehetőségeit. Felhívja a munkahelyi szervezetek figyelmét, hogy munkahelyi szinten is támogassák a helyi nyugdíjas szervezetek működését anyagi erőforrásaikkal összhangban. 22

23 Kezdeményező és közreműködő szerepet kell vállalni a nyugdíjasok életminőségét érzékelhetően javító kormányzati programok, reformok, fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. 23

24 Mindenképpen kívánatos egy politikai kurzusokon átnyúló rendszer kialakítása, amely a nyugdíjasokat a helyükön kezeli és nem a választási harc eszközének tekinti. 24

25 25

26 Értelmiségi tagozat A VDSZ feladata, hogy az értelmiségiek körében bővítse a szakszervezeti információ szolgáltatását. 26

27 Az Értelmiségi Tagozat tevékenysége továbbra is az értelmiségiek sajátos helyzetéből adódó érdekképviseletre irányuljon. 27

28 Műszakos tagozat A Tagozat igényének megfelelően, a VDSZ hangsúlyosan lépjen fel a korkedvezmény elfogadása, az alapbér jelentősebb emelése, a műszakpótlék törvényi növelése, a műszakban töltött évekkel arányos pótszabadság bevezetése érdekében, a Munka Törvénykönyve módosításának kezdeményezésével 28

29 A VDSZ felhívja minden érintett figyelmét, hogy az ágazati és helyi kollektív szerződések kötésekor hangsúlyosan figyeljenek a műszakos munka anyagi és szociális megbecsülésére. 29

30 A tagozatok helye és szerepe az új szakszervezeti szuperkonföderációban 30

31 Köszönöm a figyelmet! 31


Letölteni ppt "A Tagozatok szerepe a VDSZ munkájában Balatonszemes, 2013. május 29. Kiss Béla alelnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések