Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrált áramkörök mérése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrált áramkörök mérése"— Előadás másolata:

1 Integrált áramkörök mérése
(IC tesztelés)

2 Az integrált áramkörök méréstechnikája
1. Mivel mérjünk? Számítógép-vezérelt mérőautomaták sztatikus / funkcionális / dinamikus mérés szeletmérés / tokozott mérés Tektronix LV500 (BME EET) 2009. március

3 Az integrált áramkörök méréstechnikája
2009. március

4 Az integrált áramkörök méréstechnikája
2. Mit mérjünk? Teszt szekvenciák tervezése (minden logikai elemet “megmozgatni”, minimális idő ráfordítás mellett) A tesztelés - költség ! A tízszereződés törvénye 2009. március

5 Teszt szekvenciák tervezése
Hibamodell: feltételezések az előfordulható hibákra A lehetséges fizikai defektusok leképezése absztrakt hibákká 1. Kiakadás: STUCK-AT-0 (SA0), STUCK-AT-1 (SA1) Logikai szimulátorral kezelhető Sok hibát lefed (kapu belső szakadás, zárlat, eszköz hiány stb.) 2009. március

6 CMOS-nál egy érdekes lehetőség: IDDQ teszt
Hibamodellek 2. Jelvezeték zárlat SHORT Nem kezelhető logikai szinten! CMOS-nál egy érdekes lehetőség: IDDQ teszt 2009. március

7 Hibamodellek 3. Jelvezeték szakadás: OPEN
„Analóg” hatások léphetnek fel 2009. március

8 A tesztelés eredménye függ a bemeneti vektorok sorrendjétől
Hibamodellek 3. Jelvezeték szakadás: OPEN „Memória” hatások is felléphetnek A tesztelés eredménye függ a bemeneti vektorok sorrendjétől 2009. március

9 Hibamodellek 4. MOS tranzisztornál: STUCK-ON, STUCK-OFF
A transzfer kapu hibájának leírása Osztályozás más szempontból: Egyszeres illetőleg többszörös hiba Intermittens hiba 2009. március

10 Teszt szekvenciák tervezése
1. Kombinációs hálózatok Boole differenciák módszere D algoritmus (út érzékenyítés) PODEM algoritmus 2. Szekvenciális hálózatok Csak a “Tesztelhetőre tervezés” segít (Design for Testability, DfT) 3. Memória IC-k Speciális algoritmusok, ma O(n) követelmény 2009. március

11 Teszt szekvenciák tervezése
A teszt szekvencia minősége: Hibalefedés (fault coverage) A teszt szekvencia mérete A tesztelés célja szerint Go/Nogo teszt (fault detection) Diagnosztikai teszt 2009. március

12 A Boole differenciák Kiindulás: a kombinációs hálózatot leíró logikai egyenlet a bemeneti vektor a logikai függvény A Boole differencia definíciója: A Boole differencia 1 ha az adott X bemeneti minta esetén xi negálása negálja a kimenetet, egyébként 0. Vagyis: azt mutatja, hogy az xi hiba terjed-e a kimenetig, vagy nem. 2009. március

13 A Boole differenciák Egyszerű kapukra közvetlenül számolható.
Például NAND: Tehát: akkor terjed a hiba a kimenetig, ha x2 =1. Ez közvetlenül is belátható. 2009. március

14 A Boole differenciák Összetett logikai hálózatra szukcesszíve felírható, az alábbi egyenlőségek használatával: 2009. március

15 A Boole differenciák Például: az SA0 hiba kimutatása az i-edik bemeneten az i-edik bemeneten hiba nélkül 1 legyen a többi bemenet úgy álljon, hogy az i-edik bemenet hibája terjedjen a kimenetig Az alkalmas bemeneti vektorok halmaza Ezekből még választani kell! (pl. olyat, ami több hibát is lefed) 2009. március

16 Memóriák tesztelése A hibamodellek: Stuck-at-fault (SAF) 1 cella
Transition fault (TF) 1 cella Coupling fault (CF) 2 cella Környezet pattern sensitivity n cella 2009. március

17 Memóriák tesztelése Tradicionális memória tesztek a.) Zero-one
Minden cellába 0-t írunk, mindet visszaolvasuk, minden cellába 1-et írunk, mindet visszaolvassuk. O(n), fedi a SA0,SA1 hibákat ha címzéshiba nincs, CF-et nem fed. b.) Checkerboard Sakktábla minta beírása, visszaolvasás, inverz minta beírása, visszaolvasás. O(n), valamivel jobb hibalefedés. 2009. március

18 Memóriák tesztelése c.) GALPAT (galopping pattern) d.) Walking
A memóriába végig 0 kivéve egy báziscellát, ami 1 Kiolvassuk az 1. cellát, a báziscellát, a 2. cellát, a báziscellát, stb. a báziscellát végigvisszük a memórián, majd ugyanez, inverz módon. Tökéletes lefedés minden címzési hibára, SAF,CF,TF-re, diagnosztikával is. Viszont O(n2) d.) Walking Mint GALPAT, de a visszaolvasás egyszerűbb: elóször az összes cella, majd a báziscella. Szintén O(n2) e.) GALCOL,GALROW Mint GALPAT, de a visszaolvasás csak saját sorból ill. oszlopból. O(n3/2) 2009. március

19 Memóriák tesztelése Marching (menetelő) algoritmusok
Ugyanazon lépéseket alkalmazzák a monoton növekvő majd monoton csökkenő memória címeken levő cellákra. Minden marching algoritmus O(n) ! Például MATS+ (modified algorithmic test sequence) MARCH C (Marinescu alg.) 2009. március

20 A tesztelhetőre tervezés fő módszerei
A módszerek lényege: beállíthatóvá/megfigyelhetővé tétel Pásztázó út (scan path) kialakítása 2 üzemmód: normál (system) üzemmód – az áramkör a tervezett feladatát végzi teszt üzemmód – szétesik kombinációs hálózatokra és tárolókra kombinációs részek tesztelése pl. D-algoritmussal tároló elemek együttesének tesztelése scan path segítségével scan path: az egyes tárolókat egy nagy léptető regiszterré fűzzük össze ehhez olyan tárolók kellenek, amelyek erre alkalmasak cellakönyvtárak szoktak ilyen tároló variánsokat is tartalmazni D Q SIN SOUT cp test D Q cp 2009. március

21 Scan design n db tároló együttese egy nagy, n bites léptető regisztert alkot n hosszúságú bitminta keresztülléptetése … checkerboard mintázat … flush mintázat , 0-1, 1-1, 1-0 átmenetek is SIN SOUT TEST 2009. március

22 A “scan design” elve Szekvenciális hálózat, mint állapotgép
2009. március

23 Szekvenciális hálózat tesztelése a scan design módszerrel
A scan úttal két kombinációs hálózatra bontottuk az áramkört 2009. március

24 Példa a tesztelhetőre tervezésre LSSD: Level Sensitive Scan Design
IBM belső szabvány 2009. március

25 Beépített önteszt Beépített önteszt – built-in self-test (BIST)
VLSI áramkörök lehetővé teszik, hogy a Si felület egy részén a tesztelést szolgáló célhardvert alakítsunk ki az IC önmagát teszteli, külső berendezés nélkül a teszt az IC maximális sebességével történik a tesztelő automaták mindig az eggyel korábbi technológiai szint áramköreiből készülnek, nagy kihívás az újabb technológiájú IC-ket teljes sebességgel meghajtani az önteszt a panelon lévő, berendezésbe beépített IC-ken is lefuttatható pl. nagymegbízhatóságú rendszereknél (pl. aerospace ipar) 2009. március

26 Beépített önteszt A BIST-hez mindent meg kell valósítani az IC-ben, amit a tesztelő automaták is tartalmaznak. TPG: test pattern generator Ez az egység a bemeneti vektorok (tesztvektorok) sorozatát szolgáltatja TRE: test result evaluator Ez az egység értékeli ki a vizsgált áramkör válaszait 2009. március

27 A BIST architektúra alapegysége
a vizsgált áramkör TPG TRE 2009. március

28 TPG megvalósításának módjai
Tárolt tesztvektorok (teszt minta) használata on-chip ROM alkalmazása csak rövid tesztvektor-sorozat tárolása lehetséges Teljes v. kimerítő (exhaustive) teszt egy chip-en lévő logikai áramkörrel (pl. számlálóval) az összes lehetséges bementi kombinációt előállítjuk tesztelési idő: O(2n) – n a bemeneti bitek száma, n>25 esetben elfogadhatatlanul hosszú idő Pseudo-exhaustive teszt: részben tárolt, részben generált tesztvektorok Véletlenszám generátor alkalmazása (random pattern): hw ál-véletlenszám generátor 2009. március

29 Ál-véletlenszám generátor: LFSR
Ál-véletlenszámokat az ún. lineárisan visszacsatolt léptetőregiszterrel (linear feedback shift register, LFSR) lehet előállítani Shift regiszter megcsapolva, megcsapolt jelek és a végső kimenet XOR kapuval összegezve és a bemenetre visszavezetve n, m relatív prímek. Periódushossz: 2n+m n bites sh. reg. m bites sh. reg. XOR out cp 2009. március

30 TPG megvalósítása LFSR-rel
Párhuzamosan, minden kimenetet kivezetünk és visszacsatolunk: XOR kapuk, E=0 esetén egyenletes eloszlású számsort kapunk D Q + E g0 g1 g2 g3 2009. március

31 TRE megvalósításának módjai
Paritás ellenőrzés: páros vagy páratlan számú 1 volt-e a bitsorozatban fault masking = 50%  elfogadhatatlanul nagy Számlálás: megállapítjuk az 1-ek számát (01 átmenetek számát) és ezt összehasonlítjuk a jó áramkörre jellemző értékkel Szignatúra ellenörzés: az áramkör kimenetén jelentkező bitsorozatból valamilyen algoritmussal egy tömörebb bitmintát állítunk elő és ezt hasonlítjuk össze a jó áramkörre jellemző értékkel 2009. március

32 TRE megvalósítása LFSR-rel
A TPG-nél megismert LFSR-t használjuk, párhuzamos bemenetekkel az XOR kapuknál A teszt végén a regiszterben maradó érték a szignatúra D Q + E D0 D1 D2 D3 2009. március

33 Pipeline áramkörök BIST-je
Normál üzemmód: többlépcsős adatfeldolgozás az egyes feldolgozási fázisok közt az adatokat regiszterekben tároljuk előző fokozat kimenete == aktuális fokozat bemenete adatregiszter 3. fázis áramköre 1. fázis áramköre 2. fázis áramköre vezérlő logika 2009. március

34 Pipeline áramkörök BIST-je
Teszt üzemmód: adatregiszter LFSR-ré válik nem tesztelt blokkban adatregiszter tesztelt blokkban: bemeneti regiszter helyett TPG tesztelt blokkban: kimeneti regiszter helyett TRE megint adatregiszter, leválik a tesztelt fokozatról adatregiszter 3. fázis áramköre 1. fázis áramköre 2. fázis áramköre TPG TRE adatregiszter Üzemmód-vezérlő logika 2009. március

35 Pipeline áramkörök BIST-je
Teszt üzemmód: adatregiszter LFSR-ré válik nem tesztelt blokkban adatregiszter tesztelt blokkban: bemeneti regiszter helyett TPG tesztelt blokkban: kimeneti regiszter helyett TRE megint adatregiszter, leválik a tesztelt fokozatról 1. fázis áramköre 2. fázis áramköre 3. fázis áramköre adatregiszter TPG TRE adatregiszter Üzemmód-vezérlő logika 2009. március

36 Pipeline áramkörök BIST-je
Teszt üzemmód: adatregiszter LFSR-ré válik nem tesztelt blokkban adatregiszter tesztelt blokkban: bemeneti regiszter helyett TPG tesztelt blokkban: kimeneti regiszter helyett TRE megint adatregiszter, leválik a tesztelt fokozatról 1. fázis áramköre 2. fázis áramköre 3. fázis áramköre adatregiszter adatregiszter TPG TRE Üzemmód-vezérlő logika 2009. március

37 Pipeline áramkörök BIST-je: BILBO
BILBO (built-in logical block observer) regiszter: párhuzamosan írható, olvasható regiszter normál üzemmódban, LFSR teszt üzemmódban, hol TPG, hol TRE BILBO 3. fázis áramköre 1. fázis áramköre 2. fázis áramköre Üzemmód-vezérlő logika 2009. március

38 A boundary-scan szabvány (perem-figyelés)
IEEE ajánlás (1149.1) Jellemzők: a (digitális, VLSI) IC-be épített áramkör, ami első sorban a panel tesztelését szolgálja de magát az IC-t is tesztelhetjük vele 2009. március

39 2009. március

40 2009. március

41 Boundary-scan áramkörös IC felépítése
4 többlet láb Szabványos többlet áramkör Automatikusan generálható TDI = Test Data Input TDO = Test Data Output TMS = Test Mode Select TCK = Test Clock CI = circuit identifier (32 bit) IR = instruction register ( 2 bit) TAP = Test Access Port controller 2009. március

42 2009. március

43 2009. március

44 2009. március

45 Panel BS áramkörös IC-kkel
TDI TCK TMS TDO 2009. március

46 A BS áramkörök vezérlése Egyszerre töltjük az összes IC IR regiszterét
2009. március

47 A legfontosabb utasítások:
A BS áramkörök vezérlése Két IC BS regisztere van a path-ban, a másik kettőnek a bypass regisztere A legfontosabb utasítások: SAMPLE/PRELOAD BYPASS EXTEST INTEST BIST indítása és értékelése Hőmérő kiolvasása 2009. március


Letölteni ppt "Integrált áramkörök mérése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések