Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az APEH és a magán-nyugdíjpénztárak kapcsolata. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (5)-(6), 31. § (2), 43. § (1), 52. § (7)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az APEH és a magán-nyugdíjpénztárak kapcsolata. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (5)-(6), 31. § (2), 43. § (1), 52. § (7)"— Előadás másolata:

1 Az APEH és a magán-nyugdíjpénztárak kapcsolata

2 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (5)-(6), 31. § (2), 43. § (1), 52. § (7) bekezdése az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény 203. § (1)-(2) bekezdése és 211. §-a a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 41. § (3), 50. § (7), 51. § (1)-(6) bekezdései a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet (Rendelet) 20-21/B §§ együttműködési megállapodás – 2007. március 31-én került aláírásra az APEH és a 20 nyugdíjpénztár között – rögzíti a felek közötti információ-áramlás, adattovábbítás részletes szabályait Jogszabályi háttár

3 bevallás, befizetés adatszolgáltatás a pénztárak felé pénztári adategyeztetés kezdeményezése foglalkoztatói folyószámla egyeztetés végrehajtás ellenőrzési tevékenység Az együttműködés területei

4 Az APEH és a pénztárak együttműködése 1. A pénztárak és a PSZÁF képviselőivel közvetlen és folyamatos kapcsolatot tartunk. A felmerülő problémákra közös egyeztetésen keressük a megoldásokat.  Kidolgoztuk a téves utalások-, a tisztázatlan befizetések rendezésének ügyviteli rendjét.  Több alkalommal közösen jelentettünk meg tájékoztatókat a honlapjainkon.  Pontosítottuk az egyes fegyveres szervezetek adatkezelésével kapcsolatos ügyviteli szabályozásunkat.  Módosítottuk a beérkező bevallások ellenőrzését, annak érdekében, hogy csökkentsük a lehetséges megkeresések számát.  Véleményeztettük a 2008. évre kialakított járulék bevallásokat, útmutatókat.

5 Az APEH és a pénztárak együttműködése 2.  Az együttműködési megállapodásunkat a 2007. évi tapasztalataink alapján közösen aktualizáltuk 2008. évben. Valamennyi pénztár áláírásával hitelesítette a megállapodást. (az újonnan alakult Generali Pénztár informális úton jelezte, hogy csatlakozni kíván a megállapodáshoz)  Egyeztetjük a jogalkotók felé tett törvénymódosító javaslatainkat, hogy feladatainkat eredményesen, a pénztártagok érdekeit figyelembe véve tudjuk végrehajtani.  A 2009. évre vonatkozó, pénztári tagdíjbevallást tartalmazó bevallások (0908, 0958) és azok kitöltési útmutatójának elkészítése során figyelembe vesszük a 2008. évi tapasztalatokat, illetve a pénztárak javaslatait.

6 Kormányzati gerinchálózat Adat- tárház Feldolgozás DB Magyarország.hu PORTÁL DB OEP ÁFSZ - OMMF A P E H Elektronikus adat E-mail adat nyugta Járulék adat nyugta K i é r t e s í t é s DB ONYF Járulék adat nyugta Járulék adat Magyarország.hu PORTÁL Egyedi adat lekérdezés Bejelentett adat Internet A járulékbevallás feldolgozási folyamata MNYP DB Járulék adat nyugta Elkülönített szerver, titkosított e-mail küldés

7 APEH és a Pénztárak adatkapcsolata APEH MNYP Elkülönített szerver, titkosított e-mail küldés Nyugta file Bevallási adat Pénzforgalmi adatok Folyószámla adatatok Folyószámla adatok egyeztetési eredménye Vh kezdeményezése Vh eredmény KR rendszer Pénztári megkeresések

8 A bevallási adatok átadása, adatszolgáltatás Art. 52. § (7) bekezdés bc) alpontja alapján az állami adóhatóság a magánnyugdíj-pénztárak részére a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat a nyilvántartásra kötelezett adatairól; a magánszemély adatairól, adóazonosító jeléről; a biztosításban töltött időről, nyugdíjas státuszról; tagdíj alapját képező jövedelemről, levont tagdíj és tagdíj kiegészítés összegéről, tagdíj levonás elmaradásának okáról; a biztosítás szüneteléséről, munkabér ellátatlanság idejéről; a hónap utolsó napján fennálló pénztári tagság tényéről, tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéséről; magánszemély alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásának napjairól, beragasztott közteherjegyek összegéről.

9 A pénzforgalmi adatok átadása A Tbj. 50. § (7) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár haladéktalanul átutalja: – a tagdíjat, a késedelmi- és önellenőrzési pótlékot a pénztárnak, –a befizetés adatairól elektronikus úton adatot szolgáltat az APEH és a magánnyugdíj-pénztár részére. Együttműködési megállapodás keretében: –a Kincstár naponta automatikusan utal a pénztárak részére; –az APEH a befizetésre vonatkozó banki és postai analitikus adatokat a befizetéseknek a pénztári számlán történő jóváírást követő harmadik munkanapon átadja a pénztáraknak.

10 Adatátadás a gyakorlatban I. APEH-tól Pénztárak felé: –pénzforgalmi adatok: naponta, –bevallási adatok: havonta a hónap végén, –végrehajtás eredménye: havonta, adatgyűjtés minden hónap 15. napját követően, –foglalkoztatói folyószámla adatok: évente egy alkalommal, –ellenőrzési eredmények: alkalmanként.

11 Adatátadás a gyakorlatban II. Pénztáraktól APEH felé: –pénzforgalmi adatok: naponta, (téves befizetések visszautalása) –magánnyugdíj-pénztári megkeresések: havonta a bevallási adatok feldolgozását követő hónapban (tesztelési fázisban van), –hitelezői igénybejelentés: alkalmanként, –foglalkoztatói folyószámla egyeztetés eredménye: évente egy alkalommal.

12 2007. évre vonatkozóan átadott adatok

13 2008. évben átadott adatok

14 2008. évben átadott adatok részletezve 2008.10.22-ig

15 Magánnyugdíj-pénztári megkeresések rendszere 1. A pénztárak az adóhatóságtól érkező bevallási adatokat, befizetéseket összevetik tagnyilvántartásukkal és eltérés esetén megkeresést küldenek az adóhatósághoz. Az elektronikusan érkező megkeresések adattartalmát a pénztárakkal egyeztetve alakítottuk ki. A pénztáraktól folyamatosan fogadjuk a megkeresési állományokat.

16 Magánnyugdíj-pénztári megkeresések rendszere 2.

17 Éves adategyeztetés 1. A megelőző évre vonatkozó foglalkoztatói és egyéni vállalkozói, őstermelői bevallási és befizetési adatokat az APEH és a pénztárak egyeztetik (folyószámla egyeztetés). Az egyszeri adategyeztetéshez szükséges adatok körét közösen határoztuk meg. Az APEH pénztáranként 3-3 adatállományt állított össze a folyószámlák kötelezettség illetve pénzforgalmi oldaláról.

18 Éves adategyeztetés 2. A pénztárak által visszaküldött, általuk hiányosnak, hibásnak jelölt tételeket az APEH illetékes szakterületei felülvizsgálják. A felülvizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről tájékoztatást adunk a pénztárak részére.

19 Végrehajtási feladatok A 2006. december 31. napja előtti időszakban az ellenőrzés és a végrehajtás a magán-nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozóan, kizárólag pénztári megkeresésre indult. A 2007. január 1. napja utáni foglalkoztatói időszakra vallott magán- nyugdíjpénztári kötelezettségek nyilvántartása az adóhatóság feladatkörébe (is) tartozik, végrehajtási eljárásainkat „hivatalból” indítjuk. Az APEH által indított végrehajtási eljárásról és annak eredményéről (a behajtott tagdíj, késedelmi pótlék és önellenőrzési pótlék összegéről) a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig adatot szolgáltatunk a pénztáraknak.

20 Kényszerintézkedések hatására befolyt magánnyugdíj-pénztári tagdíj

21 a 2007. január 1-től hatályos szabályozás alapján az adóhatóságtól kapott és a magán-nyugdíjpénztár által nyilvántartott adatok közötti eltérés esetén először csak egyeztetést kezdeményez a pénztár, és ennek eredménytelensége esetén folytat le az állami adóhatóság ellenőrzést. a pénztárak az adóhatóságtól érkező bevallási adatokat, befizetéseket összevetik tagnyilvántartásukkal és eltérés esetén megkeresést küldenek az adóhatósághoz. Amennyiben az adateltérés megszüntetésére felhívó leveleink nem vezetnek eredményre, az ellenőrzési szakterületnek kell intézkednie. Ellenőrzési, utólagos adó-megállapítási feladatok

22 Folyamatban lévő APEH fejlesztés Az adózók és a pénztártagok információigényének kielégítésére lekérdező felületet alakítunk ki az igazgatósági ügyfélszolgálati munkatársak részére. A lekérdező felületen (MALP) az ügyintézők a pénztáraknak átadott bevallásadatok állományából információt nyerhetnek: –adózónként az átadott adatokról, –magánszemélyenként az átadott adatokról, –az egyes átadásokban küldött adatokról. A lekérdező felületen a 2007. évi és a 2008. évi átadások adatállománya egyaránt megjeleníthető lesz, az újabb átadások adataival folyamatosan kiegészítve.

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Letölteni ppt "Az APEH és a magán-nyugdíjpénztárak kapcsolata. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (5)-(6), 31. § (2), 43. § (1), 52. § (7)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések