Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TISZK szerepe Nógrád megye szakképzésében. A TISZK és a költészet MIÉRT? MIKOR? MINEK? MEDDIG? MICSODÁT?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TISZK szerepe Nógrád megye szakképzésében. A TISZK és a költészet MIÉRT? MIKOR? MINEK? MEDDIG? MICSODÁT?"— Előadás másolata:

1 A TISZK szerepe Nógrád megye szakképzésében

2 A TISZK és a költészet MIÉRT? MIKOR? MINEK? MEDDIG? MICSODÁT?

3 1. kérdés: MICSODÁT?  Központi gyakorlati képzőhely?  A jelen intézményrendszer sajátos hálózata?  Pályázati lehetőség? (HEFOP – TÁMOP, TIOP)  Hatékonyabb finanszírozási forma?  Intézményi együttműködés?  Oktatáspolitikai cél?  Szervezeti és irányítási forma? Mi a TISZK?

4 T: Térségi I: Integrált SZ: Szakképző K: Központ Mi a TISZK?

5 NFT I. – HEFOP 3.2.2. és 4.1.1.  NFT I. – HEFOP 3.2.2. és 4.1.1.  2007. szeptember 1. előtt 14 + 2  jellemzően kht. formájában  hiányos jogi szabályozás  két szakmacsoport (gépészet és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció) (gépészet és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció)  Ø kötelező RFKB-döntés elfogadása  átalakulási kényszer (2010. január 1.) Mi a „régi”TISZK? központi gyakorlati képzőhely

6 taxatív felsorolás (Szt., Kt.)  taxatív felsorolás (Szt., Kt.)  kötelező az RFKB döntés elfogadása  1500 fő (1285)  a szakképzés feladataiban részt vevő fenntartók hozzák létre (önkormányzati fenntartó, nem állami, nem önkormányzati fenntartó, felsőoktatási intézmény, gazdálkodó szervezet) Mi az „új” TISZK? szervezeti és irányítási forma

7 MIÉRT? 2. kérdés:  A szükségesnél kevesebb a megfelelő képzettségű munkaerő (sok a szakképzetlen és a túlképzett, elavult szakmák)  A képzésből kikerülők tudásszintje gyakran nem megfelelő  Bizonyos szakmákban tartós hiány van szakmunkásból és technikusból  A csökkenő létszámú szakmunkásképzés komoly feszültséget jelent a munkaerő-piacon

8 MIÉRT? 2. kérdés:  Iskolafenntartók közti kommunikáció hiányzik  Az iskolarendszer rugalmatlan, a képzési kínálat módosítása hosszú időt vesz igénybe  Szétaprózott az intézményrendszer, a működés nem költséghatékony  Elavult szakmai tartalom, magas elvárások, az elmélet túlsúlya

9 MIÉRT? 2. kérdés:  A pályakezdőknek nincs vállalati környezetben szerzett munkatapasztalata  Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás, pályakövetés problémái  Szakmai vizsgák nem kellően standardizáltak  Nem összehangolt az oktatók (tovább)képzése

10 MIKOR?  „Régi” TISZK-ek: 2004- 2007  „Új” TISZK-ek: 2008- 3. kérdés:

11 MINEK? 4. kérdés:  A munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes, a forrásokkal hatékonyan gazdálkodó szakképző intézményrendszer jöjjön létre  Javuljon a képzés minősége, tartalma Alapvető célok

12  „Régi” TISZK-ek: 2010. január 1-ig  „Új” TISZK-ek: amíg az alapítók másként nem határoznak amíg az alapítók másként nem határoznak amíg jogszabályi változás nem történik amíg jogszabályi változás nem történik  TÁMOP-TIOP pályázatban nyertes „új” TISZK-ek: legalább 2015-ig MEDDIG? 5. kérdés:

13 Nógrád TISZK és a költészet MIÉRT? MEDDIG? MINEK? MIKOR? MICSODÁT?

14 1. kérdés: MICSODÁT?

15 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Balassa- gyarmat V. Önk. Nógrád Megye Önk. Nógrádsáp K. Önk. Salgótarján M. J. V. Önk. Szécsény V. Önk. SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK J. L. Seagull Alapítvány FSZE Közalapítvány ESZE Közhasznú Alapítvány BGF megállapodás

16  Törvényi kényszer  Szétaprózott szakképzési rendszer, párhuzamos képzések, elavult tanműhelyek  Nem megfelelően képzett munkaerő  Szakképzés nem munkaerő-piac orientált  Sok a pályaelhagyó, magas a pályakezdő munkanélküliség MIÉRT? Nógrád TISZK létrehozásának okai 2. kérdés:

17  Nincsenek a képző intézmények között beszámíthatósági rendszerek  Nem működik a az iskolarendszerű szakképzésből végzettség nélkül kikerülők reintegrációja  Nem célirányos a pedagógusok és szakoktatók továbbképzése  A munkaerő-piaci monitoring szervezetlen MIÉRT? Nógrád TISZK létrehozásának okai 2. kérdés:

18  Hiányzik az intézményközi együttműködés  Nincsenek kidolgozott, modulrendszerű tananyagok és e-learning tananyagok  Fejlesztendő a HH-s tanulókkal való programszintű foglalkozás, a lemorzsolódással veszélyeztetettek kiszűrése, a pályaválasztási tanácsadás  Összehangolatlan a fejlesztési források felhasználása MIÉRT? Nógrád TISZK létrehozásának okai 2. kérdés:

19 MIKOR MIKOR? Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapításának időpontja: alapításának időpontja: 2008. június 1. 3. kérdés:

