Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezésiTársulás Salgótarján, 2008.szeptember 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nógrád Megyei Szakképzés-szervezésiTársulás Salgótarján, 2008.szeptember 2."— Előadás másolata:

1 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezésiTársulás Salgótarján, 2008.szeptember 2.

2 A fejlesztés lehetséges útjai: pedagógiai, tartalmi, módszertani pedagógiai, tartalmi, módszertani megújulás megújulás az intézményrendszer fejlesztése az intézményrendszer fejlesztése = TISZK hálózat

3 Kiindulási pont: Mi a TISZK? ?

4 Feladat-ellátási forma? Feladat-ellátási forma? Munkaerőpiac által orientált Munkaerőpiac által orientált gyakorlati képzés? gyakorlati képzés? A jelen intézményrendszer sajátos hálózata? A jelen intézményrendszer sajátos hálózata? Pályázati lehetőség? ( HEFOP – TÁMOP, TIOP ) Pályázati lehetőség? ( HEFOP – TÁMOP, TIOP ) Hatékonyabb finanszírozási forma? Hatékonyabb finanszírozási forma? Intézményi együttműködés? Intézményi együttműködés? Oktatáspolitikai cél? Oktatáspolitikai cél? Mi a TISZK?

5 Fordított tervezés 2004 – 2007: 2004 1. NFT tervezés (HEFOP) 2. Pályázatkiírás 3. Jogi háttér (Szt., Szht.) 2007 1. Jogi háttér (Kt., Szt., Szht.) 2. ÚMFT tervezés (TÁMOP, TIOP) 3. Pályázatkiírás

6 „Régi” TISZK: NFT I. – HEFOP 3.2.2. és 4.1.1. NFT I. – HEFOP 3.2.2. és 4.1.1. 2007. szeptember 1. előtt 14 + 2 2007. szeptember 1. előtt 14 + 2 hiányos jogi szabályozás hiányos jogi szabályozás jellemzően kht. formájában jellemzően kht. formájában átalakulási kényszer (2010. január 1.) átalakulási kényszer (2010. január 1.) két szakmacsoport két szakmacsoport (Gépészet és Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció) (Gépészet és Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció) Ø kötelező RFKB-döntés elfogadása Ø kötelező RFKB-döntés elfogadása

7 „ Új” TISZK : „ Új” TISZK : taxatív felsorolás (Szt., Kt.) taxatív felsorolás (Szt., Kt.) kötelező az RFKB döntés elfogadása kötelező az RFKB döntés elfogadása 1500 fő (1285) 1500 fő (1285) a szakképzés feladataiban részt vevő a szakképzés feladataiban részt vevő fenntartók hozzák létre (önkormányzati fenntartó, nem állami, nem önkormányzati fenntartó, felsőoktatási intézmény, gazdálkodó szervezet)

8 „Új” TISZK modell:

9 „Új” TISZK modell: „Új” TISZK modell:

10 Finanszírozás:€

11 Finanszírozás: A közoktatás (és a szakképzés) forrásai állami költségvetés állami költségvetés önkormányzati saját és egyéb bevétel önkormányzati saját és egyéb bevétel az Európai Unió forrásai az Európai Unió forrásai fejlesztési támogatás fejlesztési támogatás (a szakképzési hozzájárulásból) (a szakképzési hozzájárulásból) Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze

12 Finanszírozás: A TISZK, mint preferált forma fejlesztési támogatás fejlesztési támogatás beruházási célú támogatás beruházási célú támogatás MPA KA decentralizált keret MPA KA decentralizált keret EU-s források EU-s források

13 Finanszírozás: Feltételek: legalább 1500 tanuló legalább 1500 tanuló (három tanítási év átlagában, 2010/2011-e tanévtől) (három tanítási év átlagában, 2010/2011-e tanévtől) Kivétel: egyedi döntés - 85% - 1275 fő Kivétel: egyedi döntés - 85% - 1275 fő (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslatára a szakképzésért felelős miniszter) javaslatára a szakképzésért felelős miniszter)

14 Finanszírozás Feltételek: csak fenntartó részére csak fenntartó részére (TISZK-et fenntartó – bármely forma) (TISZK-et fenntartó – bármely forma)Kivétel: speciális szakiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola készségfejlesztő speciális szakiskola felsőoktatási intézmény felsőoktatási intézmény

15 Cél :

16 Az „új” TISZK hálózat a már fennálló közoktatási intézményrendszeren épüljön fel. Ne sérüljön: az önkormányzatok fenntartói joga az önkormányzatok fenntartói joga az intézmények pedagógiai munkája az intézmények pedagógiai munkája 9-10., 9-12. évfolyam + a szakképzési 9-10., 9-12. évfolyam + a szakképzési évfolyamok szerkezete évfolyamok szerkezete

17 Megtörtént: keretek kialakítása, fenntartói döntések, keretek kialakítása, fenntartói döntések, forrásmegosztás forrásmegosztás A jövő: kezdődhet az igazi munka kezdődhet az igazi munka fenntarthatóság - finanszírozhatóság fenntarthatóság - finanszírozhatóság lemorzsolódás csökkentése, hátránykom- lemorzsolódás csökkentése, hátránykom- penzáció, szociális kompetenciák fejlesztése penzáció, szociális kompetenciák fejlesztése (tanácsadó testületek) (tanácsadó testületek)

18 Kívánalom: pedagógiai programok összehangolása pedagógiai programok összehangolása együttműködés az RFKB-val (arány, irány) együttműködés az RFKB-val (arány, irány) a 3 képzési forma összehangolása a 3 képzési forma összehangolása pályakövetés – képezni, ha szükség van rá, pályakövetés – képezni, ha szükség van rá, összekapcsolni a döntéshozással összekapcsolni a döntéshozással többcélú intézmények többcélú intézmények

19 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapítás időpontja: 2008. június 1. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontja: 2008. augusztus 22. A Társulás tagjai: Balassagyarmat Város Önkormányzata Nógrád Megye Önkormányzata Nógrádsáp Község Önkormányzata Salgótarján M. J. Város Önkormányzata Szécsény Város Önkormányzata

20 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társuláshoz megállapodással csatlakozni kívánók : BGF BGF Európai Szemléletű Emberekért Közalapítvány Európai Szemléletű Emberekért Közalapítvány Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány J. L. Seagull Alapítvány J. L. Seagull Alapítvány

21 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társulás székhelye: Salgótarján, Rákóczi út 60. A Társulás működési területe: a Társulásba tagként belépő önk. közigazgatási területe Érintett oktatási intézmények: a megye 17 szakképző intézménye

22 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társulás működése: Döntéshozó szerv: Társulási Tanács Egyéb szervek: Területi munkabizottságok (bgy-i, st-i) Pénzügyi Bizottság Szakmai bizottságok Igazgatók Tanácsa Tanácsadó Testület

23 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társulás főbb feladatai: RFKB döntésének megfelelően meghatározza a Társulás iskoláiban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát RFKB döntésének megfelelően meghatározza a Társulás iskoláiban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát Egyetértési jogot gyakorol a szakmai programok tekintetében a PP jóváhagyásánál Egyetértési jogot gyakorol a szakmai programok tekintetében a PP jóváhagyásánál Megállapodásokat köthet nem önkormányzati intézményfenntartókkal Megállapodásokat köthet nem önkormányzati intézményfenntartókkal

24 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társulás főbb feladatai: Részt vesz pályázatokban, pályázatok lebonyolításában Részt vesz pályázatokban, pályázatok lebonyolításában Részt vesz iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében Részt vesz iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében Kialakítja a pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert Kialakítja a pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert Szervezi és koordinálja a pedagógus- továbbképzéseket Szervezi és koordinálja a pedagógus- továbbképzéseket

25 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társulás főbb feladatai: Részt vesz pályázatokban, pályázatok lebonyolításában Részt vesz pályázatokban, pályázatok lebonyolításában Részt vesz iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében Részt vesz iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében Kialakítja a pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert Kialakítja a pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert Szervezi és koordinálja a Szervezi és koordinálja apedagógus-továbbképzéseket

26 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társulás főbb feladatai: Támogató rendszert épít ki a HH és HHH-s valamint az SNI-s tanulók szakképzéshez jutása érdekében Támogató rendszert épít ki a HH és HHH-s valamint az SNI-s tanulók szakképzéshez jutása érdekében Koordinálja a tananyagfejlesztéseket, beszerzi az új tananyagokat Koordinálja a tananyagfejlesztéseket, beszerzi az új tananyagokat Kialakítja és működteti a TISZK szintű mérés- értékelés rendszerét Kialakítja és működteti a TISZK szintű mérés- értékelés rendszerét Egységes modultérképet készít Egységes modultérképet készít Gyűjti és elemzi a szakképzésre vonatkozó adatokat Gyűjti és elemzi a szakképzésre vonatkozó adatokat

27 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társulás főbb feladatai: Véleményezési jogot gyakorol a szakképző int. szakképzési struktúrát illető átszervezésekor, az int. alapító okiratának szakképzési alaptevékenységét érintő módosításakor, elfogadásakor Véleményezési jogot gyakorol a szakképző int. szakképzési struktúrát illető átszervezésekor, az int. alapító okiratának szakképzési alaptevékenységét érintő módosításakor, elfogadásakor Egyetértési jogot gyakorol a 9. évf. beiskolázás szakmacsoportos profilja kérdésében Egyetértési jogot gyakorol a 9. évf. beiskolázás szakmacsoportos profilja kérdésében

28 A Társulás munkájával, a pályázatokkal kapcsolatban a pályázatokkal kapcsolatban az iskolákat érintő feladatok az iskolákat érintő feladatok a 2008/2009-es tanévben: a 2008/2009-es tanévben:

29 Igazgatók Tanácsának megalakítása Igazgatók Tanácsának megalakítása Szakmacsoportos munkabizottságok kialakítása, működtetése Szakmacsoportos munkabizottságok kialakítása, működtetése Közös szakmacsoport- és szakmakínálat kialakítása Közös szakmacsoport- és szakmakínálat kialakítása Az OKJ-ra épülő közös szakmacsoportos modultérképek kidolgozása Az OKJ-ra épülő közös szakmacsoportos modultérképek kidolgozása Intézményi alapító okiratok módosítása Intézményi alapító okiratok módosítása Integrált intézményközi irányítás szervezeti kereteinek létrehozása Integrált intézményközi irányítás szervezeti kereteinek létrehozása Feladatok:

30 Közös adatgyűjtési és elemzési rendszer kialakítása Közös adatgyűjtési és elemzési rendszer kialakítása Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás Kapcsolatok erősítése a TISZK területén tevékenykedő meghatározó munkaerő-piaci szereplőkkel, SZH-k begyűjtése Kapcsolatok erősítése a TISZK területén tevékenykedő meghatározó munkaerő-piaci szereplőkkel, SZH-k begyűjtése Közös forrásszerzési rendszer kialakítása Közös forrásszerzési rendszer kialakítása Közös beiskolázási stratégiai kidolgozása Közös beiskolázási stratégiai kidolgozása Feladatok:

31 Az alapkompetenciák folyamatos mérésének kialakítása Az alapkompetenciák folyamatos mérésének kialakítása Felnőttképzési egyeztetés az indítandó felnőttképzésekről Felnőttképzési egyeztetés az indítandó felnőttképzésekről Nyomon-követési tevékenység kialakítása Nyomon-követési tevékenység kialakítása Szakmai kérdésekben egyeztetések lefolytatása Szakmai kérdésekben egyeztetések lefolytatása Feladatok:

32 Konklúzió Mi a TISZK?

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Telekné Dézsi Piroska


Letölteni ppt "Nógrád Megyei Szakképzés-szervezésiTársulás Salgótarján, 2008.szeptember 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések