Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakképzés-szervezési

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakképzés-szervezési"— Előadás másolata:

1 Szakképzés-szervezési
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Salgótarján, 2008.szeptember 2.

2 A fejlesztés lehetséges útjai:
pedagógiai, tartalmi, módszertani megújulás az intézményrendszer fejlesztése = TISZK hálózat

3 Kiindulási pont: Mi a TISZK? ?

4 Feladat-ellátási forma?
Mi a TISZK? Feladat-ellátási forma? Munkaerőpiac által orientált gyakorlati képzés? A jelen intézményrendszer sajátos hálózata? Pályázati lehetőség? (HEFOP – TÁMOP, TIOP) Hatékonyabb finanszírozási forma? Intézményi együttműködés? Oktatáspolitikai cél?

5 Fordított tervezés 2004 – 2007: 2004 1. NFT tervezés (HEFOP)
2. Pályázatkiírás 3. Jogi háttér (Szt., Szht.) 2007 1. Jogi háttér (Kt., Szt., Szht.) 2. ÚMFT tervezés (TÁMOP, TIOP) 3. Pályázatkiírás

6 „Régi” TISZK: NFT I. – HEFOP 3.2.2. és 4.1.1.
2007. szeptember 1. előtt hiányos jogi szabályozás jellemzően kht. formájában átalakulási kényszer (2010. január 1.) két szakmacsoport (Gépészet és Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció) Ø kötelező RFKB-döntés elfogadása

7 „ Új” TISZK : taxatív felsorolás (Szt., Kt.)
kötelező az RFKB döntés elfogadása 1500 fő (1285) a szakképzés feladataiban részt vevő fenntartók hozzák létre (önkormányzati fenntartó, nem állami, nem önkormányzati fenntartó, felsőoktatási intézmény, gazdálkodó szervezet)

8 „Új” TISZK modell:

9 „Új” TISZK modell:

10 Finanszírozás:

11 Finanszírozás: A közoktatás (és a szakképzés) forrásai
állami költségvetés önkormányzati saját és egyéb bevétel az Európai Unió forrásai fejlesztési támogatás (a szakképzési hozzájárulásból) Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze

12 Finanszírozás: A TISZK, mint preferált forma fejlesztési támogatás
beruházási célú támogatás MPA KA decentralizált keret EU-s források

13 Finanszírozás: legalább 1500 tanuló Feltételek:
(három tanítási év átlagában, 2010/2011-e tanévtől) Kivétel: egyedi döntés - 85% fő (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslatára a szakképzésért felelős miniszter)

14 Finanszírozás Feltételek: csak fenntartó részére Kivétel:
(TISZK-et fenntartó – bármely forma) Kivétel: speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola felsőoktatási intézmény

15 Cél:

16 Az „új” TISZK hálózat a már fennálló
közoktatási intézményrendszeren épüljön fel. Ne sérüljön: az önkormányzatok fenntartói joga az intézmények pedagógiai munkája 9-10., évfolyam + a szakképzési évfolyamok szerkezete

17 Megtörtént: A jövő: keretek kialakítása, fenntartói döntések,
forrásmegosztás A jövő: kezdődhet az igazi munka fenntarthatóság - finanszírozhatóság lemorzsolódás csökkentése, hátránykom- penzáció, szociális kompetenciák fejlesztése (tanácsadó testületek)

18 Kívánalom: pedagógiai programok összehangolása
együttműködés az RFKB-val (arány, irány) a 3 képzési forma összehangolása pályakövetés – képezni, ha szükség van rá, összekapcsolni a döntéshozással többcélú intézmények

19 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
Alapítás időpontja: június 1. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontja: augusztus 22. A Társulás tagjai: Balassagyarmat Város Önkormányzata Nógrád Megye Önkormányzata Nógrádsáp Község Önkormányzata Salgótarján M. J. Város Önkormányzata Szécsény Város Önkormányzata

20 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
A Társuláshoz megállapodással csatlakozni kívánók: BGF Európai Szemléletű Emberekért Közalapítvány Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány J. L. Seagull Alapítvány

21 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
A Társulás székhelye: Salgótarján, Rákóczi út 60. A Társulás működési területe: a Társulásba tagként belépő önk. közigazgatási területe Érintett oktatási intézmények: a megye 17 szakképző intézménye

22 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
A Társulás működése: Döntéshozó szerv: Társulási Tanács Egyéb szervek: Területi munkabizottságok (bgy-i, st-i) Pénzügyi Bizottság Szakmai bizottságok Igazgatók Tanácsa Tanácsadó Testület

23 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
A Társulás főbb feladatai: RFKB döntésének megfelelően meghatározza a Társulás iskoláiban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát Egyetértési jogot gyakorol a szakmai programok tekintetében a PP jóváhagyásánál Megállapodásokat köthet nem önkormányzati intézményfenntartókkal

24 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
A Társulás főbb feladatai: Részt vesz pályázatokban, pályázatok lebonyolításában Részt vesz iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében Kialakítja a pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert Szervezi és koordinálja a pedagógus-továbbképzéseket

25 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
A Társulás főbb feladatai: Részt vesz pályázatokban, pályázatok lebonyolításában Részt vesz iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében Kialakítja a pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert Szervezi és koordinálja a pedagógus-továbbképzéseket

26 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
A Társulás főbb feladatai: Támogató rendszert épít ki a HH és HHH-s valamint az SNI-s tanulók szakképzéshez jutása érdekében Koordinálja a tananyagfejlesztéseket, beszerzi az új tananyagokat Kialakítja és működteti a TISZK szintű mérés-értékelés rendszerét Egységes modultérképet készít Gyűjti és elemzi a szakképzésre vonatkozó adatokat

27 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
A Társulás főbb feladatai: Véleményezési jogot gyakorol a szakképző int. szakképzési struktúrát illető átszervezésekor, az int. alapító okiratának szakképzési alaptevékenységét érintő módosításakor, elfogadásakor Egyetértési jogot gyakorol a 9. évf. beiskolázás szakmacsoportos profilja kérdésében

28 a pályázatokkal kapcsolatban az iskolákat érintő feladatok
A Társulás munkájával, a pályázatokkal kapcsolatban az iskolákat érintő feladatok a 2008/2009-es tanévben:

29 Feladatok: Igazgatók Tanácsának megalakítása
Szakmacsoportos munkabizottságok kialakítása, működtetése Közös szakmacsoport- és szakmakínálat kialakítása Az OKJ-ra épülő közös szakmacsoportos modultérképek kidolgozása Intézményi alapító okiratok módosítása Integrált intézményközi irányítás szervezeti kereteinek létrehozása

30 Feladatok: Közös adatgyűjtési és elemzési rendszer kialakítása
Adatszolgáltatás Kapcsolatok erősítése a TISZK területén tevékenykedő meghatározó munkaerő-piaci szereplőkkel, SZH-k begyűjtése Közös forrásszerzési rendszer kialakítása Közös beiskolázási stratégiai kidolgozása

31 Feladatok: Az alapkompetenciák folyamatos mérésének kialakítása
Felnőttképzési egyeztetés az indítandó felnőttképzésekről Nyomon-követési tevékenység kialakítása Szakmai kérdésekben egyeztetések lefolytatása

32 Konklúzió Mi a TISZK?

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Telekné Dézsi Piroska


Letölteni ppt "Szakképzés-szervezési"

Hasonló előadás


Google Hirdetések