20 MINEK? 4. kérdés: A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA MELY PROBLÉMÁIRA KÍNÁL MEGOLDÁST A NÓGRÁD TISZK?  Iskolafenntartók közti kommunikáció hiányzik  KÖZÖS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS KÖZÖS TUDÁS- ÉS HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT KERÜL KIALAKÍTÁSRA

21 MINEK? 4. kérdés:  Kereslet  kínálat eltérései (a gazdaság igényei és az iskolarendszer kibocsátása nincs összhangban)  A MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEK ALAPJÁN, AZ RFKB ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSI IRÁNYOK ÉS ARÁNYOK SZERINTI KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA (HIÁNYSZAKMÁK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)  MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE

22 MINEK? 4. kérdés:  Az iskolarendszer rugalmatlan, a képzési kínálat módosítása hosszú időt vesz igénybe  ÖSSZEHANGOLT BEISKOLÁZÁSI TERV KÉSZÍTÉSE AZ ISKOLARENDSZERŰ- ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSRE VONATKOZÓAN  KÖZÖS MODULTÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSE - ÁTJÁRHATÓSÁG AZ INTÉZMÉNYEK KÖZÖTT AZ ISKOLARENDSZERŰ- ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSBEN  FELNŐTTKÉPZÉS ERŐSÍTÉSE  A HH-S TANULÓK ÉS AZ OKTATÁSI RENDSZERBŐL LEMORZSOLÓDÓK BEVONÁSA A SZAKKÉPZÉSBE SPECIÁLIS PROGRAMOKKAL

23 MINEK? 4. kérdés:  Szétaprózott intézményrendszer, a működés nem költséghatékony  MEGYEI SZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A BEISKOLÁZÁSBAN (ÁTIRÁNYÍTÁS, OPTIMÁLIS LÉTSZÁMÚ CSOPORTOK INDÍTÁSA)  AZ INTÉZMÉNYEK SZAKKÉPZÉSI FELADATELLÁTÁSÁHOZ HASZNÁLT INFRASTRUKTÚRA ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE

24 MINEK? 4. kérdés:  Elavult szakmai tartalom, magas elvárások, az elmélet túlsúlya  A MODUL RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSHEZ ÉS A KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓKHOZ SZÜKSÉGES TANANYAGOK ÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI ANYAGOK FEJLESZTÉSE  TANULÁSMÓDSZERTAN FEJLESZTÉSE (E-TANANYAGOK, RUGALMAS TANULÁSI FORMÁK KIFEJLESZTÉSE)  KOMPETENCIA ALAPÚ KÉPZÉSI PROGRAMOK, HELYI TANTERVEK KIDOLGOZÁSA (ÚJ OKJ, SZVK-K SZERINT)

25 MINEK? 4. kérdés:  Gyakorlati oktatás/képzés problémái: a pályakezdők munkatapasztalatának hiánya  GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK FEJLESZTÉSE  VÁLLALATI KAPCSOLATI HÁLÓ SZÉLESÍTÉSE, TANULÓSZERZŐDÉSEK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE  MUNKAVÁLLALÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE  TECHNOLÓGIAI BEMUTATÓKÖZPONT KIALAKÍTÁSA  KÖZPONTI KÉPZŐHELYEK KORSZERŰ ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE, KIHASZNÁLTSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA

26 MINEK? 4. kérdés:  Pályaválasztás, pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés  KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK ELLÁTÁSA (PÁLYAVÁLASZTÁSI ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓS, KARRIER- TANÁCSADÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA, CSALÁDPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA)  KÖZÖS NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE

27 MINEK? 4. kérdés: A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA MELY PROBLÉMÁIRA KÍNÁL MEGOLDÁST A NÓGRÁD TISZK?  Szakmai vizsga ellenőrz é se  STANDARD É RT É KEL É SI É S VIZSGARENDSZER KIDOLGOZ Á SA  VIZSGAK Ö ZPONT KIALAK Í T Á SA

28 MINEK? 4. kérdés: A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA MELY PROBLÉMÁIRA KÍNÁL MEGOLDÁST A NÓGRÁD TISZK?  Oktat ó k (tov á bb)k é pz é se  PEDAG Ó GUS-TOV Á BBK É PZ É SI ANYAGOK KIDOLGOZ Á SA  PEDAG Ó GUS-TOV Á BBK É PZ É SEK SZERVEZ É SE

29 ? Pályázati fenntartási kötelezettség: 2015.december 31. MEDDIG? 5. kérdés:

30 TÁMOP 2.2.3/07/2 a „TISZK rendszer továbbfejlesztése” Felhasználás:  a menedzsment szervezet humán erőforrásainak fejlesztése  az intézményvezetés korszerűsítése  az irányítási rendszer korszerűsítése  hátránykompenzációs programok kialakítása, működtetése Rendelkezésre álló forrás: 332 080 000 Ft MIBŐL? +1 kérdés:

31 TIOP 3.1.1/08/1 a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” Felhasználás:  a szakmai képzéshez kapcsolódó feladat-ellátás infrastruktúrájának felújítása  az új képzési struktúrához (OKJ) szükséges eszközök beszerzése  a gyakorlati képzés technikai feltételeinek megteremtése Rendelkezésre álló forrás: 998 020 000 Ft MIBŐL? +1 kérdés:

32 Konklúzió: „CSODA”MI A TISZK?! TISZK=LEHETŐSÉG

33 SZÍNVONALASABB GAZDASÁGOSABB PIACORIENTÁLTABB TISZK=LEHETŐSÉG SZAKKÉPZÉS KIALAKÍTÁSÁRA!

34 Köszönöm a figyelmet! Telekné Dézsi Piroska igazgato.tiszk@starjan.hu


Letölteni ppt "A TISZK szerepe Nógrád megye szakképzésében. A TISZK és a költészet MIÉRT? MIKOR? MINEK? MEDDIG? MICSODÁT?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések