Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti Jog II. 4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti Jog II. 4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok."— Előadás másolata:

1 Üzleti Jog II. 4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok

2 A szerződési jog alapelvei Főszabályként – azaz lehetnek kivételek – az összes szerződésnél érvényesülniük kell a következő elveknek: – pacta sunt servanda : a szerződéseket teljesíteni kell, azaz a szerződés ugyanúgy teljesítésre kötelez, mint a jogszabály, – szerződési szabadság elve : 4 részeleme van, amelyek értelmében a felek viszonylag szabadon dönthetnek arról, hogy: 1) kötnek-e szerződést? 2) kivel kötik a szerződést?, 3) milyen típusú szerződést kötnek?, 4) milyen tartalommal kötik a konkrét szerződést? – visszterhesség vélelme : a szerződésben vállalt szolgáltatást a kötelezett általában nem ingyen, hanem ellenszolgáltatásért cserébe /ez a leggyakrabban pénz/ szolgáltatja, – szerződéses értékegyensúly elve : a szerződésben vállalt szolgáltatásért arányos ellenszolgáltatás jár. (megtám adási ok.) Lássuk, mit rejt a 1 boríték? 2-3 ? 4 ?

3 1. boríték 1. Múlt pénteken előszerződést kötöttem, mely szerint innentől számítva 30 napon belül 10.000.000 Ft.-ért adásvételi szerződést kötök a lakásomra a vevővel. Ma viszont kaptam egy jobb ajánlatot (20.Mó Ft.-ot ígértek készpénzben)… Ezzel a vevő jelölttel akarok szerződni! Nem kötök szerződést az előző ajánlattevővel! Igazam van nem?! (a Ptk szerint, meg szerződési szabadság!!!)

4 2. boríték Tóth Tibor kölcsönt nyújtott egy magánszemélynek, melynek biztosítékaként jelzálogjogot kötöttek ki az adós nagy értékű ingatlanára. Az adós az ingatlant – jelzáloggal terhelten – egy hónappal később eladta az Ügyes Kft.-nek. Tekintettel arra, hogy az adós fél év múlva a törlesztő részleteket nem fizette, hiába levelezett vele, Tóth érvényesíteni szerette volna a jelzálogjogát. Meglepődve tapasztalta, hogy az ingatlan tulajdonosaként már az Ügyes Kft. van bejegyezve, mely sajnos felszámolás alatt áll, és Tóth, miután nem értesült se az adásvételről, sem a cégközlönyt sem olvasgatja, így az ismeretlen cég felszámolásáról sem, kicsúszott a hitelezői igénybejelentés határidejéből …

5 3. boríték Ptk. 203. § (1) Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny származott.

6 4. sz. boríték Ptk. 202. § Ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, a szerződés semmis (uzsorás szerződés). 204. § (1) Bírósági úton nem lehet érvényesíteni a) a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket, kivéve ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják le; b) a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követeléseket; …..

7 A szerződés fogalma A szerződés két vagy több fél (mindenképpen legalább két pólus) joghatás kiváltását célzó kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata. – A szerződésben bárki lehet fél, aki jogképes (tehát aki jogok és kötelezettségek hordozója lehet, ilyen az élve született ember (természetes személy) és a jog által kreált személy, a szervezeti jogalany (pl. bt., kkt., kft., rt., állam, és egyes állami szervek, a szövetkezet, stb.) – Akaratnyilatkozat : valamilyen jog által szabályozott cél / joghatás elérését célzó szándék kijelentése (történhet szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással). – Joghatás : itt valamilyen szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítésére kötelezés. – Az akaratnyilatkozatnak kölcsönösnek és egybehangzónak kell lennie, különben nincs szerződés: a két szerződő fél saját, egyoldalú nyilatkozatának ugyanarra a célra kell irányulnia legalább a lényeges elemek tekintetében

8 Összegezve: szerződés és kötelem… Szerződés = a szerződő felek közös és egybehangzó akaratnyilatkozata, mely a célzott (vagyonjogi) joghatás kiváltására alkalmas. kötelem = két vagy több személy közötti mellérendelt (nem feltétlenül szerződéses) jogviszony, mely alapján a jogosult a kötelezettel szemben meghatározott szolgáltatást követelhet, ami adott esetben jogi úton is kikényszeríthető

9 A szerződés főbb fogalmi elemei: konszenzus (kölcsönös akarategyezés) annak kinyilvánítása (szóban, írásban tett jognyilatkozattal, vagy un. „ráutaló magatartással”) a szerződés állami elismerése – azaz a joghatás kiváltására való alkalmasság (… emlékezzünk ismét a veronai esetre…)

10 Egy szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a sorrendet tartva, a vizsgálandó kérdések 1. Létrejött-e a szerződés? (előkérdés: „létező” vagy „nem létező” szerződés) 2. Érvényes-e a szerződés? 3. Hatályos-e a szerződés? 4. A szerződés tartalma még az eredeti, vagy módosult? 5. Mi a szerződésszerű teljesítés? 6. Milyen igény érvényesíthető, ha a teljesítés nem szerződésszerű (szerződésszegés); mik a szerződést biztosító mellékkötelezettségekből fakadó igények? 7. Az igényérvényesítés esetleges akadályai (pl. az igény elévült) ‏

11 SZERZŐDÉSEK TIPIZÁLÁSA … és miért tipizálunk?

12 Szerződés típusok Adási típusú szerződések Eredménykötelmek Ügyviteli szerződések Használati szerződések Helytállásra irányuló szerződések Organizációs szerződések

13 Nevesített – nevesítetlen; tipikus-atipikus Nevesített szerződés = Ptk.-ban rögzített szerződési alaptípus Tipikus = nevesített Nevesítetlen =…. (ide értve a vegyes szerződéseket is) Atipikus = nevesítetlen

14 Adási típusú szerződések ®adás-vételi szerződések ®kölcsönszerződések, hitelszerződések ®szállítási szerződések ®mezőgazdasági termékértékesítési szerződések ®csereszerződések ®közüzemi szerződések ®ajándékozási szerződések

15 eredménykötelmek vállalkozási típusú szerződések, ezen belül specifikált alakzatok:  ®kiadói szerződések,  ®fuvarozási szerződések  ®tervezési, építési, szerelési szerződések  ®kutatási szerződések  ®utazási szerződések

16 Ügyviteli szerződések megbízási típusú szerződések, ezen belül specifikált alakzatok:  ®bizományi szerződések  ®szállítmányozási szerződések (=fuvarozási bizomány)  ®bankszámla- és folyószámla-szerződések  ®letéti szerződések

17 Használati szerződések ®bérleti szerződések ®haszonkölcsön szerződések ®haszonélvezetet alapító, használati szerződések licencia szerződések

18 Helytállásra irányuló szerződések Biztosítási szerződés

19 Organizációs szerződés Társági szerződés


Letölteni ppt "Üzleti Jog II. 4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések