Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hallgatói szerződés és intézményrendszerének bevezetése a felsőfokú szakképzésben Dr. Szilágyi János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hallgatói szerződés és intézményrendszerének bevezetése a felsőfokú szakképzésben Dr. Szilágyi János."— Előadás másolata:

1 A hallgatói szerződés és intézményrendszerének bevezetése a felsőfokú szakképzésben Dr. Szilágyi János

2 Európai szakképzési modellek tapasztalatai Szakképzés szolgáltatásként funkcionál: sikeres gazdaság munkaerő-piaci igényének kielégítése, egyén számára karrierlehetőség biztosítása Oktatás célja: a sikeres, hatékony és versenyképes munkavállaló kiképzése Vállalkozásoknál a fő motiváló erő: leendő munkavállaló magas színvonalú kiképzése:hosszú távon hoz hasznot munkaadójának és magának Nagy érték a gyorsan munkába állítható munkaerő Iskola: Mindenkinek kötelező élet közeli helyzetben, gyakorlaton részt venni. Iskolai tanműhely felkészít és kiegészít a vállalati gyakorlatra

3 Paradigma váltás a felsőoktatásban és az FSZ képzésben  Fő kérdés: a végzősök milyen aránya szerez versenyképes gyakorlati ismereteket  A felsőoktatás és a gazdaság közötti strukturált keretek közötti intézményes együttműködésének felértékelődése  A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok közös platformok kibocsátását teszik szükségessé  A rendszer két leggyengébb láncszeme: Bsc és az FSZ képzés közös elemzése, megoldási módok  FSZ képzés veszített vonzerejéből: államilag finanszírozott keret felét sikerült betölteni

4 Paradigma váltás a felsőoktatásban és az FSZ képzésben  Sürgető igény: a szakmai gyakorlat megszerzésének egységes keretrendszerbe történő integrálása  Felsőoktatás képzési és beiskolázási szerkezetének munkaerő- piaci trendekkel történő összehangolása  Merítési bázis jelentősen lecsökkent: felvételizők száma 130 ezer főre csökkent  Új tendenciák: pályakezdő diplomás munkanélküliség, diplomások 30%-a középfokú végzettségben, 3%-a szakmunkás végzettségben, elhelyezkedési és kereseti esélyekben közelítés

5 FSZ hallgatók/tanulók aránya

6 A problémák fontossági sorrendje (MKIK GVI felmérés alapján 2001.) Hiányosságok- problémák OKJ szakképzettséggel Főiskolai végzettek Egyetemi végzettek Érettségi nélkülÉrettségivel Önálló munkavégzés képességének hiánya 1. 2. Gyenge szakmai gyakorlati jártasság 2. 4. Munkafegyelmi problémák 3.3-4.7. Munkakultúra hiányosságai általában 4.3-4.5-6.6. Gyenge szakmai elméleti alapok 5.5-6.9. Rossz együttműködési készség 6.7.8. Gazdasági ismeretek hiánya 11. 5-6.5. Számítógépes ismeretek hiánya 12.5-6.3.2. Idegennyelv-tudás hiánya 13.8.1.

7 P á ly á z ó i csoportok Előnyt jelent K ö z ö mb ö s H á tr á nyt jelent Szakk é pzett fizikai dolgoz ó Az illető p á lyakezdő 9,357,233,4 Fiatal, de gyakorlattal rendelkezik85,912,81,3 20-30 é ves tapasztalattal rendelkezik 61,334,54,2 K ö z é pfok ú v é gzetts é gű szellemi dolgoz ó Az illető p á lyakezdő 10,250,339,5 Fiatal, de gyakorlattal rendelkezik86,811,91,3 20-30 é ves tapasztalattal rendelkezik 5835,76,2 Forr á s: MMSZ vizsg á lat (1995.) Munkáltatói szempontok munkaerő-felvételkor

8 A tanulószerződés intézményrendszere  A munkával egybekötött szakképzés – munkára szocializálás  A munkatapasztalatokra épülő gyakorlati képzés – sikerélmény  A szakképzés vonzerejének növelése: amiben tehetségesek  A munka világába történő átmenet segítése  A fizikai szakmák társadalmi presztízsének a növelése  Szociális státusz, anyagi függetlenség, munkabér-teljesítmény  41 ezer fő a foglalkoztatási és társadalombiztosítási rendszerben  Évente kb. 7 milliárd Ft juttatás a tanulóknak  A tanulószerződés a magyar szakképzés meghatározó formája

9

10 A alternáló gyakorlati képzés előnyei A fiatal tanonc szempontjából nézve:  A szakmában történő magasabb arányú elhelyezkedés  Gyakorlatorientált minőségi képzés  Cégek részére hozzáértő, azonnal működőképes munkaerő  Tanulószerződés: Munkaszerződés és munkabér  Szociális státusz és anyagi függetlenség A cég szempontjából nézve:  A cég versenyképességének javítása  A foglalkoztatás színvonalának és minőségének javítása  A cég kvalifikációs és kompetencia igényeinek megfelelő képzés  A betaníttatás költségeinek megspórolása  A téves foglalkoztatás veszélyének minimalizálása

11

12

13

14 A tanuló szerződés kiterjesztésének perspektívái A hallgató szerződés jogszabályi feltételeinek megteremtése: A tanulószerződés rendszerével azonos elbírálás Egy szemeszter összefüggő formában a gazdálkodók igényei szerint A gyakorlati képzés eltérő sajátosságai (a tanulószerződéstől) MKIK elkészítette a módszertani útmutatót a végrehajtáshoz MKIK elkészítette a szerződésmintát és a teljes dokumentációt Elkészült a teljes on-line informatikai felület az ISZIIR Reális esély a 10 ezer fő FSZ hallgató 30%-nak beemelése Új lehetőség a Bsc képzésben lévők fél éves gyakorlatának hallgatói szerződés keretei közötti bevonására: A gyakorlati képzés költségei elszámolhatók a szakképzési alap terhére: éves szinten 30-40 ezer fő bevonásának lehetősége

15 A tanulószerződés ösztönzését támogató változtatások, illetve gondok  A tanuló és a szülő: kötelező minimum felemelése a minimálbér 15%-ról 20%-ra, hiányszakma esetében 50%+ 20% juttatás is elszámolható  Gazdálkodó: Adminisztrációs költség elszámolhatósága, 15 ezer Ft./év/tanuló  Gazdálkodó: Anyagköltség elszámolhatósága, minimálbér 20%/év/ tanuló, hiányszakma esetében 20%+20%  Legnagyobb gond a visszaigénylés szabályai kontra produktívak: Nagy cégeket sújtja: Danubius szállodalánc Két prioritás kioltja egymást (tanuló és saját dolgozó képzése) Tanuló költségeinek visszaigénylése már 1%-os bérköltségeknél

16

17

18

19 FSZ hallgatói szerződés 2007. évi törvénymódosítások: hallgatói szerződés egyenjogúsítása tanuló szerződés FSZ tanuló szerződés FSZ hallgatói szerződés: 2007. szeptember 1-től A hallgatói szerződés általánossá tétele: meghatározott feltételeknél gazdálkodónál csak hallgató szerződéssel lehet gyak. Képzés Az új OKJ: összefüggő szakmai gyakorlat minimum 3 hónap: alkalmazási gyakorlat, munkahelyi projektek munkavállalói kompetenciák tevékenységek, feladatok, kompetenciák Tanügyi dokumentumok: SZVK, szakképzési program, munkaterv, tanulói munkanapló

20 19. § (1) A tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató intézmények (szakképző iskola, gazdálkodó szervezet) közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha a) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél, b) a gyakorlati képzés szervezője szakképző iskola, és az összefüggő szakmai gyakorlatra gazdálkodó szervezetnél, c) a gyakorlati képzés szervezője csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére - a művészeti szakképesítések kivételével - a gyakorlati képzési idő legfeljebb ötven százalékában más, ugyanazon gyakorlati képzést szervezőnél, d) a tanuló gyakorlati képzésére több gazdálkodó szervezet által közösen működtetett üzemközi tanműhelyben, e) a tanuló gyakorlati képzésére az állami felnőttképzési intézmény által működtetett tanműhelyben, f) a tanuló gyakorlati képzésére központi képzőhelyen kerül sor. Együttműködési megállapodás alapján folytatható gazdálkodó szervezetnél a tanuló gyakorlati képzése akkor is, ha a gyakorlati képzés aránya a képzési idő negyven százalékánál kevesebb.

21 Gyakorlati képzés óraszáma Magyarországon kőművesszobafestőkereskedő élelmiszer- eladó 2517 1645 óraszám 2210 1596 2517 1596

22 Gyakorlati képzés óraszám arányának alakulása Németországon és Magyarországon fémforgácsoló kőműves élelmiszer vegyiárukereskedő óraszám 1645 1144 4288 1596

23 FSZ hallgatói szerződés  A rendszer alanyai és feladataik: Gazdálkodók: Szerződés kötése, Bejelentkezés, Munkaterv, Szakmai gyakorlat szempontsora, Értékelés, Igazolás, Visszajelzés FSZ hallgató: Szerződéskötés, Tanügyi dokumentumok, Munkanapló vezetése, Értékelő lap kitöltése Kamarák: Hallgatói szerződés, Képzőhely alkalmassága, Ellenőrzés Képző int.: Gyakorlatért felelős tanár, Gazdálkodóval együttműködés, Munkanapló és értékelő lap értékelése, FSZ hallgató értékelése NSZFI Ig.: Bejelentkezés, Elszámolás, Visszaigénylés

24 FSZ hallgatói szerződés  FSZ hallgatói szerződés, kontra tanulószerződés: Azonosságok: Eljárásrend, elszámolás szabályai Különbségek: Szakmai gyakorlat célja, tartalma, tervezése és értékelése  Dokumentumok: Gyakorlati igény bejelentése, Kamarai határozat, Hallgatói szerződés, Szempontsor a munkatervhez, ill. a munkanaplóhoz, Igazolás, Értékelő lap, Értékelő kédőív

25 Köszönöm a figyelmet!

26

27


Letölteni ppt "A hallgatói szerződés és intézményrendszerének bevezetése a felsőfokú szakképzésben Dr. Szilágyi János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések